sobota, 8 grudnia 2018

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 68 - FGS OLDENBURG (F 263)FGS OLDENBURG (F 263) – niemiecka korweta rakietowa typu Braunschweig (inne oznaczenie projekt K130), który zastąpił w służbie okręty rakietowe typu Gepard (inne oznaczenie typ 143A). Budowniczym łącznie pięciu jednostek jest konsorcjum ARGE K130 w skład którego weszły stocznie Blohm & Voss z Hamburga, Lürssen Werft z Bremy i Nordseewerke z Emden. W związku z wykryciem na dwóch pierwszych okrętach problemów m.in. z systemem napędowym, które dotyczyły psujących się przekładni okrętowych firmy MAAG Gear AG oraz nieszczelności instalacji odprowadzania spalin, budowa FGS OLDENBURG oraz dwóch kolejnych jednostek uległa opóźnieniu. Obecnie wszystkie okręty operują w ramach 1 Dywizjonu Korwet z bazą w Hohe Düne w Warnemünde, prowadząc działania z dala od baz.

*     *     *

FGS OLDENBURG (F 263) – German missile corvette type Braunschweig (another designation Project K130), which replaced in service fast attack boats type Gepard (another designation Type 143A). The joint builder of 5 units was the ARGE K130 consortium, which included shipyards: Blohm & Voss from Hamburg, Lürssen Werft from Bremen and Nordseewerke from Emden. In connection with the detection on the first two ships problems, among others with a propulsion system that related to perishable MAAG Gear AG reduction gears and leakage of flue gas installations, constuction of FGS OLDENBURG and two subsequent units have been delayed. Currently, all ships operates within the 1st Corvette Squadron with the base in Hohe Düne in Warnemünde, carrying out activities away from the bases.

*     *     *

Korwety typu Braunschweig / Braunschweig Type corvettes:
 • FGS BRAUNSCHWEIG – numer burtowy / pennant number: F260, położenie stępki / laid down: 03.12.2004, wodowanie / launched: 19.04.2006, w służbie / in service: 16.04.2008,
 • FGS MAGDEBURG – numer burtowy / pennant number: F261, położenie stępki / laid down: 19.05.2005, wodowanie / launched: 06.09.2006, w służbie / in service: 22.09.2008,
 • FGS ERFURT  – numer burtowy / pennant number: F262, położenie stępki / laid down: 22.09.2005, wodowanie / launched: 29.03.2007, w służbie / in service: 28.02.2013,
 • FGS OLDENBURG – numer burtowy / pennant number: F263, położenie stępki / laid down: 19.01.2006, wodowanie / launched: 28.06.2007, w służbie / in service 21.01.2013:
 • FGS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN – numer burtowy / pennant number: F264, położenie stępki / laid down: 14.04.2006, wodowanie / launched: 26.09.2007, w służbie / in service: 21.03.2013.

*     *     *

Dane techniczne / Technical data:
 • wyporność / displacement: 1.840 t.,
 • długość / length: 89,12 m,
 • szerokość / beam: 13,28 m,
 • zanurzenie / draught: 3.4 m,
 • kadłub / hull:
  • typ / type: pojedynczy / single,
  • materiał / material: stal / steel
 • napęd / propulsion:
  • 2 silniki diesla MTU 12V 1163 TB93 o mocy 7.400 kW każdy / 2 x MTU 12V 1163 TB93 diesel engines with power: 7.400 kW each, 
  • 2 planetarne przekładnie redukcyjne / 2 planetary reduction gears: MAAG Gear AG,
  • 2 x 5 łopatowe śruby nastawne / 2 x 5 bladed controllable pitch propellers: VA Tech Hydro.,
 • stery / ruders: 2,
 • stery strumieniowe / thrusters:
  • dziobowy / bow: 1
 • prędkość / speed: 26 węzłów / knots,
 • zasięg / range: 4.000 Mm / Nm przy / at 14 w. / kn.,
 • wyposażenie elektroniczne / electronic equipment: 
  • wielofunkcyjny radar trójwspółrzędny / multifunction 3-D radar: EADS TRS-3D/16 (pasmo / band: G),
  • 2 radary nawigacyjne /2 navigation radars: Raytheon Pathfinder/ST Mk.2,
  • 2 głowice optoelektroniczne / 2 opto-electronic heads: Thales Mirador,
  • system rozpoznawczy / IFF system: MSSR/STR,
  • system zarządzania walką / combat management system: CDS,
  • systemy komunikacyjne / communication systems: Link 11/16/22,
 • systemy walki elektronicznej / electronic warfare systems 
  • pasywny system walki radioelektronicznej / passive electronic warfare system: EADS UL5000K,
  • 2 wyrzutnie wabików / 2 decoy launchers: Rheinmetal MASS (Multi-Ammunition Soft-kill System),
 • uzbrojenie / armament:
  • 2 x II wyrzutnie pocisków p.okr RBS-15 Mk.3 / 2 x II launchers for RBS-15 Mk.3 anti-ship missiles,
  • 2 wyrzutnie Mk.49 Mod. 3 dla 21 pocisków przeciwlotniczych RAM Block 1 każda / 2 x Mk.49 Mod. 3 launchers for 21 RAM Block 1 surface-air missiles each,
  • 1 x I uniwersalna armata / 1 x I dual purpose gun: OTO Melara Compact kal. / cal/ 76 mm,
  • 2 x I armaty automatyczne / 2 x I automatic cannons: Rheinmetall MLG-27 kal. / cal.: 217 mm,
  • 2 demontowalne tory minowe dla 34 min morskich Mk.34 / 2 removable mine tracks for 34 Mk.34 sea mines,
 • wyposażenie lotnicze / aviation equipment:
  • pokład lotniczy dla śmigłowców i bezzałogowców latających o masie do 12 t. / flight deck for helicopters and UAVs with a weight up to 12 tons,
 • załoga / crew: 58 os./ pers..

*     *     *

Bibliografia / Bibliography:

*     *     *

Poniżej zdjęcia FGS OLDENBURG (F 263) wykonane w Kilonii w dniu 17 czerwca 2018 r. / Below photos of FGS OLDENBURG (F 263) taken in KIEL on June 17, 2018 (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).
czwartek, 6 grudnia 2018

Z cyklu holowniki ... cz. 44 - KAZIMIERZ

KAZIMIERZ (IMO: ---, MMSI: ---, Sygnał wywoławczy: SPS?) – holownik gospodarczy typu HG300, zbudowany w listopadzie 1972 roku przez Tczewską Stocznię Rzeczną w Tczewie na podstawie projektu autorstwa Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego we Wrocławiu, na zamówienie Zarządu Portu Szczecin (od 1983 r. Zarząd Portu Szczecin – Świnoujście). W 1991 roku operatorem holownika zostaje Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. ze Szczecina (właściciel był wciąż ten sam). W 1993 roku przeniesiony do rezerwy, dalsze losy nieznane.

*     *     *

KAZIMIERZ (IMO: ---, MMSI: ---, Call sign: SPS?) – small tug type HG300, built in November 1972 by the Tczew River Shipyard in Tczew on the request of the Szczecin Port Authority (since 1983 Szczecin - Swinoujście Port Authority). In 1991, the operator of the tug became Zaklad Uslug Zeglugowych Sp. z o. o. from Szczecin (the owner was still the same). In 1993 placed in reserve, further fate unknown.

*     *     *

Holowniki typu HG300 / Tugs type HG300:
 • KAZIMIERZ – numer budowy / yard number: HG300/01, zdanie / delivery date: 11.1972, los / fate: przeniesiony do rezerwy w 1993 r., dalszy los nieznany / placed In reserve In 1993, further fate unknown,
 • KAROL – numer budowy / yard number: HG300/02, zdanie / delivery date: 01.10.1974, los / fate: w służbie / in service, 
 • KORNEL – numer budowy / yard number: HG300/03, zdanie / delivery date: 10.1975, los / fate:  w służbie / in service,
 • ??? numer budowy / yard number: HG300/4 – zamówienie anulowane / order canceled.  

*     *     *

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 71 ton / tons,
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 18,85 x 6,60 x 1,72 m,
 • Kadłub / Hull:
  • typ / type: pojedynczy, spawany / single welded,
  • materiał / material: steel,
  • grodzie / bulkheads: 4,
  • pokłady / decks: 1,
 • Specjalne adnotacje / Special annotations: posiada możliwość mechanicznego kładzenia komina i masztu oraz obniżania sterówki /  it has the possibility of mechanically laying the chimney and the mast and lowering the wheelhouse,
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel,
  • 4-o suwowy 12 cylindorwy silnik diesla / 4 stroke 12 cylinders diesel engine: Wola-Henschel 29H12 – o mocy / with power: 220 kW (310 KM / HP),
  • śruba stała w dyszy obrotowej ze stabilizatorem (na okres zimowy wymieniana na ster konwencjonalny)  /fixed screw in a rotating nozzle with a stabilizer (for the winter period changed to a conventional ruder),
 • Prędkość / Speed: ~ 10,0 węzłów / knots,
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment:
  • holownicze / towing: 
   • amortyzowany hak holowniczy o maksymalnym uciągu 4 ton / amortized towing hook with a maximum pull of 4 tons,
  • kotwiczne / anchor:
   • 2 kotwice (każda po 150 kg) obsługiwane przez hydrauliczną windę kotwiczną / 2 anchors (150 kg each) operated by a hydraulic anchor winch,
  • cumownicze / mooring:
   • 4 podwójne pachoły cumownicze / 4 double mooring bollards,
   • 2 pojedyncze pachoły cumownicze / 2 single mooring bollards,
  • wyposażenie ratunkowo / rescue equipment:
   • 1 tratwa pneumatyczna / 1 pneumatic raft,
   • kamizelki ratunkowe / life jackets,
 • Uciąg / Bollard pull: 3 t.,
 • Załoga / Crew: 3-4 os. / pers.
 • Pasażerowie / Passengers: maks / max. 12 os. pers.

*     *     *

Bibliografia / Bibliography:*     *     *


Poniżej zdjęcia holownika KAZIMIERZ autorstwa Pana Mieczysława Andruta, kolekcja Pana Andrzeja Patro, Szczecin (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tug KAZIMIERZ  made by Mr. Mieczysław Andrut, collection of Mr. Andrzej Patro, Szczecin (to enlarge click on the photo).Poniżej zdjęcie holownika KAZIMIERZ, autor nieznany, kolekcja Pana Andrzeja Patro, Szczecin (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of the tug KAZIMIERZ, author unknown, collection of Mr. Andrzej Patro, Szczecin (to enlarge click on the photo).

Poniżej zdjęcie holownika KAZIMIERZ, autor nieznany, kolekcja Pana Waldemara Danielewicza, Szczecin (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photo of the tug KAZIMIERZ, author unknown, collection of Mr. Waldemar Danielewicz, Szczecin (to enlarge click on the photo).


Poniżej plan holownika KAZIMIERZ, kolekcja Pana Andrzeja Patro, (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below plan of the tug KAZIMIERZ, collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge click on the photo).


wtorek, 4 grudnia 2018

Z cyklu z polskich stoczni ... cz. 3 - Masowce projektu B520


Masowiec projektu B520 – seria sześciu jednostek zbudowanych przez Stocznię Adolfa Warskiego w Szczecinie dla polskiego armatora Polska Żegluga Morska. Projekt statku autorstwa zespołu kierowanego przez Pana Jerzego Piskorz-Nałęckiego stanowił rozwinięcie poprzedniej serii masowców tj. jednostek projektu B512.

ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE (IMO 6711443, sygnał wywoławczy: SPXB) – numer budowy B520/I/1, położenie stępki: 03.11.1966, wodowanie: 28.02.1967 (matka chrzestna Pani Kazimiera Specjał), data zdania: 11.08.1967. Ważniejsze wydarzenia z życia statku:
 • pierwszy rejs z węglem do włoskiego portu La Spezia a dalej do algierskiej Annaby,
 • 19 marca1969 roku kolizja na Morzu Północnym z liberyjskim statkiem GARDEN CITY, w wyniku której liberyjski statek zatonął,
 • w lutym 1985 roku udzielono pomocy francuskiemu kutrowi rybackiemu LA VANDREE, którego doholowano do Carino Bay,
 • 18 listopada 1987 roku zakupiony przez Koreańsko – Polskie Towarzystwo Żeglugowe Korpol a następnie przemianowany na HUNGNAM,
 • 24 maja 1993 roku przybył do chińskiego portu Nantong celem pocięcia na złom.

Poniżej: ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE, autor nieznany, źródło: www.polsteam.com (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below: ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE, autor unknown, source: www.polsteam.com (to enlarge, click on the photo).


GÓRNY ŚLĄSK (IMO 6719639, sygnał wywoławczy: SPXC) - numer budowy B520/I/2, położenie stępki: 04.03.1967, wodowanie: 28.06.1967 (matka chrzestna Pani Stanisława Gierek), data zdania: 11.11.1967. Ważniejsze wydarzenia z życia statku:
 • w styczniu 1971 roku w trakcie rejsu z Gdyni  do Włoch w jednej z ładowni doszło do eksplozji pyłu węglowego, w wyniku którego obrażenia odniosło dwóch członków załogi,
 • 1 sierpnia 1986 roku zakupiony przez Morski Port Handlowy w Gdyni, gdzie następnie służył w roli pływającego magazynu o symbolu MP-MPH-Gdy-9,
 • w 1994 roku wykorzystany za scenerię w filmie Les Milles, gdzie zagrał rolę statku L`AURORE,
 • 23 czerwca 1998 roku doprowadzony przez holownik ODYS do hiszpańskiego portu w Santander, gdzie w kolejnych miesiącach został pocięty na złom.

Poniżej: GÓRNY ŚLĄSK, autor nieznany, źródło: www.polsteam.com (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below: GÓRNY ŚLĄSK, author unknown, source: www.polsteam.com (to enlarge, click on the photo).


Poniżej: MP-MPH-Gdy-9 ex GÓRNY ŚLĄSK, autor nieznany, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below: MP-MPH-Gdy-9 ex GÓRNY ŚLĄSK, author unknown, collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo).


DOLNY ŚLASK (IMO: 6912578, sygnał wywoławczy: SPXD) – numer budowy B520/I/3, położenie stępki: 27.04.1967, wodowanie: 26.08.1967 (matka chrzestna: Pani Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska), data zdania: 27.12.1967. Ważniejsze wydarzenia z życia statku:
 • pierwszy rejs z ładunkiem węgla do Neapolu (kapitan Zygmunt Kościelecki),
 • w marcu 1980 roku uratował 20 rozbitków z tankowca TANIO, który to w szalejącym sztormie przełamał się a następnie zatonął u wybrzeży Bretanii,
 • 30 listopada 1990 roku sprzedany brytyjskiej spółce Incom, 1 lutego 1991 roku przekazany w Liverpoolu nowym właścicielom, zmieniając nazwę na DOLNY SLASK,
 • w maju 1991 roku przybył do Chittagong celem pocięcia na złom.

Poniżej: DOLNY ŚLĄSK, autor Joachim Reinecke, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below: DOLNY ŚLĄSK, author Joachim Reinecke, collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo).

 
Poniżej: DOLNY ŚLĄSK, autor nieznany, źródło: www.polsteam.com (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below: DOLNY ŚLĄSK, author unknown, source: www.polsteam.com (to enlarge, click on the photo).


PODHALE (IMO 6819647, sygnał wywoławczy: SPXT) – numer budowy: B520/I/4, położenie stępki: 03.07.1967, wodowanie: 28.10.1967 (matka chrzestna Pani Wanda Wozińska), data zdania: 27.03.1968. Ważniejsze wydarzenia z życia statku:
 • pierwszy rejs z węglem do Genui (kapitan Tadeusz Lewandowski),
 • w lipcu 1970 roku na Morzu Północnym udzielił pomocy szwedzkiemu jachtowi WALBORG,
 • sprzedany Korei Północnej, w dniu 11 grudnia 1987 roku przekazany w Gdańsku Koreańsko – Polskiemu Towarzystwu Żeglugowemu Korpol, który to następnie zmienił jego nazwę na CHANG SONG,
 • w kwietniu 1997 roku wprowadzony na plażę w indyjskim Alang celem pocięcia na złom.
Poniżej: PODHALE, autor nieznany, zbiory własne (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below: PODHALE, author unknown, own collection (to enlarge, click on the photo).


KUJAWY (IMO 682886, sygnał wywoławczy: SPXW) – numer budowy: B520/I/5, położenie stępki: 05.09.1967, wodowanie: 21.12.1967 (matka chrzestna Pani Danuta Konwerska), data zdania: 14.06.1968. Ważniejsze wydarzenia z życia statku:
 • pierwszy rejs z węglem do Mo-i-Rana (kapitan Witold Pasierb),
 • 21 lutego 1971 roku podczas postoju na redzie Dunkierki najechany i poważnie uszkodzony przez grecki masowiec WORLD GLOBE,
 • 16 marca 1971 roku podczas wychodzenia ze Szczecina uderzony przez niemiecki frachtowiec LOUISE SCHUP,
 • sprzedany greckiemu armatorowi, któremu to w dniu 12 września 1990 roku został przekazany  na redzie Pireusu, otrzymując następnie nową nazwę BOND,
 • w maju 1991 roku wprowadzony na plażę w indyjskim Alang celem pocięcia na złom.

Poniżej: KUJAWY, autor nieznany, źródło: www.polsteam.com (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below: KUJAWY, author unknown, source: www.polsteam.com (to enlarge, click on the photo).


Poniżej: KUJAWY, autor Pan Waldemar Danielewicz, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below: KUJAWY, author Mr. Waldemar Danielewicz, collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo).
BIESZCZADY (IMO 6912877, sygnał wywoławczy: SPYH) – numer budowy: B520/I/6, położenie stępki: 04.04.1968, wodowanie: 23.07.1968 (matka chrzestna Pani Irena Kruczek), data zdania: 31.12.1968. Ważniejsze wydarzenia z życia statku:
 • pierwszym dowódcą masowca została Pani kapitan Danuta Walas-Kobylińska,
 • w styczniu 1972 roku doholował na redę Lizbony masowiec KOPALNIA MIECHOWICE, który to na skutek defektu utracił płetwę sterową,
 • 1 czerwca 1986 roku sprzedany Zarządowi Portu Szczecin, który to następnie wykorzystywał go jako magazyn pływający,
 • 20 sierpnia 1986 roku sprzedany na złom do chińskiej stoczni złomowej w Wusong, gdzie przybył 17 października tego samego roku.

Poniżej: BIESZCZADY, autor nieznany, źródło: www.polsteam.com (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below: BIESZCZADY, author unknown, source: www.polsteam.com (to enlarge, click on the photo).


Poniżej: BIESZCZADY, autor Sigismund Lietka, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below: BIESZCZADY, author Sigismund Lietka, collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo).

 
*     *     *

Rysunek jednostki projektu B520, źródło (patrz bibliografia [1]) /  Drawing of the unit project B520 (source: see bibliography [1])


*     *     *

Dane techniczne/Technical data:
 • Wyporność / Displacemet: GT: 11.010 t. / DWT: 15.688 t.,
 • Wymiary (d x sz. z) /Dimensions (l x b x d): 156,30 x 20,41 x 9,20 m,
 • Kadłub / Hull:
  • typ: pojedynczy/ single hull,
  • materiał / material: stal / steel,
 • Napęd / Propulsion:
  • 1 dwusuwowy 6 cylindrowy silnik diesla / 1 two stroke 6 cylinders diesel engine: H.Cegelski-Sulzer 6RD68 o mocy / with power: 5.294 kW (7.200 KM / HP),
  • śruba / propeller: 1,
  • ster / rudder: 1;
 • Prędkość / Speed: 15,5 w / kn (16,3 KUJAWY),
 • Ładownie / Holds:
  • liczba ładowni / numer of cargo holds: 5,
  • typ: samotrymujące, samooczyszczające / type: self-trimming, self-cleaning,
  • pojemność ładowni / holds capacity: 20.465 m3 (ziarno / grain),
 • Luki / Hatches:
  • liczba luków / number of hatches: 5,
  • wymiary luków / hatch dimensions: 12,3 x 10,0 m; 11,4 x 12,0 m, 15,4 x 12,0 m, 15,4 x 12,0 m, 13,8 x 12,0 m,
  • pokrywy lukowe / hatchways covers: hydrauliczne typu folding i multi-folding / hydraulic type folding and multi-folding: MacGregor,
 • Urządzenia dźwigowe/ Lifting equipment:
  • 2 bomy na mszcie dziobowym / 2 derricks on bow mast – każdy / each: 1,5 t. SWL,
  • 2 bomy do użytku własnego / 2 derricks for own use – każdy / each: 0,5 t. SWL,
  • 4 windy ładunkowe / 4 cargo lifts,
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities:
  • balast / ballast: 4.4.81 cu.m,
  • paliwo / fuel: 1.130 ~ 1.173 t.,
 • Załoga / Crew: 39 os. / pers.
 • Pasażerowie / Passengers: 8 os. / pers.

*     *      *
Bibliografia / Bibliography:
 • Krzysztof Gogol, Bohdan Huras – Polska Żegluga Morska Album Floty 1951 – 2012, Wydawnictwo Porta-Mare,
 • Ryszard Gnapiński, Olgierd Maciejewicz - Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego w latach 1948 - 1988, Ludzie Wydarzenia Liczby, Krajowa Agencja Wydawnicza Szczecin 1989,
 • Wiktor Fenrych, Andrzej Mielczarek – Żegluga Polska S.A. Polska Żegluga Morska 1927 – 1951 -1975 Katalog Floty, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie [1].