piątek, 5 sierpnia 2016

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 2 Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy


NDR - Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy od 2015 roku funkcjonujący jako  Morska Jednostka Rakietowa podporządkowana 3 Flotylli Okrętów Marynarko Wojennej RP. Na MJR składają się z 23 pojazdy, tworzące dwie samodzielne baterie. Każda z nich posiada: wóz dowodzenia baterią, mobilne centrum łączności, radar wskazywania celów oraz trzy jednostki ogniowe złożone z mobilnej wyrzutni rakiet na pojeździe oraz wozu kierowania ogniem i łączności. Na każdej z wyrzutni znajduje się miejsce na 4 kontenery startowe z norweskimi pociskami NSM (Naval Strike Missile) – pełna jednostka ognia z wszystkich wyrzutni to 24 pociski. Wskazywaniem celów dla wyrzutni zajmuje się trójwspółrzędny radar wskazywania celów powietrznych i nawodnych TRS-15C.

NDR – Costal Missile Squadron from 2015 functioning as a Naval Rocket Unit, subordinated to 3th Ship Flotilla Polish Navy. On NRU composed of 23 vehicles, forming two independent batteries. Each of them has: battery command vehicle, mobile command center, mobile radar vehicle and three fire units, consisting of mobile launch vehicle and command control vehicle. On each of mobile launch vehicle is space for 4 containers with Norwegian NSM (Naval Strike Missile)missiles – full fire unit witch all launchers is 24 missiles. Gauge targets for rockets deals with 3-D air/surface search radar TRS-15.C.

Poniżej zdjęcia sprzętu MJR (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the equipment NRU (to enlarge click on the photo):


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz