poniedziałek, 6 lipca 2015

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 11 USS JASON DUNHAM DDG-109USS JASON DUNHAM DDG-109 (call sign: NJDM) amerykański niszczyciel rakietowy klasy Arleigh Burke (wersja IIa), zbudowany przez stocznię Bath Iron Works w Bath w stanie Maine. Patronem okręt jest Kapral Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych Jason L. Dunham, który służąc w Iraku w 4 Plutonie, Kompanii K, Trzeciego Batalionu, 7 Regimentu Bojowego, 1 Dywizji Piechoty Morskiej w dniu 14 kwietnia 2004 r. poległ śmiercią bohatera. Tego dnia kapral Dunham dowodząc oddziałem strzelców w trakcie zwiadu w Karbali (misja ta powiązana była z przejazdem konwoju USMC do Camp Husaybah), usłyszawszy odgłosy walki, słusznie podejrzewając, że w/w konwój został zaatakowany ruszył mu na pomoc. Po dotarciu na miejsce oddział Dunhama najpierw ostrzelał irackie pozycje w pobliskich budynkach, po czym po zauważeniu iż z miejsca zasadzki zamierza odjechać kolumna siedmiu podejrzanych pojazdów dokonał ich zatrzymania celem przeprowadzenia kontroli. W trakcie jej trwania doszło do szamotaniny pomiędzy Irakijczykiem a Jasonem Dunhamem, podczas której to podejrzany wypuścił odbezpieczony granat. Nie zastanawiając się długo Dunham ostrzegł krzykiem swoich kolegów, po czym rzucił się na granat osłaniając ich w ten sposób własnym ciałem od skutków eksplozji. Za ten heroiczny akt odwagi Kapral Jason L. Dunham pośmiertnie jako pierwszy żołnierz Korpusu Piechoty Morskiej w trakcie operacji Iraq Freedom został odznaczony Kongresowym Medalem Honoru. Dnia 23 marca 2007 r. Departament Marynarki podał do publicznej wiadomości, że jeden z nowych niszczycieli klasy Burke zostanie nazwany imieniem i nazwiskiem poległego Kaprala. Nawiązując do swojego patrona mottem jednostki jest „Semper Fidelis, Semper Fortis” („Zawsze wierny, Zawsze silny”). Obecny przydział okrętu to 28 Dywizjon Niszczycieli z bazą w Norfolk.

Historia budowy:
Położenie stępki:11.04.2008 r.
Wodowanie i chrzest : 01.08.2009 r. (matka chrzestna Debra Dunham matka kaprala Jasona L. Dunhama)
Wcielenie do służby: 13.11.2010 r.

USS JASON DUNHAM DDG-109 (call sign: NJDM) american guided missile destroyer class Arleigh Burke (version Flight IIa), built by Bath Iron Works shipayd in Bath Maine. The patron of this unit is US Marine Corps Corporal Jason L. Dunham, who serving in Iraq in 4th Platoon, Company K, Third Battalion, Seventh Marines, Regimental Combat Team 7, First Marine Division and 14 April 2004 r died a hero`s death. Corporal Dunham's squad was conducting a reconnaissance mission in the town of Karabilah, Iraq, when they heard rocket-propelled grenade and small arms fire erupt approximately two kilometers to the west. Corporal Dunham led his Combined Anti-Armor Team towards the engagement to provide fire support to their Battalion Commander's convoy, which had been ambushed as it was traveling to Camp Husaybah. As Corporal Dunham and his Marines advanced, they quickly began to receive enemy fire. Corporal Dunham ordered his squad to dismount their vehicles and led one of his fire teams on foot several blocks south of the ambushed convoy. Discovering seven Iraqi vehicles in a column attempting to depart, Corporal Dunham and his team stopped the vehicles to search them for weapons. As they approached the vehicles, an insurgent leaped out and attacked Corporal Dunham. Corporal Dunham wrestled the insurgent to the ground and in the ensuing struggle saw the insurgent release a grenade. Corporal Dunham immediately alerted his fellow Marines to the threat. Aware of the imminent danger and without hesitation, Corporal Dunham covered the grenade with his helmet and body, bearing the brunt of the explosion and shielding his Marines from the blast. For this heroic act of courage Corporal Jason Dunham as the first US Marines during Operation Iraq Freedom she was awarded the Congressional Medal of Honor. On 23 March, 2007. Department of the Navy announced to the public message the that one of the new Burke-class destroyers will be named first and last name of the fallen corporal. Referring to his patron motto of the unit is "Semper Fidelis, Semper Fortis" ("Always faithful, always strong"). The present allocation of the ship is 28 Destroyer Squadron, based in Norfolk.

Build history:
Keel laid: 11.04.2008
Launched & christened: 01.08.2009 (godmother Debra Dunham mother of Corporal Jason L. Dunham)
Commissioned: 13.11.2010
Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność (pełna) / Displacement (Fully loaded): 9.800 ton (9.100 długich ton / long tons, 10,800 krótkich ton / short tons), 
 • Wymiary / Dimensions:
  • długość / length: 155 m, 
  • szerokość / beam: 20 m, 
  • zanurzenie / draft: 9,3 m, 
 • Napęd / Propulsion: 
  • 4 turbiny gazowe General Electric LM 2500 / 4 General Electric LM 2500 gas turbines – łączna moc / total power: 2650 SHP (19,800 kW), 
  • 2 wały z dwiema 5 skrzydłowymi nastawnymi śrubami / 2 shafts with two 5 bladed controllable pitch propellers, 
 • Urządzenia pomocnicze / Aux. machinery: 
  • 3 generatory Allison AG 9140 / 3 x Allision AG9140 generators:  każdy / each: 2,550 kW, 440 V,
 • Prędkość / Speed: > 30 węzłów / knots, 
 • Zasięg / Range: 4.400 mil morskich / nautical miles przy prędkości / at speed 20 węzłów / knots,
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • radar 3D AN/SPY-1D, 
  • radar przeszukiwania powierzchni / surface search radar: AN/SPS-67(V)2, 
  • radar przeszukiwania powierzchni / surface search radar: AN/SPS-73(V)12 
  • sonar kadłubowy /hull sonar: AN/SQS-53C, 
  • sonar holowany / towed array sonar: AN/SQR-19,
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare equipment: 
  • system obrony przed torpedami / torpedo countermeasures: AN/SQL-25 Nixie, 
  • wyrzutnie dipoli / decoy launching system Mk36  mod. 12, 
  • flary / chaffs AN/SLQ-39
 • Uzbrojenie / Armament:
  •  rakietowe / missiles:
   • 96 komorowa pionowa wyrzutnia rakietowa Mk41 dla pocisków / 96 cell Mk41 VLS for missiles: Tomahawk, RIM-66M Standard, RIM-161 Standard BMD (Ballistic Missile Defence), RIM-162 ESSM (4 pociski na komorę / 4 missiles per cell), RUM-139 VL ASROC, RIM-174A Standard ERAM,
  •  działa / guns: 
   • 1 działo 5 calowe (127 mm)/62 Mk-45 mod 4 / 1 x 5-inch (127 mm) Mk-45 mod. 4 gun, 
   • 1 system obrony bezpośredniej Mk15  Phalanx Block 1D kal. 20 mm / 1 CIWS Mk15  Phalanx Block 1D cal. 20 mm, 
   • 2 działka automatyczne Mk242 Bushmaster kal. 25 mm / 2 automatic cannons Mk242 Bushmaster cal. 25 mm,
  • torpedy / torpedoes: 
   • 2 potrójne wyrzutnie torped Mk 32 dla 6 torped Mk-46 i Mk-50 / 2 triple Mk 32 torpedo launchers for a six Mk-46 or Mk-50 torpedoes,
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment: pokład lotniczy i dwa hangary dla dwóch śmigłowców MH-60R LAMPS III / flight deck & two hangars for MH-60R LAMPS III helicopters, 
 • Załoga / Crew: 323 os/ pers.


Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia USS JASON DUNHAM, które wykonałem w Kilonii / Below phots of USS JASON DUNHAM that was taken in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):

USS VICKSBURG & USS JASON DUNHAM widziane z pokładu promu linii F1

USS VICKSBURG & USS JASON DUNHAM widziane z pokładu promu linii F1

USS VICKSBURG & USS JASON DUNHAM widziane z pokładu promu linii F1

USS VICKSBURG & USS JASON DUNHAM widziane z pokładu promu linii F1

Widok od rufy na pokład lotniczy, dwa hangary oraz śmigłowiec MH-60R Seahawk.

Dziobowa nadbudówka USS JASON DUNHAM widziana z pokładu USS VICKSBURG

5 calowe działo (127 mm)/62 Mk-45 mod. 4, kompleks wyrzutni VLS Mk41 oraz bryła dziobowej nadbudówki.

Część dziobowa niszczyciela widziana z dziobu USS VICKSBURG.

Dziobowe działo 5 cali (127 mm)/62 Mk-45 mod 4.

Bryła dziobowej nadbudówki z widocznym 1 z 4 radarów AN/SPY-1D systemu Aegis oraz miejscem na montaż drugiego zestawu CIWS.

Sterburtowe dziobowe stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego kal. 12,7 mm

Rufowa bryła nadbudówki.

Dziobowa bryła nadbudówki.

Pokład lotniczy z zaparkowanym śmigłowcem MH-60R Seahawk.

Widok na rufową bryłę nadbudówki z kominem, rufową wyrzutnią VLS Mk41 dla pocisków Standard, Tomahawk, ESSM, ASROC, 2 hangarami oraz górującymi nad nimi: stanowiskiem CIWS Mk15  Phalanx Block 1B oraz dwoma radarami kierowania ogniem AN/SPG-62 a także na znajdujące się na poziomie pokładu sterburtowe stanowisko dwóch półsztywnych 18 osobowych łodzi RHIB Mk6.

Umieszczony na dziobowym kominie emblemat 28 Dywizjonu Niszczycieli, w skład którego wchodzi bohater niniejszego opracowania

Zbliżenie na bryłę dziobowej nadbudówki z mostkiem, ścienną anteną 1 z 4 radarów AN/SPY-1D systemu Aegis, radarem kierowania ogniem AN/SPG-62 (na szczycie nadbudówki nad mostkiem), antenę systemu komunikacji satelitarnej model OWE-82C/WSC-1(V) (kopulasta osłona) oraz optyczny system obserwacji OSS firmy Kollmorgen Mk46 wchodzący w skład systemu kierowania ogniem dziobowej armaty 5 calowej (z przodu nadbudówki nad mostkiem).

Widok na pokład dziobowy z 29 komorową wyrzutnią VLS Mk41 dla pocisków Standard, Tomahawk, ESSM i ASROC oraz 5 calowym działem (127 mm)/62 Mk-45 mod. 4

Widok w kierunku rufy na kompleks nadbudówek USS JASON DUNHAM - poniżej z przodu widoczne stanowisko sterburtowego automatycznego działka Mk242 Bushmaster kal. 25 mm

Fragment górującego nad bryłą dziobowej nadbudówki masztu na którym umieszczono patrząc od góry: radar dozoru nawodnego / nawigacyjny Norden Systems model AN/SPS-67(V)4, radar dozoru nawodnego / nawigacyjny Raytheon model AN/SPS-64(V)9 oraz umieszczone na bryle nadbudówki anteny: radaru kierowania ogniem AN/SPG-62 i systemu komunikacji satelitarnej model OWE-82C/WSC-1(V) (kopulasta osłona).

Zbliżenie na umieszczone na szczycie dziobowej nadbudówki anteny radaru kierowania ogniem AN/SPG-62 i systemu komunikacji satelitarnej model OWE-82C/WSC-1(V) (kopulasta osłona). Za drugą z w/w anten widoczne: wyrzutnia flar systemu AN/SLQ-39 oraz optyczny system obserwacji OSS firmy Kollmorgen Mk46 wchodzący w skład systemu kierowania ogniem dziobowej armaty 5 calowej

Widok z śródokręcia (sterburta) na bryłę dziobowej nadbudówki z widoczną baterią wyrzutni celów pozornych kal. 130 mm  Mk137 systemu Mk36 SRBOC Mod. 12 oraz górujące nad nimi stanowisko sterburtowego automatycznego działka Mk242 Bushmaster kal. 25 mm.
 
Pokład dziobowy z 29 komorową wyrzutnią VLS Mk41 oraz 5 calowym działem (127 mm)/62 Mk-45 mod 4.

Dzwon okrętowy umieszczony z przodu dziobowej nadbudówki.

Bryła dziobowej nadbudówki widziana z wysokości 5 calowego działa.

Dziobowy pokład cumowniczy.

Widok od strony dziobu na 5 calowe działo (127 mm)/62 Mk-45 mod. 4, wyrzutnię VLS Mk41 oraz bryłę dziobowej nadbudówki.

Kolejne ujęcie dziobowego pokładu cumowniczego z widoczną, tkwiącą w kluzie awaryjną kotwicą.

Działo 5 calowe (127 mm)/62 Mk-45 mod. 4

Zbliżenie na dziobową wyrzutnię VLS Mk41 oraz bryłę nadbudówki.

Zbliżenie na mostek oraz puste miejsce przewidziane do ewentualnego montażu drugiego zestawu CIWS.

Zbliżenie na bakburtowy fragment dziobowej nadbudówki.


Pokład dziobowy z 5 calową armatą (127 mm)/62 Mk-45 mod. 4.


Dziobowa bakburtowa antena radaru AN/SPY-1D systemu Aegis oraz znajdujące się pod nim stanowisko systemu RAS.

Bakburtowy korytarz wiodący z pokładu dziobowego w kierunku śródokręcia.

Zbliżenie na rufowy komin.

Widok w kierunku rufy na bakburtowy fragment rufowej nadbudówki.

Widok od strony rufy na główny maszt.

Zbliżenie na bakburtowy zespół wyrzutni celów pozornych kal. 130 mm Mk137 systemu Mk36 SRBOC Mod. 12.

Zbliżenie na stanowisko bakburtowego automatycznego działka Mk242 Bushmaster kal. 25 mm.

Zbliżenie na antenę radaru AN/SPY-1D 3D systemu Aegis

Zbliżenie od tyłu automatycznego działka Mk242 Bushmaster kal. 25 mm.

Zbliżenie na sterburtowe automatyczne działko Mk242 Bushmaster kal. 25 mm.

Mostek - zbliżenie na konsolę sterowania okrętem.

Mostek - stół nawigacyjny.


Sterburtowe skrzydło mostka.

Mostek

Mostek - na pierwszym planie widoczne stanowisko operatorów dwóch automatycznych działek Mk242 Bushmaster kal. 25 mm.

Mostek - widok od strony bakburty.

Mostek - fotel dowódcy okrętu.

Mostek - widok od strony sterburty.

Mostek - dział nawigacyjny.

Mostek - widoczny po prawej stronie fotel I oficera (XO).

Mostek.

Mostek - stanowisko alarmowe.

Mostek

Mostek - konsola sterowania z "kierownicą" jak z maluszka pełniącą rolę współczesnego koła sterowego.

Mesa oficerska - kubki oficerów z pseudonimami powiązanymi z ich funkcją na okręcie.

Mesa oficerska  - pamiątkowe plakietki.

Mesa oficerska - stół odpraw.

Mesa oficerska na USS JASON DUNHAM

Mesa oficerska - inne ujęcie na stół odpraw.

Mesa oficerska - ofiarowany w prezencie w momencie wcielenia okrętu do służby fragment drewna pochodzącego z pokładu historycznego pancernika USS MISSOURI (BB-63).

Mesa oficerska - mundur patrona okrętu z przyznanym mu pośmiertnie Kongresowym Medalem Honoru.

Mesa oficerska - kącik pamięci patrona okrętu Kaprala Jasona L. Dunhama.

Mesa oficerska na USS JASON DUNHAM

Umieszczony przy jednej ze schodni podarunek weteranów USMC z Wietnamu dla załogi USS JASON DUNHAM.

Schodnia prowadząca na poziom CIC (Centrum Informacji Bojowej).

Nosze służące do transportu chorych / rannych z pokładu niszczyciela na pokład innej jednostki.

Korytarz wiodący wzdłuż dziobowej nadbudówki (po stronie bakburty).

Drzwi wiodące do mesy Starszego Bosmana Sztabowego

c.d. bakburtowego korytarza.

Tablica dla najlepszych w kwartale podoficerów i szeregowych członków załogi.

Okolice mesy dla szeregowej załogi.

Mesa szeregowej załogi.

Mesa szeregowej załogi .

Mesa szeregowej załogi .

Mesa szeregowej załogi - stolik poświęcony marynarzom znajdującym się w niewoli lub na listach zaginionych.

Mesa szeregowej załogi - wystrój jak i rolę sponsora mesy wzięła na siebie pochodząca z Nowego Yorku drużyna bejsbola New York Yankees, której wielkim fanem był poległy w Iraku patron jednostki.

Mesa szeregowej załogi.

Mesa szeregowej załogi.

Mesa szeregowej załogi - zbliżenie na podarunki od drużyny bejsbola New York Yankees.

Mesa załogi - kącik do prowadzenia rozmów telefonicznych z krajem.

Mesa szeregowej załogi - kącik Piechoty Morskiej.

Mesa szeregowej załogi.

Bakburtowe stanowisko przeciwpożarowe.

Wiodący wzdłuż bakburty rufowej nadbudówki korytarz, który prowadzi wprost do bakburtowego hangaru.

j/w.

j/w

Awaryjna schodnia na niższy poziom okrętu.

Zestaw strażaka - prezentowany w bakburtowym hangarze.

Pokład lotniczy z zaparkowanym śmigłowcem MH-60R Seahawk.

Godło macierzystej jednostki śmigłowca HSM-46 Grandmasters.

Zbliżenie dziobowej części śmigłowca MH-60R Seahawk ze znajdującymi się na pierwszym planie systemem FLIR i ESM (poniżej z lewej).

Widziana od strony pokładu lotniczego bryła rufowej nadbudówki ze stanowiskiem kontroli lotów i drugim (zamkniętym) hangarem, który w czasie pokoju zaadaptowany został na potrzeby siłowni dla załogi.

Wnętrze bakburtowego hangaru dla śmigłowca MH-60R Seahawk, po lewej otwarte drzwi do stanowiska hydrantu p.poż.
 
Wnętrze bakburtowego hangaru dla śmigłowca MH-60R Seahawk

Wnętrze kabiny pilotów śmigłowca MH-60R

Luk transportowy śmigłowca MH-60R z widoczną konsolą operatora sonaru pokładowego.

Zbliżenie na konsolę.


Widok na bryłę nadbudówki rufowej od strony sterburtowego skrajnika pokładu lotniczego.

Śmigłowiec MH-60R Seahawk widziany od strony ogona.

Znajdujące się na poziomie pokładu lotniczego po stronie sterburty stanowisko operatora systemu sprowadzania i cumowania śmigłowca.

Wnętrze stanowiska operatora systemu sprowadzania i cumowania śmigłowca.

Kolejne ujęcia śmigłowca MH-60R Seahawk.

j/w.

Rufowa bryła nadbudówki ze stanowiskiem kontroli lotów oraz zamkniętymi drzwiami do sterburtowego hangaru.

Śmigłowiec MH-60R Seahawk w pełnej krasie.

Wnętrze sterburtowego hangaru dla drugiego śmigłowca MH-60R Seahawk zamienione w czasie pokoju na siłownię dla załogi.

j/w.

Pokład główny na wysokości sterburtowego stanowiska dwóch 18 osobowych łodzi RHIB Mk6.

Pokład główny jedna z dwóch 18 osobowych łodzi RHIB Mk6.

Śródokręcie instalacja systemu RAS (uzupełniania paliwa i zaopatrzenia w morzu).

Powitalne stanowisko dla gości USS JASON DUNHAM.

Widok na sterburtowe stanowisko dwóch 18 osobowych łodzi RHIB Mk6.

Wchodzący w skład bryły nadbudówki dziobowej dziobowy komin, u którego boków ulokowano wyrzutnię celów pozornych kal. 130 mm model Mk137 systemu Mk36 SRBOC Mod. 12.

Kolejne ujęcie dziobowej nadbudówki z widocznym na pierwszym planie sterburtowym zestawem pneumatycznych tratw.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz