piątek, 20 stycznia 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 38 SEEHUND 1 - 18SEEHUND (Foka) 1 – 18 – niemieckie drony przeciwminowe zbudowane przez stocznię MaK – Maschinenbau Kiel wchodzące w skład systemu Troika (obecna wersja Troika Plus). Pierwotnie okrętami matkami dronów były trałowce klasy Lindau (Typ 351) a po ich wycofaniu ze służby rolę tę przejęły jednostki klasy Ensdorf (Typ 343). Pomiędzy 2007 a 2011 w stoczni P+S Werften GMH w Straslundzie wszystkie „foki” przeszły generalny remont i modernizację, która miała na celu wydłużyć okres ich służby.

SEEHUND (Seal) 1 – 18 – German minesweeping drones built by the shipyard MaK Maschinenbau Kiel, included in the system Troika (the current version Troika Plus). Originally mother ships of the drones were minesweepers class Lindau (Type 351) and after their withdrawal from service this role took over the units class Ensdorf (Type 343). Between 2007 and 2011 in the shipyard P+S Werften GmbH in Stralsund all “seals” have undergone major renovation and modernization, which was to extend the period of their service.

Jednostki klasy Seehund / Units class Seehund:

 • 1 – wcielenie do służby / commissioned: 05.05.1981, okręt matka / mother ship: FGS HAMELN, 
 • 2 – wcielenie do służby / commissioned: 05.05.1981, okręt matka / mother ship: FGS HAMELN, 
 • 3 – wcielenie do służby / commissioned: 05.05.1981, okręt matka / mother ship: FGS HAMELN, 
 • 4 – wcielenie do służby / commissioned: 04.03.1982, okręt matka / mother ship: FGS AUERBACH/OBERPFLAZ, 
 • 5 – wcielenie do służby / commissioned: 04.03.1982, okręt matka / mother ship: FGS AUERBACH/OBERPFLAZ, 
 • 6 – wcielenie do służby / commissioned: 04.03.1982, okręt matka / mother ship: FGS AUERBACH/OBERPFLAZ, 
 • 7 – wcielenie do służby / commissioned: 17.09.1981, okręt matka / mother ship: FGS SIEGBURG, 
 • 8 – wcielenie do służby / commissioned: 17.09.1981, okręt matka / mother ship: FGS SIEGBURG, 
 • 9 – wcielenie do służby / commissioned: 17.09.1981, okręt matka / mother ship: FGS SIEGBURG, 
 • 10 – wcielenie do służby / commissioned: 11.11.1981, okręt matka / mother ship: FGS SIEGBURG, 
 • 11 – wcielenie do służby / commissioned: 11.11.1981, okręt matka / mother ship: FGS HAMELN, 
 • 12 – wcielenie do służby / commissioned: 11.11.1981, okręt matka / mother ship: FGS PEGNITZ, 
 • 13 – wcielenie do służby / commissioned: 24.05.1982, okręt matka / mother ship: FGS PEGNITZ, 
 • 14 – wcielenie do służby / commissioned: 24.05.1982, okręt matka / mother ship: FGS PEGNITZ, 
 • 15 – wcielenie do służby / commissioned: 24.05.1982, okręt matka / mother ship: FGS PEGNITZ, 
 • 16 – wcielenie do służby / commissioned: 07.11.1983, okręt matka / mother ship: FGS ENSDORF, 
 • 17 – wcielenie do służby / commissioned: 07.11.1983, okręt matka / mother ship: FGS ENSDORF, 
 • 18 – wcielenie do służby / commissioned: 07.11.1983, okręt matka / mother ship: FGS ENSDORF.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 99 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 26,9 x 4,6 x 1,4 m, 
 • Kadłub (typ i materiał) / hull (type & material): pojedynczy – stalowy szkielet drewniany kadłub / monohull – steel frazes wooden hull, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 1 x 12 cylindrowy silnik diesla / 1 x 12cylinders diesel engines: MWM TRHS 518A o mocy / with power 445 KM /HP, 
  • Śruba-ster / propeller-ruder: 1 Schottel, 
  • dziobowy ster strumieniowy / bow thruster: 1 
 • Prędkość / Speed: 9.2 węzła / knots, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • systemy komunikacyjne / communication systems, 
 • Uzbrojenie / Armament: brak / none, 
 • Wyposażenie przeciwminowe / Minesweeping equipment: 
  • 2 zestawy trałów mechanicznych / 2 sets of mechanical minesweeping gears: SDG-21 Oropesa,
 • Załoga / Crew: 2 os. (czasowo) / pers (temporarily).

Poniżej: zdjęcia dronów SEEHUND wykonane w Kilonii / Below: photos SEEHUND drones that was taken in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).Bibliografia / Bibliography:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz