piątek, 19 sierpnia 2016

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 4 ORP MEWA (623)ORP MEWA (623) – niszczyciel min klasy Flaming (Projekt 206 FM), klasy powstałej w ramach przebudowy trzech trałowców klasy Krogulec (projekt 206F), która miała miejsce w latach 1998 – 2000 w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Budowniczym jednostki jest nieistniejąca już Stocznia Komuny Paryskiej w Gdyni. Po przebudowie ORP MEWA był pierwszą jednostką jaka została włączona do zespołu NATO.

ORP MEWA (623) – minesweeper class Flaming (Project 206 FM), the class created in the framework of rebuild of three minesweepers class Krogulec (Project 206F), which took place in the years 1998 to 2000 in the Naval Shipyard in Gdynia. The builder of the unit is no longer existing Paris Commune Shipyard in Gdynia. After rebuilding ORP MEWA was the first polish unit of which was incorporated into the NATO team.

Jednostki klasy Flaming (projekt 206FM) / Units class Flaming (project 206 FM):
 • ORP FLAMING (621) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/9, położenie stępki / keel laid: 07.01.1966, wodowanie / launched: 05.05.1966, wcielenie do służby / commissioned: 27.09.1966, przebudowa / rebuilt: 02.03.2000 – 22.06.2001, matka chrzestna / godmother: Mrs Joanna Tor Miszczak,
 • ORP MEWA (623) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/11 położenie stępki / keel laid: 18.07.1966, wodowanie / launched: 22.12.1966, wcielenie do służby / commissioned: 09.05.1967, przebudowa / rebuilt: 07.1998 – 14.05.1999,
 • ORP CZAJKA (624) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/12, położenie stępki / keel laid: 12.09.1966, wodowanie / launched: 17.06.1966, wcielenie do służby / commissioned: 17.06.1967, przebudowa / rebuilt: 02.1999 – 26.05.2000,

Dowódcy ORP MEWA / ORP MEWA commanders:
 • kpt. mar Marian Brzeziński 21.05.1967 - 31.11.1967,
 • kpt. mar. Tadeusz Krawczyk 01.12.1967 - 11.12.1968,
 • kpt. mar. Leopold Bolas 12.12.1968 - 06.04.1971,
 • por. mar. Roman Mańko 07.04.1971 - 05.04.1973,
 • por. mar. Kazimierz Mielczarczyk 05.04.1973 - 06.10.1978,
 • por. mar. Zygmunt Babiński 06.10.1978 - 27.08.1980,
 • kpt. mar. Tadeusz Klaunert 01.06.1981 - 26.01.1984,
 • por. mar. Dariusz Przedpełski 26.01.1984 - 09.01.1989,
 • kpt. mar. Andrzej Karweta 09.01.1989 - 16.09.1991,
 • kpt. mar. Bogdan Kasprowicz 16.09.1991 - 27.05.1992,
 • por. mar. Tadeusz Chęciński 27.05.1992 - 14.11.1998,
 • kpt. mar. Wiesław Puchalski 14.11.1998 - 02.01.2002,
 • kpt. mar. Andrzej Danielewicz 02.01.2002 - 26.08.2002,
 • kpt. mar. Cezary Gnoza 26.08.2002 - 26.10.2005,
 • kpt. mar. Jarosław Iwańczak 26.10.2005 - 22.08.2008,
 • kpt. mar. Arkadiusz Kurydybelski 22.08.2008 - 14.03.2013,
 • kpt. mar. Michał Dziugan 08.07.2013 - 23.02.2015,
 • kpt. mar. Bartosz Tkaczyk 23.02.2015 -

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 507 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 58.2 x 7.7 x 2.14 m, 
 • Kadłub /Hull: 
  • typ / type: pojedynczy / single, 
  • materiał / material: stal / steel, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 10, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: Cegeilski-Sulzer 6 ATL 25/30 o łącznej mocy / with total power 2260 kW, 
  • 2 śruby / 2 propellers, 
  • 1 dziobowy pędnik strumieniowy / 1 bow thruster: Brunvoll, 
 • Prędkość / Speed: 17,5 węzła / knots,
 • Zasięg / Range: 2.000 Mm /Sm przy / at 12 w. / kn., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment:
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Decca Bridge Master, 
  • 1 stacja hydrolokacyjna / 1 echo-location station: SHL-100MA, 
  • 1 holowana stacja hydrolokacyjna / 1 towed echo-location station : SHL-200M, 
  • system wspomagania dowodzenia / command suport system: Pstrokosz, 
  • automatyczny system identyfikacji statków / AIS, 
  • zestaw radiostacji  UHF, HF / set of UHF, HF radiostations: Rohde & Schwarz,
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2MR Wróbel II kal. 23 mm + 2 wyrzutnie pocisków p.lot. GROM / 1 x II artilery-rocket complex ZU-23-2MR Wróbel II cal. 23 mm + GROM SAMs, 
  • 2 x IV wyrzutnie Fasta-4M dla pocisków p.lot. Strzała 2M / 2 x IV Fasta-4M launchers for Strzala 2M SAM`s, 
  • 2 tory minowe dla 12 min typu: OS (zmodernizowana mina 08/39), MMD-1, MMD-2 lub 6 min typu OD (Okrętowa Duża) / 2 mine tracks for 12 min type: OS (mod. mine 08/39), MMD-1, MMD-2 or 6 mines type OD (Large Ship), 
  • 1 komplet trału kontaktowego / 1 set of contact trawl: MT-2W, 
  • 1 komplet trału akustycznego / 1 set of acoustic trawl: MTA-2, 
  • 1 komplet trału elektromagnetycznego / 1 set of electromagnetic trawl: TEM-PE-2MA ver. 2 mod., 
  • 2 pojazdy podwodne / 2 ROVs: Ukwiał, 
 • Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment:
  • 1 komora dekompresyjna dla 3 osób / 1 decompression chamber for 3 persons,
  • 1 teleskopowy żuraw firmy Sormec / 1 telescopic crane Sormec,
 • Załoga / Crew: 54 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia ORP MEWA (623) z 08 – 09 lipca 2016 r., wykonane w Gdyni podczas Dni NATO (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP MEWA (623) from 08-09 July 2016, took in Gdynia during NATO days (to enlarge click on the photo):


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz