sobota, 27 maja 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 41 FGS BERLIN (A 1411)FGS BERLIN (A 1411) niemiecki okręt zaopatrzeniowy/wsparcia klasy Berlin (Typ 702) – klasy przeznaczonej do wspierania grup operacyjnych niemieckiej marynarki wojennej podczas ich operacji z dala od własnych baz. Budowniczym FGS BERLIN (A 1411) jest położona we Flensburgu stocznia Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.

FGS BERLIN (A 1411) German replenishment/support ship class Berlin (Type 702) – class designed to support the task forces of the German Navy during their operation away from their bases. The builder FGS BERLIN (A 1411) is located in Flensburg shipyard Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.

Jednostki klasy Berlin / Units class Berlin:

 • FGS BERLIN (A 1411) – wcielenie do służby / commissioned: 11.04.2011, baza / base: Wilhelmshaven, 
 • FGS FRANKFURT AM MAIN (A 1412) – wcielenie do służby / commissioned: 27.05.2002, baza / base: Wilhelmshaven, 
 • FGS BONN (A 1413) – wcielenie do służby / commissioned: 13.09.2013, baza / base: Wilhelmshaven.

 Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 20.240 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 173.7 x 24.0 x 7.6 m, 
 • Kadłub (typ i materiał) / hull (type & material): pojedynczy – stal/ monohull – steel, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: MAN Diesel 12 V 32/40 o mocy / with power 5.340 kW, 
  • śruba / propeller: 2 x 4 płaty / blades, 
  • dziobowy ster strumieniowy / bow thruster: 1,
 • Prędkość / Speed: 20 węzłów / knots,
 • Zasięg / Range: 16.000 Mm /Sm, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar (pasmo / band: I), 
  • systemy komunikacyjne / communication systems, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 4 x I zdalnie sterowane działka automatyczne MLG-27 kal. 27 mm / 2 x I remote controlled autocannons ML-27 cal. 27 mm, 
  • stanowiska ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych Fliegerfaust 2 (FIM-92 Stinger) / Fliegerfaust 2 (FIM-92 Stinger) surface-to-air missile stands, 
 • Pojemność ładunkowa / Cargo capacity: 
  • kontenery / containers: 74 TEU, 
  • paliwo / fuel: 7.600, 
  • paliwo lotnicze / aviation fuel: 490 t., 
  • olej smarny / lube oil: 126 t., 
  • świeża woda / fresh water: 71 t., 
  • zaopatrzenie inne/ other supplies: 1.075 t., 
  • prowiant / prowiant: 230 t., 
 • Wyposażenie specjalistyczne / Specialist equipment: 
  • 2 stacje uzupełniania zapasów w morzu / 2 RAS stations, 
  • 2 dźwigi pokładowe, każdy 22 t. SWL / 2 deck cranes each 22 t. SWL, 
  • Skonteneryzowane centrum służby ratownictwa medycznego (MERZ – Marineeinsatzrettungszentrum) / Emergency medical service center placed in containers, 
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation facilities: 
  • hangar i pokład lotniczy dla 2 śmigłowców klasy SeaKing lub NG-90 / hangar & flight deck for 2 x SeaKing or NH-90 class helicopters, 
 • Załoga / Crew: 239 os. / pers. + 43 pacjentów szpitala okrętowego / ship hospital pacients.

Poniżej: zdjęcia FGS BERLIN (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: photos of FGS BERLIN (to enlarge click on the photo):


Bibliografia / Bibliography:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz