środa, 17 stycznia 2018

Z cyklu holowniki ... cz. 13 - ARION


ARION (IMO: 8136506, MMSI: 261000400, Sygnał wywoławczy: SQMJ) – holownik portowo – redowy zmodyfikowanego typu H 2500 (jednostki 3 – 10) zaprojektowany przez Biuro Projektowo – Technologiczne Morskich Stoczni Remontowych „Prorem” a zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni na zamówienie Zarządu Portu Szczecin (później Szczecin - Świnoujście Port Authority). W 1991 nowym armatorem jednostki zostaje Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. w Szczecinie. W lipcu 2012 roku ZUŻ Sp. z o. o. zostaje przejęty przez niemieckiego armatora Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostok. Obecnie armatorem jest Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostok a operatorem Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o., Szczecin.

*     *     *

ARION (IMO: 8136506, MMSI: 261000400, Call Sign: SQMJ) – harbor-roadstead tug modified type H 2500 (units 3 – 10) designed by Bureau of Project – Technological Naval Repair Shipyards “Prorem” and built by Naval Shipyard in Gdynia for Szczecin Port Authority (later Szczecin – Swinoujscie Port Authority). In 1991 unit new shipowner was Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. in Szczecin. In July 2012 ZUŻ was taken over by the German shipowner Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostock. The current shipowner is Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostock and operator is Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o., Szczecin.

*     *     *

Jednostki typu H 2500 / Units type H 2500:

 • AJAKS – numer stoczniowy / yard number: H2500/1, rok budowy / year of built: 12.1974, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARES – numer stoczniowy / yard number: H2500/2, rok budowy / year of built: 04.1976, los /fate: w służbie / in service, 
 • ATLANT – numer stoczniowy / yard number: H2500/3, rok budowy / year of built: 05.1977, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARGUS – numer stoczniowy / yard number: H2500/4, rok budowy / year of built: 1978, los /fate: w służbie / in service, 
 • ODYS – numer stoczniowy / yard number: H2500/5, rok budowy / year of built: 02.1980, los /fate: w służbie / in service, 
 • ODYSEUSZ – numer stoczniowy / yard number: H2500/6, rok budowy / year of built: 1980, los /fate: sprzedany rosyjskiemiu armatorowi i przemianowany na ODISSEY / sold to Russian shipowner and renamed to ODISSEY, 
 • AGIS – numer stoczniowy / yard number: H2500/7, rok budowy / year of built: 03.1981, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARGO – numer stoczniowy / yard number: H2500/8, rok budowy / year of built: 1981, los /fate: w służbie / in service, 
 • AMON – numer stoczniowy / yard number: H2500/9, rok budowy / year of built: 01.1982, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARION – numer stoczniowy / yard number: H2500/10, rok budowy / year of built: 06.1982, los /fate: w służbie / in service,

*     *     *

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 330 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 35,68 x 9,33 x 5,20 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel, 
 • Nadbudówka (materiał) / Superstructure Material): hydroaluminium, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 1 silnik diesla: / 1 diesel engine: ZPM H. Cegielski Fiat B13012SS o mocy / with power 1840 kW / 2502 HP, 
  • 1 śruba nastawna / 1 CPP, 
 • Prędkość / Speed: 13,5 węzła / knots, 
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • 1 hak holowniczy / 1 towing hook, 
   • uciąg / bollard pull: 33,5 t., 
   • hydrauliczna wciągarka holownicza / hydraulic towing winch, 
  • kotwiczne / anchor: 
   • 2 kotwice typu Hall (każda 800 kg) obsługiwane przez elektryczną windę kotwiczną: / 2 anchors type Hall (each 800 kg) operated by an electric wind lass, 
  • wyposażenie przeciw pożarowe - ratunkowe / fire fighting – salvage equipment: 
   • 1 pompa pożarowa o wydajności / 1 fire pump with a capacity: 25 m3/h, 
   • umieszczone na sterówce działko wodne / placed on a wheelhouse water cannon, 
   • 2 pompy ratownicze o wydajności: 400 m3/h i 70 m3/h / 2 salvage pumps with a capacity: 400 m3/h and70 m3/h, 
  • wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment: 
   • 4 tratwy pneumatyczne, każda dla 10 osób / 4 pneumatic rafts, each for 10 pesons, 
   • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
   • 2 radary oraz pławy EPIRB i SART / 2 radars and buoys EPIRB & SART, 
   • echosonda / echo so under, 
   • odbiorniki Navtex, GPS / Navtex, GPS receivers, 
   • AIS, 
   • kompas magnetyczny / magnetic compass, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 83 t.,
  • woda / water: 18.66 t., 
 • Załoga / Crew: 16 os. / pers.
*     *     *

Poniżej zdjęcia holownika ARION / Below photos tug ARION (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).


ARION przy nadbrzeżu ZUŻ-u w Szczecinie, 2017 rok - zdjęcia dzięki uprzejmości ich autora Pana Andrzeja Patro /  ARION at ZUŻ quay in Szczecin, 2017 - photos courtesy of their author, Mr Andrzej Patro. 
*     *     *

Bibliografia / Bibliography:
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013


sobota, 13 stycznia 2018

Z cyklu holowniki ... cz. 12 - AGISAGIS (IMO: 8102581, MMSI: 261000210, Sygnał wywoławczy: SQMB) – holownik portowo – redowy zmodyfikowanego typu H 2500 (jednostki 3 – 10) zaprojektowany przez Biuro Projektowo – Technologiczne Morskich Stoczni Remontowych „Prorem” a zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni na zamówienie na zamówienie Zarządu Portu Gdańsk. Od 1984 roku holownik pracował w Wydziale Usług Żeglugowych Morskiego Portu w Gdańsku. Od 1991 właścicielem holownika jest „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd. Sp. z o. o..
*     *     *

AGIS (IMO: 8102581, MMSI: 261000210, Call Sign: SQMB) – harbor-roadstead tug modified type H 2500 (units 3 – 10) designed by Bureau of Project – Technological Naval Repair Shipyards “Prorem” and built by Naval Shipyard in Gdynia on order Gdansk Port Authority. Since 1984 she worked for the Department of Shipping Services Port of Gdansk. Since 1991 the owner of the tug is „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd. Sp. z o. o.

*     *     *
Jednostki typu H 2500 / Units type H 2500:
 • AJAKS – numer stoczniowy / yard number: H2500/1, rok budowy / year of built: 12.1974, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARES – numer stoczniowy / yard number: H2500/2, rok budowy / year of built: 04.1976, los /fate: w służbie / in service, 
 • ATLANT – numer stoczniowy / yard number: H2500/3, rok budowy / year of built: 05.1977, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARGUS – numer stoczniowy / yard number: H2500/4, rok budowy / year of built: 1978, los /fate: w służbie / in service, 
 • ODYS – numer stoczniowy / yard number: H2500/5, rok budowy / year of built: 02.1980, los /fate: w służbie / in service, 
 • ODYSEUSZ – numer stoczniowy / yard number: H2500/6, rok budowy / year of built: 1980, los /fate: sprzedany rosyjskiemiu armatorowi i przemianowany na ODISSEY / sold to Russian shipowner and renamed to ODISSEY, 
 • AGIS – numer stoczniowy / yard number: H2500/7, rok budowy / year of built: 03.1981, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARGO – numer stoczniowy / yard number: H2500/8, rok budowy / year of built: 1981, los /fate: w służbie / in service, 
 • AMON – numer stoczniowy / yard number: H2500/9, rok budowy / year of built: 01.1982, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARION – numer stoczniowy / yard number: H2500/10, rok budowy / year of built: 06.1982, los /fate: w służbie / in service,
*     *     *

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 330 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 35,52 x 9,35 x 5,20 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel, 
 • Nadbudówka (materiał) / Superstructure Material): hydroaluminium, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 1 silnik diesla: / 1 diesel engine: ZPM H. Cegielski Fiat B13012SS o mocy / with power 1840 kW / 2502 HP, 
  • 1 śruba nastawna / 1 CPP, 
  • dziobowy ster strumieniowy / bow thruster: Schottel – moc / power 63 kW, 
 • Prędkość / Speed: 13,5 węzła / knots, 
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • 1 hak holowniczy / 1 towing hook, 
   • uciąg / bollard pull: 31 t., 
   • automatyczna wciągarka holownicza typu: Towimor-Torun z bębnem holowniczym – stalowa lina o długości 550 m. i średnicy 38 mm / automatic towing winch type: Towimor-Torun with towing drum – steel cable with a length of 550 m & a diameter of 38 mm, 
  • kotwiczne / anchor: 
   • 2 kotwice typu Hall (każda 800 kg) obsługiwane przez elektryczną windę kotwiczną: / 2 anchors type Hall (each 800 kg) operated by an electric wind lass, 
  • wyposażenie przeciw pożarowe - ratunkowe / fire fighting – salvage equipment: 
   • 1 pompa pożarowa o wydajności / 1 fire pump with a capacity: 25 m3/h, 
   • 1 umieszczone na sterówce działko wodne / 1 placed on a wheelhouse water cannon, 
   • 2 pompy ratownicze o wydajności: 400 m3/h i 70 m3/h / 2 salvage pumps with a capacity: 400 m3/h and70 m3/h, 
  • wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment: 
   • 4 tratwy pneumatyczne, każda dla 10 osób / 4 pneumatic rafts, each for 10 pesons, 
   • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
   • 2 radary oraz pławy EPIRB i SART / 2 radars and buoys EPIRB & SART, 
   • echosonda / echo so under, 
   • odbiorniki Navtex, GPS / Navtex, GPS receivers, 
   • AIS, 
   • kompas magnetyczny / magnetic compass, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 83 t., 
  • woda / water: 18.66 t.,
 •  Załoga / Crew: 5/7 os. / pers.

*     *     *
Poniżej zdjęcia holownika AGIS / Below photos tug AGIS (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).

Bibliografia / Bibliography:
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013

środa, 10 stycznia 2018

Z cyklu jednostki con-ro ... cz. 1 - ATLANTIC COMPASSATLANTIC COMPASS (IMO 8214176, MMSI: 265101000, Sygnał wywoławczy: SKUN, bandera: Szwecja) – jednostka typu con-ro, zbudowana przez szwedzką stocznię Kockums Varv Ab w Malmö dla armatora Rederi Ab Transocean z Geteborga (operator: Atlantic Container Lines). Jedna z pięciu niemal bliźniaczych jednostek tzw. serii G3 (3 zbudowane w Szwecji a 2 w Wielkiej Brytanii), będącej rozwinięciem poprzedników – jednostek serii G1 i G2. Od dnia wprowadzenia do służby aż do momentu wycofania ATLANTIC COMPASS wraz ze swoimi bliźniaczymi jednostkami obsługiwał połączenie pomiędzy portami Europy a portami wschodniego wybrzeża USA. Po prawie trzech latach eksploatacji, pomiędzy 15 marca a 25 kwietnia 1987 roku w południowo koreańskiej stoczni Hyundai Mipo Dockyard w Ulsan ATLANTIC COMPASS został wydłużony o ~42 metry (w trakcie tej operacji wymieniono także główny silnik – pierwotnie zainstalowany był diesel B&W-Gotaverken 6L90GBE o mocy 17.506 kW). Dnia 27 maja 1988 roku, 70 mil morskich na zachód od holenderskiego portu Ijmuiden (pozycja 52.36N – 03.10E) zmierzająca w stronę Antwerpii opisywana jednostka miała kolizję z idącym z Dordrecht do Grangemouth szwedzkim chemikaliowcem ANNA BROERE, który w wyniku tego zatonął ze stratą 2 członków załogi (pozostali zostali uratowani przez załogę ATLANTIC COMPASS). W kwietniu 2016 roku prawie 32 letni statek został sprzedany na złom do indyjskiej stoczni złomowej w Alang. Po opłynięciu Afryki, 15 czerwca jednostka dotarła na kotwicowisko Bhavnagar zaś sześć dni później 21 czerwca została wprowadzona na plażę w pobliskim Alangu (stanowisko 105).
 • Stoczniowy numer budowy: 595,
 • Data złożenia zamówienia: 30.06.1982
 • Data położenia stępki: 26.01.1984,
 • Data wodowania: 20.06.1984,
 • Data zdania: 21.09.1984.
*     *     *

ATLANTIC COMPASS (IMO 8214176, MMSI: 265101000, call sign: SKUN, flag: Sweden) – a con-ro unit, built by the Swedish shipyard Kockums Varv Ab in Malmö for the shipowner Rederi Ab Transocean from Gothenburg (operator: Atlantic Container Lines). One of the five almost twin units of the so-called G3 series (3 built in Sweden and 2 built in Great Britain), which is a development of predecessors – units G1 and G2 series. From the day when it was put into the service to the moment of its withdrawal, ATLANTIC COMPASS together with its twin units served the connection between European and US east coast ports. After almost three years in service, between March 15 and April 25, 1987 in the South Korean shipyard Hyundai Mipo Dockyard in Ulsan ATLANTIC COMPASS was extended by ~42 meter inset (during this operation also replaced the main engine  – originally was installed the B&W-Gotaverken 6L90GBE diesel engine with power: 17.506 kW). On May 27, 1988, 70 nautical miles west of the Dutch port of Ijmuiden (position 52.36N – 03.10E) the described unit had a collision with the coming from Dordrecht to Grangemouth Swedish chemical tanker ANNA BROERE, which sank with the loss of 2 crew members (the others were saved by the ATLANTIC COMPASS crew). In April 2016, a nearly 32 years old ship was sold for scrap to the Indian shipyard in Alang. After the voyage around Africa, on June 15 the unit arrived at the Bhavnagar anchorage, and six days later on June 21 was beached in nearby Alang (Plot 105).
 • Yard number: 595,
 • Date of order: 30.06.1982,
 • Date of keel laid: 26.01.1984,
 • Launched: 20.06.1984,
 • Delivery date: 21.09.1984.
*     *     *

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność (GT / DWT) / Displacement (GT / DWT): 57255 t. / 51648 t.,
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 291,92 x 32,39 x 11,60 m.,
 • Kadłub / Hull: 
  • typ / type: pojedynczy / single hull,
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 1 silnik diesla / 1 diesel engine: B&W 6L90GB o mocy / with power 20.200 kW,
  • 1 śruba / 1 propeller,
  • 1 ster / 1 ruder,
  • stery strumieniowe (dziobowy / rufowy) / thrusters (bow/stern): 2000 PS / 2500 PS,
 • Prędkość / Speed: 17,5 węzła / knots,
 • Przestrzeń ładunkowa / Cargo space:
  • ładownie / holds: 5,
  • luki / hatches: 10,
  • pokłady samochodowe / vehicle decks: 3,
   • długość całkowita i wymiary linii ładunkowych / total length and dimensions of the lanemeters: 3,372.00 m x 12.40 m x 6.80 m,
 • Urządzenia załadunkowe: / Cargo handling: 
  • rufowa rampa załadowcza (skierowana na sterburtę) o wymiarach i ładowności / stern ramp (starboard) with dimensions and capacity: 46.0 m x 12,5 m & 420 t.,
 • Pojemność ładunkowa / Cargo capacity:
  • auta / cars: 1.003,
  • naczepy / trailers: 208,
  • kontenery (kontenery chłodzone) / containers (reefer containers): 2,908 TEU (364 TEU),
 • Załoga / Crew: 28 os. / pers.
*     *     *

Bibliografia / Bibliography:
*     *     *

Poniżej zdjęcia: ATLANTIC COMPASS  (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of ATLANTIC COMPASS (to enlarge click on the photo).

I. ATLANTIC COMPASS, Hamburg, 23.06.2014.II. ATLANTIC COMPASS, Hamburg 06.05.2016.sobota, 6 stycznia 2018

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 21 - ORP GNIEZNO (822)


ORP GNIEZNO (822) – okręt transportowo – minowy typu Lublin zbudowany przez Stocznię Północną im Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, jako drugi z serii jednostek typu Lublin (projekt 767, kryptonim projektu: „Brzegówka”). Po podniesieniu bandery ORP GNIEZNO tak jak i inne jednostki trafił do 2 Brygady Okrętów Transportowo – Minowych podporządkowanej 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. Dnia 1 września 1992 roku 2 Brygada Okrętów Transportowo – Minowych została przeformowana w 2 Dywizjon Okrętów Transportowo – Minowych. Z ważniejszych wydarzeń z życia już prawie 27 letniej jednostki warto wspomnieć o:
 • 7 czerwiec – 17 czerwiec 1999 r. – udziale w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 99, wraz z trałowcami ORP RESKO, ORP SARBSKO, ORP DRUŻNO, ORP MAMRY, ORP WIGRY i ORP ŚNIARDWY, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • czerwiec 1999 r. – wizycie w duńskim porcie Arhus (w trakcie ćwiczeń BALTOPS 99), 
 • sierpień 1999 r. – wizycie w ramach Hanse Sail w niemieckim porcie Warnemünde, 
 • sierpień 1999 r. – wizycie w stolicy Danii Kopenhadze, 
 • 27 luty – 16 marzec 2002 r. – udziale w międzynarodowych manewrach STRONG RESOLVE 2002, wraz z korwetą ORP KASZUB, małymi okrętami rakietowymi ORP ORKAN, ORP PIORUN i ORP ROLNIK, niszczycielami min ORP MEWA, ORP CZAJKA i ORP FLAMING, okrętem podwodnym ORP ORZEŁ, jednostkami zwalczania okrętów podwodnych ORP ZAWZIĘTY, ORP ZWINNY, okrętem transportowo – minowym ORP POZNAŃ oraz okrętami ratowniczymi ORP LECH i ORP SEMKO, rejon: Morze Północne, Morze Bałtyckie, 
 • luty 2002 r. – wizycie w norweskich portach Surnadal i Trondheim (w trakcie manewrów STRONG RESOLVE 2002), 
 • 1 lipiec – 4 lipiec 2002 r. – udziale w międzynarodowych manewrach sił przeciwminowych BALTICA 2002 wraz z trałowcami ORP JAMNO, ORP SARBSKO i ORP NECKO oraz jednostkami z Niemiec i Francji, rejon: Południowy Bałtyk, 
 • 5 czerwiec – 20 czerwiec 2003 r. – udziale w międzynarodowych ćwiczeniach  BALTOPS 03, wraz z trałowcami ORP ŚNIARDWY i ORP  ORP WIGRY, fregatą ORP GEN T KOŚCIUSZKO oraz okrętem podwodnym ORP SĘP, rejon: Morze Bałtyckie,  
 • czerwiec 2003 r. – wizycie w położonym na Bornholmie porcie Rønne (w trakcie ćwiczeń BALTOPS 03), 
 • sierpień 2003 r. – wizycie w ramach Hanse Sail w niemieckim porcie Warnemünde, 
 • październik 2004 r. – wizycie w norweskim porcie Haakonsvern, 
 • wrzesień – październik 2006 r. – udziale w krajowych ćwiczeniach ANAKONDA 2006, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 22 maj 30 maj 2009 r. w krajowych ćwiczeniach PIRANIA 09, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • wrzesień – październik 2008 r. – udziale w krajowych ćwiczeniach ANAKONDA 2008, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 27 wrzesień – 6 październik 2010 r. – udziale w krajowych ćwiczeniach ANAKONDA 2010, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 12.01.2014  udziale w XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do wylicytowania był czterodniowy rejs na pokładzie okrętu, 
 • czerwiec 2014 r. – udziale w ćwiczeniu WARGACZ-14, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • wrzesień – październik 2014 r. – udziale w krajowych ćwiczeniach ANAKONDA 2014, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 5 czerwca – 21 czerwca 2015 r. – udziale w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 15, wraz z trałowcami ORP MAMRY, ORP WIGRY, ORP RESKO, ORP BUKOWO, ORP DĄBIE, okrętem podwodnym ORP KONDOR, okrętem transportowo – minowym ORP LUBLIN oraz niszczycielem min ORP MEWA (w składzie zespołu SNMCMG 1), rejon: Morze Bałtyckie, 
 • wrzesień 2015 r. – udziale w ćwiczeniu WARGACZ-15, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • czerwiec 2016 r. – udziale w krajowych ćwiczeniach ANAKONDA 2016, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • wrzesień 2016 r. – udziale w ćwiczeniu WARGACZ-16, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • maj 2017 r. – udziale w obchodach 75 rocznicy obrony położonego na wyspie Wight miasta Cowes przez ORP BŁYSKAWICA, okręt zakotwiczył na redzie Cowes, 
 • 1 czerwiec – 21 czerwiec 2017 r. – udziale w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 17, wraz z okrętem podwodnym ORP BIELIK, okrętem transportowo – minowym ORP KRAKÓW oraz trałowcami ORP DĄBIE, ORP MIELNO, ORP WICKO, ORP MAMRY, ORP WDZYDZE, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 15 sierpień 2017 r. – udziale w obchodach Święta Wojska Polskiego w Świnoujściu, okręt został udostępniony do zwiedzania.
W trakcie swojej służby okręt przeszedł też kilka remontów i tak w okresie:
 • październik 1997 r. – październik 1998 r. – remont średni i dokowy realizowany przez Stocznię Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni, 
 • grudzień 2002 r. – styczeń 2003 r. – remont doraźny realizowany przez Morską Stocznię Remontową w Świnoujściu, 
 • 1 wrzesień 2011 r. – 28.06.2013 r. – remont średni i dokowy realizowany przez konsorcjum Stoczni Marynarki Wojennej S.A. i Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni.
*     *     *
ORP GNIEZNO (822) – minelaying / transport vessel type Lublin, built by the Northern Shipyard named Heroes of Westerplatte in Gdansk as second of a series units class Lublin (Project 767, project codename: “Brzegowka”). After raising the flag ORP GNIEZNO like other units went to the 2nd Transport-Minelaying Ships Brigade subordinated to 8th Coastal Defense Flotilla with base in Swinoujscie. On 1 September 1992 Brigade have been reformed into 2nd Transport and Minelaying Ships Sqadron. Of the more important events in life, almost 27-year-old vessel are worth mentioning:
 • June 7 – June 17,1999 – participation in the international exercises BALTOPS 99, together with minesweepers ORP RESKO, ORP SARBSKO, ORP DRUŻNO, ORP MAMRY, ORP WIGRY, area: Baltic Sea, 
 • June 1999 – visit to the Danish port of Arhus (during exercises BALTOPS 99), 
 • August 1999 – visit at the Hansa Sail in the German port of Warnemünde, 
 • August 1999 – visit to Copenhagen, the capital of Denmark, 
 • February 27 – March 16, 2002 – participation in the international maneuvers STRONG RESOLVE 2002, together with corvette ORP KASZUB, small missile vessels ORP ORKAN, ORP PIORUN and ORP ROLNIK, minehunters ORP MEWA, ORP CZAJKA and ORP FLAMING, submarine ORP ORZEŁ, anti-submarine units ORP ZAWZIĘTY, ORP ZWINNY, minelaying / transport ship ORP POZNAŃ and rescue units ORP LECH and ORP SEMKO, area: North Sea, Baltic Sea, 
 • February 2002 – visit to the Norwegian ports of Surnadal and Trondheim (both during the maneuvers STRONG RESOLVE 2002),
 • July 1 – July 4, 2002 – participation in the international mine countermeasures forces maneuvers BALTICA 2002, together with minesweepers ORP JAMNO, ORP SARBSKO and ORP NECKO and units from Germany and France, area: South Baltic,
 •  05.06. – 20.06.2003 – participation in the international exercises BALTOPS 03, together with frigate ORP GEN T KOŚCIUSZKO, submarine ORP SĘP and minesweepers ORP SNIARDWY and ORP WIGRY, area: Baltic Sea, 
 • June 2003 – visit at Bornholm in port of Rønne (during exercises BALTOPS 03), 
 • August 2003 – visit at the Hansa Sail in the German port of Warnemünde, 
 • October 2004 – visit to the Norwegian port of Haakonsvern, 
 • September – October 2006 – participation in the domestic exercises ANAKONDA 2006, area: Baltic Sea, 
 • September – October 2008 – participation in the domestic exercises ANAKONDA 2008, area: Baltic Sea, 
 • May 22 May 30, 2009 in the domestic exercises PIRANIA 09, area: Baltic Sea, 
 • September 27 – October 6, 2010 – participation in the domestic exercises ANAKONDA 2010, area: Baltic Sea, 
 • 12.01.2014 – participation in the XXII Final of the Great Orchestra of Christmas Charity, the auction was a four-day cruise aboard the ship,
 •  June 2014 – participation in the exercise WARGACZ-14, area: Baltic Sea,
 •  September – October 2014 – participation in the domestic exercises ANAKONDA 2014, area: Baltic Sea, 
 • June 5 – June 21, 2015 – participation in the international exercises BALTOPS 15, together with minesweepers ORP MAMRY, ORP WIGRY, ORP RESKO, ORP BUKOWO, ORP DĄBIE, submarine ORP KONDOR, minelaying / transport ship ORP ORP LUBLIN and minehunter ORP MEWA (composed of SNMCMG 1 team), area: Baltic Sea,
 •  September 2015 – participation in the exercises WARGACZ-15, area: Baltic Sea, 
 • June 2016 – participation in the domestic exercises ANAKONDA 2016, area: Baltic Sea, 
 • September 2016 – participation in the exercise WARGACZ-16, area: Baltic Sea, 
 • May 2017 – participation in the celebrations of the 75th anniversary of the defense of the city of Cowes on the Wight Island by the Polish destroyer ORP BŁYSKAWICA, ship was anchored in the Cowes roadstead, 
 • June 1 – June 21, 2017 – participation in the international exercises BALTOPS 17, together with submarine ORP BIELIK, minelaying / transport ship ORP KRAKÓW and minesweepers ORP DĄBIE, ORP MIELNO, ORP WICKO, ORP MAMRY and ORP WDZYDZE, area: Baltic Sea, 
 • August 15, 2017 – participation in celebration of the Polish Army Day in Świnoujscie, ship was made available for sightseeing.
During the service, the ship also underwent several renovation and so during the period:
 • October 1997 – October 1998 – medium and dock repairs carried out by the Naval Shipyard in Gdynia, 
 • December 2002 – January 2003 – temporary repair carried out  by the Maritime Ship Repair Yard in Świnoujście, 
 • September 1, 2011 – June 28, 2013 – medium and dock repair carried out by the consortium of the Naval Shipyard S.A. and Nauta Repair Yard, both from Gdynia.
*     *     *
Dowódcy ORP GNIEZNO / ORP GNIEZNO Commanders:
 • 1989 – 1992 – kmdr ppor. Krzysztof Krucki, 
 • 1992 – 1995 – kpt. mar Zdzisław Białek, 
 • 1995 – 1998 – kpt. mar. Krzysztof Zdonek, 
 • 1998 – 1999 – por. mar. Grzegorz Okuljar, 
 • 1999 – 2002 – kpt. mar. Krzysztof Zdonek, 
 • 2002 – 2005 – por. mar. Mariusz Pioś, 
 • 2005 – 2010 – kpt. mar. Jacek Doroś, 
 • 2010 – 2015 – kmdr ppor. Sławomir Mospan, 
 • 2015 - ? – kmdr ppor. Piotr Śliwiński.
*     *     *
Jednostki typu Lublin (projekt 767, kod NATO: BAL-COM-11) / Units type Lublin (project 767, NATO codename: BAL-COM-11):
 • ORP LUBLIN (821) – numer budowy / building number: 767/1, położenie stępki / keel laid: 08.12.1987, wodowanie / launched: 12.07.1988, wcielenie do służby / commissioned: 12.10.1989, matka chrzestna / godmother: Ludmiła Sołowiej-Mańko,
 • ORP GNIEZNO (822) – numer budowy / building number: 767/2, położenie stępki / keel laid: 08.06.1988, wodowanie / launched: 27.12.1988, wcielenie do służby / commissioned: 23.02.1990, matka chrzestna / godmother: Halina Ostrzycka,
 • ORP KRAKÓW (823) – numer budowy / building number: 767/3, położenie stępki / keel laid: 18.08.1988, wodowanie / launched: 07.03.1989, wcielenie do służby / commissioned: 27.06.1990, matka chrzestna / godmother: Krystyna Rafa,
 • ORP POZNAŃ (824) – numer budowy / building number: 767/4, położenie stępki / keel laid: 22.05.1989, wodowanie / launched: 05.01.1990, wcielenie do służby / commissioned: 08.03.1991, matka chrzestna / godmother: Maria Łbik, 
 • ORP TORUŃ (825) – numer budowy / building number: 767/5, położenie stępki / keel laid: 21.08.1989, wodowanie / launched: 08.06.1990, wcielenie do służby / commissioned: 24.05.1991, matka chrzestna / godmother: Krystyna Jeziorska.
*     *     *
Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 1675 ton / tons,
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 95.8 x 10.8 x 5.2 m,
 • Kadłub /Hull: 
  • materiał / material: stal / steel,
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 8,
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel,
  • 3 turbo doładowane silniki diesla / 3 turbo charged diesel engines: Cegielski Sulzer 6ATL25D każdy o mocy / each power 1.320 kW (1800 KM/HP),
  • 3 śruby w dyszach Kortha/ 3 propellers in Korth nozzles,
 • Prędkość / Speed: 16,5 węzła / knots,
 • Zasięg / Range: 1500 Mm /Sm,
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment:
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster E343,
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster E252,
  • elektroniczna mapa / electronic map: WECDIS,
  • odbiornik DGPS / DGPS receiver, 
  • system identyfikacji okrętu AIS,  
  • radiostacje / radio: Ehode & Schwarz,
  • żyrokompas / gyrocompass: Plath,kompas magnetyczny / magnetic compass: Navipol,  
  • echosonda / echosounder: Skipper GDS-101,
  • log elektromagnetyczny / electromagnetic log: Plath EM 200,
 • Uzbrojenie / Armament:
  • 4 x II zestawy artyleryjsko – rakietowe ZU-23-2MR Wróbel II kal. 23 mm + 2 wyrzutnie rakiet bliskiego zasięgu Grom / 4 x II artillery – rocket sets ZU-23-2MR Wrobel II cal 23 mm + 2 short-range rocket launchers Grom,
  • 9 wyrzutni ładunków wzdłużnych dużych ŁWD-100/5000 Sosna, 9 longitudinal charges launchers LWD-100/5000 Pine,
  • 6 świec dymnych MDSz / 6 smoke bombs MDSz,
 • Ładunek / Cargo:
  • 9 miejsc parkingowych dla pojazdów o masie do 45 t. (czołgi T-72, transportery pływające MT-LB, wozy zabezpieczenia technicznego WZT-1) lub 8 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak lub 17 innych pojazdów (transportery BRDM-2, ciężarówki) / 9 parking places for vehicles up to 45 t. (T-72 MBT, floating transporters MT-LB, recovery vehicles WZT-1) or 8 wheeled APCs Rosomak or 17 other vehicles (wheeled transporters BRDM-2 and trucks),
  • zamiast ładunku istnieje możliwość instalacji 2 torów minowych dla 50-134 min morskich (w zależności od ich typów) / instead of cargo it is possible to instal 2 mine tracks for 50 -134 sea mines (depending on their type),
 • Załoga / Crew: 51 os. / pers.,
 • Żołnierze desantu / Landing infantry: 135 os. / pers.
*     *     *
 Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia ORP GNIEZNO (822) w trakcie marszu do / i postoju w Kilonii  (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP GNIEZNO (822) in Swinoujscie (to enlarge click on the photo):