czwartek, 25 sierpnia 2016

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 5 ORP GROMORP GROM (423) – mały okręt rakietowy klasy Orkan (znanej też jako Projekt 660), powstałej w wyniku dokończenia budowy przez Stocznię Północną w Gdańsku trzech zakupionych a zbudowanych w stoczni VEB Peenewerft w Wolgast. kadłubów nieukończonych jednostek klasy Sassnitz (inne oznaczenie projekt 151). Przez wiele lat aż do drugiej połowy I dekady XXI wieku jednostki klasy Orkan pływały bez swojego głównego uzbrojenia tj. rakiet przeciwokrętowych, co ostatecznie zostało rozwiązane poprzez zakup szwedzkich rakiet RBS 15 w wersji Mk 2 i Mk 3 oraz głęboką modernizację wyposażenia elektronicznego.

ORP GROM (423) – fast attack craft class Orkan (also known as Project 660), resulting from completion of construction by Northern Shipyard in Gdansk three purchased and built in a VEB Peenewerft shipyard in Wolgast hulls unfinished units class Sassnitz (other designation Project 151). For many years until the second half of the decade of the XXI century unit class Orkan sailed without its main armament – anti-ship missiles, which was ultimately resolved by purchasing the Swedish RBS 15 Mk2 and Mk3 missiles and the deeply modernization of electronic equipment.

Jednostki klasy Orkan (projekt 660) / Units class Orkan (project 660):

 • ORP ORKAN (421) – położenie stępki / keel laid: 12.08.1990, wodowanie / launched: 29.09.1990, wcielenie do służby / commissioned: 18.09.1992, 
 • ORP PIORUN (424) – położenie stępki / keel laid: 10.09.1990, wodowanie / launched: 19.10.1990, wcielenie do służby / commissioned: 11.03.1994
 • ORP GROM ex Huragan (423) – położenie stępki / keel laid: 12.10.1990, wodowanie / launched: 11.12.990, wcielenie do służby / commissioned: 28.04.1995,


Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 369 tony / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 48.9 x 8.65 x 2.15 m, 
 • Kadłub (materiał) / hull (material): stal / steel, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 3 silniki diesla / 3 diesel engines: M520 każdy o mocy / each power 3.970 kW, 
  • 3 śruby / 3 propellers,
 • Prędkość / Speed: 36 węzły / knots, 
 • Zasięg / Range: 1700 Mm /Sm przy / at 14 w. / kn., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar dozoru powietrznego i powierzchniowego / surface /air search radar Sea Giraffe 3D, 
  • 1 radar kierowania ogniem / fire control radar Sting E0, 
  • system dowodzenia / combat command system Tacticos,
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar,
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x I uniwersalna armata AK-176M kal. 76 mm / 1 x I dual purpose gun AK-176M cal. 76 mm, 
  • 1 x VI zestaw obrony bezpośredniej AK-630 kal. 30 mm / 1 x VI CIWS AK-630 cal 30 mm, 
  • 1 x IV wyrzutnia pocisków plot Strzała 2M / 2 x IV Strzala 2M SAM`s launcher, 
  • 8 rakiet przeciwokrętowych RBS-15 Mk 2 lub Mk 3 / 8 antiship-missiles RBS 15 Mk2 or Mk 3, 
 • Załoga / Crew: 37 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:
http://www.hazegray.org/worldnav/
Jarosław Ciślak "Polska Marynarka Wojenna 1995" - Wydawnictwo Lampart Bellona, Warszawa 1995

Poniżej zdjęcia ORP GROM (423) z 08 – 09 lipca 2016 r., wykonane w Gdyni podczas Dni NATO (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP GROM (423) from 08-09 July 2016, took in Gdynia during NATO days (to enlarge click on the photo):

piątek, 19 sierpnia 2016

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 4 ORP MEWAORP MEWA (623) – niszczyciel min klasy Flaming (Projekt 206 FM), klasy powstałej w ramach przebudowy trzech trałowców klasy Krogulec (projekt 206F), która miała miejsce w latach 1998 – 2000 w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Budowniczym jednostki jest nieistniejąca już Stocznia Komuny Paryskiej w Gdyni. Po przebudowie ORP MEWA był pierwszą jednostką jaka została włączona do zespołu NATO.

ORP MEWA (623) – minesweeper class Flaming (Project 206 FM), the class created in the framework of rebuild of three minesweepers class Krogulec (Project 206F), which took place in the years 1998 to 2000 in the Naval Shipyard in Gdynia. The builder of the unit is no longer existing Paris Commune Shipyard in Gdynia. After rebuilding ORP MEWA was the first polish unit of which was incorporated into the NATO team.

Jednostki typu Flaming (projekt 206FM) / Units type Flaming (project 206 FM):

 • ORP FLAMING (622) – położenie stępki / keel laid: 07.01.1966, wodowanie / launched: 05.05.1965, wcielenie do służby / commissioned: 11.10.1966, przebudowa / rebuilt: 2000 - 22.06.2001, 
 • ORP MEWA (623) – położenie stępki / keel laid: 18.07.1966, wodowanie / launched: 22.12.1966, wcielenie do służby / commissioned: 09.05.1967, przebudowa / rebuilt: 1998 – 14.05.1999, 
 • ORP CZAJKA (624) – położenie stępki / keel laid: 12.09.1966, wodowanie / launched: 17.06.1967, wcielenie do służby / commissioned: 17.06.1967, przebudowa / rebuilt: 24.02.1999 - 26.05.2000,

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 503 tony / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 58.2 x 7.7 x 2.14 m, 
 • Kadłub (materiał) / hull (material): stal / steel, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: Cegeilski-Sulzer 6ATRL25R o łącznej mocy / with total power 3.000 kW, 
  • 2 śruby / 2 propellers. 
 • Prędkość / Speed: 18 węzły / knots, 
 • Zasięg / Range:
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar,
  • 1 radar dozoru powierzchni / 1 surface search radar CRM 200,
  • 1 sonar model: SHL-100,
  • system komunikacji / communication system Pstrokosz,
  • mapa elektroniczna / electronic charts ECDIS,
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2MR kal. 23 mm + rakiety p.lot. GROM / 1 x II artilery-rocket complex ZU-23-2MR cal. 23 mm + GROM SAMs, 
  • 2 x IV wyrzutnie pocisków plot Strzała 2M / 2 x IV Strzala 2M SAM`s launchers, 
  • pojazd podwodny Ukwiał / Ukwiał ROV, 
  • trały kontaktowe i niekontaktowe / contact & noncontact trawls, 
 • Załoga / Crew: 49 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:
http://www.hazegray.org/worldnav/
Jarosław Ciślak "Polska Marynarka Wojenna 1995" - Wydawnictwo Lampart Bellona, Warszawa 1995

Poniżej zdjęcia ORP MEWA (623) z 08 – 09 lipca 2016 r., wykonane w Gdyni podczas Dni NATO (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP MEWA (623) from 08-09 July 2016, took in Gdynia during NATO days (to enlarge click on the photo):


sobota, 13 sierpnia 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 29 SPS MENDEZ NUNEZ (F 104)SPS MENDEZ NUNEZ (F 104) hiszpańska fregata klasy Alvaro de Bazan (znana też pod oznaczeniem F-100) wyposażona w amerykański system kierowania ogniem AEGIS. Budowniczym wszystkich okrętów jest położona w Ferrol stocznia Navantia-Izar. Wszystkie jednostki tej klasy pełnią służbę w ramach 31 Dywizjonu Eskortowego.

SPS MENDEZ NUNEZ (F104) Spanish frigate calss Alvaro de Bazan (also known under the designation Type F-100), equiped with american AEGIS fie control system. The builder of all units ist located in Ferrol shipyard Navantia-Izar. All units of this class serve in 31 Escort Squadron.

Jednostki klasy Alvaro de Bazan/ Units class Alvaro de Bazan:

 • SPS ALVARO DE BAZAN (F 101) – położenie stępki / keel laid: 06.1999, wodowanie / launched: 10.2000, wcielenie do służby / commissioned: 19.09.2002,
 • SPS ALMIRANTE JUAN DE BORBON (F 102) – położenie stępki / keel laid: 10.2000, wodowanie / launched: 28.02.2002, wcielenie do służby / commissioned: 03.12.2003,
 • SPS BLAS DE LEZO (F 103) – położenie stępki / keel laid: 02.2002, wodowanie / launched: 16.05.2003, wcielenie do służby / commissioned: 16.12.2004,
 • SPS MENDEZ NUNEZ (F 104) – położenie stępki / keel laid: 16.05.2003, wodowanie / launched: 11.2004, wcielenie do służby / commissioned: 21.03.2006, 
 • SPS CRISTOBAL COLON (F 105) – położenie stępki / keel laid: 06.2007, wodowanie / launched: 11.2010, wcielenie do służby / commissioned: 23.10.2012, 
 • SPS JUAN DE AUSTRIA (F 106 ) – anulowany / cancelled,

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 5802 tons,
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 146.7 x 18.6 x 4.7  m, 
 • Kadłub (materiał) / hull (material): stal / steel, 
 • Napęd / propulsion: kombinowany spalinowo – gazowy / CODOG – COmbined Diesel Or Gas turbine, 
  • 2 turbiny gazowe / gas turbines: General Electric model LM 2500 o łącznej mocy / with total power: 46.648 KM / HP, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: CAT/Bazan Motores model Bravo V12 o łącznej mocy / with total power ~ 12.000 KM /HP,
  • 2 śruby nastawne / 2 controllable pitch propellers. 
 • Prędkość / Speed: 27 węzły / knots, 
 • Zasięg / Range: 4.500 – 5.000 Mm /Sm przy / at 18 w. / kn., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment:
  • trójwspółrzędny radar /3D radar: Lockheed Martin model AN/SPY-1D, 
  • 1 radar dozoru nawodnego i nawigacyjny / 1 surface search & navigation radar Norden Systems AN/SPS-67(V)4, 
  • 1 radar nawigacyjny / navigation radar: Thales Netherland model: Scout, 
  • 2 radary kierowania ogniem / 2 fire control radars: AN/SPG-62,
  • 1 radar kontroli ogniem głównego działa / 1 main gun fire control radar FABA model DORNA, 
  • 1 hydrolokator kadłubowy / 1 hull sonar: Raytheon/ENSA model DE 1160LF, 
  • system dowodzenia i kierowania ogniem / command & fire control system: DANCS (Distributed Advanced Naval Combat System), 
  • system kierowania ogniem rakiet przeciwokrętowych/ anti-ship missile fire control system: AN/SWG-1A,
  • system kierowania ogniem rakiet przeciwlotniczych / SAM fire control radar: Mk 99 STAMO (STAble Master Oscillator),
  • system kierowania bronią z.o.p. / anti-submarine fire control system: DLT 309 Mod. 2,
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare systems:
  • system ECM /ESM Aldebaran (EN/SLQ-380),
  • system rozpoznania radioelektronicznego / communications intelligence system: ELSA model Mk 9000 Elnath,
  • pasywny system przeciwtorpedowy / pasiv anti-torpedo system SLQ-25A „Nixie”,
  • 2 wyrzutnie flar Mk 137 kal. 130 mm systemu Mk36 SRBOC / 2 x MK 137 cal. 130 mm decoy launchers system Mk 36 SRBOC, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x 48 komorowa pionowa wyrzutnia Mk 41 dla rakiet Raytheon model: RIM-66-2 Standard MR (SM-2MR Block IIIA) i RIM-162A ESSEM / 1 x 48 cells Mk41 VLS for Raytheon RIM-66-2 Standard MR (SM-2MR Block IIIA) & RIM-162A ESSM missiles, 
  • 2 x IV wyrzutnie Mk 141 dla rakiet RGM-84F Harpoon / 2 x IV Mk 141 launchers form RGM -84F Harpoon, 
  • 1 x I uniwersalna armata BAE Systems Inc/ FABA Mk 45 Mod. 2 kal. 127 mm / 1 x I dual purpose BAE Systems Inc./FABa Mk 45 Mod. 2 gun cal. 127 mm., 
  • 2 x I działka automatyczne Oerlikon kal. 20 mm , 2 x I Oerlikon automatic cannons cal. 20 mm.,
  • 4 x I karabiny maszynowe Browning M2 kal. 12.7 mm / 4 x I Browning M2 machine guns cal. 12.7 mm, 
  • 2 x II wyrzutnie torped ATK MK32 Mod 9. kal. 324 mm dla torped Honeywell Mk46 / 2 x II ATK Mk32 Mod. 9 torpedo launchers for Honeywell Mk46 torpedos,
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment: 
  • Hangar i lądowisko dla1 śmigłowca S-70B-1 Seahawk / hangar & flight deck for one S-70B-1 Seahawk helicopter,
 • Załoga / Crew: 250 os / pers.


Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia SPS MENDEZ NUNEZ z 18 czerwca 2016 r., wykonane w Kilonii podczas Tygodnia Kilońskiego (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the SPS MENDEZ NUNEZ from 18 June 2016, took in Kiel during Kiel Week (to enlarge click on the photo):