poniedziałek, 8 czerwca 2015

Z cyklu wydawnictwa promocyjne ... cz. 1 - ulotki Bundesmarine

Poniżej zdjęcia ulotek informacyjno - promocyjnych pobranych podczas zwiedzania dwóch okrętów Bundesmarine: fregaty FGS Augsburg i kutra rakietowego FGS Puma. / Here are the photos of two information - promotional laflets received during the tour on two Bundesmarine ships: frigate FGS Augsburg and small missile boat FGS Puma.

Ulotka poświęcona fregatom klasy Bremen / The laflet dedicated to the Bremen class frigatesUlotka poświęcona małym okrętom rakietowym klasy Gepard / The laflet dedicated to the Gepard class small missile boats
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz