czwartek, 18 października 2018

Z cyklu holowniki ... cz. 40 - PANDAPANDA (IMO 8330724, MMSI: ---, Sygnał wywoławczy: SPG2118, bandera: Polska) – holownik portowo – redowy typu H900 zbudowany przez polską stocznię Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta” z Gdyni dla Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego w Gdańsku, dla której pracuje do dziś.

*     *     *

PANDA (IMO 8330724, MMSI: ---, Call sign: SPG2118, flag: Poland) – Type H900 harbor - roadstead tug built by the Polish shipyard Gdynia Ship Repair Yard „Nauta” from Gdynia for the Gdansk Shipyard “Remontowa” from Gdansk, for which he works to this day.

*     *     *

Holowniki typu H900 / Type H900 tugs:
 • HELIOS – stoczniowy numer budowy / yard number: H900/I/?, zakończenie budowy / build end: 12.1975, los / fate: złomowany w 2013 r. / scrapped in 2013,
 • OKEANOS – stoczniowy numer budowy / yard number: H900/I/373, zakończenie budowy / build end: 04.1978, los / fate: w służbie / in service,
 • MOCARZ – stoczniowy numer budowy / yard number: H900/I/375, zakończenie budowy / build end: 05.1978, los / fate: sprzedany i przemianowany na LEONTIY MARTINOVICH, na sznurku w Gdyni / sold and renamed to LEONTIY MARTINOVICH, laid up in Gdynia,
 • H-3 – stoczniowy numer budowy / yard number: H900/II/?, podniesienie bandery / raising the flag: 03.12.1979, los / fate: w służbie / in service,
 • H-4 – stoczniowy numer budowy / yard number: H900/II/?, podniesienie bandery / raising the flag: 10.02.1980, los / fate: w służbie / in service,
 • H-5 – stoczniowy numer budowy / yard number: H900/II/?, podniesienie bandery / raising the flag: 15.06.1981, los / fate: w służbie / in service,
 • H-7 – stoczniowy numer budowy / yard number: H900/II/?, podniesienie bandery / raising the flag: 10.10.1981, los / fate: w służbie / in service,
 • HEKTOR – stoczniowy numer budowy / yard number: H900/1/377, zakończenie budowy / build end: 10.03.1982, los / fate:  wystawiony na sprzedaż / put on sale,
 • PANDA – stoczniowy numer budowy / yard number: H900/I/?, zakończenie budowy / build end: 27.04.1985, los / fate: w służbie / in service,

*     *     *

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (GT / DWT): 113,96 t. / ---
 •  t.,
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 25,55 x 6,81x 3,0 m,
 • Kadłub / Hull: 
  • materiał i typ: / material and type: stal St41, spawany, pojedynczy / St 41 steel, welded, single hull,
  • grodzie wodoszczelne / watertight bulkheads: 4,
  • przedziały / compartments: 5,
  • pokłady ciągłe / continuous decks: 1,
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel,
  • 1 silnik diesla / 1 diesel engine: H.Cegielski-Sulzer 6 AL 25/30 o mocy / with power 688 kW (935 KM/HP),
  • 1 śruba nastawna w dyszy Korta / 1 controllable pitch propeller in Kort nozzle,
 • Prędkość / Speed: ~12,0 węzłów / knots,
 • Wyposażenie holownicze / Towing equipment:
  • główny hak holowniczy / main towing hook: 15 t.,
  • zapasowy hak holowniczy / second towing hook,
  • podwójny pachoł na rufie / double bollard at the stern,
  • bęben holowniczy o pojemności: 120 m liny stalowej o średnicy 20 mm / towing drum with a capacity: 120 m of 20 mm dia. steel wire,
 • Uciąg / Bollard Pull: 12 ~ 14,5 t.,
 • Wyposażenie cumownicze / Mooring equipment:
  • 8 podwójnych pachołków / 8 double towing bridles,
  • 8 przewłok w nadburciu /8 hawses in bulwark,
  • 2 przewłoki wargowe w nadburciu / 2 lips hawses in bulwark,
  • pachoł holowniczy na dziobie / towing bollard at the bow,
  • elektryczny kabestan na rufie o uciągu 2.000 kG / an electric capstan at the stern with a pull 2.000 kG,
 • Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment:
  • 2 pompy pożarowo ratownicze o wydajności 63 m3/h / 2 fire-salvage pumps with efficiency 63 m3/h,
  • działko wodne umieszczone na sterówce / water monitor placed on the bridge,
  • zawory hydrantowe / hydrant valves,
  • pompa pożarowa do obrony własnej o wydajności 25 m3 / h / fire pump for self-defense with a efficiency 25 m3 /h,
  • reflektor poszukiwawczy / searchlight,
 • Wyposażenie mostka / Bridge equipment:
  • echosonda / echo sounder,
  • kompas magnetyczny / magnetic compass,
  • VHF
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities:
  • paliwo / fuel: ? m3,
  • pianol / foam: 500 l,
 • Załoga / Crew: 5 os. / pers.

*     *     *

Bibliografia / Bibliography:

 • https://www.prs.pl/
 • Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare


*     *     *


Poniżej zdjęcia: holownika PANDA, 08.04.2003, autorstwa Pana Andy Pol, kolekcja Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of tug PANDA, 08.04.2003, made by Mr. Andy Pol, a collection of Mr. Waldemar Danielewicz (to enlarge click on the photo).Poniżej zdjęcia: holownika PANDA, 08.04.2003, autorstwa Pana Andy Pol (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of tug PANDA, 08.04.2003, made by Mr. Andy Pol (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcia: holownika PANDA, 29.05.2005, kolekcja Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of tug PANDA, 29.06.2005, a collection of Mr. Waldemar Danielewicz (to enlarge click on the photo).
Poniżej zdjęcie: holownika PANDA, 07.07.2011, autorstwa Pana Z. Piekuta, kolekcja Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of tug PANDA, 07.07.2011, made by Mr. Z. Piekut, a collection of Mr. Waldemar Danielewicz (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcie: holownika PANDA, 07.07.2011, autorstwa Pana Sławomira Rodaka, kolekcja Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of tug PANDA, 07.07.2011, made by Mr. Sławomir Rodak, a collection of Mr. Waldemar Danielewicz (to enlarge click on the photo).


Poniżej zdjęcia: holownika PANDA (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of tug PANDA (to enlarge click on the photo).

Poniżej zdjęcia: holownika PANDA, autorstwa Pana Andrzeja Patro, Gdańsk 27.09.2018 r. (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of tug PANDA, made by Mr. Andrzej Danielewicz, Gdansk 27.09.2018 (to enlarge click on the photo).


wtorek, 16 października 2018

Z cyklu imprezy shipspottera/shiplovera ... cz. 10 - Lodołamacze na Motławie

W dniu dzisiejszym każdy kto pojawił się w rejonie Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku miał okazję do zapoznania się z dwoma lodołamaczami jakie wchodzą w skład taboru pływającego Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych w Gdańsku tj. lodołamaczem czołowym TYGRYS i lodołamaczem liniowym REKIN. Poniżej relacja zdjęciowa autorstwa Pana Andrzeja Patro i Pana Waldemara Danielewicza oraz garść informacji o obu jednostkach.

Poniżej: lodołamacze TYGRYS i REKIN, Gdańsk 16.10.2018 r., zdjęcia autorstwa Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie)Poniżej: lodołamacze TYGRYS i REKIN, Gdańsk 16.10.2018 r., zdjęcia autorstwa Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie)
*     *     *

TYGRYS - lodołamacz czołowy typu L-1000 zaprojektowany przez Centrum Badawczo - Projektowe Żeglugi Śródlądowej "Navicentrum" we Wrocławiu a zbudowany w 1984 roku przez Stocznię Remontową "Nauta" w Gdyni.

Dane techniczne:
 • Wyporność: 250 t.
 • Wymiary:
  • długość całkowita: 33,34 m,
  • szerokość całkowita: 8,11 m,
  • wysokość boczna: 2,55 m.
 • Konstrukcja 
  • kadłub: stalowy, 8 przedziałów wodoszczelnych,
  • nadbudówka: stalowa.
 • Napęd
  • 1 średnioobrotowy czterosuwowy, 6 cylindrowy silnik spalinowy H.Cegielski model: 6AL25/30 o mocy 1.060 KM,
  • 1 śruba nastawna czteropłatowa.
 • Prędkość: 24,4 km.
 • Wyposażenie pokładowe:
  • 6 x podwójnych pachołów cumowniczych,
  • hak holowniczy o sile 125 kN, 
  • 2 dziobowe kotwice o masie 150 kg wraz z łańcuchami,
  • łódź stalowa 4-o osobowa obsługiwana przez ręczny żurawik łodziowy,
  • maszt sygnalizacyjny,
  • światła sygnalizacyjne,
  • 2 x 6-cio osobowe tratwy pneumatyczne, pasy ratunkowe i koła.

Poniżej: lodołamacz TYGRYS, Gdańsk 16.10.2018 r., zdjęcia autorstwa Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie)

I. TYGRYS od wody i lądu.

 

 

  
 II. TYGRYS mostek.III. TYGRYS maszynownia.

 IV. TYGRYS pokład dziobowy. 

 V. TYGRYS pokład rufowy.Poniżej: lodołamacz TYGRYS, Gdańsk 16.10.2018 r., zdjęcia autorstwa Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie).

I. TYGRYS od wody i lądu.


*     *     *

REKIN - lodołamacz liniowy/holownik typu LR-401, zbudowany w 1991 roku przez Stocznię Koźle w Kędzierzynie - Koźlu.

Dane techniczne:
 • Wyporność: 148 t.
 • Wymiary:
  • długość całkowita: 28,4 m,
  • szerokość całkowita: 6,98 m,
  • zanurzenie: 1,7 m.
 • Konstrukcja 
  • kadłub: stalowy,
  • nadbudówka: stalowa.
 • Napęd
  • 1 czterosuwowy 8 cylindrowy silnik spalinowy Karl Liebknecht model: 8VD 36/24 A - 1/U o mocy 600 KM (441kW),
  • 1 x śruba nastawna.
 • Prędkość: ? km,

Poniżej: lodołamacz REKIN, Gdańsk 16.10.2018 r., zdjęcia autorstwa Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie)

I. REKIN od wody i lądu.
 

 

 II. REKIN śródokręcie.III. REKIN mostek.IV. REKIN maszynownia.
Poniżej: lodołamacz REKIN, Gdańsk 16.10.2018 r., zdjęcia autorstwa Pana Waldemara Danielewicza (aby powiększyć kliknij na zdjęcie).

I. REKIN od wody i lądu.

*     *     *

Bibliografia: