czwartek, 16 sierpnia 2018

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 60 - TCG GEDIZ (F495)

TCG GEDIZ (F495) ex USS JOHN A MOORE (FFG-19) – fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry zbudowana dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych jako USS JOHN A MOORE (FFG-19) przez położoną w San Pedro w Kalifornii stocznię Todd Shipyard Corp. Los Angeles Division. W dniu 14.11.1981 wcielona do służby w szeregach U.S. Navy. Po 18 latach i 8 miesiącach służby w dniu 01.09.2000 wycofana i po skreśleniu z rejestrów floty sprzedana do Turcji, gdzie otrzymała nazwę TCG GEDIZ. Z ważniejszych epizodów z czasów służby fregaty w szeregach U.S. Navy warto wspomnieć o jej trzykrotnym pojawieniu się w produkcjach telewizyjnych i tak wystąpiła ona w: 11 odcinku, 1 serii serialu MacGyver, odcinku pt. „Tiger, tiger”, 3 sezonu serialu JAG, gdzie zagrała rolę fikcyjnej fregaty USS Stockdale oraz 7 odcinku pt. „Rogue”, 5 serii tego samego serialu, gdzie wcieliła się w fikcyjną fregatę USS Ellyson (FFG-19). W trakcie służby w szeregach tureckiej floty, gdzie wraz z 7 innymi fregatami tego samego typu tworzy tzw. typ G (Gabya), przeszła modernizację, która podniosła znacząco w stosunku do bazowej wersji jej możliwości bojowe.

*     *     *

TCG GEDIZ (F495) ex USS JOHN A MOORE (FFG-19) – Oliver Hazard Perry type missile frigate built for the U.S. Navy as USS JOHN A MOORE (FFG-19) by the Todd Shipyard Corp., Los Angeles Division from San Pedero Ca. On November 14, 1981, she was commissioned in the ranks of the U.S. Navy. After 18 years and 8 months of service on September 1st, 2000, withdrawn and after struck from the Naval Vessels Register sold to Turkey, where she received the name TCG GEDIZ (F495). Of the more important episodes from the service of the frigate in the ranks of the U.S. Navy is worth mentioning about her three appearances in television productions and so it appeared in: episode 11, 1st season of the MacGyver series; episode „Tiger, tiger”, 3rd season of the JAG series, where she played the fictional frigate USS STOCKDALE (FFG-62) and the 7th episode „Rogue”, 5th season of the same series, where she played the fictional frigate USS ELLYSON (FFGG-19). During the service in the ranks of the Turkish fleet, where together with 7 other frigates of the same type creates the so-called type G (Gabya), has undergone a modernization, which significantly increased its combat capabilities compared to the base version.

*     *     * 

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność (pełna) / Displacement (Fully loaded): 4.166 ton (4.100 długich ton / long tons), 
 • Wymiary / Dimensions:
  • długość / length: 135,6 m, 
  • szerokość / beam: 13.7 m, 
  • zanurzenie / draft: 6,7 m, 
 • Napęd / Propulsion: 
  • 2 turbiny gazowe / 2 gas turbines: General Electric LM 2500  – łączna moc / total power: 41.000 KM / HP, 
  • przekładnia redukcyjna / reduction gear: Western Gear Co.
  • 5 skrzydłowa śruba nastawna Bird-Johnson Co. / 5 bladed Bird-Johnson Co. controllable pitch propeller,
  • 2 chowane w kadłubie azymutalne pędniki pomocnicze do manewrowania i dokowania / 2 hidden in hull azimuth auxiliary thrusters for maneuvering and docking – każdy o mocy / each with power: 260 kW (350 KM / HP),
 • Prędkość / Speed: 29 ~ 30 węzłów / knots, 
 • Zasięg / Range: 5.000 mil morskich / nautical miles przy prędkości / at speed 18 węzłów / knots,
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • system zarządzania walką / combat management system: GENESIS,
  • radar trówspółrzędny / 3D radar: Thales Smart-S Mk 2,
  • radar dozoru nawodnego / surface search radar: AN/SPS-55,
  • radar nawigacyjny / navigation radar,
  • sonar kadłubowy / hull mounted sonar: AN/SQS-56,
  • system kierowania ogniem / fire control system: Mk.92 STIR Mod. 12,
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare equipment: 
  • system WRE / EWS: AN/SLQ-32(V)2,
  • system obrony przed torpedami / torpedo countermeasures: AN/SQL-25 Nixie, 
  • wyrzutnie dipoli / decoy launching system Mk36  SRBOC, 
 • Uzbrojenie / Armament:
  •  rakietowe / missiles:
   • 8 komorowa pionowa wyrzutnia rakietowa Mk.41 dla pocisków RIM-162 ESSM (po 4 pociski na komorę) / 8 cells MK.41 VLS for the RIM-162 ESSM surface air missiles (4 missiles per cell),
   • 1 x I prowadnicowa wyrzutnia Mk.13 Mod.4 dla 36 pocisków przeciwlotniczych SM-1MR i 4 przeciwokrętowych Harpoon / 1 x single-arm Mk.13 Mod.4 launcher for 36 x SM-1MR surface-air missiles and 4 x anti-ship missiles Harpoon,
  •  działa / guns: 
   • 1 x I uniwersalna armata Mk.75 (licencyjna OTO Melara), cal. 76 mm / 1 x I dual purpose gun Mk.75 (licensed OTO Melara), cal. 76 mm,
   • 1 x VI lufowy system obrony bezpośredniej Mk.15  Vulcan Phalanx, kal. 20 mm / 1 x VI-barrel CIWS Mk.15  Vulcan Phalanx, cal. 20 mm,
  • torpedy / torpedoes: 
   • 2 potrójne wyrzutnie torped Mk.32 dla torped Mk.46 i Mk.50 / 2 triple Mk.32 torpedo launchers for a six Mk.46 or Mk.50 torpedoes,
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment: pokład lotniczy i dwa hangary dla dwóch śmigłowców S-70B Seahawk lub AB-212 / flight deck & two hangars for S-70B Seahawk or AB-212 helicopters, 
 • Załoga / Crew: 222 os/ pers.

*     *     *

Bibliografia / Bibliography:*     *     *

Poniżej zdjęcia TCG GEDIZ na wodach Fiordu Kilońskiego, 14.06.2018 r./ Below phots of TCG GEDIZ on the waters of Kieler Foerde, 14.06.2018  (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):Poniżej zdjęcia TCG GEDIZ w baize Kiel-Wik, 15/16.06.2018 r./ Below phots of TCG GEDIZ in Kiel-Wik base, 15/16.06.2018 (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):