wtorek, 17 września 2019

Z cyklu bunkierki/zbiornikowce portowe ... cz. 11 - ROMANKA


 ROMANKA (IMO 8026440, MMSI: 261199000, Sygnał wywoławczy: SQLT, bandera: Poland) – zbiornikowiec paliwowy (bunkierka) projektu ZB-1300 zbudowany przez Stocznię Wisła z Gdańska dla Przedsiębiorstwa Obrotu Produktami Naftowymi CPN w Gdańsku. Zbiornikowiec przeznaczony do: przewozu paliw ciężkich o temperaturze zapłonu powyżej 61˚C, zaopatrywania w paliwo dużych statków w portach i na redach oraz do przewozu ładunków na obszarze Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. W latach 1982 – 1986 w zarządzie Polskiej Żeglugi Morskiej transportuje w czarterze Rolimpexu oleje jadalne na wodach europejskich. Od lipca 1991 do marca 2001 roku w czarterze spółki PAB-Line. W międzyczasie w październiku 1997 roku właścicielem jednostki zostaje Centrala Produktów Naftowych CPN w Warszawie a 12 kwietnia 2001 roku Polski Koncern Naftowy Orlen w Płocku. W dniu 12 marca 2002 roku sprzedany wraz z bliźniaczą jednostką PALICA spółce PUM Ship-Service S.A. ze Szczecina. Obecnie wciąż w eksploatacji. Z ważniejszych wydarzeń z życia jednostki warto wspomnieć o:
  • 04.09.1999 – wejściu na mieliznę w rejonie wyspy Hundeskar (około godziny 23:54), rejs ze szwedzkiego portu Lidköping do Gdyni, przyczyna niewłaściwie prowadzona w nawigacja,
  • 27.11.2009 – wejściu  na mieliznę  na północ od łotewskiego portu w Lipawie (około godziny 01:40), rejs z Gdańska do Tallina, przyczyna niewłaściwie prowadzona nawigacja.

*     *     *

ROMANKA (IMO 8026440, MMSI: 261199000, call sign: SQLT, flag: Poland) – a project ZB-1300 fuel tanker (bunkering vessel) built by the Shipyard Wisla in Gdansk for the Petroleum Products Trade Company CPN in Gdansk. Tanker designed for: transport of heavy fuels with an ignition above 61˚C, supplying in fuel large ships in ports and on roadsteads as well as for transporting cargo in the area of the Baltic Sea and the North Sea. In the years 1982 – 1986 under management of Polish Steamship Company, unit transports edible oils in European water in the charter of the Rolimpex. From July 1991 to March 2001, in the charter of PAB-Line company. In the meantime, in October 1997, the owner of the unit becomes Centrala Prodoktow Naftowych CPN in Warsaw and on April 12, 2001, Polski Koncern Naftowy in Plock. On March 12, 2002 together with the twin unit PALICA sold to PUM Ship-Service S.A. from Szczecin. Currently still in operation. For the most important events in the life of the unit it is worth mentioning:
  • 04.09.1999 – grounding in the area of the island of Hundeskar (around 23:54), sail from the Swedish port of Lidköping to Gdynia, cause: wrongly conducted navigation,
  • 27.11.2009 – grounding north of the Latvian port In Liepaja (around 01:40), sail from Gdańsk to Tallin, cause: wrongly conducted navigation.

*     *     *

Zbiornikowce projektu ZB-1300 / Project ZB-1300 tankers:
  • MURAŃ – ob./now: BESKID ex KORALL – stoczniowy numer budowy / yard number: ZB1300/1, wodowany / launched: 21.05.1976, data zdania / delivery date: 11.02.1977, status: w służbie ? / in service ?, 
  • PALICA – stoczniowy numer budowy / yard number: ZB1300/2, wodowany / launched: ?.05.1977, data zdania / delivery date: 30.09.1977, przebudowa / rebuild: 06.11.2008, status: w służbie / in service, 
  • LUBOMIR ob. / now: NADA 2 ex ATTALOS – stoczniowy numer budowy / yard number: ZB1300/3, data zdania / delivery date: 06.1978, status: w służbie / in service, 
  • MAHN ex ROMANKA (sprzedany do Bangladeszu / sold to Bangladesh) – stoczniowy numer budowy / yard number: ZB1300/4, status: nieznany / unknown, 
  • ? (sprzedany do Bangladeszu / sold to Bangladesh) – stoczniowy numer budowy / yard number: ZB1300/5, status: nieznany / unknown, 
  • ROMANKA – stoczniowy numer budowy / yard number: ZB1300/6, wodowany / launched: 05.05.1981, data zdania / delivery date: 30.12.1981, przebudowa / rebuild: 10.01.2008,


*     *     *

Dane techniczne / Technical data:
Wyporność / Displacement (GT / DWT):
997 t. / 1.308 t.,
Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.):
64,88 x 10.40 x 4,7 m,
Kadłub / Hull:
materiał i typ: / material and type: stal, podwójny / steel, double hull,
pokłady ciągłe / continious decks: 1,
Napęd / propulsion:
1 x 4 suwowy 8 cylindrowy silniki diesla / 1 x 4 stroke 8 cylinders diesel engine: H.Cegielski-Sulzer 8ASL25/30 o mocy / with power 1.081 kW (1.470 KM / HP),
1 x 3 płatowa śruba nastawna / 1 x 3 bladed controllable pitch propeller,
dziobowy ster strumieniowy / bow thruster: 1,
Prędkość / Speed:
12,2 węzła / knots,
Zbiorniki Ładunkowe / Cargo tanks:
liczba zbiorników / tanks numer: 8,
pojemność zbiorników / tanks capacites: 1.531 ton,
Urządzenia załadunkowe / Cargo handling:
2 pompy parowe o wydajności 500/273 / 2 steam pumps with efficiency 500/273 each,
pompa resztkowa o wydajności 50 m3/h / residual pump with efficiency 50 m3/h,
1 dźwig do obsługi węża / 1 hose handling crane,
Pojemność zbiorników / Tanks capacities:
paliwo / fuel: 62 t.,
balast / ballast: 215 t.,
Załoga / Crew:
2 x 9 (6) os. / pers.

*     *     *

Bibliografia / Bibliography:

*     *     *


Poniżej zdjęcie zbiornikowca ROMANKA, 1981 r, autorstwa Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of the tanker ROMANKA, 1981, made by Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcie zbiornikowca ROMANKA, 09.08.2007 r, autorstwa Pana Waldemara Danielewicza, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of the tanker ROMANKA, 09.08.2007, made by Mr. Waldemar Danielewicz a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk, czerwiec 2008 r. (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk June 2008 (to enlarge click on the photo).Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Szczecin 2009 r. (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Szczecin 2009 (to enlarge click on the photo).Poniżej zdjęcie zbiornikowca ROMANKA, 15.08.2012 r, autorstwa Pana Waldemara Danielewicza, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of the  tanker ROMANKA, 15.08.2012, made by Mr. Waldemar Danielewicz a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Zatoka Gdańska 18.08.2012 r, autorstwa Pana Waldemara Danielewicza, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gulf of Gdansk 18.08.2012, made by Mr. Waldemar Danielewicz a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 21.09.2015 r, autorstwa Pana Jerzego Makieły (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk 21.09.2015, made by Mr. Jerzy Makieła (to enlarge click on the photo).

Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 18.05.2017 r, autorstwa Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk 18.05.2017, made by Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).
Poniżej zdjęcie zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk, 16.07.2018 r. (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of the tanker ROMANKA, Gdansk 16.07.2018 (to enlarge click on the photo).Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 16.09.2018 r, autorstwa Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk 16.09.2018, made by Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 16.10.2018 r, autorstwa Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk 16.10.2018, made by Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).
Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 28.10.2018 r, autorstwa Pana Jerzego Makieły (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk 28.10.2018, made by Mr. Jerzy Makieła (to enlarge click on the photo).Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdynia 17.02.2019 r, autorstwa Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdynia 17.02.2019, made by Mr. Andrzeja Patro (to enlarge click on the photo).

Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdańska 28.04.2019 r, autorstwa Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk 28.04.2019, made by Mr. Andrzej Patro  (to enlarge click on the photo).

Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdansk 29.04.2019 r, autorstwa Pana Waldemara Danielewicza i Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk 29.04.2019, made by Mr. Waldemar Danielewicz and Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcie zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 01.06.2019 r, autorstwa Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of the tanker ROMANKA, Gdansk 01.06.2019, made by Mr. Waldemar Danielewicz (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdansk 08.064.2019 r, autorstwa Pana Andrzeja Patro i Pana Emiliana Czernickiego (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk 08.06.2019, made by Mr. Andrzej Patro & Mr. Emilian Czernicki (to enlarge click on the photo).

Poniżej zdjęcie zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 14.06.2019 r., autorstwa Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of the tanker ROMANKA, Gdansk 14.06.2019, made by Mr. Waldemar Danielewicz (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdynia 05.07.2019 r. (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdynia 05.07.2019 (to enlarge click on the photo).Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 09.07.2019 r. (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk 09.07.2019 (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcie zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 05.08.2019 r., autorstwa Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of the tanker ROMANKA, Gdansk 05.08.2019, made by Mr. Waldemar Danielewicz (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcia zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 09.08.2019 r., autorstwa Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tanker ROMANKA, Gdansk 09.08.2019, made by Mr. Waldemar Danielewicz (to enlarge click on the photo). 
Poniżej zdjęcie zbiornikowca ROMANKA, Gdańsk 19.08.2019 r., autorstwa Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of the tanker ROMANKA, Gdansk 19.08.2019, made by Mr. Waldemar Danielewicz (to enlarge click on the photo).