poniedziałek, 24 października 2016

Z cyklu flota operatora Unity Line ... cz.6 - POLONIAOperator Unity Line założony został przez dwie firmy armatorskie: Polska Żegluga Morska (Polsteam) i Euroafrica Linie Żeglugowe do zarządzania promami obu armatorów Poniżej prezentowany jest prom należący do Polskiej Żeglugi Morskiej (Polsteam)/ The operator Unity Line was founded by two company shipowners: Polish Steamship Company (Polsteam) and Euroafrica Shipping Lines to manage ferries both shipowners Below is presented the ferry belonged to Polska Żegluga Morska (Polsteam).

POLONIA (IMO: 9108350, MMSI: 309272000, call sign: C6NC7, bandera: Wyspy Bahama, port macierzysty: Nassau) prom kolejowo – samochodowo – pasażerski zbudowany przez norweską stocznię Langsten Slip & Batbyggeri A/S w Tomrefjorden dla polskiego armatora Polska Żegluga Morska (Polsteam). Od 31.05.1995 w barwach Unity Line obsługuje linię Świnoujście – Ystad.

 • Numer stoczniowy budowy: 111,
 • Położenie stępki: 24.05.1994 r.,
 • Wodowanie: 14.10.1994 r.,
 • Zdanie: 26.05.1995 r.

POLONIA (IMO: 9108350, MMSI: 309272000, call sign: C6NC7, flag: The Bahamas, port of registry: Nassau) rail – vehicle – pax ferry built by Norwegian shipyard Langsten Slip & Batbyggeri A/S in Tomrefjorden for the Polish shipowner Polska Żegluga Morska (Polsteam). From 31.05.1995 in the colors of Unity Lines sail on line Swinoujscie – Ystad.

 • Yard number: 111, 
 • Keel laid: 24.05.1994, 
 • Launch date: 14.10.1994, 
 • Delivery date: 26.05.1995,

Dane techniczne / technical data:

 • wyporność / tonnage: GT: 29.875 t, DWT: 7.250 t.,
 • długość / lenght: 169,90 m, 
 • szerokość / breadth: 28,03 m, 
 • zanurzenie / draught: 6.22 m, 
 • kadłub / hull: 
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull,
  • materiał kadłuba / hull material: steel, 
  • grodzie poprzeczne / transverse bulkheads: 14, 
  • liczba pokładów ciągłych / continuous deck number: 1, 
 • maszynownia / machinery: 
  • silnik główny / main engine: 
   • 4 silniki diesla /diesel engines Wartsila model 6SW38 łączna moc / total power: 15840 kW, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 6, 
  • zespoły prądotwórcze / power generators: 
   • 3 x generatory główne / main generators Wartsila model: 6SW280, 
 • śruba / propeller: 2, 
 • ster / rudder: 1, 
 • prędkość / speed: 20,5 węzłów/ knots, 
 • pokład ładunkowy: 
  • długość linii ładunkowej / ro/ro lanes: 2200 m (w tym długość torowiska / including the length of the railtrack: 740 m), 
  • liczba torów / number of railway tracks: 5,
 • pojemność ładunkowa / cargo capacity: 
  • auta / cars: 172, 
  • naczepy / trailers: 110,
  • wagony kolejowe / rail wagons: ?,
 • wyposażenie ro/ro / ro/ro equipment: 
  • rampy załadowcze:  
   • 1 port 6.0x4.4x0,
   • 1 position 5.0x9.7x0,
 • pasażerowie / pax: liczba pasażerów: 1000 w tym 618 os. w 212 kabinach / number of passengers: 1000 including 618 people in 212 cabbins, 
 • urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: brak / gearless.

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com i https://exchange.dnv.com/Exchange / all data from sites http://grosstonnage.com and https://exchange.dnv.com/Exchange.

Poniżej zdjęcia m/f POLONIA / Below photos m/f POLONIA (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo):
 
 •  POLONIA opuszczający Świnoujście / POLONIA outbound Świnoujście.


czwartek, 13 października 2016

Z cyklu "Flota Polskiej Żeglugi Morskiej" ... cz. 33 - KALIOPE


KALIOPE ex FJORDNESS (IMO: 8908856, MMSI: 309995000, call sign: C6PG4, bandera: Bahamy, port macierzysty: Nassau) pierwotnie masowiec zbudowany przez Stocznię Szczecińską S. A. w Szczecinie dla polskiego armatora Polska Żegluga Morska – POLSTEAM ze Szczecina a nastepnie po zakończeniu czarteru przebudowany w stoczni Remontowa w Gdańsku na tankowiec do przewozu płynnej siarki. Numer stoczniowy budowy: B570/3, położenie stępki: 19.09.1994 r., wodowanie: 26.11.1994 r., zdanie: 09.02.1995 r., przebudowa: 1997. W styczniu 2014 roku sprzedany na złom do tureckiej stoczni złomowej i dnia 31 stycznia wprowadzony na plażę w Aliadze celem rozbiórki.

KALIOPE (IMO: 8908856, MMSI: 309995000, call sign: C6PG4, flag: The Bahamas, port of registry: Nassau) orginally bulk carrier built by the Szczecin Shipyard S. A. in Szczecin for Polish shipowner Polish Steamship Company – POLSTEAM from Szczecin and then at the end of the charter rebuild in the Remontowa Shipyard in Gdansk to molten sulphur tanker and renamed to Kaliope. Yard number: B570/3, keel laid: 19.09.1994, launched26.11.1994, delivery date: 09.02.1995, rebuild: 1997. In January 2014 sold for scrap to Turkish scrap yard and 31 January beached in Aliaga.

Dane techniczne / technical data: 
 • wyporność / tonnage:  GT: 11.829 t, DWT: 15.340 t, 
 • długość / lenght: 149,40 m, 
 • szerokość / breadth: 23,16 m, 
 • zanurzenie / draught: 8,55 m, 
 • kadłub / hull: 
  • typ / type: dwuposzyciowy / double hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: steel,  
  • ilość pokładów / deck numbers: 1,
 • maszynownia: 
  • silnik główny / main engine: 
   • 1 silnik diesla /diesel ZPM H. Cegielski - Poznań - Sulzer model 5S46MC-C, 
   • moc / power: 4.710 kW, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 5, 
  • zespoły prądotwórcze / power generators: 
   • 2 x zespoły prądotwórcze każdy składający się z / diesel generating sets each consisting of primemover 6AL20RD (H.Cegielski-Sulzer) of 615 kW z generatorem / with generator of 630kVA, 
 • śruba / propeller: 1, 
 • ster / rudder: 1, 
 • prędkość / speed: 15.5 węzłów / knots, 
 • zbiorniki / tanks: 
  • liczba zbiorników/ no of tanks: 4, 
  • pojemność całkowita wszystkich zbiorników / total tanks capacity (m3): 53.777,00, 
 • liczba pomp ładunkowych / no of cargo pumps: 8.

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com / all data from sites http://grosstonnage.com.

Poniżej zdjęcia przebywającego w Szczecinie tankowca KALIOPE / Below photos of staying in Szczecin tanker KALIOPE (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).

niedziela, 2 października 2016

Z cyklu "Flota Polskiej Żeglugi Morskiej" ... cz. 32 - NAREWNAREW (IMO: 9521813, MMSI: 636015273, call sign: A8ZQ6, bandera: Liberia, port macierzysty: Monrovia) masowiec typu „handysize” zbudowany przez chińską stocznię Sanfu Ship Engineering Taizhou w Jiangsu dla polskiego armatora Polska Żegluga Morska – POLSTEAM ze Szczecina. Numer stoczniowy budowy: SF080102, położenie stępki: 30.09.2010 r., wodowanie: 30.06.2011 r., zdanie: 16.03.2012 r..

NAREW (IMO: 9521813, MMSI: 636015273, call sign: A8ZQ6, flag: Liberia, port of registry: Monrovia) handysize bulk carrier built by the Chinese shipyard Sanfu Ship Engineering Taizhou in Jiangsu for Polish shipowner Polish Steamship Company – POLSTEAM from Szczecin. Yard number: SF080102, keel laid: 30.09.2010, launched: 30.06.2011, delivery date: 16.03.2012.


Dane techniczne / technical data: 
 • wyporność / tonnage:GT: 13.579 t,DWT: 17.082 t, 
 • długość / lenght: 149,96  m, 
 • szerokość / breadth: 23,59 m, 
 • zanurzenie / draught: 8,25 m, 
 • kadłub / hull: 
 • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
 • materiał kadłuba / hull material: steel, 
 • ilość pokładów / deck numbers: 1, 
 • przedziały wodoszczelne / watertight bulkheads: 12, 
 • maszynownia / machinery: 
  • silnik główny / main engine: 
   • 1 silnik diesla /diesel CSIC ELECTRICAL MACHINERY STX MAN model: 5S50MC-C, 
   • moc / power: 6.570 kW,RPM: 127, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 5, 
  • zespoły prądotwórcze / power generators: 
   • 3 x generatory / generators CSIC ELECTRICAL MACHINERY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. 
    • 1 x model: 1FC6 506-8 SA83, moc / power: 644,8 kW, 
    • 2 x model: 1FC6 502-8 SA83, moc / power: 520 kW, 
  • kotły / boilers: 
   • 1 x KANGRIM HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 
   • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze / maximum allowable working pressure: 0,80, 
 • śruba / propeller: 1, 
 • ster / rudder: 1, 
 • prędkość / speed: 15 węzłów / knots,
 • ładownie / holds:
  • liczba ładowni / cargo holds: 5, 
   • cztery ładownie przystosowane do przewożenia ładunku / four holds designated to carry cargo, 
   • jedna ładownia przystosowana do przewożenia ładunku lub wody / one hold designated to carry cargo or water, 
 • pojemność całkowita wszystkich ładowni / total cargo holds capacity (m3): 
  • ziarno / grain: 23,800,  
 • luki / hatches:  
  • liczba luków / no of hatches: 5,
  • pokrywy luków / hatchways: MacGregor, 
 • urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: 
  • 3 dźwigi /cranes Nantong Rainbow Heavy Machinerics Co., Ltd. model: GLBE3022-2/2422GR – każdy / each 30 ton SWL, 
  • 1 dźwig aprowizacyjny / provision crane Fuchs Foerdertechnik AG model: Provision Crane SWL 3.0t – 3 ton SWL.


Poniżej zdjęcia przybywającego w remoncie w Szczecinie masowca NAREW / Below photos photos repaired in Szczecin bulker NAREW (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).piątek, 23 września 2016

Z cyklu flota operatora Unity Line ... cz.5 - GRYFOperator Unity Line założony został przez dwie firmy armatorskie: Polska Żegluga Morska (Polsteam) i Euroafrica Linie Żeglugowe do zarządzania promami obu armatorów Poniżej prezentowany jest prom należący do Polskiej Żeglugi Morskiej (Polsteam)/ The operator Unity Line was founded by two company shipowners: Polish Steamship Company (Polsteam) and Euroafrica Shipping Lines to manage ferries both shipowners Below is presented the ferry belonged to Polska Żegluga Morska (Polsteam).

GRYF (IMO: 8818300, MMSI: 311794000, call sign: C6TV9, bandera: Wyspy Bahama, port macierzysty: Nassau) prom samochodowo – pasażerski, kadłub zbudowany przez szwedzką stocznię Bruce Shipyard w Landskronie a następnie wykończony przez norweską stocznię Fosen Mek. Verksteder w Rissa dla tureckiego armatora Deniz Nakliyati TAS. W kwietniu 2004 r. zakupiony przez Polską Żeglugę Morską (Polsteam) dla spółki Unity Line i po remoncie pod nową nazwą GRYF wprowadzony na linię Świnoujście – YSTAD. W 2007 przeniesiony na linię Świnoujście – Trelleborg.

Numery stoczniowe budowy: 19 i 43,
Położenie stępki: 30.11.1989 r.
Wodowanie: 10.03.1990 r.
Zdanie: 21.12.1990 r.

GRYF (IMO: 8818300, MMSI: 311794000, call sign: C6TV9, flag: Bahamas, port of registry: Nassau) ro – pax ferry, hull built by Swedish shipyard Bruce Shipyard in Lanskrona, completed by Norwegian shipyard Fosen Mek. Verksteder in Rissa for the Turkish shipowner Deniz Nakliyati TAS. In april 2004 purchased by the Polish Steamship Company (Polsteam) for the company Unity Line and after restoration under the new name GRYF placed on the line Swinoujście – YSTAD In 2007 placed on the line Swinoujście - Trelleborg.

Yards number: 19 i 43,
Keel laid: 30.11.1989,
Launch date: 10.03.1990,
Delivery date: 21.12.1990.

Poprzednie nazwy i operatorzy / Former names & operators:
 • Kaptan Burhanettin Isim (2003-2004) – VentLines,
 • Kaptan Burhanettin Isim (2002-2003) - Ministry of Defence (UK),
 • Kaptan Burhanettin Isim (2002) - Latlines,
 • Kaptan Burhanettin Isim (1991-2002) - Turkish Cargo Lines.

 Poprzedni armatorzy / former shipowners:

 • Deniz Nakliyati TAS (1990-2004)

  Dane techniczne / technical data:
 • wyporność / tonnage:
  • GT: 18.653 t,
  • DWT: 6.934 t,
 • długość / lenght: 157,90 m,
 • szerokość / breadth: 24,33 m,
 • zanurzenie / draught: 5.92 m, 
 • kadłub / hull 
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: steel, 
  • grodzie poprzeczne / transverse bulkheads: 5,
 • liczba pokładów / decks number: 3,
 • maszynownia / machinery: 
  • silnik główny / main engine: 
   • 2 silniki diesla /diesel engines Sulzer model 6ZA40S  
   • łączna moc / total power: 7.920 kW, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 6, 
  • zespoły prądotwórcze / power generators:  
   • 2 x generatory główne / main generators Mitsubishi model: S6R2MPTK, 
   • 1 x generator głowny /main generator Volvo Penta model D49 A-MS, 
   • 1 x generator głowny /main generator Mitsubishi model: S6R-M(P)TK,
 • śruba / propeller: 2, 
 • ster / rudder: 1,
 • prędkość / speed: 17,7 węzłów/ knots,
 • pokład ładunkowy:
  • długość linii ładunkowej / ro/ro lanes: 1800 m,
 • pojemność ładunkowa / cargo capacity:
  • TEU: 313,
  • naczepy / trailers: 120,
  • TIR: ca. 100,
 • wyposażenie ro/ro / ro/ro equipment: 
  • rampy załadowcze:
   • 1 position 17.7x6.5x0, 
   • 1 position 15.1x7.0x0,
 • pasażerowie / pax: liczba pasażerów: 180 w tym 120 os. w 60 kabinach / number of passengers: 180 including 120  people in 60 cabbins,
 • urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: brak / gearless. 

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com i https://exchange.dnv.com/Exchange / all data from sites http://grosstonnage.com and https://exchange.dnv.com/Exchange.Poniżej zdjęcia m/f GRYF / Below photos m/f GRYF (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo):