sobota, 29 lipca 2017

Z cyklu muzea morskie/jednostki muzealne ... cz. 2 - R142 YSTADR[1]142 YSTAD szwedzki okręt rakietowy klasy Norrköping, pełniący służbę w szeregach Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji w okresie od 1976 do 2005 roku. Budowniczym okrętu jest położona w Karlskronie stocznia Karlskronavarvet AB. W 2006 roku wycofany ze służby, oczekujący na decyzję odnośnie swojego dalszego losu YSTAD  został przejęty przez Stowarzyszenie Szwedzkich Okrętów Rakietowych, w celu zachowania go w oryginalnej kondycji i pełnej gotowości operacyjnej.

R142 YSTAD Swedish missile boat class Norrköping, serving in the Navy of the Kingdom of Sweden from 1976 to 2005. The builder of the ship is located in Karlskrona shipyard Karlskronavarvet AB. In 2006, withdrawn from service ex HSwMS YSTAD has been taken over by The Association of Swedish Missile Boats in order to preserve the ship in its original condition and keep it fully operational.

Jednostki klasy Norrköping / Units class Norrköping:
 • HSwMS NORRKÖPING (T131/R131) – wodowanie / launched: 16.11.1972, wejście do służby / commissioned: 11.05.1973, 
 • HSwMS NYNÄSHAMM (T132/R132) – wodowanie / launched: 24.04.1973, wejście do służby / commissioned: 28.09.1973, 
 • HSwMS NORRTÄLJE(T133/R133) – wodowanie / launched: 18.09.1973, wejście do służby / commissioned: 01.02.1974, 
 • HSwMS VARBERG (T134/R134)  –wodowanie / launched: 02.02.1974, wejście do służby / commissioned: 25.10.1974,
 • HSwMS VÄSTERÅS (T135.R135) – wodowanie / launched: 15.05.1974, wejście do służby / commissioned: 25.10.1974,
 • HSwMS VASTERVIK (T136/R136) – wodowanie / launched: 02.02.1974, wejście do służby / commissioned: 15.01.1975,
 • HSwMS UMEÅ (T137/R137) – wodowanie / launched: 15.01.1975, wejście do służby / commissioned: 12.09.1975,
 • HSwMS PITEÅ (T138/R138) – wodowanie / launched: 12.05.1976, wejście do służby / commissioned: 28.11.1975,
 • HSwMS LULEÅ (T139/R139) – wodowanie / launched: 19.08.1975, wejście do służby / commissioned: 28.11.1975,
 • HSwMS HALMSTAD (T140/R140) – wodowanie / launched: 17.10.1975, wejście do służby / commissioned: 09.04.1976,
 • HSwMS STRÖMSTAD – wodowanie / launched: 19.08.1975, wejście do służby / commissioned: 28.11.1975,
 • HSwMS YSTAD (T142/R142) – wodowanie / launched: 03.09.1976, wejście do służby / commissioned: 10.12.1976.

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność (pełna) / Displacement (full): 230 t.. 
 • Wymiary (długość x szerokość x zanurzenie) / Dimmensions (lenght x beam x draught): 44,97 x 7,49 x 2,3 m. 
 • Kadłub i nadbudówka (materiał) / Hull & superstructure (material): stal i aluminium / steel & alloy.
 • Napęd (turbiny gazowe) / Propulsion (gas turbines): 
  • 3 turbiny gazowe / 3 gas turbines: Bristol Siddeley (Rolls-Royce) Proteus 1282 każdy o mocy / each power: 3230 kW (430 KM / HP), 
  • 3 śruby / 3 propellers: KaMeWa, 
  • stery / rudders: 2.
 • Prędkość / Speed: 40.0 węzłów / knots.
 • Zasięg / Range: 7.400 Mm / Sm przy / at: 9 węzłów/ knots.
 • Sensory / Sensors: 
  • 1 radaru dozoru ogólnego (pasmo C) / 1 surface / air radar (band C): Ericsson model: PS-75,
  • 1 radar nawigacyjny (pasmo X) / 1 navigation radar (band X) : Terma model: PN612,
  • system informacji bojowej / combat information system: MARIL2000,
  • system kierowania ogniem armaty i strzelanie torpedami / gun & torpedo fire control system: Philips ARTE722.
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x I uniwersalna armata Bofors M/7102 kal. 57 mm / 1 x I dual-purpose gun Bofors M/7102 cal. 57 mm,
  • do 8 wyrzutni pocisków przeciw okrętowych Saab RBS15 Mk. II / up to 8 anti-ship missiles Saab RBS15 Mk. II,
  • do 6 x I wyrzutni torpedowych kal. 533 mm / up to 6 x I torpedo tubes cal. 533 mm,
  • 2 x I karabiny maszynowe M/58 (belgijskie FN MAG) kal. 7,62 mm / 2 x I M/58 machine guns (orginally the Belgian FN MAG) cal 7,62 mm,
  • tory dla min lub bomb głębinowych / rails form mines or depth charges,
  • dwie wyrzutnie flar zamontowane po obu stronach armaty Boforsa / two rocket flare racks mounted on the sides of the Bofors gun,
 • Załoga: 29os. / pers.

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia R142 YSTAD wykonane w Laboe i Kilonii / Below photos of R142 YSTAD took in Laboe & Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).

R142 YSTAD przybywa do Kilonii / R142 YSTAD commes to Kiel.


Wizyta na pokładzie / Visit on board.


[1] R-ROBOTBATÅR – okręt rakietowy.