piątek, 30 maja 2014

Barki desantowe typu LCU Mk10

Barki desantowe typu LCU Mk10 wykorzystywane przez okręty desantowe-doki typu Albion przeznaczone są do transportu wojska i uzbrojenia z obu okrętów na nieprzyjacielski brzeg. Wszystkie jednostki tego typu (łącznie 10 jednostek o numerach 1001 - 1010) zbudowane zostały przez należącą do koncernu BAE System stocznię w Govan. Oprócz jednostek typu Albion LCU Mk 10 może też współpracować  z należącymi do RFA jednostkami desantowymi typu Bay.

Landing craft type LCU MK10 used by landing ships docks type Albion for transport of troops and weapons from both ships to enemy shore. All units of this type (total 10 units numbered 1001-1010) were built by belonging to a group BAE System shipyard in Govan. In addition to the ships type Albion, LCU Mk10 can also work with belonging to the RFA landing ships type Bay.


Dane techniczne / Technical data:
* Wyporność / Displacement: 240 t.
* Długość / Lenght: 29.82 m
* Szerokość / Beam: 7.39 m
* Zanurzenie / Draught: 1.50 m
* Napęd:
- 2 silniki diesla/diesel engines MAN D2840 LE (400 kW / 2150 r.p.m. każdy /each)
- 2 pędniki SCHOTTEL Pump-Jet type SPJ 82 RD.
* Sprzęgło:  
- 2 x ZF BW 155, przekładnia redukcyjna  i=1,743:1/2 x ZF BW 155, reduction in the gearbox i=1,743:1
* Sterowanie:
- system sterowania SCHOTTEL typ SST 602 / SCHOTTEL Steering System type SST 602
* Prędkość / Speed: 8.5 węzła / knots
* Zasięg / Range: 600 mil morskich / nautical miles
* Pojemność / Capacity: 1 czołg lub 4 pojazdy lub 120 żołnierzy / 1 main battle tank or 4 vehicles or 120 troops

Poniżej zdjęcia barek typu Mk10, zrobione podczas odwiedzin na HMS Bulwark goszczącym w Gdynia / Below photos  LCU Type MK10, taken during visits to HMS Bulwark host in Gdynia.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz