poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 3 Brzegowa Grupa Ratownicza



Brzegowa Grupa Ratownicza wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia (część 3 Flotylli Okrętów im. Bolesława Romanowskiego). Ten trzydziestoosobowy pododdział, przeznaczony jest między innymi do następujących działań: poszukiwawczo-ratowniczych, ratowniczo-nurkowych oraz udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Coastline Rescue Group is part of the Naval Support Squadron (part of the 3rd Ship Flotilla name Boleslaw Romanowski). This 32 persons subdivision, is intended among other things to the following activities: search and rescue, rescue diving and participation in liquidation of consequences of natural disasters.

Poniżej: pokaz sprzętu i sprawności Brzegowej Grupy Ratowniczej (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / show for the audience equipment and efficiency Coastline Rescue Group (to enlarge click on the photo).


















































Brak komentarzy:

Prześlij komentarz