sobota, 4 marca 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 40 FGS DONAU (A 516) i jej siostry


FGS DONAU (A 516) niemiecki okręt zaopatrzeniowy/wsparcia typu Elbe – typu przeznaczonego do wspierania dywizjonów szybkich jednostek uderzeniowych, okrętów podwodnych i sił przeciwminowych. Budowniczym FGS DONAU (A 516) jest położona w Rendsburgu stocznia Kröger Werft.

FGS DONAU (A 516) German replenishment/support ship type Elbe – type designed to support fast-attack craft squadrons, submarines and minesweepers/minehunters. The builder FGS DONAU (A 516) is located in Rendsburg shipyard Kröger Werft.

Jednostki typu Elbe / Units type Elbe:
 • FGS ELBE (A 511) – wcielenie do służby / commissioned: 28.01.1993, baza / base: Warnemünde, jednostka / unit: 7 Dyon Okrętów Rakietowych / 7th Fast Attack Craft squadron, 
 • FGS MOSEL (A 512) – wcielenie do służby / commissioned: 01.07.1993, baza / base: Kiel, jednostka / unit: 5 Dyon Trałowców / 5th Minesweeper squadron, 
 • FGS RHEIN (A 513) – wcielenie do służby / commissioned: 01.09.1993, baza / base: Kiel, jednostka / unit: 3 Dyon Trałowców / 3rd Minesweeper squadron, 
 • FGS WERRA (A 514) – wcielenie do służby / commissioned: 09.12.1993, baza / base: Kiel, jednostka / unit: 3 Dyon Trałowców / 3rd Minesweeper squadron, 
 • FGS MAIN (A 515) – wcielenie do służby / commissioned: 10.06.1994, baza / base: Eckernförde, jednostka / unit: 1 Dyon Okrętów Podwodnych / 1st Submarine squadron, 
 • FGS DONAU (A 516) – wcielenie do służby / commissioned: 15.11.1994, baza / base: Warnemünde, jednostka / unit: 1 Dyon Korwet / 1st Corvette squadron,

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 3.586 tony / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 100.55 x 15.4 x 4.05 m, 
 • Kadłub (typ i materiał) / hull (type & material): pojedynczy – stal/ monohull – steel, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 1 silnik diesla / 1 diesel engine: Deutz-MWM SBV 8 V12 M628 o mocy / with power 2.562 kW, 
  • śruba / propeller: 1, 
  • dziobowy ster strumieniowy / bow thruster: 1,
 • Prędkość / Speed: 15 węzłów / knots, 
 • Zasięg / Range: 2.600 Mm /Sm przy prędkości 12 węzłów / at speed 12 kn., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar (pasmo / band: I), 
  • systemy komunikacyjne / communication systems, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 2 x I zdalnie sterowane działka automatyczne MLG-27 kal. 27 mm / 2 x I remote controlled autocannons ML-27 cal. 27 mm,
  • 2 stanowiska ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych Fliegerfaust 2 (FIM-92 Stinger) / 2 x Fliegerfaust 2 (FIM-92 Stinger) surface-to-air missile stands, 
 • Pojemność ładunkowa / Cargo capacity: 
  • kontenery / containers: 24 TEU, 
  • paliwo / fuel: 700 m3, 
  • paliwo lotnicze / aviation fuel: 60 m3, 
  • świeża woda / fresh water: 280 m3, 
  • amunicja / ammunition: 160 t., 
  • zaopatrzenie inne/ other supplies: 40 t., 
  • odpady / waste: 
   • odpady ciężkie / solid waste: 5 t.,
   • zanieczyszczona woda / waste water: 180 m3, 
   • zanieczyszczony olej / waste oil: 32 m3, 
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation facilities: 
  • pokład lotniczy dla śmigłowca klasy SeaKing / flight deck for SeaKing class helicopter, 
 • Załoga / Crew: 40 os. / pers. + > 38 os. ekipy techników / pers. technical crew.

Poniżej zdjęcia FGS DONAU i siostrzanych jednostek (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: Photos of FGS DONAU and sisterships (to enlarge click on the photo):

FGS DONAU (A 516)

 FGS DONAU (A 516) & FGS ELBE (A 511)


FGS WERRA (A 514)


FGS ELBE (A 511)

Bibliografia / Bibliography:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz