sobota, 30 września 2017

Z cyklu jednostki pasażerskie ... cz. 4 - AIDAvitaAIDAvita (IMO: 9221554, MMSI: 247114900, sygnał wywoławczy: IBNP, bandera: Włochy) pierwsza z serii dwóch jednostek budowanych dla niemieckiego armatora Aida Cruises przez niemiecką stocznię Wadan Yards MTW GmbH z Wismaru.

*     *     *

AIDAvita (IMO: 9221554, MMSI: 247114900, call sign: IBNP, flag: Italy) – the first of a series of two ships built for a German shipowner Aida Cruises by the German shipyard Wadan Yards MTW in Wismar.

*     *     *


Jednostki klasy AIDAvita / Units of AIDAvitaclass:

 • AIDAvita – numer stoczniowy / yard number: 003, położenie stępki / keel laid: 21.11.2000, wodowanie / launched: 15.11.2001, zdanie / delivery date: 30.04.2002, 
 • AIDAaura – numer stoczniowy / yard number: 004, położenie stępki / keel laid: 11.01.2002, wodowanie / launched: 07.09.2002, zdanie / delivery date: 03.04.2003,

*     *     *

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność (GT / DWT) / Displacement (GT / DWT): 42.289 t. / 4.157 t., 
 • Wymiary (długość x szerokość x zanurzenie) / Dimmension (length x beam x draught): 202 x 28 x 17.1m, 
 • Napęd / Propulsion: 
  • 2 zespoły prądotwórcze oparte na silnikach diesela / 2 generating sets based on diesel engines: 12 V 38B (każdy: 11133 kVA / 11133 kVA), 
  • 2 silniki elektryczne / 2 electric engines: ABB Oy Motors & Generators: AMZ1600YX14 (każdy: 9400 kW / each: 9.400 kW), 
  • 2 śruby KaMeWa / 2 KaMeWa propellers,
  • 2 dziobowe stery strumieniowe KaMeWa każdy 1200 kW / 2 KaMeWa bow thrusters each 1200 kW, 
  • 2 rufowe stery strumieniowe każdy 700 kW / 2 stern thrusters each 700 kW, 
 • Prędkość / Speed: 21.8 węzły / konts, 
 • Załoga: 426 os. / pers.,
 • Pasażerowie / Passengers: 1266 os. / 1266 pers. 
 • Ilość pokładów / Number of decks: 12,
 • Wyposażenie części pasażerskiej / Passenger section equipment: 
  • kabiny / cabins: 633, 
  • gastronomia / gastronomy:
   • restauracje / restaurants: 3, 
   • bary / bars: 5, 
  • rekreacja i rozrywka / recreation & entertainment: 
   • miejsca odpoczynku i odnowy tj. Body & Soul Spa, sauny (3), baseny (1), salony piękności, centrum fitness, symulator do gry w golfa, ścieżka do joggingu, boisko do siatkówki/koszykówki / a place of rest & renewal: Body & Soul Organic Spa, saunas (3), swimming pools (1), beauty salon, fitness centrum, golf simulator, jogging track, volleyball/basketball field, 
   • miejsca rozrywki / entertainment places: teatr, sklepy, biblioteka, galeria sztuki, sale konferencyjne / theater, shops, deck library, art galery, conference rooms, 
   • dla dzieci / for children: kids club.

*     *     *

Poniżej zdjęcia AIDAvita wykonane w Kilonii / Below photos of AIDAvita took in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):

Poniżej zdjęcia AIDAvita wykonane w Hamburgu, maj 2018 / Below photos of AIDAvita took in Hamburg, May 2018 (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):

*     *     *

Bibliografia / Bibliography:


sobota, 23 września 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 44 HSwMS NYKÖPING (K 34)HSwMS NYKÖPING (K 34) szwedzka niewidzialna korweta klasy Visby oparta na projekcie YS-2000. Budowniczym okrętu jest położona w Malmoe stocznia Kockums AB.

HSwMS NYKÖPING (K 34) Swedish stealth corvette class Visby based on YS-2000 project. The ships builder is located in Malmoe shipyard Kockums AB.

Jednostki klasy Visby / Units class Visby:

 • HSwMS VISBY (K31) – położenie stępki / keel laid: 17.02.1995, wodowanie / launched: 08.06.2000, wcielenie do służby / commissioned: 16.09.2015, 
 • HSwMS HELSINGBORG (K32)  – położenie stępki / keel laid: 03.06.2004, wodowanie / launched: 25.05.2005, wcielenie do służby / commissioned: 21.05.2007, 
 • HSwMS HÄRNÖSAND (K33) – położenie stępki / keel laid: 25.05.2005, wodowanie / launched: 28.04.2006, wcielenie do służby / commissioned: 30.04.2008, 
 • HSwMS NYKÖPING (K 34) – położenie stępki / keel laid: 28.04.2006, wodowanie / launched: 23.11.2007, wcielenie do służby / commissioned: 29.09.2009,  
 • HSwMS KARLSTAD (K35) – położenie stępki / keel laid: 23.11.2007, wodowanie / launched: 11.02.2009, wcielenie do służby / commissioned: 18.01.2011, 
 • HSwMS UDDEVALLA (K36) – zmówienie anulowano / order cancelled.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 640 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 72,7 x 10.4 x 2.4  m,  
 • Kadłub i nadbudówka (materiał) / hull and superstructure (material): tzw. sandwich tj. konstrukcja zawierająca: rdzeń z PCV oraz włókna węglowe i laminat winylu / sandwich construction compromising a PVC core with a carbon fibre and vinyl laminate,
 •  Napęd / propulsion: kombinowany spalinowo – gazowy / CODOG – COmbined Diesel Or Gas turbine,
  • 4 turbiny gazowe / 4 gas turbines: Vericor model TF50A o łącznej mocy / with total power 16MW, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: MTU Friedrichshafen model 16V2000 N90 o łącznej mocy / with total power: 2.6 MW,
  • 2 pędniki wodne / 2 waterjets: KaMeWa model: 125SII.
 • Prędkość / Speed: 38 węzłów / knots.
 • Zasięg / Range: 2.500 Mm /Sm przy / at 15 w. / kn.,
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment:
  • 1 radar dozoru ogólnego / 1 surveillance radar: Saab Microwave Systems model: Sea Giraffe AMB,
  • 1 radar rozpoznania taktycznego (funkcje: ESM i RWR – ostrzeżenie o opromieniowaniu wiązką radarową) / 1 tactical surveillance radar (ESM & RWR – radar warning receiver - functions): EDO Reconnaissance & Surveillance Systems model: Condor CS-3701, 
  • 1 radar kontroli ogniem o ograniczonej wykrywalności / 1 stealth fire control radar: Saab Tech Ceros 200, 
  • system dowodzenia, kontroli i komunikacji CETRIS C3 składający się z: systemu zarządzania walką Saab Systems 9LV Mk. 3 oraz systemu MAST – wspomagania w podejmowaniu decyzji i zintegrowanej komunikacji / CETRIS C3 command, control and communications system consist of: Saab Systems 9LV Mk. 3 combat management system and the MAST – decision suport aid and the integrated communications system, 
  • 1 hydrolokator kadłubowy / 1 hull mounted sonar: General Dynamics Canada model: C-Tech CHMS-90, 
  • 1 holowany aktywno – pasywny sonar o zmiennej głębokości zanurzania / 1 acitve – passive towed array variable depth sonar: General DynamicsCanada model: C-Tech CVDS-26,   
  • system komunikacji satelitarnej / SATCOM, 
  • systemy wymiany informacji / exchange data systems: Link 11, Link 16 
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare systems: 
  • wyrzutnie celów pozornych / decoy launchers system: Rheinmetall TKWA/MASS.
 • Uzbrojenie / Armament:  
  • 8 wyrzutni dla rakiet przeciw okrętowych RBS Mk. 2 / 8 launchers for RBS Mk. 2 anti-ship missiles,
  •  1 x I uniwersalna armata Bofors 70 SAK Mk. 3 kal. 57 mm / 1 x I dual purpose Bofors 70 SAK Mk. 3 gun cal. 57 mm.,
  •  4 wyrzutnie torped kal. 400 mm dla torped Saab Underwater Systems Typ 45 / 4 cal. 400 mm torpedo launchers for Saab Underwater Systems Type 45 torpedos, 
  • wyposażenie przeciw minowe / MCM equipment: ROVs: SeaFox, Double Eagle Mk. III.
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment:  
  • lądowisko dla 1 śmigłowca / flight deck for one helicopter.
 • Załoga / Crew: 43  os / pers.

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia HSwMS NYKÖPING (K 34) wykonane w Świnoujściu (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the HSwMS NYKÖPING (K 34) took in Swinoujscie (to enlarge click on the photo):

sobota, 16 września 2017

Z cyklu morskie skrzydła ... cz. 1 Westland WS-61 Sea King Mk.41Westland WS-61 Sea King Mk.41 jedna z licencyjnych wersji popularnego śmigłowca Sikorsky S-61 Sea King. Opisywany model w liczbie 22 sztuk zamówiony został w dniu 20.06.1969 przez Niemiecką Marynarkę Wojenną jako następca wykorzystywanych w służbie ratownictwa morskiego starzejących się łodzi latających Grumman Albatros. Kontrakt ten był nie tylko pierwszym zamówieniem exportowym na śmigłowciec Westland Sea King ale też pierwszym na jego wariant ratowniczy, który cechowała powiększona kabina oraz zwiększony zapas paliwa. Zamówione maszyny dostarczono odbiorcy pomiędzy kwietniem 1973 a wrześniem 1974 roku, gdzie weszły w skład 5 Skrzydła Lotniczego (MFG 5) w Nordholz. W kwietniu 1975 roku dostarczono dodatkową maszynę, która wypełniła lukę po utraconym w fatalnych warunkach atmosferycznych śmigłowcu. Pomiędzy 1986 a 1988 rokiem wszystkie jednostki przeszły modernizację umożliwiającą im używanie pocisków przeciw okrętowych Sea Skua (m.in. w tym celu w części dziobowej zamontowano radar Ferranti Seaspray Mk. 3 ). Dnia 14 stycznia 1993 roku w arcytrudnych warunkach pogodowych (szalejący orkan) maszyny Sea King Mk.41 (numery burtowe: 89-50, 89-58, 89-61) uczestniczyły w akacji ratunkowej załogi i pasażerów tonącego w rejonie przylądka Arkona promu m/f JAN HEWELIUSZ. W najbliższych latach pełniące wciąż służbę maszyny zostaną zastąpione przez nowe śmigłowce NH-90.

Westland WS-61 Sea King Mk.41 one of the license versions of the popular Sikorsky S-61 Sea King helicopter. This 22-piece model was ordered on June 20, 1969 by the German Navy as a successor of the used in the marine rescue service aging Grumman Albatros flying boats. This contract was the first export sale for the Westalnd Sea King and the first dedicated Search and Rescue variant, with enlarged cabin and more fuel. The ordered machines were delivered between April 1973 and September 1974, where they members of the 5 Air Wing in Nordholz. An additional Sea King was added in April 1975 filling the gap after lost in bad weather machine. Between 1986 and 1988 all units underwent modernization to enable them to use the Sea Skua anti-ship missiles (for this purpose in the fore part was mounted Ferranti Seaspray Mk. 3 radar). On January 14, 1993, in the bad weather conditions (raging seas) the SeaKing Mk.41 helicopters (No`s: 89-50, 89-58, 89-61) were involved in the rescue operation crew and passengers from the sinking near Cape Arkona polish ferry m/f JAN HEWELIUSZ. In the next few years all machines will be replaced by the new NH-90 helicopters.

Dane techniczne: / Technical data:
 • wymiary (d x s x w) / dimmensions (l x b x h): 22,1 m x 4,79 m x 5,1 m, 
 • waga (pusty/pełny) / weight (empty/full): 6207 / 9525 kg, 
 • napęd / propulsion: 
  • 2 silniki / 2 engines: Rolls Royce Gnome H1400-1 każdy o mocy / each with power 1600 SHP /KM, 
 • wirniki / rotors: 
  • 1 x 5 płatowy wirnik główny o średnicy 18,9 m / 1 x 5 bladed main rotor with 18 m diameter, 
  • 1 x 5 płatowy wirnik ogonowy o średnicy 3,23 m / 1 x 5 bladed tail rotor with diameter: 3,23 m, 
 • prędkość / speed: 209 km/h,
 • zasięg / range: 1230 m, 
 • pułap / ceiling: 3048 m, 
 • załoga + pasażerowie / crew + passengers: 4 + 19 os / pers .

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia śmigłowców Westland WS-61 Sea King Mk.41 wykonane w Hamburgu (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: photos of the Westland WS-61 Sea King Mk.41 helicopters made in Hamburg (to enlarge click on the photo).

Westland WS-61 Sea King Mk.41 numer / no: 89-57

 
 Westland WS-61 Sea King Mk.41 numer / no: 89-58


 
 Westland WS-61 Sea King Mk.41 numer / no: 89-63