sobota, 5 sierpnia 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 14 - ORP WDZYDZE (646)


ORP WDZYDZE (646) – trałowiec redowy projektu 207M zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni, jako ostatni z serii jednostek projektu 207M. Od momentu podniesienia bandery ORP WDZYDZE pełni służbę w ramach 13 Dywizjonu Trałowców, podporządkowanego wpierw 9 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą na Helu a następnie od lipca 2006 roku 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. W ciągu ponad 22 lat służby ORP WDZYDZE brał udział w następujących wydarzeniach:
 • 21.05. – 25.05.2001 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach SQUADEX 01, wraz z: niszczycielami min ORP MEWA i ORP CZAJKA oraz trałowcem ORP GOPŁO, rejon: Południowy Bałtyk,
 • 15.04. – 17.04.2003 r. – w  międzynarodowych ćwiczeniach MCM SQNEX, wraz z: trałowcem ORP GOPŁO i niszczycielem min ORP FLAMING, rejon: Południowy Bałtyk, 
 • 19.03.2004 r. – wraz z trałowcami ORP WIGRY i ORP ŚNIARDWY oraz śmigłowcem ratowniczym Mi-14 PS w akcji poszukiwania pilota samolotu Su-22, z którym to utracono kontakt w rejonie środkowego wybrzeża (w ostateczności pilot został uratowany przez załogę śmigłowca),
 • 24.06.2006 r. – udział wraz z trałowcem ORP GOPŁO w obchodach Dni Morza w Jastarni,
 • 07.06. – 20.06.2008 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 08, wraz z trałowcem ORP MAMRY, rejon. Bałtyk,
 • październik 2010 r. – w krajowych  manewrach ANAKONDA 10, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 06.06. – 24.06.2013 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 13, wraz z trałowcami ORP MAMRY, ORP GOPŁO, ORP GARDNO, ORP BUKOWO i ORP HAŃCZA, okręt podwodnym ORP Orzeł oraz okrętem dowodzenia/wsparcia ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI (okręt flagowy zespołu SNMCMG 1), rejon: Morze Bałtyckie,
 • 23.01. – 25.01.2016 r. – wraz z grupą nurków oraz niszczycielem min ORP FLAMING i  trałowcem ORP GOPŁO przeprowadził operację podniesienia a następnie przeholowania i zniszczenia niemieckiej miny dennej, która spoczywała w kanale portowym portu Gdańsk w rejonie twierdzy Wisłoujście,
 • czerwiec 2016 r. – w krajowych manewrach ANAKONDA 16, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 25.06.2016 r. – udział wraz z okrętem podwodnym ORP SĘP i małym okrętem rakietowym ORP GROM w obchodach święta Marynarki Wojennej w Gdyni, 
 • październik 2016 r. – w krajowych manewrach WARGACZ 16, rejon: Morze Bałtyckie.
*     *     *

ORP WDZYDZE (646) – coastal minesweeper project 207M built by Naval Shipyard in Gdynia, as the last in the series of units project 207M. Since the flag was raised, ORP WDZYDZE has served in the 13th Squadron, first subordinate to the 9th Coastal Defense Flotilla with base in Gdynia and then from July 2006 in the 8th Coastal Defense Flotilla with base in Swinoujscie. During more than 22 years in service ORP WDZYDZE took part in the following events: 
 • 21.05. – 25.05.2001 – in the international exercises SQUADEX 01, together with: minehunters ORP MEWA, ORP CZAJKA and mineseeper ORP GOPŁO, region South Baltic, 
 • 15.04. – 17.04.2003 – in the international exercises MCM SQNEX, together with: minesweeper ORP GOPŁO and minehunter ORP FLAMING, area: Southern Baltic,
 • 19.03.2004 – together with minesweepers ORP WIGRY, ORP ŚNIARDWY and rescue helicopter Mi-14 PS in search of a the Su-22 plane, with which contact was lost in the middle coast (finally the pilot was rescued by the helicopter crew),
 • 24.06.2006 – participation with ORP GOPŁO in celebration of the Sea Days in Jastarnia, 
 • 07.06. – 20.06.2008 – in the international exercises BALTOPS 08, together with minesweeper ORP MAMRY, area: Baltic Sea,
 • October 2010 – in the domestic maneuvers Anakonda 10, area: Baltic Sea,
 • 06.06. – 24.06.2013 – in the international exercises BALTOPS 13, together with: minesweepers ORP MAMRY, ORP GOPŁO, ORP GARDNO, ORP BUKOWO, ORP HAŃCZA, submarine ORP ORZEŁ and command/support ship ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI (flagship of SNMCMG 1 team), area: Baltic Sea, 
 • 23.01. 25.01.2016 together with a group of divers and minehunter ORP FLAMING and minesweeper ORP GOPŁO carried out the operation of raising and then towing and destroying the German bottom mine, which lying in the port channel of the port of Gdansk, in the area of the fortress Wisloujscie,
 • June 2016 r. in the domestic maneuvers ANAKONDA 16, area: Baltic Sea,
 • 25.06.2016 participation with submarine ORP SĘP and small missile boat ORP GROM in the celebration of the Navy Day in Gdynia, 
 • Oktober 2016 – in the domestic maneuvers WARGACZ 16, area: Baltic Sea.
*     *     *

Dowódcy ORP WDZYDZE / ORP WDZYDZE commanders:
 • 14.11.1994 27.10.1998 por. mar. / sub-lt. Jarosław Handz, 
 • 27.10.1998 01.07.2004 kpt. mar. / lt. Andrzej Oziembłowski, 
 • 01.07.2004 02.10.2006 por. mar. / sub-lt. Arur Rożek, 
 • 01.12.2006 31.12.2012 kpt. mar. / lt. Sławomir Budka, 
 • 15.03.2013 18.03.2016 kpt. mar. / lt. Bartosz Wójcik, 
 • 04.05.2006 ? kpt. mar. / lt. Marcin Mortka,
*     *     * 

Jednostki projektu 207M, / Units project 207M:
 • ORP MAMRY (643) – numer budowy / yard number: 207M/1, położenie stępki / keel laid: 03.05.1989, wodowanie / launched: 20.09.1991, wcielenie do służby / commissioned: 25.09.1992, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Ewa Czajkowska,
 • ORP WIGRY (644) – numer budowy / yard number: 207M/2, położenie stępki / keel laid: 21.08.1990, wodowanie / launched: 28.09.1992, wcielenie do służby / commissioned: 14.05.1993, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs.Maria Buczma,
 • ORP ŚNIARDWY (645) – numer budowy / yard number: 207M/3, położenie stępki / keel laid: 12.09.1991, wodowanie / launched: 18.06.1993, wcielenie do służby / commissioned: 28.01.1994, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Anna Komorowska,
 • ORP WDZYDZE (646) – numer budowy / yard number: 207M/4, położenie stępki / keel laid: 07.07.1992, wodowanie / launched: 24.06.1994, wcielenie do służby / commissioned: 02.12.1994, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Halina Zalewska.
*     *    *

 Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 216,61 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 38.47 x 7.34 x 1.64 m, 
 • Kadłub / hull: 
  • materiał / material: laminat poliestrowo – szklany / polyester – glass laminate, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 9,
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 turbodoładowane 12 cylindrowe silniki diesla / 2 turbocharged 12 cylinders diesel engines: M401A każdy o mocy / each power 735 kW, 
  • 2 śruby w dyszach Kortha/ 2 propellers in Korth nozzles, 
 • Prędkość / Speed: 14,1 węzła / knots, 
 • Zasięg / Range: 1500 Mm /Sm, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster II, 
  • radiostacja HF / HF radio: RR 3907-02, 
  • odbiornik HF / HF receiver: EKD 514, EKD 315, 
  • radiostacja UKF/VHF / UKF, VHF radio: Rs 6115/2 Brzęczka,
  • stacja hydroakustyczna / hydro-acoustic station: SHL-100 Flaming A, SHL-200 Flaming B, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2MR Wróbel II kal. 23 mm + 2 wyrzutnie rakiet bliskiego zasięgu Grom / 1 x II artillery – rocket set ZU-23-2MR Wrobel II cal 23 mm + 2 short-range rocket launchers Grom, 
  • 2 demontowane tory minowe dla 6 min wz. 08/39 (OS) lub 24 min JaM / 2 removable  mine tracks for 6 mines type 08/39 or 24 mines type JaM,
  • morski małomagnetyczny trał kontaktowy / sea low magnetic contact sweep: MMTK-1M, 
  • małomagnetyczny trał akustyczny – low magnetic acoustic sweep: MTA-2,
  • trał elektromagnetyczny / electromagnetic sweep: TEM-PE-1M2.
 • Załoga / Crew: 30 os / pers..
*     *    *

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia ORP WDZYDZE (646) wykonane w Gdyni (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP WDZYDZE (646) took in Gdynia (to enlarge click on the photo):Brak komentarzy:

Prześlij komentarz