sobota, 2 grudnia 2017

Z cyklu holowniki ... cz. 11 - ARGUSARGUS (IMO: 7730757, MMSI: 261001060, Sygnał wywoławczy: SQLG) – holownik portowo – redowy należący do zmodyfikowanego typu H2500 (jednostki 3 – 10), zaprojektowany przez Biuro Projektowo – Technologiczne Morskich Stoczni Remontowych „Prorem” a zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni na zamówienie Zarządu Portu Szczecin. Od momentu podniesienia bandery holownik ARGUS uczestniczył w wielu akcjach i tak: w maju 1985 roku ściągał z mielizny w pobliżu Świnoujścia holenderski frachtowiec BLOEMGRACHT, w dniach 7 – 8 września 1986 roku pomagał w akcji gaszenia pożaru a następnie holował na redę Świnoujścia prom JAN HEWELIUSZ, pomiędzy 27 lutego a 14 marca 1988 roku wraz z innymi holownikami brał udział w ściągnięciu z mielizny koło Skagen statku INOWROCŁAW. W 1991 armatorem jednostki zostaje Port Handlowy Świnoujście a w 2001 spółka Port-Hol w Świnoujściu. W 2008 Port-Hol zostaje przejęta przez niemieckiego armatora Fairplay Towage. Obecnym armatorem jest: Fairplay Towage Polska Sp. z o. o. Sp. K.

*     *     *

ARGUS (IMO: 7730757, MMSI: 261001060, Call Sign: SQLG) – a harbor-roadstead tug belonging to modified type H2500 (units 3 – 10), designed by the Design and Technology Office of Maritime Repair Shipyards “Prorem” and built by the and built by Naval Shipyard in Gdynia on order Szczecin Port Authority. Since the raising of the flag tug Argus participated in many actions and so: in May 1985 pulled out of the shallows near Swinoujscie Dutch freighter BLOEMGRACHT, on 7 – 8 september 1986, she helped in fire fighting action and then towed at the Swinoujscie roadsteads ferry JAN HEWELIUSZ, between February 27 and March 14, 1988 together with other tugs participated in pulled out of the shallows near Skagen ro/ro ship INOWROCŁAW. In 1991 unit new shipowner was Port of Swinoujscie and in 2001 the company: Port-Hol in Swinoujscie. In 2008 Port-Hol was taken over by the German shipowner Fairplay Towage. The current shipowner is Fairplay Towage Polska Sp. z o. o. Sp. K.

*     *     *

 Jednostki typu H 2500 / Units type H 2500:

 • AJAKS – numer stoczniowy / yard number: H2500/1, rok budowy / year of built: 12.1974, los /fate: sprzedany obcemu armatorowi, wciąg w użyciu / sold to foreign owner, still in service service, 
 • ARES – numer stoczniowy / yard number: H2500/2, rok budowy / year of built: 04.1976, los /fate: złomowany w Gdańsku w 2018 r. / scrapped in Gdansk in 2018,
 •  ATLANT – numer stoczniowy / yard number: H2500/3, rok budowy / year of built: 05.1977, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARGUS – numer stoczniowy / yard number: H2500/4, rok budowy / year of built: 1978, los /fate: w służbie / in service, 
 • ODYS – numer stoczniowy / yard number: H2500/5, rok budowy / year of built: 02.1980, los /fate: w służbie / in service, 
 • ODYSEUSZ – numer stoczniowy / yard number: H2500/6, rok budowy / year of built: 1980, los /fate: sprzedany rosyjskiemiu armatorowi i przemianowany na ODISSEY / sold to Russian shipowner and renamed to ODISSEY, 
 • AGIS – numer stoczniowy / yard number: H2500/7, rok budowy / year of built: 03.1981, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARGO – numer stoczniowy / yard number: H2500/8, rok budowy / year of built: 1981, los /fate: w służbie / in service, 
 • AMON – numer stoczniowy / yard number: H2500/9, rok budowy / year of built: 01.1982, los /fate: w służbie / in service, 
 • ARION – numer stoczniowy / yard number: H2500/10, rok budowy / year of built: 06.1982, los /fate: sprzedany armatorowi Baltic Shipping Company wciąż w służbie / sold to Baltic Shipping Company still in service.

*     *     *

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 330 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 35,46 x 9,36 x 5,20 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel, 
 • Nadbudówka (materiał) / Superstructure Material): hydroaluminium, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
 • 1 silniki diesla: / 1 diesel engines: ZPM H. Cegielski Fiat B13012SS o mocy / with power 1840 kW / 2502 HP, 
 • 1 śruba nastawna / 1 CPP, 
 • Prędkość / Speed: 13,5 węzła / knots, 
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • 1 hak holowniczy / 1 towing hook, 
    • uciąg / bollard pull: 36 t., 
   • automatyczna wciągarka holownicza / automatic towing winch, 
 • kotwiczne / anchor: 
  • 2 kotwice typu Hall (każda 800 kg) obsługiwane przez elektryczną windę kotwiczną: / 2 anchors type Hall (each 800 kg) operated by an electric wind lass, 
 • wyposażenie przeciw pożarowe - ratunkowe / fire fighting – salvage equipment: 
  • 1 pompa pożarowa o wydajności / 1 fire pump with a capacity: 25 m3/h, 
  • umieszczone na sterówce działko wodne / placed on a wheelhouse water cannon, 
  • 2 pompy ratownicze o wydajności: 400 m3/h i 70 m3/h / 2 salvage pumps with a capacity: 400 m3/h and70 m3/h, 
 • wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment: 
  • 4 tratwy pneumatyczne, każda dla 10 osób / 4 pneumatic rafts, each for 10 pesons, 
  • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
  • 2 radary oraz pławy EPIRB i SART / 2 radars and buoys EPIRB & SART, 
  • echosonda / echo so under, 
  • odbiorniki Navtex, GPS / Navtex, GPS receivers, 
  • AIS, 
  • kompas magnetyczny / magnetic compass, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 83 t., 
  • woda / water: 18.66 t., 
 • Załoga / Crew: 5/7 os. / pers.

*     *     *

Poniżej zdjęcia holownika ARGUS autorstwa Pana Andrzeja Patro, Świnoujście 1999 r. (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the tug ARGUS, made by Mr. Andrzej Patro, Świnoujście 1999 (to enlarge click on the photo).Poniżej zdjęcia holownika ARGUS / Below photos tug ARGUS (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).Bibliografia / Bibliography:
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz