sobota, 12 sierpnia 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 43 HNLMS EVERTSEN (F 805)HNLMS EVERTSEN (F 805) holenderska fregata klasy De Zeven Provincien, która zastąpiła w służbie dwie jednostki klasy Tromp. Budowniczym okrętu jest położona w Vlissingen stocznia Royal Schelde. Nazwa okrętu pochodzi od nazwisk słynnych XVII i XVIII wiecznych holenderskich admirałów: braci Johana Evertsena (01.02.1600 – 05.08.1666) i Cornelisa Evertsena (starszego, 04.08.1610 – 11.06.1666), Cornelisa Evertsena (młodszego, syna Johanna, 16.04.1628 – 20.09.1679), Cornelisa Evertsena (najmłodszego, syna Cornelisa Evertsena starszego, 16.11.1642 – 16.11.1706), Geleyna Evertsena (brata Cornelisa Evertsen najmłodszego, 22.01.1655 – 25.07.1721), uczestników wojen angielsko – holenderskich. Z ważniejszych wydarzeń z historii okrętu warto wspomnieć o:

 • kurtuazyjnej wizycie w Republice Południowej Afryki, która miała miejsce pod koniec 2007 r., 
 • patrolowaniu od lutego do czerwca 2008 r. wód w pobliżu wybrzeży Somali w ramach akcji wspierania Światowego Programu Żywieniowego,
 •  udziale w 2009 r. w Operacji Atlanta – antypirackiej operacji na wodach w pobliżu wybrzeży Somalii, w trakcie której trwania okręt wziął udział w pojmaniu grupy piratów, która zaatakowała statek handlowy BBC TOGO.

Obecna jednostka jest ósmą w historii Marynarki Wojennej Królestwa Holandii noszącą tę nazwę (poniżej poprzednicy obecnego Evertsena):

 • Admiral Evertsen (1803-1814) – uzbrojony szkuner, 
 • Admiral Evertsen (1808-1819) – okręt liniowy, 
 • HNLM Evertsen (1857 – 1921) – fregata żaglowa z pomocniczym napędem parowym (w późniejszym okresie przemianowana na Neptunus), 
 • HNLMS Evertsen (1894 – 1914) – okręt pancerny, 
 • HNLMS Evertsen (1926 – 1942) – niszczyciel, 
 • HNLM Evertsen ex Scourge (1946 – 1962) – były niszczyciel przeklasyfikowany na fregatę, 
 • HNLMS Evertsen F 815 (1967 – 1989) – fregata klasy Van Speijk.


HNLMS EVERTSEN (F 805) Dutch frigate class De Zeven Provincien, which replaced in the service two units class Tromp. The builder of the ship is located in Vlissingen shipyard Royal Schelde. The name of the ship comes from the names of the famous XVII-th & XVIII-th centaury Dutch admirals: brothers Johan Evertsen (01.02.1600 – 05.06.1666) & Cornelis Evertsen (elder, 04.08.1610 – 11.06.1666), Cornelis Evertsen (younger, son of Johan Evertsen, 16.04.1628 – 20.09.1679), Cornelis Evertsen (the youngest, son of Cornelis Evertsen older, 16.11.1642 – 16.11.1706) & Geleyn Evertsen (brother of Cornelis Evertsen the youngest, 22.01.1655 – 25.07.1721) participants of the English-Dutch wars. Of the most important events in the history of the ship it is worth mentioning:

 • courtesy visit in South Africa, which took place at the end of 2007, 
 • patrolling from February to June 2008 the Somalian waters for the World Food Programme, 
 • participation in Operation Atlanta – anti-piracy operation in the waters near Somali coast, during which time she participated in the capture of a group of pirates who had allegedly attacked merchant vessel BBC TOGO.

The present unit is the eight in the history of the Royal Netherland Navy bearing that name (below the predecessors of the present Evertsen)

 • Admiral Evertsen (1803-1814) – cannon schooner, 
 • Admiral Evertsen (1808-1819) – ship-of-the-line,
 • HNLM Evertsen (1857 – 1921) – frigate with additional steam Power (later renamed to Neptunus), 
 • HNLMS Evertsen (1894 – 1914) – armored ship, 
 • HNLMS Evertsen (1926 – 1942) – destroyer, 
 • HNLM Evertsen ex Scourge (1946 – 1962) – ex destroyer reclassifed to frigate , 
 • HNLMS Evertsen F 815 (1967 – 1989) –Van Speijk class frigate ,


 Jednostki klasy De Zeven Provincien / Units class De Zeven Provincien:

 • HNLMS DE ZEVEN PROVINCIEN (F 802) – położenie stępki / keel laid: 01.09.1998, wodowanie / launched: 08.04.2000, wcielenie do służby / commissioned: 26.04.2002, 
 • HNLMS TROMP (F 803) – położenie stępki / keel laid: 03.09.1999, wodowanie / launched: 07.04.2001, wcielenie do służby / commissioned: 14.03.2003, 
 • HNLMS DE RUYTER(F 804) – położenie stępki / keel laid: 01.09.2000, wodowanie / launched: 13.04.2002, wcielenie do służby / commissioned: 22.04.2004, 
 • HNLMS EVERTSEN (F 805) – położenie stępki / keel laid: 03.09.2001, wodowanie / launched: 19.04.2003, wcielenie do służby / commissioned: 10.06.2005.


Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 6050 tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 144.24 x 18.8 x 5.18  m, 
 • Kadłub (materiał) / hull (material): stal / steel, 
 • Napęd / propulsion: kombinowany spalinowo – gazowy / CODOG – COmbined Diesel Or Gas turbine, 
  • 2 turbiny gazowe / 2 gas turbines: Rolls Royce Spey model SM 1C o łącznej mocy / with total power: 24.800 KM / HP (18.5 MW), 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: Wartsila 16V26 każdy o mocy / each power 5.600 KM /HP (4.2 MW), 
  • 2 x 5 płatowe śruby nastawne / 2 x 5 bladed controllable pitch propellers.  
 • Prędkość / Speed: 30 węzłów / knots.
 • Zasięg / Range: 4.000 Mm /Sm przy / at 18 w. / kn., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • trójwspółrzędny radar kierowania ogniem, dozoru nawodnego i powietrznego / 3D fire controll & surface / air search radar: Thales Nederland model APAR (pasmo / band: I), 
  • trójwspółrzędny radar dozoru nawodnego i powietrznego / 3D surface / air surveillance radar: Thales Nederland moel: SMART-L, 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: DECCA NAV, 
  • 1 radar nawigacyjny i dozoru nawodnego / 1 navigation & surface search radar: Thales Nederland Scout, 
  • system dalekiego rozpoznania i namierzania w podczerwieni / long range infrared surveillance & tracking system: Thales Nederland Srius IRST, 
  • optyczny system rozpoznania i namierzania / optical surveillance & tracking system: Thales Nederland Mirador, 
  • 1 hydrolokator kadłubowy / 1 hull mounted sonar: Atlas Elektronik model: DSQS-24C, 
  • system rozpoznania swój-obcy / IFF system: Mk. XII, 
  • system komunikacji satelitarnej / SATCOM, 
  • systemy wymiany informacji / exchange data systems: Link 11, Link 16. 
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare systems: 
  • system walki elektronicznej / ECM system: Thales Nederland Sabre, 
  • 6 wyrzutni celów pozornych / 6 decoy launchers: Sippican Hycor Mk. 36 SRBOC, 
  • system przeciwtorpedowy / anti-torpedo system: AN-SLQ-25 Nixie. 
 • Uzbrojenie / Armament:  
  • 1 x 40 komorowa pionowa wyrzutnia Martin Marietta Mk 41 dla 32 rakiet przeciwlotniczych Raytheon model RIM-66M-2 Standard MR (SM-2MR Block IIIA) i 64 model: RIM-162A ESSM / 1 x 40 cells Martin Marietta Mk 41 VLS for 32 Raytheon RIM-66M-2 Standard MR (SM-2MR Block IIIA) & 64 Raytheon RIM-162 ESSM surface-air missiles,
  •  2 x IV wyrzutnie Mk. 141 dla rakiet przeciwokrętowych Boeing model: RGM-84 Harpoon / 2 x IV Mk. 141 launchers for Boeing model RGM-84 Harpoon anti-ship missiles, 
  • 1 x I uniwersalna armata OTO Melara kal. 127 mm / 1 x I dual purpose OTO Melara gun cal. 127 mm., 
  • 2-4 x I karabiny maszynowe Browning M2 kal. 12.7 mm / 4 x I Browning M2 machine guns cal. 12.7 mm, 
  • 4-6 karabinów maszynowych FN MAG kal. 7.62 mm / 4-6 FN MAG machine guns cal. 7.62 mm, 
  • 2 x VII zestawy obrony bezpośredniej kal. 30 mm / 2 x VII CIWS cal. 30 mm: Thales Nederland/General Dynamics SGE-30 Goalkeeper, 
  • 2 x II wyrzutnie torped Mk. 32 mod. 9 kal. 324 mm dla torped Raytheon Mk.46 mod. 5 / 2 x II Mk. 32 mod. 9 torpedo launchers cal. 324 mm for Raytheon Mk.46 mod. 5 torpedos.
 •  Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment:  
  • hangar i lądowisko dla1 śmigłowca NH-90 / hangar & flight deck for one NH-90 helicopter, 
 • Załoga / Crew: 200 os / pers.


Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia HNLMS EVERTSEN wykonane w Szczecinie. Laboe i Kilonii (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the HNLMS EVERTSEN took in Szczecin. Laboe & Kiel (to enlarge click on the photo):

HNLMS EVERTSEN przybywa do Szczecina / HNLMS EVERTSEN comes to Szczecin. 

 

HNLMS EVERTSEN przybywa do Kilonii / HNLMS EVERTSEN comes to Kiel. HNLMS EVERTSEN z wizytą na pokładzie / HNLMS EVERTSEN visit on board.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz