czwartek, 13 sierpnia 2015

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 13 HMS OCEAN L12

HMS OCEAN L12 (Sygnał Wywoławczy: GCOU) okręt wsparcia desantu – śmigłowcowiec, zbudowany w kooperacji przez szkocką stocznię Kvaerner w Govan (kadłub i nadbudówka – częściowo wyposażone) oraz angielską stocznię Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd. w Barrow-in-Furness (końcowe wyposażenie). Sponsorem okrętu jest Królowa Elżbieta II a jego motto brzmi „Ex undis surgit Victoria” – „Wiktoria wzrasta z fal”. Nieoficjalną nazwą jednostki jest „Mocarne O” („The Mighty O”). 
Skrócona historia operacyjna:
Wkrótce po wcieleniu do służby HMS OCEAN został wysłany na swoją pierwszą misję na wody Morza Karaibskiego, gdzie wspierał akcję humanitarną dla mieszkańców Hondurasu i Nikaragui, którzy ucierpieli na skutek uderzenia huraganu Mitch. W 2000 roku HMS OCEAN wraz z lotniskowcem HMS ILLUSTRIOUS zabezpieczał mającą miejsce w Sierra Leone operację Palliser. 17 lutego 2002 roku oddział Królewskiej Piechoty Morskiej z HMS OCEAN przez pomyłkę zamiast na plaży w Gibraltarze wylądował na plaży San Felipe koło hiszpańskiego miasta La Linea, wywołując w ten sposób dyplomatyczny incydent nazwany przez niektóre media „inwazją”. W 2003 roku HMS OCEAN wziął udział w Operacji Telic – ataku na Irak. W lecie 2006 roku okręt uczestniczył w międzynarodowych ćwiczeniach Aurora, które miały miejsce u wschodnich wybrzeży USA. W 2007 HMS OCEAN trafił na swój pierwszy poważniejszy przegląd i remont, który trwał około 12 miesięcy. W maju 2011 roku HMS OCEAN w ramach Response Force Task Group wspierał działania skierowane przeciwko reżimowi Kadafiego w Libii. W lipcu 2012 roku na czas Igrzysk Olimpijskich w Londynie HMS OCEAN został zacumowany na Tamizie, gdzie następnie pełnił rolę jednostki wsparcia dla sił bezpieczeństwa oraz lądowiska dla śmigłowców. Po zakończeniu tej służby okręt trafił na kolejny, tym razem 15 miesięczny przegląd i remont. Od czerwca 2015 roku HMS OCEAN pełni rolę jednostki flagowej brytyjskiej floty.

Historia budowy i służby w datach:
 • położenie stępki: 30.05.1994, 
 • wodowanie: 11.10.1995, 
 • wcielenie do służby: 30.09.1998, 
 • wycofany ze służby: 27.03.2018.

HMS OCEAN L12 (Call Sign: GCOU) landing assault ship – landing platform helicopter, built in cooperation by the Scottish shipyard Kvaerner in Govan (hull & superstructure – partly equipped) and English shipyard Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd. in Barrow-in-Furness (final equipment). The sponsor of the ship is the Queen Elizabeth II and its motto is “Ex undis surgit Victoria” – “Victoria rises from the waves”. The unofficial name of the unit is the “Mighty O”. 
Short operational history:
Shortly after commission HMS OCEAN was sent to her first mission in waters of the Caribbean, where supported humanitarian action for the people of Honduras and Nicaragua who have suffered as a result of Hurricane Mitch. In 2000, HMS OCEAN along with HMS ILLUSTRIOUS secured/supported Operation Palliser, which has place in Sierra Leone. On 17 February 2012 a unit of Royal Marines from HMS OCEAN by mistake instead of on the beach in Gibraltar landed on the San Felipe beach in the Spanish town of La Linea, thus causing a diplomatic incident dubbed by some media as “Invasion”. In 2003 she took part in Operation Telic – the attack on Iraq. In the summer of 2006 she participated in international exercises Aurora, which occurred off the east coast of the United States. In 2007 HMS OCEAN went on their first major review and overhaul, which lasted about 12 months. In May 2011 HMS OCEAN within the Response Force Task Group supported referral of action against the regime of Kaddafi in Libya. In July 2012 at the time of the Olympic Games in London, HMS OCEAN has been moored on the Thames, where she then served as a support unit for security forces & helicopter pads. After completion of the service she went again, this time a 15-month review & overhaul. Since June 2015 HMS OCEAN acts as the flagship of the British fleet.

Build & operational history in dates:
 • keel laid: 30.05.1994, 
 • launched: 11.10.1995, 
 • comissioned: 30.09.1998, 
 • decomissioned: 27.03.2018.

Dowódcy / Commanding Officers:
1997- 1999 – Captain Robert Turner,
1999 – 2001 – Captain Scott Lidbetter,
2001 – 2003 – Captain Adrian Johns,
2003 – 2004 – Captain Christopher Clayton,
2004 – 2005 – Captain Anthony Johnstone-Burt,
2005 – 2006 – Captain Christopher Snow,
2006 – 2008 – Captain Russel Harding,
2008 – 2010 – Captain Simon Kings,
2013 – Commander Paul Pitchner,
2013 – Commander Tim Geary,
2013 – Commander Tony Rackham,
2013 – do chwili obecnej / till present– Captain Timothy Henry,

Dane techniczne / Technical data:

 • wyporność / displacement: 21.500 t., 
 • długość / length: 203,4 m, 
 • szerokość / beam: 35 m, 
 • zanurzenie / draught: 6.5 m,
 • napęd / propulsion: 
  • dwa silniki diesla / two diesel engines: Crossley Pielstick V12, 
  • dwa wały z dwiema 5-cio skrzydłowymi śrubami / two shaft with two 5 bladed propelers,
 • prędkość /speed: 18 węzłów / knots, 
 • zasięg / range: 8.000 mil morskich / nautical miles,
 • wyposażenie elektroniczne / electronic equipment:
  • radar Type 997 Artisan 3D, 
  • radar nawigacyjny / navigational radar: Type 1008, 
  • 2 radary nawigacyjne i kontroli lotów / 2 navigation & aircraft control radars: Type 1007, 
  • system informacji bojowej / combat data system ADAWS 2000, 
  • systemy wymiany informacji / communication systems: Link 11, Link 14, Link 16, 
  • system komunikacji satelitarnej / satellite communications system SATCOM 1D,
 • systemy walki elektronicznej / electronic warfare systems: 
  • elektroniczny system nadzoru UAT / UAT electronic surveillance system, 
  • wyrzutnie celów pozornych / decoy launchers: DLH, 
  • system obrony przeciwtorpedowej / surface ship torpedo defence (SSTD),
 • uzbrojenie / armament: 
  • 3 zestawy obrony bezpośredniej Mk15 Phalanx kal. 20 mm / 3 CIWS MK 15 Phalanx cal. 20 mm, 
  • 4 działka automatyczne DS30M Mk 2 kal. 30 mm / 4 automatic cannons DS30M Mk 2 cal. 30 mm, 
  • 4 działka wielolufowe / 4 miniguns, 
  • 8 karabinów maszynowych / 8 machineguns,
 • wyposażenie lotnicze / aviation equipment:
  •  pokład lotniczy, hangar, 2 windy / flight deck, hangar deck, 2 lifts,
  • grupa lotnicza / flight group: do 18 śmigłowców typów: / up-to 18 helicopters types: 12 x Westland Sea King HC4 & 6 x Westland Lynx Mk 7 lub: / or: 5 x Chinook HC Mk2, Merlin Wildcatt, Apache,
 •  wyposażenie misyjne / mission equipment: 
  • pokład pojazdowy dla / vehicle deck for: 40 x Land Rovers, 30 naczep / trailers, 5 lekkich dział / light guns kal / cal. 105 mm, 
  • rufowa i burtowa rampa za i wyładowcza / stern and side in / exit ramps, 
  • 4 łodzie desantowe Mk 5B (ładunek 35 w pełni wyposażonych żołnierzy, lekkie pojazdy lub zaopatrzenie, prędkość do 20 węzłów, zasięg do 200 mil morskich, uzbrojenie 2 karabiny maszynowe ) / 4 landing craft vehicle & personel (LVCP) Mk 5B (cargo: 35 fully equipped troops, light vehicles or stores, speed: up-to 20 knots, range: up-to 200 nautical Miles, armament: 2 machine guns). 
  • kwatery dla 300 żołnierzy Królewskiej Piechoty morskiej i 400 os. personelu lotniczego / accomodation place for 300 Royal Marines and 400 air crew.
 • załoga / crew: 441 persons.

Bibliografia / Bibliography:
http://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/assault-ships/hms-ocean

Poniżej zdjęcia HMS OCEAN, które wykonałem w Kilonii / Below phots of HMS OCEAN that was taken in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):Brak komentarzy:

Prześlij komentarz