środa, 29 listopada 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 18 - ORP JAMNO (634)


ORP JAMNO (634) – trałowiec redowy projektu 207P zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni, jako czwarty z serii. Od momentu podniesienia bandery ORP JAMNO wchodzi w skład 12 Dywizjonu Trałowców podporządkowanego 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. Z ważniejszych wydarzeń w trakcie prawie 31 letniej służby warto wspomnieć o udziale:
 • 25 sierpień – 29 sierpień 1997 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTIC ENDEAVOR 1997, rejon: Zatoka Meklemburska i Zatoka Kilońska,
 • 23 maj – 28 maj 1998 r. – w ćwiczeniach PIRANIA 99, rejon: Morze Bałtyckie,
 • sierpień 1999 r – w międzynarodowym ćwiczeniu OPEN SPIRIT 1999, rejon: tor podejściowy do portu w Tallinie,
 • 23 październik – 28 październik 2000 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTIC ENDEAVOR 2000 wraz z trałowcem ORP GARDNO, rejon; Zatoka Kilońska,
 • 12 luty – 14 luty 2001 r. – w polsko – niemieckim ćwiczeniu sił przeciwminowych GUNNEX 2001, rejon: Zatoka Pomorska,
 • 1 czerwiec – 18 czerwiec 2001 r. – w międzynarodowych manewrach BALTOPS 2001 wraz z trałowcem ORP BUKOWO, korwetą ORP KASZUB, małymi okrętami rakietowymi ORP ROLNIK, ORP GÓRNIK, okrętem podwodnym ORP WILK oraz zbiornikowcem ORP BAŁTYK, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 12 październik – 17 październik 2001 r. – w polsko – niemieckich ćwiczeniach sił przeciwminowych typu PASSEX wraz z trałowcem ORP DĄBIE, rejon: zachodni Bałtyk,
 • 1 lipiec – 4 lipiec 2002 r. – w międzynarodowych manewrach sił przeciwminowych BALTICA 2002 wraz z trałowcami ORP SARBSKO, ORP NECKO, okrętem transportowo – minowym ORP GNIEZNO oraz jednostkami z Niemiec i Francji, rejon: Południowy Bałtyk,
 • 4 czerwiec – 18 czerwiec 2009 r. – w międzynarodowych manewrach BALTOPS 2009 wraz z trałowcami ORP HAŃCZA i ORP MAMRY, okrętem podwodnym ORP SĘP, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 1 grudzień – 2 grudzień 2011 r. – wraz z grupą nurków marynarki oraz jednostkami pomocniczymi K-20 i M-21 w operacji podjęcia a następnie zneutralizowania spoczywających na dnie przyszłego gazoportu w Świnoujściu trzech obiektów z czasów II Wojny Światowej – pocisku artyleryjskiego kal. 210 mm, lotniczej miny morskiej Mk. IV oraz bomby głębinowej typu DM-11,
 • 4 czerwiec – 18 czerwiec 2012 r. – w międzynarodowych manewrach BALTOPS 2012, wraz z bliźniaczymi ORP GARDNO i ORP MIELNO, okrętami transportowo – minowymi ORP KRAKÓW i ORP POZNAŃ oraz śmigłowcem Mi-14PŁ i samolotem patrolowo – rozpoznawczymi AN-28 Bryza, rejon: Morze Bałtyckie,
 • wrzesień 2012 r. – w krajowych manewrach ANAKONDA-12, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 12 sierpnia 2014 r. – wraz grupą nurków marynarki w operacji podjęcia a następnie zneutralizowania niemieckiej bomby głębinowej typu DM-11, która spoczywała na dnie toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu , 
 • czerwiec 2016 r. – w krajowych manewrach ANAKONDA-16, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • wrzesień 2016 r. – w międzynarodowym ćwiczeniu NORTHERN COASTS 2016 wraz z korwetą ORP KASZUB, niszczycielem min ORP FLAMING, trałowcami ORP DĄBIE i ORP RESKO oraz parą śmigłowców Mi-14PŁ, rejon: Morze Bałtyckie,
 •  październik 2016 r. – w krajowym ćwiczeniu WARGACZ-16, rejon: Zatoka Pomorska, 
 • 15 sierpień 2017 r. – w obchodach Święta Wojska Polskiego w Świnoujściu, okręt udostępniony został do zwiedzania, 
 • wrzesień 2017 r. – w międzynarodowym ćwiczeniu NORTHERN COASTS 2017, wraz z fregatą ORP GEN K PUŁASKI, korwetą ORP KASZUB, niszczycielem min ORP FLAMING oraz trałowcami ORP MIELNO i ORP DĄBIE, rejon: Morze Bałtyckie.
*     *     *

ORP JAMNO (634) – minesweeper project 207P built by Naval Shipyard in Gdynia, as the fourth in the series. Since the raising the flag ORP JAMNO is a part of 12 Minesweeper Squadron subordinate to the 8th Coast Defense Flotilla with base in Swinoujscie. Of the most important events during almost 31 years of service it is worth mentioning participation:
 • August 25 – August 29, 1997 – in the international exercises BALTIC ENDEAVOR 1997, area: Mecklenburg and Kiel Bay, 
 • May 23 – May 28, 1999 – in exercises PIRANIA 99, area: Baltic Sea, 
 • August 1999 – in the international exercises OPEN SPIRIT 1999, area: approach to the port in Tallin, 
 • October 23 – October 28, 2000 – in the international exercises BALTIC ENDEAVOR 2000, together with minesweeper ORP GARDNO, area: Kiel Bay, 
 • February 12 – February 14, 2001 – in Polish – German mine countermeasures forces exercises GUNNEX 2001, area: Pomeranian Bay, 
 • June 1 – June 18, 2001 – in the international maneuvers BALTOPS 2001, together with: minesweeper ORP BUKOWO, corvette ORP KASZUB, small missile vessels ORP ROLNIK, ORP GÓRNIK, submarine ORP WILK and fleet tanker ORP BAŁTYK, area: Baltic Sea, 
 • October 12 – October 17, 2001 – in Polish – German mine countermeasures forces exercises PASSEX, together with: minesweeper ORP DĄBIE, area: West Baltic, 
 • July 1 – July 4, 2002 – in the international maneuvers BALTICA 2002, together with: minesweepers ORP SARBSKO, ORP NECKO, minelayin / transport ship ORP TORUŃ and units from Germany and France, area: South Baltic, 
 • June 4 – June 18, 2009 – in the international maneuvers BALTOPS 2009, together with: minesweepers ORP HAŃCZA, ORP MAMRY and submarine ORP SĘP, area: Baltic Sea, 
 • December 1 – December 2, 2011 – together with a group of navy divers and two auxiliaries: K-20 and M-21 in the operation of the take-off and neutralization resting at the bottom of the future gas terminal in Swinoujscie three objects from World War II – an artillery shell cal. 210 mm, British mine Mk. IV and German depth charge type DM-11, 
 • June 4 – June 18, 2012 – in the international maneuvers BALTOPS 2012, together with: minesweepers ORP GARDNO, ORP MIELNO, minelaying / transport ships ORP KRAKÓW, ORP POZNAŃ and Mi-14PŁ helicopters and AN-28 Bryza patrol and reconnaissance aircraft, area: Baltic Sea, 
 • September 2012 – in domestic maneuvers ANAKONDA-12, area: Baltic Sea, 
 • August 12, 2014 – together with a group of navy divers in the operation of the take-off and neutralization resting at the bottom of the waterway to the port of Swinoujście, German depth charge type DM-11, 
 • June 2016 – in domestic maneuvers ANAKONDA-16, area: Baltic Sea, 
 • September 2016 – in the international exercise NORTHERN COAST 2016, together with: corvette ORP KASZUB, minehunter ORP FLAMING, minesweeprs ORP DĄBIE and ORP RESKO and pair of helicopters Mi-14PŁ, area: Baltic Sea,  
 • October 2016 – in domestic exercise WARGACZ-16, area: Pomeranian Bay, 
 • August 15, 2017 – in celebration of the Polish Army Day in Swinoujscie, ship was made available for sightseeing, 
 • September 2017 – in the international exercise NORTHERN COAST 2017, together with: frigate ORP GEN K PUŁASKI, corvette ORP KASZUB, minehunter ORP FLAMING,  minesweepers ORP MIELNO and ORP DĄBIE, area: Baltic Sea.
*     *     *
Jednostki projektu 207P, / Units project 207P:
 • ORP GARDNO (631) – numer budowy / building number: 207P/2, położenie stępki / keel laid: 04.10.1982, wodowanie / launched: 23.06.1983, wcielenie do służby / commissioned: 31.03.1984,
 • ORP BUKOWO (632) – numer budowy / building number: 207P/3, położenie stępki / keel laid: 12.08.1983, wodowanie / launched: 28.07.1984, wcielenie do służby / commissioned: 23.06.1985,
 • ORP DĄBIE (633) – numer budowy / building number: 207P/4, położenie stępki / keel laid: 10.12.1983, wodowanie / launched: 24.05.1985, wcielenie do służby / commissioned: 11.05.1986,
 • ORP JAMNO (634) – numer budowy / building number: 207P/5, położenie stępki / keel laid: 24.05.1984, wodowanie / launched: 11.02.1986, wcielenie do służby / commissioned: 11.10.1986,
 • ORP MIELNO (635) – numer budowy / building number: 207P/6, położenie stępki / keel laid: 13.10.1984, wodowanie / launched: 27.06.1986, wcielenie do służby / commissioned: 09.05.1987,
 • ORP WICKO (636) – numer budowy / building number: 207P/7, położenie stępki / keel laid: 18.10.1985, wodowanie / launched: 20.03.1987, wcielenie do służby / commissioned: 12.10.1987,
 • ORP RESKO (637) – numer budowy / building number: 207P/8, położenie stępki / keel laid: 14.02.1986, wodowanie / launched: 01.10.1987, wcielenie do służby / commissioned: 26.03.1988,
 • ORP SARBSKO (638) – numer budowy / building number: 207P/9, położenie stępki / keel laid: 05.06.1986, wodowanie / launched: 10.05.1988, wcielenie do służby / commissioned: 12.10.1988,
 • ORP NECKO (639) – numer budowy / building number: 207P/10, położenie stępki / keel laid: 03.02.1987, wodowanie / launched: 21.11.1988, wcielenie do służby / commissioned: 09.05.1989,
 • ORP NAKŁO (640) – numer budowy / building number: 207P/11, położenie stępki / keel laid: 31.08.1987, wodowanie / launched: 29.05.1989, wcielenie do służby / commissioned: 02.03.1990,
 • ORP DRUŹNO (641) – numer budowy / building number: 207P/12, położenie stępki / keel laid: 18.01.1988, wodowanie / launched: 29.11.1989, wcielenie do służby / commissioned: 21.09.1990,
 • ORP HAŃCZA (642) – numer budowy / building number: 207P/13, położenie stępki / keel laid: 28.04.1988, wodowanie / launched: 09.07.1990, wcielenie do służby / commissioned: 01.03.1991,
*     *     *
Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 206,49 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 38.47 x 7.34 x 1.64 m, 
 • Kadłub / hull: 
  • materiał / material: laminat poliestrowo – szklany / polyester – glass laminate, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 9 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 turbodoładowane 12 cylindrowe silniki diesla / 2 turbocharged 12 cylinders diesel engines: M401A każdy o mocy / each power 735 kW, 
  • 2 śruby w dyszach Kortha/ 2 propellers in Korth nozzles, 
 • Prędkość / Speed: 14,6 węzła / knots, 
 • Zasięg / Range: 1500 Mm /Sm, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster E256/6/N, 
  • radiostacja HF / HF radio: Sailor 5000, 
  • odbiornik HF / HF receiver: EKD 500, 
  • radiostacja UKF/VHF / UKF, VHF radio: Rohde & Schwarz M3SR 4400/RS, RS 6115/2 Brzęczka, 
  • stacja hydroakustyczna / hydroacustic station: MG-79,
 • Uzbrojenie / Armament:
  • 1 x II zestaw artyleryjski ZU-23-2M Wróbel I kal. 23 mm / 1 x II artillery set ZU-23-2M Wrobel I cal 23 mm,
  • 2 demontowalne tory minowe dla 6 min wz. 08/39 (OS) lub 24 min JaM / 2 removable mine tracks for 6 mines type 08/39 or 24 mines type JaM,
  • morski małomagnetyczny trał kontaktowy / sea low magnetic contact sweep: MMTK-1M,
  • małomagnetyczny trał akustyczny – low magnetic acoustic sweep: H,
  • trał elektromagnetyczny / electromagnetic sweep: TEM-PE-1M,
 • Załoga / Crew: 30 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:
 • Janusz Janik – „Indyk” z Gdynia 30 lat trałowców projektu 207, Morze Statki i Okręty Nr 1/2013 i Nr 2/2013,
 • Jarosław Ciślak – Polska Marynarka Wojenna 1995, Wydawnictwo Magnum-X,

*     *     *

Poniżej zdjęcia / Below photos:

 • ORP JAMNO (634) z 3 czerwca 2012 r. wykonane w Gdyni podczas fazy portowej manewrów BALTOPS 2012  (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / ORP JAMNO (634) from June 3, 2017, took in Gdynia during the port phase BALTOPS 2012 maneuvers (to enlarge click on the photo):
  • ORP JAMNO (634) z kwietnia 2017 r., wykonane w Gdyni (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / ORP JAMNO (634) from April 2017, took in Gdynia (to enlarge click on the photo):sobota, 25 listopada 2017

Z cyklu "Flota Polskiej Żeglugi Morskiej" ... cz. 37 - JUNO

JUNO (IMO: 9393450, MMSI: 311017900, call sign: C6YJ4, bandera: Wyspy Bahama, port macierzysty: Nassau) masowiec typu „handysize” zbudowany przez chińską stocznię Mingde Heavy Industry w Nantong dla polskiego armatora Polska Żegluga Morska – POLSTEAM ze Szczecina. Położenie stępki: 05.03.2010 r., wodowanie: 23.11.2010 r., zdanie: 28.04.2011 r..

JUNO (IMO: 9393450, MMSI: 311017900, call sign: C6YJ4, flag: Bahama, port of registry: Nassau) handysize bulk carrier built by the Chinese shipyard Mingde Heavy Industry in Nantong for Polish shipowner Polish Steamship Company – POLSTEAM from Szczecin. Keel laid: 05.03.2010, launch date: 23.11.2010, delivery date: 28.04.2011.

Dane techniczne / technical data: 
 • wyporność / tonnage:  GT: 20.603 t,  DWT: 30.000 t,  
 • długość / lenght: 190,00 m,   
 • szerokość / breadth: 23,76 m,   
 • zanurzenie / draught: 10,22 m,  
 • kadłub / hull: 
  • typ / type: dwuposzyciowy / double hull,   
  • materiał kadłuba / hull material: steel,
  • ilość pokładów / deck numbers: 1, 
 • napęd / propulsion:
  • silnik główny / main engine:1 silnik diesla /diesel Wartsila typ / type 6RTA48T-B,moc / power: 7.800 kW,  RPM: 118,liczba cylindrów / no of cylinders: 6, 
  • zespoły prądotwórcze / power generators: 
   • 2 x zespoły prądotwórcze z silnikiem diesla / generating sets with diesel engine Wartsila Auxpac 645W4L20  – każdy / each 655 kW, 806 kVA, 
   • 1 x zespół prądotwórczy z silnikiem diesla / generating sets with diesel engine Wartsila Auxpac 875W6L20  – 875 kW, 1094 kVA, 
 • śruba / propeller: 1, 
 • ster strumieniowy dziobowy / bow thruster: 1 x 800 kW, 
 • ster / rudder: 1,prędkość / speed: 14,5 węzła / knots, 
 • ładownie: 
  • liczba ładowni / cargo holds: 6, 
  • pojemność całkowita wszystkich ładowni / total cargo holds capacity (m3): 
   • ziarno / grain: 38.340, 
  • luki / hatches:liczba luków / no of hatches: 6, 
  • pokrywy luków / hatchways: 
   • hydrauliczne / hydraulic MacGregor,
   • typ / type: folding, 
 • urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: 
  • 3 x elektro – hydrauliczne dźwigi / elektro – hydraulic cranes – każdy / each: 30 ton SWL.

Poniżej: zdjęcia masowca JUNO, opuszczającego Hamburg (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: photos of bulker JUNO departing Hamburg (to enlarge click on the photo):


Bibliografia / Bibliography:

sobota, 18 listopada 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 48 - FGS GRÖMITZ (M1064)FGS GRÖMITZ (M1064) niemiecki niszczyciel min klasy Frankenthal (inne oznaczenie: Typ 332) bazującej na projekcie trałowców klasy Hameln (typ 343) a różniącej się od niej tylko wyposażeniem. Budowniczym okrętu jest stocznia Krögerwerft w Rendsburgu. Dnia 21 lutego 2007 roku na skutek pomyłki nawigacyjnej, znajdujący się na wodach Florofjordu FGS GRÖMITZ wszedł na skalistą wysepkę, na której to do czasu zakończonej sukcesem akcji ratunkowej pozostawał, stanowiąc swoistą atrakcję turystyczną.

FGS GRÖMITZ (M1064) German minehunter class Frankenthal (other designation: Type 332), based on a project minesweeper class Hamlen (other designation: Type 343), with difference in installed equipment. The builder of the ship is located in Rendsburg shipyard Krögerwerft. On February 21, 2007 as a result of a navigation error FGS GRÖMITZ ran onto a reef in Florofjord and remainded stranded until being salvaged.

Jednostki klasy Frankenthal / Units class Frankenthal:
 • FGS FRANKENTHAL (M1066) – wcielenie do służby / commissioned: 16.12.1992, los / fate: sprzedany do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i przemianowany na: / sold to UAE and renamed to: AL MURJAN (M02), 
 • FGS WEIDEN (M1060) – wcielenie do służby / commissioned: 03.03.1993, los / fate: sprzedany do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i przemianowany na: / sold to UAE and renamed to: AL HASBAH (M01),
 • FGS ROTTWEIL (M1061) – wcielenie do służby / commissioned: 07.07.1993, 
 • FGS BAD BEVENSEN (M1063) – wcielenie do służby / commissioned: 09.12.1993,  
 • FGS BAD RAPPENAU (M1067) – wcielenie do służby / commissioned: 19.04.1994, 
 • FGS GRÖMITZ(M1064) – wcielenie do służby / commissioned: 23.08.1994, 
 • FGS DATTELN (M1068) – wcielenie do służby / commissioned: 08.12.1994, 
 • FGS DILLINGEN (M1065) – wcielenie do służby / commissioned: 25.04.1995, 
 • FGS HOMBURG (M1069) – wcielenie do służby / commissioned: 26.09.1995, 
 • FGS SULZBACH-ROSENBERG (M1062) – wcielenie do służby / commissioned: 23.01.1996, 
 • FGS FULDA (M1058) – wcielenie do służby / commissioned: 05.06.1998.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 650 tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 54.4 x 9.2 x 2.6 m,  
 • Kadłub (materiał) / hull (material): stal amagnetyczna / non-magnetic steel. 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel,  
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: MTU model: MTU16V538TB91 każdy o mocy / each power 2040 kW, 
  • 2 silniki elektryczne do wolnego i cichego pływania / 2 electric engines for slow and silent running, 
  • 2 pędniki cykliodalne Voith Schneider / 2 Voith Schneider cycloidal propulsors.  
 • Prędkość / Speed: 18 węzłów / knots. 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Raytheon model: SPS-64, 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: DRBN 32, 
  • 1 sonar kadłubowy / 1 hull mounted sonar: STN Atlas Elektronik model: DSQS-11A. 
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare systems: 
  • 2 wyrzutnie celów pozornych / 2 decoy launchers: TKWA/MASS,
  • 2 wyrzutnie flar i rac / 2 chaff and flare lunchers: Barricade. 
 • Uzbrojenie / Armament:  
  • 1 x I automatyczne działko MLG-27 kal. 27 mm / 1 x I MLG-27 automatic cannon cal. 27 mm.,  
  • 2 stanowiska dla wyrzutni rakiet przeciwlotniczych FIM-92 Stinger / 2 positions for FIM-92 Stinger SAMs,  
  • 2 zdalnie sterowane pojazdy do wykrywania i niszczenia min / 2 x mine hunting ROVs: PinguinB3 
  • zdolność do stawiania min / mine laying capacity. 
 • Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment: 
  • komora dekompresyjna / decompression chamber, 
  • żuraw teleskopowy / telescopic crane. 
 • Załoga / Crew: 41 os / pers.


Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia FGS GRÖMITZ (M1064) wykonane Kilonii (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the FGS GRÖMITZ (M1064) took in Kiel (to enlarge click on the photo):
Stępel okretowy (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Ship stamp (to enlarge click on the photo).