niedziela, 8 marca 2015

Z cyklu flota operatora Unity Line ... cz. 2 - KOPERNIKOperator Unity Line założony został przez dwie firmy armatorskie: Polska Żegluga Morska (Polsteam) i Euroafrica Linie Żeglugowe do zarządzania promami obu armatorów Poniżej prezentowany jest prom, który należał do Euroafrica Linie Żeglugowe / The operator Unity Line was founded by two company shipowners: Polish Steamship Company (Polsteam) and Euroafrica Shipping Lines to manage ferries both shipowners Below is presented the ferry, which belonged to Euroafrica Shipping Lines

KOPERNIK (IMO: 7527887, MMSI: 209896000, call sign: 5BXL3, bandera: Cypr, port macierzysty: Limassol) prom kolejowo – samochodowo – pasażerski zbudowany przez norweską stocznię Bergens Mekaniske Verksted A/S w Bergen dla niemieckich kolei państwowych. 06.11.2007 r. zakupiony przez Euroafrica Linie Żeglugowe dla spółki Unity Line i po remoncie pod nową nazwą KOPERNIK wprowadzony na linię Świnoujście - Ystad.
 • Numer stoczniowy budowy: 779,
 • Położenie stępki: 02.08.1976 r.,
 • Wodowanie: 07.03.1977 r., 
 • Zdanie: 15.07.1977 r.

KOPERNIK (IMO: 7527887, MMSI: 209896000, call sign: 5BXL3, flag: Cypruss, port of registry: Limassol) rail – vehicle – pax ferry built by Norwegian shipyard Bergens Mekaniske Verksted A/S in Bergen for the Deutsche Reichsbahn. 06.11.2007 purchased by the Euroafrica Shipping Lines for the company Unity Line and after restoration under the new name KOPERNIK placed on the line Świnoujście – Ystad.

 • Yard number: 779,
 • Keel laid: 02.08.1976,
 • Launch date: 07.03.1977, 
 • Delivery date: 15.07.1977,


Poprzenia nazwa i operator / former names & operators:
 • Vironia (2007) - Baltic Scandinavian Lines,
 • Vironia (2005-2007) - Narva Line,
 • Star Wind (1999-2005) - Seawind Line,
 • Rostock (1998-1999) - Scandlines GmbH,
 • Rostock (1991-1998) - DFO,
 • Rostock (1977-1991) - Deutsche Reichbahn

Poprzedni armatorzy / former shipowners:
 • Euro Shipping OÜ (2005-2007),
 • Seawind Line (1999-2005),
 • Scandlines (1998-1999),
 • DFO (1991-1998),
 • Deutsche Reichbahn (1977-1991).

Dane techniczne / technical data:
 • wyporność / tonnage: 
  • GT: 14.216 t,
  • DWT: 3.034 t,
 • długość / lenght: 158,34 m,
 • szerokość / breadth: 22.60 m,
 • zanurzenie / draught: 5.72 m,
 • kadłub / hull: 
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: steel, 
  • grodzie poprzeczne / transverse bulkheads: 13,
  • liczba pokładów ciągłych / continuous deck number: 1,
 • maszynownia:
  • silnik główny / main engine: 
   • 2 silniki diesla /diesel engines MAN B&W model  8L 40/45A, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 8, 
   • 2 silniki diesla /diesel engines MAN B&W model 6L 40/45A, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 6, 
   • łączna moc / total power: 12460 kW, 
  • zespoły prądotwórcze / power generators: 
   • 4 x generatory główne / main generators SKL ENGINEERING GMBH model: 8NVD 48A-2U,
 • śruba / propeller: 2,
 • ster / rudder: 1, 
 • prędkość / speed: 18,5 węzłów/ knots, 
 • pokład ładunkowy:
  • długość linii ładunkowej / ro/ro lanes: 1575 m (w tym długość torowiska / including the length of the railtrack: 600 m), 
  • liczba torów / number of railway tracks: 4,
 • pojemność ładunkowa / cargo capacity:
  • naczepy / trailers: 18, 
  • wagony kolejowe / rail wagons: 49, 
  • TIR: 20-60,
 •  wyposażenie ro/ro / ro/ro equipment: 
  • rampy załadowcze: 
   • 1 starboard, 
   • 2 starboard, 
   • 1 position,
   • 1 position 4.85x10.0x0, 
 • pasażerowie / pax: 
  • liczba pasażerów: 119 w tym 119 os. w 50 kabinach / number of passengers: 119 including 119 people in 50 cabbins 
 • urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: brak / gearless.

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com i https://exchange.dnv.com/Exchange / all data from sites http://grosstonnage.com and https://exchange.dnv.com/Exchange.

Poniżej zdjęcia m/f KOPERNIK / Below photos m/f KOPERNIK (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo):
  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz