sobota, 6 maja 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 10 - ORP CZAJKA (624)ORP CZAJKA (624) – niszczyciel min klasy Flaming (Projekt 206 FM) powstałej w wyniku gruntownej przebudowy trzech trałowców klasy Orlik (projekt 206F, oznaczenie kodowe NATO projektu: Krogulec). Budowniczym jednostki jest nieistniejąca już Stocznia Komuny Paryskiej w Gdyni. Od momentu podniesienia bandery ORP CZAJKA pełni służbę w ramach 13 Dywizjonu Trałowców, podporządkowanego wpierw 9 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą na Helu a następnie od lipca 2006 roku 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. W trakcie swojej służby jako trałowiec ORP CZAJKA oprócz szkolenia załogi, udziału w manewrach oraz dozorach bliskich i dalekich pełnił też rolę jednostki testowej (druga połowa lat 70-tych) dla nowego wzoru uzbrojenia artyleryjskiego kal. 23 mm jakim był zestaw ZU-23-2M. W pierwszej połowie lat 80-tych uzbrojenie to znalazło się na wyposażeniu okrętu, po czym ze względu na jego dużą awaryjność zostało z niego zdjęte i zastąpione poprzednio używanymi armatami 2M-3M kal. 25 mm. Lata 90-te to okres początków współpracy z jednostkami flot NATO m.in. udział w manewrach BALTOPS 95. W lutym 1998 roku po prawie 32 latach służby okręt zostaje wycofany z linii i skierowany do Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni w celu gruntownej przebudowy na niszczyciel min. Ponowne wcielenie do służby ma miejsce 26 maja 2000 roku w bazie na Helu. Od tego momentu łączący w sobie funkcje trałowca i niszczyciela min okręt czterokrotnie uczestniczył w misjach stałych zespołów NATO i tak:
 • w okresie 23.04. – 10.07.2003 r. – w składzie zespołu szybkiego reagowania MCM FORNORTH (MINE COUNTER MEASURES FORCES NORTHERN EUROPE),
 • w okresie 14.08. – 13.10.2004 r. – w składzie zespołu szybkiego reagowania MCM FORNORTH,
 • w okresie 30.07. – 16.10.2007 r. – w składzie stałego zespołu obrony przeciwminowej SNMCMG 1 (Standing NATO Minecounter Measures Group 1), odwiedzono m.in. port w Tallinie (Estonia),
 • w okresie 17.01. – 05.05.2013 r. – w składzie zespołu SNMCMG 1, operowano na wodach: Bałtyku, Morza Północnego, Morza Irlandzkiego, odwiedzono następujące porty: Neustadt, Lubeka (Niemcy), Den Helder (Holandia), Zeebrugge (Belgia), Cork (Irlandia), Liverpool, Faslane, Belfast (Wielka Brytania).
Oprócz w/w misji okręt brał też udział w następujących międzynarodowych manewrach / operacjach / ćwiczeniach (NATO / floty zagraniczne) oraz egzaminach / certyfikacjach:
 • 06.07. – 07.07.2000 r. – polsko – niemieckie manewry sił przeciwminowych, wraz z: ORP WIGRY, ORP GOPŁO, ORP GNIEWKO i zbiornikowcem Z-8, rejon: Zatoka Kilońska,
 • kwiecień 2001 r.  – BLUE GAME 01, wraz z ORP MEWA, rejon: Cieśniny Bałtyckie,
 • 21.05. – 25.05.2001 r. – SQUADEX 01, wraz z ORP MEWA, ORP GOPŁO i ORP WDZYDZE, rejon: Bałtyk Południowy,
 • wrzesień 2001 r. – OPEN SPIRIT 01 (operacja niszczenia pozostałych po I i II Wojnie Światowej niewybuchów), wraz z ORP ŚNIARDWY, rejon: wybrzeża Estonii (tor podejściowy do portu w Tallinie),
 • 22.10. – 27.10.2001 r. – POLISH PASSEX, wraz z ORP MEWA wspólne ćwiczenia z zespołem MCM FORNORTH, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 27.02. – 16.03.2002 r. – STRONG RESOLVE 02, wraz z ORP MEWA i ORP FLAMING oraz siłami obrony przeciwminowej NATO, przygotowanie i zabezpieczenie akwenu w rejonie poligonu w Ustce, gdzie następnie miała zostać przeprowadzona operacja desantowa,
 • 19.04. – 12.05.2002 r. – BLUE GAME 02, wraz z ORP FLAMING, rejon: Cieśniny Bałtyckie, w trakcie trwania ćwiczeń odwiedzono duńskie porty: Frederikshavn i Odense,
 • 18.10. – 26.10.2002 r. – OPEN SPIRIT 02, wraz z zespołem MCM FORNORTH (w składzie zespołu ORP MEWA), rejon: Zatoka Ryska, zniszczono: niemiecką minę denną oraz minę kotwiczną, każda o masie ładunku wybuchowego pół tony (480 kg),
 • 25.11. 30.11.2002 r. POLISH PASSEX, wraz z ORP FLAMING i  zespołem NATO SNMCMG 1 (z ORP MEWA w składzie), 
 • 28.04. – 16.05.2003 r. – BLUE GAME 03 (w ramach zespołu MCM FORNORTH), rejon: Południowy Bałtyk, Cieśniny Bałtyckie,
 • 27.04. – 13.05.2004 r. – BLUE GAME 04, rejon: Cieśniny Bałtyckie, Morze Północne,
 • 02.09. – 15.09.2004 r. – OPEN SPIRIT 04 (w ramach zespołu MCM FORNORTH), operacja niszczenia pozostałych po I i II Wojnie Światowej niewybuchów, w operacji bierze też udział ORP FLAMING, rejon: wybrzeża Litwy,
 • 09.05. – 19.05.2005 r. – MCM SQNEX (ORP CZAJKA jest okrętem flagowym ćwiczeń), wraz z ORP FLAMING, ORP GOPŁO, ORP ŚNIARDWY, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 04.09. – 12.09.2006 r. – OPEN SPIRIT 06, w ćwiczeniach uczestniczy też ORP FLAMING wchodzący w skład zespołu SNMCMG 1, rejon: wybrzeża Estonii,
 • 14.05. – 25.05.2007 r. – NOBLE MARINER 07, wraz z ORP NECKO i ORP DRUŻNO z 12 DTr-u, rejon: Bałtyk, Cieśniny Bałtyckie, Morze Północne,
 • 31.08. – 10.09.2007 r. – OPEN SPIRIT 07 (w ramach zespołu SNMCMG 1), w operacji bierze też udział ORP MEWA, rejon: wybrzeża Litwy,
 • 04.05. – 14.05.2008 r. – MCOPLIT 08 (Mine Clearance Operation Lihuania), rejon wybrzeża Litwy,
 • 19.05. – 23.05.2008 r. – POLISH PASSEX, wraz z ORP FLAMING i ORP GOPŁO ćwiczenia z jednostkami NATO, rejon: Zatoka Gdańska,
 • 01.09. – 12.09.2008 r. – OPEN SPIRIT 08, rejon: wybrzeża Łotwy (Zatoka Ryska), zniszczono 5 min (3 kotwiczne, 2 denne) oraz 1 torpedę – łącznie prawie 2 tony materiałów wybuchowych,
 • 16.08. – 26.08.2010 r. – DANEX 10 wraz z ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI i ORP MEWA, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 11.05. – 25.05.2012 r. – OPEN SPIRIT 12, rejon, wybrzeża Estonii, zniszczono: 2 rosyjskie miny (M16 i M26),
 • 18.02. – 01.03.2013 r. – BENEFICIAL COOPERATION 13 (w ramach zespołu SNMCMG 1), niszczenie niewybuchów z czasów II Wojny Światowej, rejon: Morze Północne,
 • kwiecień 2013 r. – JOINT WARRIOR 13-1 (w ramach zespołu SNMCMG 1), rejon: wybrzeża Szkocji,
 • 06.09. – 19.09.2013 r. – NORTHERN COAST 13, rejon: wybrzeża Szwecji,
 • 28.10. – 08.11.2013 r. – STEADFAST JAZZ 13, rejon: Morze Bałtyckie,
Z innych znaczących wydarzeń z tego okresu warto wspomnieć o :
 • mającej miejsce w lipcu 2000 roku prezentacji bandery oraz efektów modernizacji podczas organizowanej w Niemczech wystawy EXPO 2000, na czas wystawy okręt cumował w porcie Bremerhaven, gdzie udostępniony był do zwiedzania,
 • październik – listopad 2001 r. – wraz z ORP FLAMING, ORP WIGRY, ORP ŚNIARDWY, ORP MIELNO, ORP RESKO i ORP DRUŻNO w sprawdzeniu wód poligonu pomiędzy Ustką a Wickiem Morskim,
 • zdobyciu w kwietniu 2002 roku (podsumowanie roku szkoleniowego 2001) tytułu najlepszego okrętu Polskiej Marynarki Wojennej i 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w grupie jednostek bojowych do 400 t. wyporności,
 • wydobyciu w dniu 13.02.2003 r. z dna Zatoki Gdańskiej, w pobliżu toru wodnego do portu w Gdyni niemieckiej torpedyG7e, którą to następnie zdetonowano na poligonie morskim,
 • wydobyciu w dniu 22.03.2005 r. z dna Zatoki Gdańskiej na wysokości Osady Rybackiej torpedy kal. 533 mm,
 • zniszczeniu w dniu 02.05.2007 r. wydobytej poprzedniego z dnia przez ORP ZBYSZKO i zespół nurków z dna Gdańskiego Nowego Portu niemieckiej miny o masie ładunku wybuchowego ca. 750 kg (minę po wydobyciu postawiono na lądzie w bazie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku i zabezpieczono),
 • udziale w krajowych manewrach Anakonda 08 (wrzesień 2008),
 • sprawdzeniu a następnie wydobyciu w dniu 25.10.2011 r. z dna portu w Gdańsku (baza przeładunku paliw płynnych) podejrzanego obiektu, którym okazała się być przypominająca minę kotwiczną obudowa kompasu,
 • zabezpieczaniu w dniu 01.10.2012 r. akwenu Zatoki Puckiej, gdzie zdetonowana zostać miała niemiecka torpeda lotnicza F5b z czasów II Wojny Światowej,
 • rozpoznaniu na przełomie kwietnia i maja 2013 roku podczas powrotu do kraju po zakończeniu służby w zespole SNMCMG 1 znajdującego się na dnie Morza Północnego 70 metrowego obiektu, którym mógł być poszukiwany wrak zaginionego w 1940 roku okrętu podwodnego ORP ORZEŁ (I),
 • udziale w ćwiczeniach Marynarki Wojennej o kryptonimie REKIN 11 (23.05. – 27.05.2011),
 • wydobyciu w dniu 24.11.2011 r. z dna Zatoki Gdańskiej na wysokości Gdyni dwóch torped, które to następnie zdetonowano na poligonie morskim,
 • udziale w krajowych manewrach Anakonda 12 (wrzesień 2012 r.),
 • udziale w krajowych manewrach Anakonda 16 (czerwiec 2016 r.).
W bieżącym roku tj. 2017 ORP CZAJKA obchodzić będzie 50 rocznicę służby w szeregach Polskiej Marynarki Wojennej. W przyszłości okręt ma zostać zastąpiony przez jeden z niszczycieli min klasy Kormoran (Projekt  258).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORP CZAJKA (624)  – minehunter class Flaming (Project 206 FM), class resulting from the extensive rebuilding of three Orlik class minesweepers (Project 206F, NATO project designation: Krogulec). The builder of the unit is no longer existing Paris Commune Shipyard in Gdynia. Since the flag was raised, ORP CZAJKA has served in the 13th Minesweeper Squadron, first subordinate to the 9th Coastal Defense Flotilla with base in Hel & Gdynia and then from July 2006 in the 8th Coastal Defense Flotilla with base in Swinoujscie. During the service as a minesweeper ORP CZAJKA in addition to training service, participating in maneuvers and in close and distant surveillance, he served as a test unit (second half of the 1970`s) for a new model of artillery armament, the ZU-23-2M cannon (cal. 23 mm). In the first half of the 1980`s the armament was fitted to the ship and due its high failure it was removed and replaced with the previously used 25 mm 2M-3M cannons. The 1990s marked the beginning of cooperation with NATO fleets, including: participation in the maneuvers BALTOPS 95. In February 1998, after 32 years of service, the ship was withdrawn from the line and sent to the Naval Shipyard in Gdynia in order to extensive rebuild on minehunter. The re-commissioning ceremony takes place on May 26, 2000 in base in Hel. From that moment combining the function of a minesweeper and minehunter ship has participated four times in the missions of the permanent NATO teams and thus:
 • in the period of 23.04. – 10.07.2003 – composed of MCM FORNORTH (MINE COUNTER MEASURES FORCES NORTHERN EUROPE)
 • in the period of 14.08. – 13.10.2004 – composed of MCM FORNORTH team,
 • in the period of 30.07. – 16.10.2007 – composed of SNMCMG 1 team (Standing NATO Minecounter Measures Group 1), visited port: Tallinn (Estonia),
 • in the period of 17.01. – 05.05.2013 – composed of the SNMCMG 1 team, area: Baltic Sea, North Sea and Irish Sea, visited ports: Neustadt, Lübeck (Germany), Den Helder (Netherlands), Zeebrugge (Belgium), Cork (Ireland) Liverpool, Faslane, Belfast (United Kingdom),
In addition to the aforementioned missions, the ship also participated in the following international maneuvers / operations / exercises (NATO / foreign fleets) and exams / certifications:
 • 06.07. 07.07.2000 – in the maneuvers of Polish-German minecounter measures forces, together with ORP WIGRY, ORP GOPŁO, ORP GNIEWKO & tanker Z-8, area: Gulf of Kiel,
 • April 2001 – BLUE GAME 01, along with ORP MEWA, area: Baltic Straits,
 • 21.05. – 25.05.2001 – SQUADEX 01, together with ORP MEWA, ORP GOPŁO and ORP WDZYDZE, area: South Baltic,
 • September 2001 – OPEN SPIRIT 01 (operation of destruction of an unexploded WW 1 & WW 2 munitions), together with ORP ŚNIARDWY, area: Estonian coast (approaching to the Tallinn port),
 • 22.10. 27.10.2001 – POLISH PASSEX, together with ORP MEWA joint exercises with the MCM FORNORTH team, area: Baltic Sea,
 • 27.02. – 16.03.2002 – STRONG RESOLVE 02, along with ORP MEWA and ORP FLAMING and NATO minecounter measures forces, prepared and protected the waters in the area of Ustka polygon, where next was to be carried out landing operation,
 • 19.04. – 12.05.2002 – BLUE GAME 02, together with ORP FLAMING, area: Baltic Straits, visited Danish ports: Frederikshavn and Odense,
 • 18.10. – 26.10.2002 – OPEN SPIRIT 02, together with the MCM FORNORTH team (in squad ORP MEWA), area: Gulf of Riga, ORP CZAJKA destroyed a German bottom mine and an anchor mine, each with an explosive mass of half a tonne (480 kg),
 • 25.11. 30.11.2002 POLISH PASSEX, together with ORP FLAMING & NATO team SNMCMG 1 (with ORP MEWA in squad), area: Baltic Sea, 
 • 28.04. – 16.05.2003 – BLUE GAME 03 (within the MCM FORNORTH team), area: South Baltic, Baltic Straits,
 • 27.04. – 13.05.2004 – BLUE GAME 04, area: Baltic Straits, North Sea,
 • 02.09. – 15.09.2004 – OPEN SPIRIT 04 (within the MCM FORNORTH team), in operation also takes part ORP FLAMING, area: Lithuanian coast,
 • 09.05. – 19.05.2005 – MCM SQNEX (ORP CZAJKA is the flagship of the exercises), together with ORP FLAMING, ORP GOPŁO & ORP ŚNIARDWY, area: Baltic Sea,
 • 04.09. – 12.09.2006 – OPEN SPIRIT 06, in the operation participate also ORP FLAMING as part of the SNMCMG 1 team, area: Estonian coast,
 • 14.05. – 25.05.2007 – NOBLE MARINER 07, together with ORP NECKO and ORP DRUŻNO from 12 Minesweeper Squadron, area: Baltic Sea, Baltic Straits, North Sea,
 • 31.08. – 10.09.2007 – OPEN SPIRIT 07 (within the SNMCMG 1 team), in operation also takes part ORP MEWA, area: Lithuanian coast,
 • 04.05. – 14.05.2008 – MCOPLIT 08 (Mine Clearance Operation Lihuania), area: Lithuanian coast,
 • 19.05. – 23.05.2008 – POLISH PASSEX, together with ORP FLAMING and ORP GOPŁO exercises with NATO units, area Gulf of Gdansk,
 • 01.09. – 12.09.2008 – OPEN SPIRIT 08, area Latvian coast (Riga Bay), destroyed 5 mines (3 anchors, 2 bottom) and 1 torpedo - a total mass of explosives 2 tons,
 • 16.08. – 26.08.2010 – DANEX 10, together with ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI and ORP MEWA, area: Baltic Sea,
 • 11.05. – 25.05.2012 – OPEN SPIRIT 12, area: Estonian coast, destroyed: 2 Russian mines (M16 and M26),
 • 18.02. – 01.03.2013 – BENEFICIAL COOPERATION 13 (within SNMCMG 1 team), munitions clearance from World War II, area: North Sea,
 • April 2013 – JOINT WARRIOR 13-1 (within SNMCMG 1), area: Scotland Coast,
 • 06.09. – 19.09.2013 – NORTHERN COAST 13, area: Sweden coast,
 • 28.10. – 08.11.2013 – STEADFAST JAZZ 13, area: Baltic Sea.
Other significant events from this period are worth mentioning about:
 • the presentation of the flag in July 2000 and the effects of the modernization during the EXPO 2000 exhibition in Germany, the ship was docked at Bremerhaven, where it was made available for sightseeing,
 • October November 2001 together with ORP FLAMING, ORP WIGRY, ORP ŚNIARDWY, ORP MIELNO, ORP RESKO and ORP DRUŻNO in checking the waters of the polygon  between Ustka and Wicko Morskie,
 • won in April 2002 (summary of training year 2001) the title of the best ship of the Polish Navy and 9 Coast Defense Flotilla in a group of combat units up to 400 t. of displacement,
 • lifting on 13.02.2003 from the bottom of the Gulf of Gdansk, near the waterway to the port of Gdynia a single German torpedo G7e, which was subsequently detonated on the sea training ground,
 • lifting on the 22.03.2005 from the bottom of the Gulf of Gdansk at the height of Osada Rybacka a single 533 mm cal. torpedo,
 • destroyed on 02.05.2007 of the previous day taken by ORP ZBYSZKO and a team of divers from the bottom of Gdansk New Port a German mine with explosive mass ca. 750 kg (after extraction mine was put on the ground in the base of the Maritime Border Guard in Gdańsk and secured);
 • participation in national maneuvers Anaconda 08 (September 2008),
 • checking and then extracting on October 25, 2011 from the bottom of the port of Gdansk (liquid fuel handling facility) looks like an anchor mine object, which turned out to be a compass case,
 • protection on October 1, 2012, the Puck Bay watershed, where the German air torpedo F5b was to be detonated,
 • recognizing at the turn of April and May 2013, when returning to the country after the completion of service in the SNMCMG 1 team, located at the bottom of the North Sea 70 meter object, which could have been the wreck of the missing in 1940 Polish submarine ORP ORZEŁ (I),
 • participation in naval exercises code-named REKIN 11 (23.05 – 27.05.2011),
 • extracting on November 24, 2011 from the bottom of Gulf of Gdansk at the height of Gdynia two torpedoes, which were then detonated on the sea training ground,
 • participation in national maneuvers of Anaconda 12 (September 2012),
 • participation in national maneuvers Anaconda 16 (June 2016).
In the current year 2017 ORP CZAJKA will celebrate 50 years of service in the ranks of the Polish Navy. In the future ship will be repleced by one of a new Kormoran (Project 258) class minehunters.

Dowódcy ORP CZAJKA / ORP CZAJKA commanders:
 • 17.06.1967 – 11.12.1969 – kpt. / lt. Leopold Balas, 
 • 12.12.1968 – 06.04.1971 – por. mar./ sub-lt Roman Mańko, 
 • 07.04.1971 – 28.08.1975 – por. mar. / sub-lt. Waldemar Warszewski, 
 • 29.08.1975 – 04.11.1975 – por. mar. / sub-lt. Czesław Mikołajew, 
 • 04.11.1975 – 08.09.1977 – por. mar. / sub-lt. Mieczysław Waryszczak, 
 • 08.09.1977 – 01.12.1979 – por. mar. / sub-lt. Andrzej Slosarczyk, 
 • 01.12.1979 – 06.04.1981 – por. mar. / sub-lt. Jan Kanturski, 
 • 06.04.1981 – 01.03.1982 – por. mar. / sub-lt. Jerzy Karpiński, 
 • 01.03.1982 – 11.08.1984 – por. mar. / sub-lt. Mirosław Oniszczuk, 
 • 11.08.1984 – 23.12.1985 – por. mar. / sub-lt. Grzegorz Skowroński, 
 • 23.12.1985 – 12.02.1988 – por. mar. / sub-lt. Włodzimierz Pacek, 
 • 12.02.1988 – 02.01.1991 – por. mar. / sub-lt. Józef Kaczmarski,
 • 02.01.1991 – 16.09.1991 – por. mar. / sub-lt. Bogdan Kasprowicz, 
 • 14.07.1992 – 21.01.1994 – kpt. mar. / lt. Janusz Mrugała, 
 • 21.01.1994 – 27.10.1998 – por. mar. / sub-lt. Wiesław Puchalski, 
 • 27.10.1998 – 01.01.2002 – kpt. mar. / lt. Aleksander Gierkowski, 
 • 01.01.2002 – 20.08.2003 – kpt. mar. / lt. Krzysztof Rybak, 
 • 20.08.2003 – 01.07.2004 – kpt. mar. / lt. Piotr Sikora, 
 • 01.07.2004 – 01.02.2010 – kpt. mar. / lt. Jarosław Tuszkowski, 
 • 01.02.2010 – 30.06.2015 – kpt. mar. / lt. Piotr Pasztelan,
 •  01.07.2015 – 18.07.2016 – kpt. mar. / lt. Tomasz Zuber, 
 • 01.08.2016 - ? – kpt. mar. / lt. Piotr Gorycki,

Jednostki klasy Flaming (projekt 206FM) / Units class Flaming (project 206 FM):
 • ORP FLAMING (621) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/9, położenie stępki / keel laid: 07.01.1966, wodowanie / launched: 05.05.1966, wcielenie do służby / commissioned: 27.09.1966, przebudowa / rebuilt: 02.03.2000 – 22.06.2001, matka chrzestna / godmother: Mrs Joanna Tor Miszczak,
 • ORP MEWA (623) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/11 położenie stępki / keel laid: 18.07.1966, wodowanie / launched: 22.12.1966, wcielenie do służby / commissioned: 09.05.1967, przebudowa / rebuilt: 07.1998 – 14.05.1999,
 • ORP CZAJKA (624) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/12, położenie stępki / keel laid: 12.09.1966, wodowanie / launched: 17.06.1966, wcielenie do służby / commissioned: 17.06.1967, przebudowa / rebuilt: 02.1999 – 26.05.2000,

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 507 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 58.2 x 7.7 x 2.14 m, 
 • Kadłub /Hull: 
  • typ / type: pojedynczy / single, 
  • materiał / material: stal / steel, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 10, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: Cegeilski-Sulzer 6 ATL 25/30 o łącznej mocy / with total power 2260 kW, 
  • 2 śruby / 2 propellers, 
  • 1 dziobowy pędnik strumieniowy / 1 bow thruster: Brunvoll, 
 • Prędkość / Speed: 17,5 węzła / knots,
 • Zasięg / Range: 2.000 Mm /Sm przy / at 12 w. / kn., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment:
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Decca Bridge Master, 
  • 1 stacja hydrolokacyjna / 1 echo-location station: SHL-100MA, 
  • 1 holowana stacja hydrolokacyjna / 1 towed echo-location station : SHL-200M, 
  • system wspomagania dowodzenia / command suport system: Pstrokosz, 
  • automatyczny system identyfikacji statków / AIS, 
  • zestaw radiostacji  UHF, HF / set of UHF, HF radiostations: Rohde & Schwarz,
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2MR Wróbel II kal. 23 mm + pociski p.lot. GROM / 1 x II artilery-rocket complex ZU-23-2MR Wróbel II cal. 23 mm + GROM SAMs, 
  • 2 x IV wyrzutnie Fasta-4M dla pocisków p.lot. Strzała 2M / 2 x IV Fasta-4M launchers for Strzala 2M SAM`s, 
  • 2 tory minowe dla 12 min typu: OS (zmodernizowana mina 08/39), MMD-1, MMD-2 lub 6 min typu OD (Okrętowa Duża) / 2 mine tracks for 12 min type: OS (mod. mine 08/39), MMD-1, MMD-2 or 6 mines type OD (Large Ship), 
  • 1 komplet trału kontaktowego / 1 set of contact trawl: MT-2W, 
  • 1 komplet trału akustycznego / 1 set of acoustic trawl: MTA-2, 
  • 1 komplet trału elektromagnetycznego / 1 set of electromagnetic trawl: TEM-PE-2MA ver. 2 mod., 
  • 2 pojazdy podwodne / 2 ROVs: Ukwiał, 
 • Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment:
  • 1 komora dekompresyjna dla 3 osób / 1 decompression chamber for 3 persons,
  • 1 teleskopowy żuraw firmy Sormec / 1 telescopic crane Sormec,
 • Załoga / Crew: 54 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia ORP CZAJKA (624) (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP CZAJKA (624) (to enlarge click on the photo):
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz