sobota, 29 kwietnia 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 9 - ORP FLAMING (621)
ORP FLAMING (numer burtowy: 621, sygnał wywoławczy SQWB) – niszczyciel min klasy Flaming (Projekt 206 FM) powstałej w wyniku gruntownej przebudowy trzech trałowców klasy Orlik (projekt 206F, oznaczenie kodowe NATO projektu: Krogulec). Budowniczym jednostki jest nieistniejąca już Stocznia Komuny Paryskiej w Gdyni. Od momentu podniesienia bandery ORP FLAMING pełni służbę w ramach 13 Dywizjonu Trałowców, podporządkowanego wpierw 9 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą na Helu a następnie od lipca 2006 roku 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. Przez pierwsze lata służby ORP FLAMING oprócz szkolenia załogi i udziału w krajowych ćwiczeniach prezentuje też banderę podczas wizyt zagranicznych delegacji, wizyt w zagranicznych portach oraz bierze udział w ćwiczeniach flot Układu Warszawskiego. Z ważniejszych wydarzeń z tego okresu warto wspomnieć o mających miejsce w: 
 • 1967 roku wspólnym szkoleniu z przedstawicielami Rumuńskiej Marynarki Wojennej, zdaniu zadań T1 i T2 – zadania z pływania i działania bojowego, goszczeniu na pokładzie prezydenta Francji Charlesa de Gaulle`a oraz francuskiej delegacji rządowej (w kolejnych latach na pokładzie okrętu gościli przedstawiciele z takich krajów jak: Rumunia, NRD, Węgry, Czechosłowacja, ZSSR i Libia), 
 • 1968 roku pierwszej wizycie w porcie zagranicznym – Bałtijsku, połączonej z udziałem w manewrach z marynarkami wojennymi ZSSR i NRD, 
 • 1969 roku udziale w swego rodzaju pierwszej operacji połączonej o kryptonimie "Manewry Nysa - Odra", 
 • 1972 roku zdobyciu tytułu najlepszego okrętu III rangi 9 F.O.W. oraz Marynarki Wojennej, wizycie w ramach zespołu okrętów tj. niszczyciela ORP WARSZAWA (I), trałowca ORP TUKAN, ścigacza okrętów podwodnych ORP ZRĘCZNY oraz średniego okrętu desantowego ORP GŁOGÓW w Leningradzie, 
 • 1973 roku udziale w operacji poszukiwania min i innych niewybuchów na wodach Zatoki Gdańskiej, która miała związek z trwającą budową Portu Północnego w Gdańsku.
W kolejnych latach oprócz codziennej służby szkoleniowej ORP FLAMING pełni też funkcje jednostki testowej dla nowego uzbrojenia trałowego oraz bierze udział w dozorach bliskich i dalekich. Druga połowa lat 90-tych to okres początków współpracy z jednostkami flot NATO m.in. udział w mających miejsce w 1995 i 1996 roku manewrach, BALTOPS 95, COOPERATIVE VENTURE 96. W marcu 2000 roku po 34 latach służby okręt zostaje wycofany z linii i skierowany do Stoczni Marynarki Wojennej w celu gruntownej przebudowy na niszczyciel min. Ponowne wcielenie do służby ma miejsce 22 czerwca 2001 roku w bazie na Helu. Od tego momentu łączący w sobie funkcje trałowca i niszczyciela min okręt czterokrotnie uczestniczył w misjach stałych zespołów NATO i tak:
 • w okresie 16.08. – 05.10.2003 r. – w składzie zespołu szybkiego reagowania MCM FORNORTH (MINE COUNTER MEASURES FORCES NORTHERN EUROPE) – przepłynięto 4750 mil morskich, 
 • w okresie 07.08. – 27.10.2006 r. – w składzie stałego zespołu obrony przeciwminowej SNMCMG 1 (Standing NATO Minecounter Measures Group 1), 
 • w okresie 31.08. – 27.11.2011 r. – w składzie  zespołu SNMCMG 1 – przepłynięto 3500 mil morskich,  
 • w okresie 05.05. – 12.12.2014 r. – w składzie zespołu SNMCMG 1 – przepłynięto 9300 mil morskich.
Oprócz w/w misji okręt brał też udział w następujących międzynarodowych manewrach / operacjach / ćwiczeniach (NATO / floty zagraniczne) oraz egzaminach / certyfikacjach:
 • 27.02. – 16.03.2002 r. – STRONG RESOLVE 02, wraz z ORP MEWA i ORP CZAJKA oraz siłami obrony przeciwminowej NATO przygotowywał i zabezpieczał akwen w rejonie poligonu w Ustce, gdzie następnie miał zostać przeprowadzony desant, 
 • 19.04. – 12.05.2002 r. – BLUE GAME 02, wraz z ORP CZAJKA, rejon: Cieśniny Bałtyckie, w trakcie trwania ćwiczeń odwiedzono duńskie porty: Frederikshavn i Odense, 
 • 26.06. – 28.06.2002 r. – polsko – holenderskie manewry obrony przeciwminowej, rejon: Południowy Bałtyk, 
 • 25.11. – 30.11.2002 r. – POLISH PASSEX, wraz z ORP CZAJKA i zespołem NATO SNMCMG 1 (z ORP MEWA w składzie), rejon: Morze Bałtyckie,
 • 15.04. – 17.04.2003 r. – MCM SQNEX, wraz z ORP GOPŁO i ORP WDZYDZE, rejon: Południowy Bałtyk,
 • 08.05. – 28.05.2003 r. – pobyt w Zeebrugge, gdzie w tamtejszym holendersko – belgijskim ośrodku MOST (Mine Countermeasures Vessels Operational Training) okręt poddany został egzaminowi mającemu potwierdzić jego gotowość do działania w ramach stałych zespołów NATO, 
 • 16.08. – 05.10.2003 r. – w ramach służby w składzie zespołu MCM FORNORTH uczestniczy w ćwiczeniach: ANGLER 03 i NORTHERN LIGHT 03, 
 • 18.05. – 14.06.2004 r. – MCOPEST (Mine Clearance Operation Estland) – operacja niszczenia pozostałych po I i II Wojnie Światowej niewybuchów, rejon: wybrzeża Estonii, 
 • 02.09. – 15.09.2004 r. – OPEN SPIRIT 04, operacja niszczenia pozostałych po I i II Wojnie Światowej niewybuchów, rejon: wybrzeża Litwy, 
 • 09.05. – 19.05.2005 r. – MCM SQNEX, wraz z ORP CZAJKA (okręt flagowy ćwiczeń), ORP GOPŁO, ORP ŚNIARDWY, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 31.08. – 14.09.2005 r. – OPEN SPIRIT 05, rejon: wybrzeża  Łotwy (Zatoka Ryska), 
 • 14.11. – 17.11.2005 r. – POLISH PASSEX, ćwiczenia wraz z goszczącym w Gdyni zespołem SNMCMG 1, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 21.03. – 08.04.2006 r. – BRILLIANT MARINER 06, wraz z ORP KONDOR i ORP GEN K PUŁASKI, rejon: Morze Północne, Skagerrak i Kattegat, 
 • 04.09. – 12.09.2006 r. – OPEN SPIRIT 06 (w ramach zespołu SNMCMG 1), w ćwiczeniach uczestniczy też ORP CZAJKA, rejon: wybrzeża Estonii,
 • wrzesień – październik 2006 r. – FINNISH PASSEX, AMBER SEA, POLISH PASSEX (w ramach zespołu SNMCMG 1), rejon: Bałtyk, 
 • 06.11. – 09.11.2007 r. – MCM SQNEX, wraz z ORP MEWA, ORP GOPŁO i ORP MAMRY, ćwiczenia z zespołem NATO, rejon: Zatoka Gdańska, 
 • 2008 – pobyt w Zeebrugge, gdzie w tamtejszym holendersko – belgijskim ośrodku MOST  okręt po raz drugi poddany został egzaminowi mającemu potwierdzić jego gotowość do działania w ramach stałych zespołów NATO,
 • 19.05. – 23.05.2008 r. – POLISH PASSEX, wraz z ORP CZAJKA i ORP GOPŁO, rejon: Zatoka Gdańska,
 • 07.05. – 24.05.2009 r. – MCOPLAT 09 (Mine Clearance Operation Latvia), operacja niszczenia pozostałych po I i II Wojnie Światowej niewybuchów, rejon: wody zatoki Ryskiej, zniszczono 3 miny o łącznej masie ładunku wybuchowego około pół tony,
 • 26.08. – 14.09.2009 r. – OPEN SPIRIT 09, wraz ORP MEWA, rejon: wody Zatoki Fińskiej, zniszczono 10 min morskich o łącznej masie ładunku wybuchowego ponad 3 tony, 
 • 26.08. – 09.09.2010 r. – OPEN SPIRIT 10, rejon wybrzeża Litwy, zniszczono: 1 minę oraz 1 torpedę, 
 • 02.09. – 06.09.2011 r. – POLISH PASSEX (w ramach zespołu SNMCMG 1), ćwiczenia zespołu NATO z dwoma trałowcami z 12 DTr-u – ORP NAKŁO i ORP DRUŻNO, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • wrzesień – listopad 2010 r. – DANEX, NORTHERN COASTS (w ramach zespołu SNMCMG 1), Rejon: Bałtyk, 
 • 15.08. – 31.08.2013 r. – OPEN SPIRIT 2013, rejon: wybrzeża Litwy, 
 • 09.06. – 21.06.2014 r. – BALTOPS 2014 (w ramach zespołu SNMCMG 1), w manewrach uczestniczą też ORP GOPŁO, ORP SARBSKO, ORP WICKO i ORP SĘP, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 01.09. – 12.09.2014 r. – NORTHERN COASTS (w ramach zespołu SNMCMG 1), w ćwiczeniach uczestniczyły też: ORP MEWA, ORP HAŃCZA, ORP NAKŁO i ORP DRUŻNO, rejon: obszar północnego Bałtyku, 
 • październik 2014 r. – JOINT WARRIOR 14-2 (w ramach zespołu SNMCMG 1), rejon: wybrzeża Szkocji,31.08. – 16.09.2016 r. – NORTHERN COASTS wraz z ORP KASZUB i dwoma śmigłowcami Mi-14 PŁ, rejon zachodniego Bałtyku i Cieśnin Bałtyckich,
Poza w/w działaniami ORP FLAMING prowadził też operacje na krajowych wodach i tak:
 • 24.07.2003 r. – przeprowadził operację podniesienia a następnie zniszczenia na poligonie morskim trzech niemieckich pocisków kal. 203 mm, które spoczywały w pobliżu wejścia do portu w Gdańsku,
 • 20.04 – 21.04.2004 r. – przeprowadził operację likwidacji niewybuchów z czasów II Wojny Światowej spoczywających na dnie Zatoki Puckiej na południe od Juraty (3 miny - o ładunku wybuchowym od 60 do 200 kg i 1 torpeda - 400 kg ładunku wybuchowego) oraz na południe od Kuźnic (4 miny - każda po 135 kg ładunku wybuchowego),
 • 29.01.2009 r. – przeprowadził operację podniesienia z dna, znajdującej się w pobliżu toru wodnego do portu w Gdańsku torpedy, 
 • 19.02.2009 r. – przeprowadził operację zniszczenia bomb głębinowych, które znajdowały się na zatopionym, pochodzącym z czasów II Wojny Światowej niemieckim kutrze zwalczania okrętów podwodnych UJ 301, 
 • 29.06.2009 r. we współpracy z VTS Zatoka oraz Kapitanatami Portu Gdańsk i Portu Gdynia okręt podniósł z dna trzy podejrzane obiekty znajdujące się na podejściu do portu w Gdańsku, 
 • 03.09.2011 r. –  przy pomocy marynarzy z Grupy Nurków Minerów przeprowadził operację podniesienia z dna przyszłego gazoportu w Świnoujściu, miny morskiej oraz czepca bomby lotniczej, które to następnie zdetonowano na poligonie morskim,
 • 18 – 21.06.2012 r. – przeprowadził rekonesans torpedo podobnych obiektów, rozpoznając 18 obiektów, 
 • 01.10. – 02.10.2013 r. – przeprowadził operację likwidacji dwóch niemieckich torped z czasów II Wojny Światowej, które spoczywały na dnie toru podejściowego do portu w Gdyni,
 • 2015 r. – we współpracy z Kapitanatem Portu Gdynia, Kapitanatem Portu Gdańsk, VTS Zatoka Swinoujscie Traffic oraz jednostkami Morskiego Oddziału Straży Granicznej brał udział w niszczeniu min i niewybuchów zalegających na akwenach portów Gdynia, Gdańsk i Świnoujście,
 • 23.01. – 25.01.2016 r. – wraz z grupą nurków oraz dwoma trałowcami ORP GOPŁO i ORP WDZYDZE przeprowadził operację podniesienia a następnie przeholowania i zniszczenia niemieckiej miny dennej, która spoczywała w kanale portowym portu Gdańsk w rejonie twierdzy Wisłoujście.
W dniu 14 października 2016 roku ORP FLAMING obchodził 50 rocznicę rozpoczęcia służby w szeregach Polskiej Marynarki Wojennej. W przyszłości ORP FLAMING ma zostać zastąpiony w służbie przez jedną z jednostek klasy Kormoran (Projekt 258).

ORP FLAMING (pennant number: 621, call sign: SQWB) – minehunter class Flaming (Project 206 FM), class resulting from the extensive rebuilding of three Orlik class minesweepers (Project 206F, NATO project designation: Krogulec). The builder of the unit is no longer existing Paris Commune Shipyard in Gdynia. Since the flag was raised, ORP FLAMING has served in the 13th Squadron, first subordinate to the 9th Coastal Defense Flotilla with base in Gdynia and then from July 2006 in the 8th Coastal Defense Flotilla with base in Swinoujscie. During the first years of service ORP FLAMING in addition to training tasks and participation in national exercises, also presents flags during foreign delegations visits, visits to foreign ports and participates in exercises of the Warsaw Pact fleets. Of the important events of this period, it is worth mentioning in:
 • 1967 joint training with representatives of the Romanian Navy, assignments of tasks T1 and T2 - tasks of swimming and combat action, hosting on board French President Charles de Gaulle and French government delegation (in the following years ship visited representatives of such countries as Romania, the GDR, Hungary, Czechoslovakia, the USSR and Libya), 
 • 1968 first visit to a foreign port – Baltiysk, combined with participation in the maneuvers with the Soviet and East German Navy, 
 • 1969 participated in a first joint operation codenamed "Maneuvers Nysa - Odra", 
 • 1972 won the title of best ship III rank 9 Coastal Defense Flotilla and the Polish Navy, visit with destroyer ORP WARSZAWA (I), minesweeper ORP TUKAN, submarine chaser ORP ZRĘCZNY and medium landing ship ORP GŁOGÓW in Leningrad, 
 • 1973 participated in the mines search operations in the waters of the Gulf of Gdansk, which was connected with the ongoing construction of the North Harbor in Gdansk.
In subsequent years, apart from the daily training service, ORP FLAMING also functions as a test unit for new trawl weapons and participates in close and distant surveillance. The second half of the 1990s was the beginning of a cooperation with NATO fleets. Participated in the 1995 & 1996 maneuvers: BALTOPS 95 & COOPERATIVE VENTURE 96. In March 2000, after 34 years of service, the ship was withdrawn from the line and sent to the Naval Shipyard in Gdynia in order to extensive rebuild on minehunter. The re-commissioning ceremony takes place on June 22, 2001 in base in Hel. From that moment combining the function of a minesweeper and minehunter ship has participated four times in the missions of the permanent NATO teams and thus:
 • in the period of 16.08. – 05.10.2003 – in composition of the MCM FORNORTH team (MINE COUNTER MEASURES FORCES NORTHERN EUROPE) – 4750 nautical miles, 
 • in the period of 07.08. – 27.10.2006 – in composition of the Standing NATO MineCounter Measures Group 1 team (Standing NATO Minerals Measures Group 1),
 • in the period of 31.08. – 27.11.2011 – in composition of the SNMCMG 1 team – 3500 nautical miles, 
 • in the period of 05.05. – 12.12.2014 – in the composition of SNMCMG 1 team – over 9300 nautical miles.
In addition to the aforementioned missions, the ship also participated in the following international maneuvers / operations / exercises (NATO / foreign fleets) and exams / certifications:
 • 27.02. – 16.03.2002 – STRONG RESOLVE 02, together with ORP MEWA and ORP CZAJKA and the NATO MCM forces, prepared and protected the waters in the area of Ustka polygon, where next was to be carried out landing operation, 
 • 19.04. – 12.05.2002 – BLUE GAME 02, together with ORP CZAJKA, region: Baltic Straits, during exercises visited Danish ports: Frederikshavn and Odense, 
 • 26.06. – 28.06.2002 – Polish-Dutch maneuvers of the mine defense forces, region: South Baltic, 
 • 25.11. 30.11.2002 POLISH PASSEX, together with ORP CZAJKA & NATO team SNMCMG 1 (with ORP MEWA in squad), area: Baltic Sea,
 • 15.04. – 17.04.2003 – MCM SQNEX, together with ORP GOPŁO & ORP WDZYDZE, area: Southern Baltic,
 • 08.05. – 28.05.2003 – stay in Zeebrugge, where at the Dutch-Belgian MOST centre (Mine Countermeasures Vessels Operational Training) the ship was subjected to an examination to confirm its readiness to act in a permanent NATO teams, 
 • 16.08. – 05.10.2003 – during service in the MCM FORNORTH team participates in the exercises: ANGLER 03 and NORTHERN LIGHT 03, 
 • 18.05. – 14.06.2004 – MCOPEST (Mine Clearance Operation Estland) – operation of the destruction of an unexploded WW 1 & WW 2 munitions, area: Estonian coast,
 •  02.09. – 15.09.2004 – OPEN SPIRIT 04, operation of the destruction of an unexploded WW 1 & WW 2 munitions, area: Lithuanian coast, 
 • 09.05. – 19.05.2005 – MCM SQNEX, together with ORP CZAJKA (flag ship), ORP GOPŁO, ORP ŚNIARDWY, Area Baltic Sea, 
 • 31.08. – 14.09.2005 – OPEN SPIRIT 05, area: Latvian coast (Gulf of Riga), 
 • 14.11. – 17.11.2005 – POLISH PASSEX, exercises with the hosts in Gdynia SNMCMG 1 team, 
 • 21.03. – 08.04.2006 – BRILLIANT MARINER 06, with ORP KONDOR and ORP GEN K PUŁASKI, Area: North Sea, Skagerrak and Kattegat, 
 • 04.09. – 12.09.2006 – OPEN SPIRIT 06 (within SNMCMG 1),  in exercises participated also: ORP CZAJKA, area: Estonian coast, 
 • September – October 2006 – FINNISH PASSEX, AMBER SEA, POLISH PASSEX (within SNMCMG 1 team), area: Baltic Sea, 
 • 06.11. – 09.11.2007 – MCM SQNEX, together with ORP MEWA, ORP GOPŁO, ORP MAMRY area: Gulf of Gdansk,
 • 2008 – stay in Zeebrugge, where in the Dutch-Belgian MOST centre (Mine Countermeasures Vessels Operational Training) for the second time ship was subjected to an examination to confirm its readiness to act in a permanent NATO teams,
 • 19.05. – 23.05.2008 – POLISH PASSEX, together with ORP CZAJKA i ORP GOPŁO, area: Gulf of Gdansk,
 • 07.05. – 24.05.2009 – MCOPLAT 09 (Mine Clearance Operation Latvia), area: the Gulf of Riga, destroyed 3 sea mines, 
 • 26.08. – 14.09.2009 – OPEN SPIRIT 09, together with ORP MEWA, area: waters of the Gulf of Finland, 10 sea mines with a total mass of explosives over 3 tons were destroyed, 
 • 26.08. – 09.09.2010 – OPEN SPIRIT 10, area: Lithuanian coast, destroyed: 1 sea mine and 1 torpedo, 
 • September 2011 – POLISH PASSEX (within the SNMCMG 1 team), NATO team exercises with two belonging to the 12 Minesweeper Squadron minesweepers – ORP NAKŁO and ORP DRUŻNO, area: Baltic Sea, 
 • September – November 2010 – DANEX, NORTHERN COASTS (within the SNMCMG 1 team),  area: Baltic Sea, 
 • 15.08. – 31.08.2013 – OPEN SPIRIT 2013, area: Lithuanian coast, 
 • 09.06. – 21.06.2014 – BALTOPS 2014 (within SNMCMG 1), in the maneuvers participated also ORP GOPŁO, ORP SARBSKO, ORP WICKO & ORP SĘP, area: Baltic Sea, 
 • 01.09. – 12.09.2014 – NORTHERN COASTS (within SNMCMG 1), in exercises participated also: ORP MEWA, ORP HAŃCZA, ORP NAKŁO; ORP DRÓŻNO, area: North Baltic, 
 • October 2014 – JOINT WARRIOR 14-2 (within SNMCMG 1), area: coast of Scotland, 
 • 31.08. – 16.09.2016 – NORTHERN COASTS, together with ORP KASZUB and two helicopters Mi-14 PŁ, area: West Baltic and Baltic Straits.
Apart from the aforementioned activities, ORP FLAMING also conducted operations on domestic waters and thus:
 • 24.07.2003 carried out the operation of the lifting and subsequently destroying in the sea training area three German 203 mm rounds, which rested near the entrance to the port of Gdansk,
 • 20.04. 21.04.20004 carried out the operation of the destruction of an ammunition from WW 2, which resting on the bottom of the Puck Bay south of Jurata (3 mines with explosive charge from 60 to 200 kg and 1 torpedo 400 kg of explosive charge), and south of Kuźnica ( 4 mines - eacvh with 135 kg of explosive charge,
 • 29.01.2009 – carried out the operation of the lifting from the bottom a torpedo, which was near the waterway to the port of Gdansk, 
 • 19.02.2009 – carried out the operation of the destruction of deep charges, which were located on the WWII German anti-sumbarine vessel UJ.301, 
 • 03.09.2011 –  wtith the help of seamen from the Underwater Miners Group, conducted the operation of raising from the bottom of the future LPG terminal in Swinoujscie, one sea mine and one aerial bomb, which were then detonated on the sea training ground,
 • 29.06.2009 – in cooperation with VTS Zatoka and the Captains of Port of Gdansk and Port of Gdynia, the ship raised from the bottom three suspicious objects on the approach to the port of Gdansk, 
 • 18 – 21.06.2012 – conducted a reconnaissance of torpedo-like objects, recognizing 18 objects,  
 • 01.10. – 02.10.2013 – carried out the operation of liquidation of two German torpedoes from WW 2, which rested on the bottom of the approach track to the port of Gdynia,
 • 2015 – in cooperation with Port of Gdynia, Port of Gdansk Captains, VTS Swinoujscie Traffic and Marine Border Guard Units participated in the destruction of mines and unexploded munitions in Gdynia, Gdansk and Swinoujscie ports,
 • 23.01. 25.01.2016 together with a group of divers and two minesweepers ORP GOPŁO & ORP WDZYDZE carried out the operation of raising and then towing and destroying the German GC mine, which lying in the port channel of the port of Gdansk, in the area of the fortress Wisloujscie.

On October 14, 2016 ORP FLAMING celebrates its 50th anniversary of service in the ranks of the Polish Navy. In the future ORP FLAMING will be replaced by one of the units class Kormoran (Project 258).


Dowódcy ORP FLAMING / ORP FLAMING commanders:
 • kpt. mar. / lt. Marian Kazubek - 05.05.1966 - 30.11.1968,
 • por. mar. / sub-lt. Michał Cieluch - 01.1.2.1968 - 15.02.1971,
 • por. mar. / sub-lt. Stefan Gierczak - 16.02.1971 - 14.11.1971,
 • por mar. / sub-lt. Jan Wawrzyniak - 15.11.1971 - 27.12.1974,
 • por. mar. / sub-lt. Wacław Drobniewski - 28.12.1974 - 26.04.1977,
 • por. mar. / sub-lt. Michał Świerkosz - 27.04.1977 - 08.03.1979,
 • por. mar. / sub-lt. Bogusław Bąk - 04.04.1980 - 21.08.1982,
 • por. mar. / sub-lt. Jan Dojerski - 22.08.1982 - 08.12.1988,
 • por. mar. / sub-lt. Jarosław Stolarczyk  - 09.12.1988 - 18.12.1991,
 • por. mar. / sub-lt. Tomasz Chęciński - 18.12.1991 - 03.07.1991,
 • por. mar. / sub-lt. Andrzej Kochalski - 03.07.1992 - 16.08.1995,
 • por. mar. / sub-lt. Arkadiusz Walczak - 16.08.1995 - 27.10.1998,
 • kpt. mar. / lt. Piotr Mieczkowski - 27.10.1998 - 20.04.2001,
 • kpt. mar. / lt. Włodzimierz Kułagin - 20.04.2001 - 26.08.2002,
 • kpt. mar. / lt. Krzysztof Rybak - 31.08.2003 - 01.01.2006,
 • kmdr.ppor. / lt. cmdr. Cezary Gnoza - 01.08.2006 - 01.08.2009,
 • kmdr. ppor. / lt. cmdr. Jarosław Tuszkowski - 01.08.2009 - 30.06.2015,
 • kmdr. ppor. / lt. cmdr. Piotr Pasztelan - 01.07.2015 -
Jednostki klasy Flaming (projekt 206FM) / Units class Flaming (project 206 FM):
 • ORP FLAMING (621) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/9, położenie stępki / keel laid: 07.01.1966, wodowanie / launched: 05.05.1966, wcielenie do służby / commissioned: 27.09.1966, przebudowa / rebuilt: 02.03.2000 – 22.06.2001, matka chrzestna / godmother: Mrs Joanna Tor Miszczak,
 • ORP MEWA (623) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/11 położenie stępki / keel laid: 18.07.1966, wodowanie / launched: 22.12.1966, wcielenie do służby / commissioned: 09.05.1967, przebudowa / rebuilt: 07.1998 – 14.05.1999, 
 • ORP CZAJKA (624) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/12, położenie stępki / keel laid: 12.09.1966, wodowanie / launched: 17.06.1966, wcielenie do służby / commissioned: 17.06.1967, przebudowa / rebuilt: 02.1999 – 26.05.2000,
Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 507 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 58.2 x 7.7 x 2.14 m, 
 • Kadłub /Hull: 
  • typ / type: pojedynczy / single, 
  • materiał / material: stal / steel, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 10, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: Cegeilski-Sulzer 6 AL 25/30 o łącznej mocy / with total power 1.620 kW, 
  • 2 śruby / 2 propellers, 
  • 1 dziobowy pędnik strumieniowy / 1 bow thruster: Brunvoll, 
  • 1 pędnik azymutalny / 1 azimuthal propulsor: Schottel,
 • Prędkość / Speed: 18,4 węzła / knots,
 • Zasięg / Range: 2.000 Mm /Sm przy / at 12 w. / kn., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar obserwacji ogólnej / 1 surface-air radar : CRM-200, 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Decca Bridge Master, 
  • 1 stacja hydroakustyczna / 1 echo-location stadion: SHL-100NA, 
  • 1 holowana stacja hydrolokacyjna / 1 towed echo-location stadion : SHL-200M, 
  • system wspomagania dowodzenia / command suport system Bełtwa, 
  • automatyczny system identyfikacji statków / AIS, 
  • system identyfikacji swój obcy / identyfication system friend  - foe: Supraśl,
  • zestaw radiostacji  UHF, HF / set of UHF, HF radiostations: Rohde & Schwarz,
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2M Wróbel II kal. 23 mm  + 2 wyrzutnie pocisków p.lot. GROM/ 1 x II artilery-rocket complex ZU-23-2M Wróbel II cal. 23 mm + 2 GROM SAM`s launchers, 
  • 2 x IV wyrzutnie Fasta-4M dla pocisków p.lot. Strzała 2M / 2 x IV Fasta-4M launchers for Strzala 2M SAM`s,
  • 2 tory minowe dla 12 min typu: OS (zmodernizowana mina 08/39), MMD-1, MMD-2 lub 6 min typu OD (Okrętowa Duża) / 2 mine tracks for 12 min type: OS (mod. mine 08/39), MMD-1, MMD-2 or 6 mines type OD (Large Ship), 
  • 1 komplet trału kontaktowego / 1 set of contact traps: MT-2W, 
  • 1 komplet trału akustycznego / 1 set of acoustic traps: AAG, 
  • 1 komplet trału elektromagnetycznego / 1 set of electromagnetic traps: TEM-PE-2MA ver. 2 mod., 
  • 2 pojazdy podwodne / 2 ROVs: Ukwiał, 
 •  Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment:
  • 1 komora dekompresyjna dla 3 osób / 1 decompression chamber for 3 persons,
  • 1 teleskopowy żuraw firmy Sormec / 1 telescopic crane Sormec,
 • Załoga / Crew: 54 os / pers..
Bibliografia / Bibliography:
Poniżej zdjęcia ORP FLAMING (622) (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP FLAMING (622) (to enlarge click on the photo):
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz