sobota, 27 maja 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 11 - ORP MAMRY


ORP MAMRY (643) – trałowiec redowy projektu 207M zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni, jako pierwszy z serii jednostek projektu 207M. Od momentu podniesienia bandery ORP MAMRY pełni służbę w ramach 13 Dywizjonu Trałowców, podporządkowanego wpierw 9 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą na Helu a następnie od lipca 2006 roku 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. W ciągu prawie 25 lat służby ORP MAMRY brał udział w następujących wydarzeniach:
 • 1998 r. – w ćwiczeniach REKIN 98, rejon: Południowy Bałtyk,
 • 21.12.1998 – poszukiwaniach a następnie podjęciu z wody w pobliżu Łeby ćwiczebnej miny morskiej, której wykrycie poprzedniego dnia zgłosił kuter rybacki DAR-25, 
 • 07.06. – 17.06.1999 r. – w manewrach BALTOPS 99, wraz z: ORP RESKO, ORP SARBSKO, ORP DRUŻNO, ORP WIGRY i ORP ŚNIARDWY, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 10.02.2000 r. – w obchodach 80 rocznicy zaślubin Polski z morzem, wraz z ORP DARŁOWO (ORP MAMRY stanął na redzie portu w Pucku), 
 • 06.11. – 09.11.2007 r. – MCM SQNEX, wraz z ORP MEWA, ORP GOPŁO i ORP FLAMING, ćwiczenia z zespołem NATO, rejon: Zatoka Gdańska,
 • 07.06. – 20.06.2008 r. – w ćwiczeniach BALTOPS 08, wraz z ORP WDZYDZE, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • wrzesień 2008 r. – w manewrach Anakonda 08, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 08.06. – 18.06.2009 r. – w ćwiczeniach BALTOPS 09, wraz z: ORP JAMNO i ORP HAŃCZA, rejon: Morze Bałtyckie,
 •  06.11. – 09.11.2009 r. – w ćwiczeniach MCM SQNEX 09, wraz z: ORP FLAMING, ORP MEWA i ORP GOPŁO, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 06.06. – 24.06.2013 – w ćwiczeniach BALTOPS 13, wraz z ORP WDZYDZE, ORP GOPŁO, ORP GARDNO, ORP BUKOWO, ORP HAŃCZA, ORP ORZEŁ i ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI (okręt flagowy zespołu SNMCMG 1), rejon: Morze Bałtyckie,
 • 05.06. – 21.06.2015 r. – w ćwiczeniach BALTOPS 15, wraz z: ORP WIGRY, ORP RESKO, ORP BUKOWO, ORP DĄBIE, ORP KONDOR, ORP GNIEZNO, ORP LUBLIN i ORP MEWA (w składzie zespołu SNMCMG 1), rejon: Morze Bałtyckie.

ORP MAMRY (643) – coastal minesweeper project 207M built by Naval Shipyard in Gdynia, as the first in the series of units project 207M. Since the flag was raised, ORP MAMRY has served in the 13th Minesweeper Squadron, first subordinate to the 9th Coastal Defense Flotilla with base in Hel and then from July 2006 in the 8th Coastal Defense Flotilla with base in Swinoujscie. During 25 years in service ORP MAMRY took part in the following events:
 • 1998 – in exercises REKIN 98, area: Southern Baltic,
 • 21.12.1998 – searching and the taking off from the water near Łeba training sea mine, which had been reported on the previous day by the DAR-25 fishing boat, 
 • 07.06. – 17.06.1999 – in the maneuvers BALTOPS 99, together with: ORP RESKO, ORP SARBSKO, ORP DRUŻNO, ORP WIGRY, ORP ŚNIARDWY, area: Baltic Sea, 
 • 10.02.2000 – participation in celebration of the 80th anniversary of Poland`s marriage with the sea, together with ORP DARŁOWO (ORP MAMRY was on the Puck roadstead), 
 • 06.11. – 09.11.2007 – MCM SQNEX, together with ORP MEWA, ORP GOPŁO, ORP FLAMING area: Gulf of Gdansk,
 • 07.06. – 20.06.2008 – in exercises BALTOPS 08, together with ORP WDZYDZE, area: Baltic Sea,
 •  September 2008 – in maneuvers ANAKONDA 08, area: Baltic Sea, 
 • 08.06. – 18.06.2009 – in exercises BALTOPS 09, together with: ORP JAMNO & ORP HAŃCZA, area: Baltic Sea,
 •  06.11. – 09.11.2009 – exercises MCM SQNEX 09, together with: ORP FLAMING, ORP MEWA & ORP GOPŁO, area: Baltic Sea, 
 • 06.06. – 24.06.2013 – in exercises BALTOPS 13, together with: ORP WDZYDZE, ORP GOPŁO, ORP GARDNO, ORP BUKOWO, ORP HAŃCZA, ORP ORZEŁ & ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI (flagship of SNMCMG 1 team), area: Baltic Sea, 
 • 05.06. – 21.06.2015 – in exercises BALTOPS 15, together with: ORP WIGRY, ORP RESKO, ORP BUKOWO, ORP DĄBIE, ORP KONDOR, ORP GNIEZNO, ORP LUBLIN & ORP MEWA (composed of SNMCMG 1 team) area: Baltic Sea.

Dowódcy ORP MAMRY / ORP  MAMRY commanders:
 • 12.11.1991 - 01.07.1996 - kpt. mar. / lt. Cezary Barecki, 
 • 01.07.1996 - 30.06.2004 - kpt. mar. / lt. Robert Zieliński,
 • 01.07.2004 - 24.03.2006 - kpt. mar. / lt. Piotr Sikora,
 • 01.08.2007 - 09.06.2016 - kmdr. ppor. / lt. cmdr. Robert Józefczak,
 • 18.07.2016 - ? - kmdr. ppor. / lt. cmdr. Tomasz Zuber.

Jednostki projektu 207M / Units project 207M:
 • ORP MAMRY (643) – numer budowy / yard number: 207M/1, położenie stępki / keel laid: 03.05.1989, wodowanie / launched: 20.09.1991, wcielenie do służby / commissioned: 25.09.1992, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Ewa Czajkowska,
 • ORP WIGRY (644) – numer budowy / yard number: 207M/2, położenie stępki / keel laid: 21.08.1990, wodowanie / launched: 28.09.1992, wcielenie do służby / commissioned: 14.05.1993, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Maria Buczma,
 • ORP ŚNIARDWY (645) – numer budowy / yard number: 207M/3, położenie stępki / keel laid: 12.09.1991, wodowanie / launched: 18.06.1993, wcielenie do służby / commissioned: 28.01.1994, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Anna Komorowska,
 • ORP WDZYDZE (646) – numer budowy / yard number: 207M/4, położenie stępki / keel laid: 07.07.1992, wodowanie / launched: 24.06.1994, wcielenie do służby / commissioned: 02.12.1994, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Halina Zalewska.

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 216,6 tony / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 38.47 x 7.34 x 1.64 m, 
 • Kadłub / hull: 
  • materiał / material: laminat poliestrowo – szklany / polyester – glass laminate, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 9,
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 turbodoładowane 12 cylindrowe silniki diesla / 2 turbocharged 12 cylinders diesel engines: M401A każdy o mocy / each power 735 kW, 
  • 2 śruby w dyszach Kortha/ 2 propellers in Korth nozzles, 
 • Prędkość / Speed: 14,1 węzła / knots, 
 • Zasięg / Range: 1500 Mm /Sm, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster II, 
  • radiostacja HF / HF radio: RR 3907-02, 
  • odbiornik HF / HF receiver: EKD 514, EKD 315, 
  • radiostacja UKF/VHF / UKF, VHF radio: Rs 6115/2 Brzęczka,
  • stacja hydroakustyczna / hydro-acoustic station: SHL-100 Flaming A, SHL-200 Flaming B, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2MR Wróbel II kal. 23 mm + 2 wyrzutnie rakiet bliskiego zasięgu Grom / 1 x II artillery – rocket set ZU-23-2MR Wrobel II cal 23 mm + 2 short-range rocket launchers Grom, 
  • tory minowe dla 6 min wz. 08/39 (OS) lub 24 min JaM / mine tracks for 6 mines type 08/39 or 24 mines type JaM,
  • morski małomagnetyczny trał kontaktowy / sea low magnetic contact sweep: MMTK-1M, 
  • małomagnetyczny trał akustyczny – low magnetic acoustic sweep: MTA-2,
  • trał elektromagnetyczny / electromagnetic sweep: TEM-PE-1M2, 
 • Załoga / Crew: 30 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia ORP MAMRY (643) wykonane w Gdyni (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP MAMRY (643) took in Gdynia (to enlarge click on the photo):Brak komentarzy:

Prześlij komentarz