sobota, 28 października 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 47 - HNLMS DE RUYTER (F 803)HNLMS DE RUYTER (F 803) holenderska fregata klasy De Zeven Provincien, która zastąpiła w służbie dwie jednostki klasy Tromp. Budowniczym okrętu jest położona w Vlissingen stocznia Royal Schelde. Nazwa okrętu pochodzi od nazwiska słynnego XVII wiecznego holenderskiego admirała Michiela Adriaenszoon De Ruytera (24.03.1607 – 20.04.1676) uczestnika wojen angielsko – holenderskich. Obecna jednostka jest piątą w historii Marynarki Wojennej Królestwa Holandii noszącą tę nazwę (poniżej poprzednicy obecnego De Ruytera):

 • DE RUYTER (wodowany 1880) – nieopancerzony krążownik klasy Atjeh, 
 • DE RUYTER (1926 – 1942) – niszczyciel klasy Admiralen, przemianowany w 1935 roku na Van Ghent, 
 • DE RUYTER (1935 – 1942) – krążownik lekki klasy De Ruyter, 
 • HNLMS De Ruyter C 801 (1953 – do dziś) – krążownik lekki klasy De Zeven Provincien od 1973, peruwiański BAP ALMIRANTE GRAU, 
 • HNLMS DE RUYTER (1976 – 2001) – fregata klasy Tromp.

HNLMS RUYTER (F 803) Dutch frigate class De Zeven Provincien, which replaced in the service two units class Tromp. The builder of the ship is located in Vlissingen shipyard Royal Schelde. The name of the ship comes from the name of the famous XVII-th centaury Dutch admiral: Michiel Adriaenszoon De Ruyter (24.03.1607 – 20.04.1676) participant of the English-Dutch wars.
The present unit is the fifth in the history of the Royal Netherland Navy bearing that name (below the predecessors of the present De Ruyter)

 • DE RUYTER (launched 1880) – Atjeh class unprotected cruiser, 
 • DE RUYTER (1926 – 1942) – Admiralen class destroyer renamed in 1935 to Van Ghent, 
 • DE RUYTER (1935 – 1942) –De Ruyter class light cruiser, 
 • HNLMS De Ruyter C 801 (1953 – till today) –De Zeven Provincien class light cruiser, from 1973, peruvian BAP ALMIRANTE GRAU, 
 • HNLMS DE RUYTER (1976 – 2001) – Tromp class frigate.

Jednostki klasy De Zeven Provincien / Units class De Zeven Provincien:

 • HNLMS DE ZEVEN PROVINCIEN (F 802) – położenie stępki / keel laid: 01.09.1998, wodowanie / launched: 08.04.2000, wcielenie do służby / commissioned: 26.04.2002, 
 • HNLMS TROMP (F 803) – położenie stępki / keel laid: 03.09.1999, wodowanie / launched: 07.04.2001, wcielenie do służby / commissioned: 14.03.2003, 
 • HNLMS DE RUYTER(F 804) – położenie stępki / keel laid: 01.09.2000, wodowanie / launched: 13.04.2002, wcielenie do służby / commissioned: 22.04.2004, 
 • HNLMS EVERTSEN (F 805) – położenie stępki / keel laid: 03.09.2001, wodowanie / launched: 19.04.2003, wcielenie do służby / commissioned: 10.06.2005.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 6050 tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 144.24 x 18.8 x 5.18  m, 
 • Kadłub (materiał) / hull (material): stal / steel, 
 • Napęd / propulsion: kombinowany spalinowo – gazowy / CODOG – COmbined Diesel Or Gas turbine, 
  • 2 turbiny gazowe / 2 gas turbines: Rolls Royce Spey model SM 1C o łącznej mocy / with total power: 24.800 KM / HP (18.5 MW), 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: Wartsila 16V26 każdy o mocy / each power 5.600 KM /HP (4.2 MW), 
  • 2 x 5 płatowe śruby nastawne / 2 x 5 bladed controllable pitch propellers.  
 • Prędkość / Speed: 30 węzłów / knots.
 • Zasięg / Range: 4.000 Mm /Sm przy / at 18 w. / kn.
 •  Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • trójwspółrzędny radar kierowania ogniem, dozoru nawodnego i powietrznego / 3D fire controll & surface / air search radar: Thales Nederland model APAR (pasmo / band: I), 
  • trójwspółrzędny radar dozoru nawodnego i powietrznego / 3D surface / air surveillance radar: Thales Nederland moel: SMART-L, 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: DECCA NAV, 
  • 1 radar nawigacyjny i dozoru nawodnego / 1 navigation & surface search radar: Thales Nederland Scout, 
  • system dalekiego rozpoznania i namierzania w podczerwieni / long range infrared surveillance & tracking system: Thales Nederland Srius IRST, 
  • optyczny system rozpoznania i namierzania / optical surveillance & tracking system: Thales Nederland Mirador, 
  • 1 hydrolokator kadłubowy / 1 hull mounted sonar: Atlas Elektronik model: DSQS-24C, 
  • system rozpoznania swój-obcy / IFF system: Mk. XII, 
  • system komunikacji satelitarnej / SATCOM, 
  • systemy wymiany informacji / exchange data systems: Link 11, Link 16. 
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare systems: 
  • system walki elektronicznej / ECM system: Thales Nederland Sabre, 
  • 6 wyrzutni celów pozornych / 6 decoy launchers: Sippican Hycor Mk. 36 SRBOC, 
  • system przeciwtorpedowy / anti-torpedo system: AN-SLQ-25 Nixie. 
 • Uzbrojenie / Armament:  
  • 1 x 40 komorowa pionowa wyrzutnia Martin Marietta Mk 41 dla 32 rakiet przeciwlotniczych Raytheon model RIM-66M-2 Standard MR (SM-2MR Block IIIA) i 64 model: RIM-162A ESSM / 1 x 40 cells Martin Marietta Mk 41 VLS for 32 Raytheon RIM-66M-2 Standard MR (SM-2MR Block IIIA) & 64 Raytheon RIM-162 ESSM surface-air missiles,  
  • 2 x IV wyrzutnie Mk. 141 dla rakiet przeciwokrętowych Boeing model: RGM-84 Harpoon / 2 x IV Mk. 141 launchers for Boeing model RGM-84 Harpoon anti-ship missiles, 
  • 1 x I uniwersalna armata OTO Melara kal. 127 mm / 1 x I dual purpose OTO Melara gun cal. 127 mm.,
  •  2-4 x I karabiny maszynowe Browning M2 kal. 12.7 mm / 4 x I Browning M2 machine guns cal. 12.7 mm, 
  • 4-6 karabinów maszynowych FN MAG kal. 7.62 mm / 4-6 FN MAG machine guns cal. 7.62 mm, 
  • 2 x VII zestawy obrony bezpośredniej kal. 30 mm / 2 x VII CIWS cal. 30 mm: Thales Nederland/General Dynamics SGE-30 Goalkeeper, 
  • 2 x II wyrzutnie torped Mk. 32 mod. 9 kal. 324 mm dla torped Raytheon Mk.46 mod. 5 / 2 x II Mk. 32 mod. 9 torpedo launchers cal. 324 mm for Raytheon Mk.46 mod. 5 torpedos. 
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment:  
  • hangar i lądowisko dla1 śmigłowca NH-90 / hangar & flight deck for one NH-90 helicopter.
 • Załoga / Crew: 200 os / pers.

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia HNLMS DE RUYTER wykonane w Gdyni (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the HNLMS DE RUYTER took in Gdynia  (to enlarge click on the photo):
środa, 25 października 2017

Z cyklu flota Unibaltic ... cz. 4 - AZURYTHAZURYTH ex DENIZ S (IMO 9431020, MMSI: 212228000, Sygnał wywoławczy:5BCA4, bandera: Cypr) – mały chemikaliowiec zbudowany przez turecką stocznię Nur Istambul Shipyard ze Stambułu, od marca 2014 roku należący do polskiego armatora Unibaltic Sp. z o. o. ze Szczecina.
 • Numer stoczniowy: 16,
 • Data ukończenia: 05.06.2008.

AZURYTH ex DENIZ S (IMO 9431020, MMSI: 212228000, call sign: 5BCA4, flag: Cyprus) – small chemical tanker built by Turkish shipyard Nur Istambul Shipyard from Istambul, since March 2014 belonging to the Polish shipowner from Szczecin Unibaltic Shipping Ltd.
 • Yard number: 16, 
 • Date of completion: 05.06.2008.

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (GT / DWT): 3892 t. / 5850 t. 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 105,50 x 16,80 x 6,28 m.
 • Kadłub / Hull: 
  • typ: podwójny podwójne dno i burty / double hull double bottom, double sides, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 9, 
  • pokłady ciągłe / continious decks: 1. 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 1 silnik diesla / 1 diesel engine: MaK 6M32C o mocy / with power 2.999 kW,
  • 1 śruba / 1 propeller, 
  • 1 ster / 1 ruder,
  • stery strumieniowe (dziobowy, rufowy)/ thrusters (bow/stern): 1 x 224 kW/---. 
 • Prędkość / Speed: 13,0 węzła / knots.
 • Zbiorniki ładunkowe / Cargo Tanks: 
  • liczba zbiorników / No of cargo tanks: 12, 
  • materiał / material: stal nierdzewna / steinless steel, 
  • pojemność zbiorników / cargo tanks capacity: 6.587.72 m3
 • Pojemność pozostałych zbiorników / Other tanks capacity:
  • paliwo / fuel: 251,72m3.
 • Urządzenia przeładunkowe / Cargo handling: 
  • pompy ładunkowe / cargo pumps, 
  • dźwig do podnoszenia węża / hose handling crane.

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia: wchodzącego na wody Kieler Förde chemikaliowca AZURYTH  (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of enterning waters of the Kieler Förde chemical tanker AZURYTH (to enlarge click on the photo).