sobota, 31 grudnia 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 37 FS SAGITAIRE [II] (M 650)FS SAGITTAIRE [II] (M 650) francuski niszczyciel min typu Tripartite, będącego owocem połączonej współpracy trzech krajów: Francji, Belgii i Holandii. Oprócz w/w państw użytkownikami jednostek tego typu są także: Pakistan, Indonezja, Łotwa i Bułgaria (dwa ostatnie kraje nabyły jednostki uprzednio wycofane ze służby w Belgijskiej i Holenderskiej Marynarce Wojennej). FS SAGITTARIE jest drugą jednostką tego typu noszącą tę nazwę i oznaczenie - pierwsza została sprzedana w 1992 roku do Pakistanu, gdzie do dnia dzisiejszego pełni służbę pod nazwą MUNSIF (M 166). Budowniczym okrętu była wchodząca w skład koncernu DCN stocznia w Lorient a podniesienie na nim bandery miało miejsce 02.04.1996 roku.

FS SAGITTAIRE [II] (M 650) French minehunter type Tripartite – type created from the combined cooperation of three countries: France, Belgium and Netherlands. Apart from the above mentioned countries current users of units of this type are: Pakistan, Indonesia, Latvia and Bulgaria (the last two countries acquired units previously withdrawn from service in the Belgian and Dutch Navy). FS SAGITAIRE is the second unit of this type bearing the name and the pennant number – first units was sold in 1992 to Pakistan, where she is still in service as MUNSIF (M 166). The builder of this ship was entering in the company DCN shipyard in Lorient and raising the flag on it took place in 04.02.1996.

Jednostki typuTripartite / Units type Tripartite:
Francja / France – inna nazwa typu – Eridian / other name of the type – Eridian, budowniczy / builder: DCN Lorient.
 • FS ERIDIAN (M 641) – wodowanie / launched: 07.03.1981, wcielenie do służby / commissioned: 14.04.1984, 
 • FS CASSIOPEE (M 642) – wodowanie / launched: 26.09.1981, wcielenie do służby / commissioned: 05.05.1984, 
 • FS ANDROMEDE (M 643) – wodowanie / launched: 22.05.1982, wcielenie do służby / commissioned: 19.10.1984, 
 • FS PEGASE (M 644) – wodowanie / launched: 23.04.1983, wcielenie do służby / commissioned: 30.05.1985, 
 • FS ORION (M 645) – wodowanie / launched: 06.02.1985, wcielenie do służby / commissioned: 14.01.1986, 
 • FS CROIX DE SUD (M 646) – wodowanie / launched: 06.02.1985, wcielenie do służby / commissioned: 14.11.1986, 
 • FS AIGLE (M 647) – wodowanie / launched: 08.03.1986, wcielenie do służby / commissioned: 01.07.1987, 
 • FS LYRE (M 648) – wodowanie / launched: 15.11.1986, wcielenie do służby / commissioned: 16.12.1987, 
 • FS PERSEE (M 649) – wodowanie / launched: 18.06.1987, wcielenie do służby / commissioned: 06.10.1988, wycofany ze służby / decommissioned: 08.07.2009 
 • FS SAGITTAIRE [I] (M 650) – wodowanie / launched: ---, wcielenie do służby / commissioned:27.07.1989, wycofany ze służby: 24.09.1992 i sprzedany Pakistanowi / decommissioned: 24.09.1992 and sold to Pakistan [patrz Pakistan / see Pakistan], 
 • FS SAGITTAIRE [II] (M 650) – wodowanie / launched: 14.01.1995, wcielenie do służby / commissioned: 02.04.1996, 
 • FS VERSEAU (M 651) ex BNS IRIS (M 920) – wcielenie do służby / commissioned: 1997, wycofanie ze służby / decommissioned: 12.02.2010, 
 • FS CEPHEE (M 652) ex BNS FUCHSIA (M 919) – wcielenie do służby / commissioned: 1997, 
 • FS CAPRICORNE (M 653) ex BNS DIANTHUS (M 918) – wcielenie do służby / commissioned: 1997,

Belgia / Belgium – nieoficjalna nazwa typu – Flower / non-official name of the type – Flower, budowniczy (kooperacja) / builder (cooperation): Beliard-Werft / Werk Ostende.
 • BNS ASTER (M 915) – wodowanie / launched: 06.06.1985, wcielenie do służby / commissioned: 16.12.1985, 
 • BNS BELLIS (M 916) – wodowanie / launched: 14.02.1986, wcielenie do służby / commissioned: 13.08.1986, 
 • BNS CROCUS (M 917) – wodowanie / launched: 02.10.1985, wcielenie do służby / commissioned: 05.02.1987, 
 • BNS DIANTHUS (M 918) – wodowanie / launched: 16.04.1986, wcielenie do służby / commissioned: 18.08.1987, wycofany ze służby i umieszczony w rezerwie w 1993, w 1997 sprzedany Francji / decommissioned and placed in reserve in 1993, in 1997 sold to France [patrz Francja / see France], 
 • BNS FUCHSIA (M 919) – wodowanie / launched: 21.11.1986, wcielenie do służby / commissioned: 20.02.1988, wycofany ze służby i umieszczony w rezerwie w 1993, w 1997 sprzedany Francji / decommissioned and placed in reserve in 1993, in 1997 sold to France [patrz Francja / see France], 
 • BNS IRIS (M 920) – wodowanie / launched: 18.06.1987, wcielenie do służby / commissioned: 06.10.1988, wycofany ze służby i umieszczony w rezerwie w 1993, w 1997 sprzedany Francji / decommissioned and placed in reserve in 1993, in 1997 sold to France [patrz Francja / see France], 
 • BNS LOBELIA (M 921) – wodowanie / launched: 03.02.1988, wcielenie do służby / commissioned: 09.05.1989, 
 • BNS MYOSOTIS (M 922) – wodowanie / launched: 04.08.1988, wcielenie do służby / commissioned: 14.12.1989, wycofany ze służby w 2004 i w 2007 sprzedany Bułgarii / decommissioned in 2004 and In 2007 sold to Bulgaria [patrz Bułgaria / see Bulgaria], 
 • BNS NARCIS (M 923) – wodowanie / launched: 30.03.1990, wcielenie do służby / commissioned: 27.09.1990,
 • BNS PRIMULA (M 924) – wodowanie / launched: 20.12.1990, wcielenie do służby / commissioned: 29.05.1991,

Holandia / Netherlands – inna nazwa typu – Alkmaar / other name of the type – Alkmaar, budowniczy / builder: Van der Giessen-de Noord Krimpen.
 • HNLMS ALKMAAR (M 850) – wodowanie / launched: 18.05.1982, wcielenie do służby / commissioned: 28.05.1983, wycofany ze służby: 15.05.2000 i w 2007 roku sprzedany Łotwie / decommissioned: 15.05.2000 and In 2007 sold Latvia [patrz Łotwa / see Latvia],
 • HNLMS DELFZIJL (M 851) – wodowanie / launched: 29.10.1982, wcielenie do służby / commissioned: 17.08.1983, wycofany ze służby: 19.06.2000 i w 2007 sprzedany Łotwie / decommissioned: 19.06.2000 and In 2007 sold to Latvia [patrz Łotwa / see Latvia], 
 • HNLMS DORDRECHT (M 852) – wodowanie / launched: 26.02.1983, wcielenie do służby / commissioned: 16.11.1983, wycofany ze służby: 05.07.2000 i w 2007 sprzedany Łotwie / decommissioned: 05.07.200 and in 2007 sold to Latvia [patrz Łotwa / see Latvia], 
 • HNLMS HAARLEM (M 853) – wodowanie / launched: 09.07.1983, wcielenie do służby / commissioned: 12.04.1984, wycofany ze służby / decommissioned: 2011, 
 • HNLMS HARLINGEN (M 854) – wodowanie / launched: 09.07.1983, wcielenie do służby / commissioned: 12.04.1984, wycofany ze służby: 01.01.2003 i w 2007 sprzedany Łotwie / decommissioned: 01.01.2003 and in 2007 sold to Latvia [patrz Łotwa / see Latvia], 
 • HNLMS SCHEVENINGEN (M 855) – wodowanie / launched: 02.12.1983, wcielenie do służby / commissioned: 18.07.1984, wycofany ze służby: 01.01.2003 i w 2007 roku sprzedany Łotwie / decommissioned: 01.01.2003 and In 2007 sold to Latvia [ patrz Łotwa / see Latvia], 
 • HNLMS MAASLUIS (M 856) – wodowanie / launched: 05.05.1984, wcielenie do służby / commissioned: 12.12.1984, wycofany ze służby / decommissioned: 2011, 
 • HNLMS MAKKUM (M 857) – wodowanie / launched: 23.02.1985, wcielenie do służby / commissioned: 13.05.1985, 
 • HNLMS MIDDELBURG (M 858) – wodowanie / launched: 22.11.1986, wcielenie do służby / commissioned: 10.12.1986, wycofany ze służby / decommissioned: 2011, 
 • HNLMS HELLEVOETSLUIS (M 859) – wodowanie / launched: 22.11.1986, wcielenie do służby / commissioned: 20.02.1987, wycofanie ze służby / decommissioned: 2011, 
 • HNLMS SCHIEDAM (M 860) – wodowanie / launched: 26.04.1986, wcielenie do służby / commissioned: 09.07.1986, 
 • HNLMS URK (M 861) – wodowanie / launched: 04.10.1986, wcielenie do służby / commissioned: 10.12.1986, 
 • HNLMS ZIERIKZEE (M 862) – wodowanie / launched: 04.10.1986, wcielenie do służby / commissioned: 07.05.1987, 
 • HNLMS VLAARDINGEN [II] (M 863) – wodowanie / launched: 10.12.1988, wcielenie do służby / commissioned: 15.03.1989, 
 • HNLMS WILLEMSTAD [II] (M 864) – wodowanie / launched: 27.01.1989, wcielenie do służby / commissioned: 20.09.1989,

Pakistan / Pakistan – inne oznaczenie – typ Munsif / other designation – type Munsif, budowniczy / builder: DCN Lorient (M 166, M 167), PN Dockyard, Karachi (M 168).
 • MUNSIF (M 166) ex FS SAGITTAIRE [I] (M 650) –wcielenie do służby / commissioned: 1992, 
 • MUHAFIZ (M 167) – wodowanie / launched: 08.07.1995, wcielenie do służby / commissioned: 15.04.1996, 
 • MUJAHID (M 168) – wodowanie / launched: 28.01.1997, wcielenie do służby / commissioned: 09.07.1998,

Indonezja / Indonesia – inne nazwa typuPulau Rengat / other name of the type – Pulau Regnat, budowniczy / builder: Van der Giessen-de Noord Krimpen.
 • PULAU RENGAT (711) ex HNLMS WILLEMSTAD [I] – wodowanie / launched: 23.07.1987, wcielenie do służby / commissioned: 26.03.1988, 
 • PULAU RUPAT (712) ex HNLMS VLAARDINGEN [I] – wodowanie / launched: 27.08.1987, wcielenie do służby / commissioned: 26.03.1988,

Łotwa / Latvia – inna nazwa typu – Imanta / other name of the type – Imanta, budowniczy / builder: Van der Giessen-de Noord Krimpen.
 • LNS IMANTA (M-04) ex HLMS HARLINGEN (M 854) – wcielenie do służby / commissioned: 06.03.2007, 
 • LNS VIESTURS (M-05) ex HNLMS SCHEVENINGEN (M 855) –wcielenie do służby / commissioned: 05.09.2007,
 •  LNS TALIVALDIS (M -06) ex HNLMS DORDRECHT (M 852) – wcielenie do służby / commissioned: ?.01.2008, 
 • LNS VISVALDIS (M-07) ex HNLMS DELFZIJL (M 851) –wcielenie do służby / commissioned: ?.10.2008, 
 • LNS RUSINS (M -08) ex HNLMS ALKMAAR (M 850) – wcielenie do służby / commissioned: ?.08.2011,

Bułgaria / Bulgaria budowniczy (kooperacja) / builder (cooperation): Beliard-Werft / Werk Ostende
 • TSIBAR (32) ex BNS MYOSOTIS (M 922) – wcielenie do służby / commissioned: ?

Dane techniczne jednostek typu Eridian / Technical data units type Eridian:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 615 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 51.5 x 8.90 x 3.80 m, 
 • Kadłub (typ i materiał) / hull (type & material): 
  • pojedynczy – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym/ monohull - glass-reinforced plastic, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 1 silnik diesla / 1 diesel engine: Werkspoor-Wartsila ARUB 215V12 o mocy / with power 1.400 kW, 
  • 1 śruba / 1 propeller, 
 • Prędkość / Speed: 15 węzłów / knots, 
 • Zasięg / Range: 3000 Mm /Sm przy prędkości /at speed 12 węzłów / knots, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar Racal-Decca DRBN-38, 
  • 1 sonar DUBM-21E (TSM 2022 Mk3), 
  • 1 sonar SPIV, 
  • system radiowo – nawigacyjny / radionavigation system: Syledis, 
  • system komunikacji satelitarnej  / satelite communications system: Inmarsat mini M, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x I działko automatyczne Giat F2 kal. 20 mm / 1 x I Giat F2 automatic cannon cal. 20 mm, 
  • 2 x I ciężkie karabiny maszynowe / 2 x I heavy machine guns cal. 12, 7 mm, 
  • 2 x I karabiny maszynowe kal. 7.62 mm / 2 x I machine guns cal. 7.62 mm, 
  • zdalnie sterowane pojazdy podwodne do unieszkodliwiana min / remotely operated mine disposal vehicles: PAP 104 lub / or: SAAB Bofors Double Eagle Mk 2,
 • Załoga / Crew: 49 os. / pers.
Poniżej: zdjęcia FS SAGITTAIRE [II] (M 650) wykonane w Kilonii / Below: photos FS SAGITTAIRE [II] (M 650) that was taken in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).


Bibliografia / Bibliography:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz