piątek, 24 października 2014

Z cyklu flota Polskiej Żeglugi Bałtyckiej ... cz. 1 - POMERANIA


POMERANIA (IMO: 7516761, MMSI: 308079000, call sign: C6RA9, bandera: Wyspy Bahama, port macierzysty: Nassau) prom pasażersko samochodowy zbudowany przez Stocznię im. Adolfa Warskiego w Szczecinie w ramach serii 7 jednostek zamówionych w lutym 1975 roku przez polskiego armatora Polskie Linie Oceaniczne. W 1977 roku kontrakt został przejęty przez utworzoną rok wcześniej Polską Żeglugę Bałtycką z siedzibą w  Kołobrzegu. W dniu 7 lipca 1978 roku wprowadzony na linię Świnoujście Ystad. W kolejnych latach prom obsługiwał następujące trasy: Świnoujście Kopenhaga Felixstowe oraz Gdynia Nynäshamn Helsingfors (Helsinki). W 1980 roku na okres dwóch miesięcy (czerwiec lipiec) POMERANIA została wyczarterowana szwedzkiemu armatorowi Kalmar Line, dla którego obsługiwała trasę Kalmar Rønne.  Dla tego samego armatora w latach 1980 1981 prom obsługiwał też połączenie Kalmar Gdynia. W 1982 roku na okres dwóch miesięcy POMERANIA została wyczarterowana tunezyjskiemu armatorowi CoTuNav, dla którego obsługiwała połączenie Genua/Marsylia – Tunis. Po powrocie do kraju prom został zatrudniony na linii Gdańsk Travemünde. W 1983 roku POMERANIA została zakupiona przez Polską Żeglugę Morską ze Szczecina, która następnie na okres 10 lat wyczarterowała ją Polskiej Żegludze Bałtyckiej. Po trzech latach prom ponownie stał się własnością PŻB. W międzyczasie jednostka obsługiwała następujące linie: Świnoujście – Kopenhaga, Świnoujście – Kopenhaga Travemünde a od 1995 roku Świnoujście – Malmö. W okresie styczeń kwiecień 1997 rok w Gdańskiej Stoczni Remontowej prom przeszedł gruntowny remont oraz przebudowę, po którym to ponownie został zatrudniony do obsługi linii Świnoujście – Malmö. Od czerwca 1999 roku do 31 października 2010 roku POMERANIA obsługiwała głównie linię Świnoujście – Kopenhaga (wyjątek to obsługa w latach 2002 2003 połączenia Świnoujście – Ystad – Kopenhaga), sezonowo pływając też na linii Świnoujście – Rønne. W trakcie rejsów na trasie Świnoujście Kopenhaga, 31 stycznia 2005 roku zmierzający w stronę Kopenhagi prom, w rejonie Falsterbro miał kolizje z chemikaliowcem RIO GRANDE, doznając małego przebicia kadłuba. Po zawieszeniu połączenia do Kopenhagi z końcem października 2010 roku nie mający zatrudnienia prom został postawiony na sznurku i ostatecznie w styczniu 2011 r. sprzedany armatorowi Blue Linie Navigation z Malty, który to następnie przemianował go na DALMATIA. W dniu 13 lutego prom po raz ostatni opuścił Świnoujście udając się w rejs do Czarnogóry. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych już w kwietniu dawana POMERANIA rozpoczęła obsługę połączenia Split - Ancona. We wrześniu 2014 roku DALMATIA została sprzedana na złom do indyjskiej stoczni złomowej w Alangu, przybywając na jego redę 19 października. Pięć dni później dawana Pomerania została wprowadzona na plażę w celu pocięcia na złom.

*     *     *

POMERANIA (IMO: 7516761, MMSI: 308079000, call sign: C6RA9, flag: Bahamas, port of registry: Nassau) passenger car ferry built by the Shipyard Adolf Warski in Szczecin as a part of a series of 7 units ordered in February 1975, by the  Polish shipowner Polish Ocean Lines from Gdynia. In 1977, the contract was taken over by the Polska Żegluga Bałtycka (Polish Baltic Shipping - Polferries) established in Kołobrzeg a year earlier. On July 7, 1978, it was introduced on the Świnoujście – Ystad route. In subsequent years, the ferry served the following routes: Świnoujście Copenhagen Felixstowe and Gdynia Nynäshamn Helsingfors (Helsinki). In 1980, for two months (June July), POMERANIA was chartered to the Swedish shipowner Kalmar Line, for whom she served the Kalmar Rønne route. For the same owner in the years 1980 1981, the ferry  also served the Kalmar Gdynia connection. In 1982, for a period of two months POMERANIA was chartered to the Tunesian shipowner CoTuNav, for whom she served the Genoa/Marseille - Tunis route. After returning to the country, the ferry was employed on the Gdańsk Travemünde route. In 1983, POMERANIA was purchased by Polska Żegluga Morska (Polish Steamship Company  - Polsteam) from Szczecin, which then chartered she for a period of 10 years to Polska Żegluga Bałtycka. After three years the ferry again became the property of PŻB. In the meantime, the unit served the following routes:  Świnoujście – Copenhagen, Świnoujście – Copenhagen Travemünde and since 1995 Świnoujście – Malmö. In the period January April 1997, in the Gdańsk Shiprepair Yard, the ferry underwent a major renovation and rebuild, after which it was again employed on the Świnoujście – Malmö route. From June 1, 1991 to October 31, 2010, POMERANIA served mainly the Świnoujście – Copenhagen route (the exception was the service in the years 2002 – 2003 of the route Świnoujście – Ystad – Copenhagen), and seasonally also on Świnoujście – Rønne. During the sails on the route Świnoujście Copenhagen, on January 31, 2005, the ferry heading towards Copenhagen in the Falsterbro area had a collision with the chemical tanker RIO GRANDE, experiencing a small piercing of the hull. After the suspension of the connection to Copenhagen at the end of October 2010, the non-working ferry was laid-up and finally sold in January 2011 to Blue Line Navigation from Malata, which then renamed she to DALMATIA. On February 13, the ferry for the last time left the Świnoujście going on a cruise to Monenegro. After the adaptation works, in April the former POMERANIA started the service of Split Ancona route. In September 2014, DALMATIA was sold for scrap to the Indian shipbreaking yard in Alang, arrived at its roadstead on October 19. Five days later the former POMERANIA was introduced to the beach in order to cut into scrap.

*     *     *

Promy projektu B490 / Ferries project B490:
 • POMERANIA / DALMATIA IMO: 7516761, stoczniowy numer budowy / yard number: B490/I/1, wodowany / launched: 31.05.1977 (matka chrzestna / godmother: Mrs. Barbara Polak), zakończenie budowy / build end: 31.05.1978, los / fate:złomowany / scrapped,
 • SILESIA / FELICIA / YUZHNAYA PALMYRA / BEGONA DEL MAR / YUZHNAYA PALMYRA / ADRIATICA I / GALAXY - IMO: 7516773, stoczniowy numer budowy / yard number: B490/I/2, wodowany / launched: 24.03.1978 (matka chrzestna / godmother: Mrs. Bożena Hager Małecka), zakończenie budowy / build end: 29.06.1979, los / fate: w służbie / in service,
 • MASOVIA / ANKARA IMO: 7615672, stoczniowy numer budowy / yard number: B490/II/3, wodowany / launched: 12.12.1981 (matka chrzestna / godmother: Mrs. Irena Santor), zakończenie budowy / build end: 10.06.1983, los / fate: w służbie / in service,
 • SAMSUN (pierwotna nazwa CRACOVIA) IMO: 7615684, stoczniowy numer budowy / yard number: B490/III/4, wodowany / launched: 31.08.1984 (matka chrzestna / godmother: Mrs. Mera Tuluman), zakończenie budowy / build end: 06.1985, los / fate: w służbie / in service,
 • ISKENDERUN / A1600 IMO: 8417390, stocznia / yard: Turkiye Gemi Sanayii S.A., Camialti numer budowy / yard number: 229, wodowany / launched: 06.06.1987, zakończenie budowy / build end: 08.1991, los / fate: w służbie / in service,

 *     *     *

Zatrudniona w obsłudze linii / Employed to operate the line: 
 • Świnoujście – Kopenhaga / Copenhagen – Felixstowe (1977 – 1978), 
 • Helsinki – Nynäshamn – Gdańsk (1979),  
 • Kalmar – Rønne (06.06.1980 – 07.1982 w czarterze / in charter: Kalmar Line), 
 • Kalmar – Gdynia (1980 – 1981 w czarterze / in charter: Kalmar Line), 
 • Genua/Marsylia – Tunis (06.1982 – 08.1982 w czarterze / in charter: CoTuNav), 
 • Gdańsk - Travemünde (1982)
 • Świnoujście – Kopenhaga / Copenhagen (1982), 
 • Świnoujście – Kopenhaga / Copenhagen – Travemünde (1983), 
 • Świnoujście – Malmö (1995 – 1999), 
 • Świnoujście – Kopenhaga / Copenhagen (1997 – 30.10.2010), 
 • Świnoujście – Ystad – Kopenhaga / Copenhagen (2002/2003), 
 • Świnoujście – Rønne (linia letnia / summer line), 
 • Split – Ancona (04.2011 – 2014 jako DALMATIA).

*     *     *

Dane techniczne / technical data: 
 • Wyporność / Tonnage: 12.087 GT / 1.856DWT,  
 • Wymiary (d x s  x z) / Dimensions (l x b x d): 127,44 x 21,70 x 5.64 m, 
 • Kadłub / Hull:
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: steel, 
  • grodzie / bulkheads: 12, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 12, 
  • liczba pokładów / deck number: 2, 
  • liczba pokładów ciągłych / continous decks: 2, 
 • Napęd / Propulsion: 
  • silnik główny / main engine: 4 x 6 cylindrowe silniki diesla / 4 x 6 cylinders diesel engines ZUT Zgoda Świętochłowice Zgoda-Sulzer model: 6ZL 40/48, łączna moc / total power: 12.600 kW, 
  • zespoły prądotwórcze / power generators: 3 x generatory główne / main generators: każdy /each: 664 kW – 1060 HP - 830 kVA, 
  • śruba / propeller: 2, 
  • ster / rudder: 1, 
 • Prędkość / Speed: 20,5 węzła/ knots, 
 • Przestrzeń ładunkowa / Cargo  space: 
  • długość linii ładunkowej / ro/ro lanes: 468 m, 
  • pojemność ładunkowa / cargo capacity: 
   • auta / cars: 273, 
   • TIR: 26, 
 • Wyposażenie ro/ro / Ro/ro equipment: 
  • rampy załadowcze: 
   • 1: 4.5 x 4.5 x 0, 
   • 1 x starboard 8.0 x 4.5 x 0, 
 • Pasażerowie / Pax: 
  • liczba pasażerów: 1000 w tym 478 os. w 148 kabinach / number of passengers: 1000 including 478 people in 148 cabbins,
 • Urządzenia za i wyładunkowe / Cargo handling: brak / gearless.

*     *     *

Bibliografia / Bibliography:

*     *     *

Poniżej zdjęcia m/f POMERANIA / Below photos m/f POMERANIA (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo):

POMERANIA, zdjęcie autorstwa Pana Sigismunda Lietki, kolekcja Pana Andrzeja Patro / POMERANIA, photo made by  Mr Sigismund Lietka, a collection of Mr. Andrzej Patro.

 

POMERANIA, Gdańsk lata 80-te, zdjęcie autorstwa Pana Andrzeja Patro / POMERANIA, Gdansk, the 80s, photo made by   Mr. Andrzej Patro.

POMERANIA, zdjęcie autorstwa Pana Clausa Rothe, kolekcja Pana Andrzeja Patro / POMERANIA, photo made by  Mr Claus Rothe, a collection of Mr. Andrzej Patro.


  POMERANIA cumująca w Kopenhadze / POMERANIA moored in Copenhagen.POMERANIA cumująca w Świnoujściu / POMERANIA moored in Swinoujscie.


Na pokładzie m/f POMERANIA / On board m/f Pomerania.
Ex-POMERANIA na kilka dni przed ostatnim opuszczeniem Świnoujścia (6-7.02.2014) / Ex-POMERANIA for a few days before the last leaving Świnoujście (6-7.02.2014).Poniżej: pocztówka m/f POMERANIA, akwarela autorstwa Pana Adama Werki, wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: postcard of m/f POMERANIA, watercolor made by Mr Adam Werka, publisher: Krajowa Agencja Wydawnicza, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).


Poniżej: pocztówka m/f POMERANIA, zdjęcie autorstwa Pana Bogusłwa Nieznalskiego, wydawca: Oficyna Wydawnicza Pomorze, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: postcard of m/f POMERANIA, photo made by Mr Bogusław Nieznalski, publisher: Oficyna Wydawnicza Pomorze, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).


Poniżej: pocztówka m/f POMERANIA, zdjęcie autorstwa Ryfczyński, wydawca: ?, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: postcard of m/f POMERANIA, photo made by Ryfczyński, publisher: ?, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).


1 komentarz:

 1. Odbyłem tym statkiem trzy podróże. Bardzo miło wspominam i żałuję, że statku już nie ma. Dziękuję za wrzucenie zdjęć wnętrz. Łza się kręci.

  OdpowiedzUsuń