środa, 1 czerwca 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 24 FGS BRANDENBURG (F 215)
FGS BRANDENBURG (numer burtowy F 215, sygnał wywoławczy: DRAH) niemiecka wielozadaniowa fregata klasy Brandenburg (znanej też pod oznaczeniem Typ 123 – pierwotnie nazywanej też klasą Deutschland), która zastąpiła w służbie w stosunku 1:1 (4 jednostki) stare niszczyciele klasy Hamburg (Typ 101A). Projekt fregat stanowił rozwinięcie koncepcyjnego projektu europejskiej fregaty eskortowej NFR-90. Po raz pierwszy w historii Bundesmarine na jednostkach Typu 123 zastosowano technologię Stealth oraz pionowe kadłubowe wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych. FGS Brandenburg będący prototypową jednostką zbudowany został przez stocznię Blohm & Voss w Hamburgu. W 2004 roku rozpoczęła się modernizacja wyposażenia elektronicznego wszystkich czterech jednostek.

FGS BRANDENBURG (pennant number: F 215, call sign: DRAH) German multi-purpose frigate class Brandenburg (also known under the designation Type 123 – originally called as a class Deutschland), which replaced in service in the ratio 1:1 (4 units) destroyers class Hamburg (Type 101A). The project frigates was the development of the conceptual design of the European escort frigate NFR-90. For the first time in the history of Bundesmarine on vessels Type 123 used a stealth technology and vertical hull launchers for anti-aircraft missiles. FGS BRANDENBURG which is the prototype unit was built by Blohm & Voss Shipyard in Hamburg. In 2004 began the modernization of electronic equipment of all four units.

Jednostki Typu 123 / Units Type 123:
 • FGS BRANDENBURG (F 215) – cięcie blach / laid down: 11.02.1992, wodowanie / launched: 28.08.1992, wejście do służby / commissioned: 14.10.1994, 
 • FGS SCHLESWIG-HOLSTEIN (F 216) – cięcie blach: 01.07.1993, wodowanie: 08.06.1994, wejście do służby / commissioned: 24.11.1995, 
 • FGS BAYERN (F 217) – cięcie blach / laid down: 16.12.1993, wodowanie / launched: 30.06.1994, wejście do służby / commissioned: 15.06.1996, 
 • FGS MECKLENBURG-VORPOMMERN (F 218) – cięcie blach /laid down: 23.11.1993, wodowanie / launched: 23.02.1995, wejście do służby / commissioned: 01.12.1996,
Wszystkie jednostki pełnią służbę w ramach 2 Flotylli Fregat z bazą w Wilhelmshaven / All units serve in 2 Frigate Flotilla, based in Wilhelmshaven.

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność (standardowa / pełna) / Displacement (standard / full): 4500 t. / 4700 t., 
 • Wymiary (długość x szerokość x zanurzenie) / Dimmensions (lenght x beam x draught): 152,4 x 21,2 x 5,3 m, 
 • Napęd (system CODOG – kombinowany spalinowo – gazowy) / Propulsion (CODOG system – Combined Diesel Or Gas turbine): 
  • 2 turbiny gazowe / 2 gas turbines General Electric LM 2500 o łącznej mocy / total power 53200 KM / HP, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines MTU 20V956 TB92 o łącznej mocy / total power: 11.400 KM / HP, 
  • 2 x przekładnie RENK BGS 178 Lo / 2 x RENK BGS 178 Lo gearboxes, 
  • 2 śruby / 2 propellers, 
 • Sensory / Sensors: 
  • 1 trójwspółrzędny radar dozoru powietrznego i nawodnego (pasmo F) / 1 - 3D air/surface surveillance radar (band F) Thales Nederland SMART-S, 
  • 1 radar dozoru powietrznego (pasmo D) / 1 air serach radar (band D) Thales Nederland LW-08, 
  • 2 radary nawigacyjne (pasmo I) / 2 navigation radars (band I) Raytheon Redpath, 
  • 2 radary kierowania ogniem / 2 fire control radars Thales STIR 180, 
  • 1 hydrolokator kadłubowy pasywno – aktywny / 1 hull mounted active/passive sonar STN Atlas DSQS-23BZ, 
  • 1 hydrolokator holowany aktywny /1 towed array active sonar STN Atlas TASS-6-3 (LFTASS) (tylko na fregacie FGS BAYERN / only on frigate FGS BAYERN), 
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare systems: 
  • 1 kompleks / 1 complex MBDA FL 1800S-2, 
  • 2 wyrzutnie pułapek termicznych / OTO-Melara SCLAR launchers, 
  • 4 wyrzutnie wabików / 4 decoy launchers TKWA/MASS (Multi Ammunition Softkill System), 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x I - 76 mm uniwersalna armata OTO Melara / 1 x I – 76 mm dual purpose gun OTO Melara, 
  • 2 x I – 27 mm działka automatyczne / 2 x I – 27 mm automatic cannons Mauser BK-27 (obecnie zastępują / now replacing: model Rheinmetall Rh202), 
  • 2 x 21 komorowe wyrzutnie Mk 49 dla rakiet przeciwlotniczych RIM-116 RAM / 2 x 21 cells Mk49 launchers for RIM-116 RAM antiaircraft missiles, 
  • 1 x 16 komorowa pionowa wyrzutnia Marietta Mk 41 Mod. 3 dla rakiet przeciwlotniczych RIM-7 SeaSparrow / 1 x 16 cells VLS Marietta Mk 41 Mod. 3 for RIM-7 SeaSparrow antiaircraft missiles, 
  • 2 x 4 wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych MBDA MM 38 Exocet (mają zostać zastąpione przez pociski RBS 15 Mk 3) / 2 x 4 launchers for MBDA MM 38 Exocet antiship missiles (to be replaced by RBS 15 Mk 3 missiles), 
  • 2 x 2 kadłubowe wyrzutnie torpedowe Mk 32 Mod. 9 kal. 324 mm dla torped ATK Mk 46 Mod. 5 / 2 x 2 hull mounted Mk 32 Mod. 9 torpedo tubes cal. 324 mm for ATK Mk 46 Mod. 5 torpedos, 
 • Wyposażenie lotnicze: 
  • lądowisko i 2 hangary dla 2 śmigłowców typu Augusta Westland Sea Lynx / landing deck and 2 hangars for 2 AugustaWestland Sea Lynx hellicopters, 
 • Załoga: 218 os. / pers.

Bibliografia / Bibliography:
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Brandenburg-class_frigate
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Brandenburg-class_frigate
 • http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/type-123.htm
 • http://www.marine.de/portal/a/marine

Poniżej zdjęcia fregaty FGS BRANDENBURG wykonane w Hamburgu / Below photos of frigate FGS BRANDENBURG took in Hamburg (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).

FGS BRANDENBURG przybywający do Hamburga / FGS BRANDENBURG inbounding Hamburg.
 Z wizytą na pokładzie / A visit on board.

FGS BRANDENBURG w ujęciu od rufy / FGS BRANDENBURG stern view.

Rufowa wyrzutnia Mk 49 dla pocisków RIM-116 RAM / Stern Mk 49 launcher for RIM-116 RAM missiles.

Anteny: radaru kierowania ogniem Thales Nederland STIR 180 i radaru dozoru powietrznego Thales Nederland LW-08 / Antennas: fire control radar Thales Nederland STIR 180 and air search radar Thales Nederland LW-08.

Sterburtowe stanowisko łodzi RHIB / Starboard station RHIB boat.

Charakterystyczny widlasty komin jednostek typu 123 za nim maszt z systemami wsparcia i przeciwdziałania elektronicznego / The characteristic V-chimney units type 123, behind mast with ESM/ECM systems.

Sterburtowy wydech spalin / Starboard exhaust.

Kadłubowa podwójna wyrzutnia torpedowa Mk 32 Mod. 9 kal. 324 mm / Double hull Mk 32 Mod. 9 kal. 324 mm torpedo launcher cal. 324 mm.

Kadłubowa podwójna wyrzutnia torpedowa Mk 32 Mod. 9 kal. 324 mm / Double hull Mk 32 Mod. 9 kal. 324 mm torpedo launcher cal. 324 mm.

Dziobowy maszt z umieszczonym na szczycie radarem 3D dozoru nawodnego i powietrznego Thales Nederland SMART-S / Bow mast with 3D surface/air search radar Thales Nederland SMART-S.

Sterburtowe stanowisko łodzi RHIB / Starboard station RHIB boat.

Wyrzutnia wabików / Decoy launcher TKWA/MASS.

Dziobowa wyrzutnia Mk 49 dla pocisków RIM-116 RAM / Bow Mk 49 launcher for RIM-116 RAM missiles.

Zbliżenie na bryłę dziobowej nadbudówki przed którą ulokowano pionową wyrzutnię Marietta Mk 41 Mod. 3 dla rakiet RIM-7 SeaSparrow / Close up to the bow superstructure, in front of which was placed a vertical launcher Marietta Mk 41 Mod. 3 for RIM-7 SeaSparrow missiles.

FGS BRANDENBURG w ujęciu od dziobu / FGS BRANDENBURG bow view.

Zbliżenie na kluzy kotwiczne / Close up to anchor chocks.

Zbliżenie na bryłę dziobowej nadbudówki / Close up to the bow superstructure.

Sterburtowe działo Mauser BK-27 kal. 27mm / Starboard Mauser BK-27 cannon cal. 27 mm.

Antena łączności satelitarnej: / Satcom antenna: Astrium SCOT 1A.

Dziobowa wyrzutnia Mk 49 dla pocisków RIM-116 RAM / Bow Mk 49 launcher for RIM-116 RAM missiles.

Dziobowa sterburtowa wyrzutnia wabików TKWA/MASS  oraz radar kierowania ogniem Thales Nederland STIR 180 / Bow starboard TKWA/MASS decoy launcher and fire control radar Thales Nederland STIR 180.

Sterburtowe skrzydło mostka / Starboard wing of the bridge.

Wzmocnione miejsca dla dobijających do burty holowników / Reinforced space for tugs

Godło landu Brandenburgi / Emblem of the State of Brandenburg.

Maszt z systemami wsparcia i przeciwdziałania elektronicznego / Mast with ESM/ECM systems.

Dziobowy maszt z umieszczonym na szczycie radarem 3D dozoru nawodnego i powietrznego Thales Nederland SMART-S / Bow mast with 3D surface/air search radar Thales Nederland SMART-S.

Rufowa wyrzutnia wabików / Stern decoy launcher TKWA/MASS.

Charakterystyczny widlasty komin jednostek typu 123 / The characteristic V-chimney units type 123.

FGS BRANDENBURG w ujęciu od rufy / FGS BRANDENBURG stern view.FGS BRANDENBURG zbliżenie na kompleks nadbudówek, doskonale widoczna wysoka wolna burta / FGS BRANDENBURG close up to the superstructure complex, clearly visible high freeboard.

Charakterystyczny widlasty komin jednostek typu 123 / The characteristic V-chimney units type 123.

Rufowa wyrzutnia Mk 49 dla pocisków RIM-116 RAM i radar kierowania ogniem Thales Nederland STIR 180 / Stern Mk 49 launcher for RIM-116 RAM missiles and fire control radar Thales Nederland STIR 180

Rufowa nadbudówka z wyrzutnią Mk 49 dla pocisków RIM-116 RAM, radarem kierowania ogniem Thales Nederland STIR 180, radarem dozoru powietrznego Thales Nederland LW-08 i wyrzutniami: OTO Melara SCLAR iTKWA/MASS / Stern superstructure with: Mk 49 launcher for RIM-116 RAM missiles,  fire control radar Thales Nederland STIR 180, air search radar Thales Nederland LW-08 and launchers:  OTO Melara SCLAR & TKWA/MASS.

Radar dozoru powietrznego Thales Nederland LW-08 oraz sterburtowa wyrzutnia pułapek termicznych OTO Melara SCLAR / Air search radar Thales Nederland LW-08 and starboard OTO Melara SCLAR thermal traps launcher.

Sterburtowa rufowa wyrzutnia wabików TKWA/MASS / Starboard stern TKWA/MASS decoy launcher.

Zbliżenie na widlasty komin oraz dziobową nadbudówkę / Close up of a V-Chimney and bow superstructure

Bakburta w rejonie śródokręcia / Portside in midship area.
 
Pokład lotniczy / Flight deck.

Pokład lotniczy / Flight deck.

Nosze do transferu rannych / Stretcher used for transfer wounded.

Umieszczony na śródokręciu maszt uzupełniania zapasów w morzu / Located in midship replenishment at sea mast.

Charakterystyczny widlasty komin jednostek typu 123 / The characteristic V-chimney units type 123.

Umieszczony na śródokręciu maszt uzupełniania zapasów w morzu / Located in midship replenishment at sea mast.

Sterburtowe stanowisko łodzi RHIB / Starboard station RHIB boat.

Pokład górny w rejonie komina (widok w kierunku dziobu), po lewo czerpnie powietrza / Upper deck in chimney area (view towards the bow), on the left air intakes.

Sterburtowe stanowisko łodzi RHIB / Starboard station RHIB boat.

Dziobowa wyrzutnia Mk 49 dla pocisków RIM-116 RAM / Bow Mk 49 launcher for RIM-116 RAM missiles.

Uniwersalna armata OTO Melara kal. 76 mm / Dual purpose gun OTO Melara cal. 76 mm.

Pokład dziobowy ze stanowiskiem kotwicznym / Foredeck with anchor station.
Uniwersalna armata OTO Melara kal. 76 mm / Dual purpose gun OTO Melara cal. 76 mm.

Charakterystyczny widlasty komin jednostek typu 123 / The characteristic V-chimney units type 123.

Rejon bakburtowego stanowiska łodzi RHIB / Portside RHIB boat station area.

Dodaj napis

Plan generalny okrętu / The master plan of the ship.

Stanowisko robocze nad  hangarami / Work station above the hangars.

FGS BRANDENBURG podczas pobytu w Hamburgu / FGS BRANDENBURG during stay in Hamburg.


 FGS BRANDENBURG opuszczający Hamburg / FGS BRANDENBURG outbounding Hamburg.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz