sobota, 27 maja 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 11 - ORP MAMRY


ORP MAMRY (643) – trałowiec redowy projektu 207M zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni, jako pierwszy z serii jednostek projektu 207M. Od momentu podniesienia bandery ORP MAMRY pełni służbę w ramach 13 Dywizjonu Trałowców, podporządkowanego wpierw 9 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą na Helu a następnie od lipca 2006 roku 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. W ciągu prawie 25 lat służby ORP MAMRY brał udział w następujących wydarzeniach:
 • 1998 r. – w ćwiczeniach REKIN 98, rejon: Południowy Bałtyk,
 • 21.12.1998 – poszukiwaniach a następnie podjęciu z wody w pobliżu Łeby ćwiczebnej miny morskiej, której wykrycie poprzedniego dnia zgłosił kuter rybacki DAR-25, 
 • 07.06. – 17.06.1999 r. – w manewrach BALTOPS 99, wraz z: ORP RESKO, ORP SARBSKO, ORP DRUŻNO, ORP WIGRY i ORP ŚNIARDWY, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 10.02.2000 r. – w obchodach 80 rocznicy zaślubin Polski z morzem, wraz z ORP DARŁOWO (ORP MAMRY stanął na redzie portu w Pucku), 
 • 06.11. – 09.11.2007 r. – MCM SQNEX, wraz z ORP MEWA, ORP GOPŁO i ORP FLAMING, ćwiczenia z zespołem NATO, rejon: Zatoka Gdańska,
 • 07.06. – 20.06.2008 r. – w ćwiczeniach BALTOPS 08, wraz z ORP WDZYDZE, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • wrzesień 2008 r. – w manewrach Anakonda 08, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 08.06. – 18.06.2009 r. – w ćwiczeniach BALTOPS 09, wraz z: ORP JAMNO i ORP HAŃCZA, rejon: Morze Bałtyckie,
 •  06.11. – 09.11.2009 r. – w ćwiczeniach MCM SQNEX 09, wraz z: ORP FLAMING, ORP MEWA i ORP GOPŁO, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 06.06. – 24.06.2013 – w ćwiczeniach BALTOPS 13, wraz z ORP WDZYDZE, ORP GOPŁO, ORP GARDNO, ORP BUKOWO, ORP HAŃCZA, ORP ORZEŁ i ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI (okręt flagowy zespołu SNMCMG 1), rejon: Morze Bałtyckie,
 • 05.06. – 21.06.2015 r. – w ćwiczeniach BALTOPS 15, wraz z: ORP WIGRY, ORP RESKO, ORP BUKOWO, ORP DĄBIE, ORP KONDOR, ORP GNIEZNO, ORP LUBLIN i ORP MEWA (w składzie zespołu SNMCMG 1), rejon: Morze Bałtyckie.

ORP MAMRY (643) – coastal minesweeper project 207M built by Naval Shipyard in Gdynia, as the first in the series of units project 207M. Since the flag was raised, ORP MAMRY has served in the 13th Minesweeper Squadron, first subordinate to the 9th Coastal Defense Flotilla with base in Hel and then from July 2006 in the 8th Coastal Defense Flotilla with base in Swinoujscie. During 25 years in service ORP MAMRY took part in the following events:
 • 1998 – in exercises REKIN 98, area: Southern Baltic,
 • 21.12.1998 – searching and the taking off from the water near Łeba training sea mine, which had been reported on the previous day by the DAR-25 fishing boat, 
 • 07.06. – 17.06.1999 – in the maneuvers BALTOPS 99, together with: ORP RESKO, ORP SARBSKO, ORP DRUŻNO, ORP WIGRY, ORP ŚNIARDWY, area: Baltic Sea, 
 • 10.02.2000 – participation in celebration of the 80th anniversary of Poland`s marriage with the sea, together with ORP DARŁOWO (ORP MAMRY was on the Puck roadstead), 
 • 06.11. – 09.11.2007 – MCM SQNEX, together with ORP MEWA, ORP GOPŁO, ORP FLAMING area: Gulf of Gdansk,
 • 07.06. – 20.06.2008 – in exercises BALTOPS 08, together with ORP WDZYDZE, area: Baltic Sea,
 •  September 2008 – in maneuvers ANAKONDA 08, area: Baltic Sea, 
 • 08.06. – 18.06.2009 – in exercises BALTOPS 09, together with: ORP JAMNO & ORP HAŃCZA, area: Baltic Sea,
 •  06.11. – 09.11.2009 – exercises MCM SQNEX 09, together with: ORP FLAMING, ORP MEWA & ORP GOPŁO, area: Baltic Sea, 
 • 06.06. – 24.06.2013 – in exercises BALTOPS 13, together with: ORP WDZYDZE, ORP GOPŁO, ORP GARDNO, ORP BUKOWO, ORP HAŃCZA, ORP ORZEŁ & ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI (flagship of SNMCMG 1 team), area: Baltic Sea, 
 • 05.06. – 21.06.2015 – in exercises BALTOPS 15, together with: ORP WIGRY, ORP RESKO, ORP BUKOWO, ORP DĄBIE, ORP KONDOR, ORP GNIEZNO, ORP LUBLIN & ORP MEWA (composed of SNMCMG 1 team) area: Baltic Sea.

Dowódcy ORP MAMRY / ORP  MAMRY commanders:
 • 12.11.1991 - 01.07.1996 - kpt. mar. / lt. Cezary Barecki, 
 • 01.07.1996 - 30.06.2004 - kpt. mar. / lt. Robert Zieliński,
 • 01.07.2004 - 24.03.2006 - kpt. mar. / lt. Piotr Sikora,
 • 01.08.2007 - 09.06.2016 - kmdr. ppor. / lt. cmdr. Robert Józefczak,
 • 18.07.2016 - ? - kmdr. ppor. / lt. cmdr. Tomasz Zuber.

Jednostki projektu 207M / Units project 207M:
 • ORP MAMRY (643) – numer budowy / yard number: 207M/1, położenie stępki / keel laid: 03.05.1989, wodowanie / launched: 20.09.1991, wcielenie do służby / commissioned: 25.09.1992, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Ewa Czajkowska,
 • ORP WIGRY (644) – numer budowy / yard number: 207M/2, położenie stępki / keel laid: 21.08.1990, wodowanie / launched: 28.09.1992, wcielenie do służby / commissioned: 14.05.1993, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Maria Buczma,
 • ORP ŚNIARDWY (645) – numer budowy / yard number: 207M/3, położenie stępki / keel laid: 12.09.1991, wodowanie / launched: 18.06.1993, wcielenie do służby / commissioned: 28.01.1994, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Anna Komorowska,
 • ORP WDZYDZE (646) – numer budowy / yard number: 207M/4, położenie stępki / keel laid: 07.07.1992, wodowanie / launched: 24.06.1994, wcielenie do służby / commissioned: 02.12.1994, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Halina Zalewska.

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 216,6 tony / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 38.47 x 7.34 x 1.64 m, 
 • Kadłub / hull: 
  • materiał / material: laminat poliestrowo – szklany / polyester – glass laminate, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 9,
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 turbodoładowane 12 cylindrowe silniki diesla / 2 turbocharged 12 cylinders diesel engines: M401A każdy o mocy / each power 735 kW, 
  • 2 śruby w dyszach Kortha/ 2 propellers in Korth nozzles, 
 • Prędkość / Speed: 14,1 węzła / knots, 
 • Zasięg / Range: 1500 Mm /Sm, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster II, 
  • radiostacja HF / HF radio: RR 3907-02, 
  • odbiornik HF / HF receiver: EKD 514, EKD 315, 
  • radiostacja UKF/VHF / UKF, VHF radio: Rs 6115/2 Brzęczka,
  • stacja hydroakustyczna / hydro-acoustic station: SHL-100 Flaming A, SHL-200 Flaming B, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2MR Wróbel II kal. 23 mm + 2 wyrzutnie rakiet bliskiego zasięgu Grom / 1 x II artillery – rocket set ZU-23-2MR Wrobel II cal 23 mm + 2 short-range rocket launchers Grom, 
  • tory minowe dla 6 min wz. 08/39 (OS) lub 24 min JaM / mine tracks for 6 mines type 08/39 or 24 mines type JaM,
  • morski małomagnetyczny trał kontaktowy / sea low magnetic contact sweep: MMTK-1M, 
  • małomagnetyczny trał akustyczny – low magnetic acoustic sweep: MTA-2,
  • trał elektromagnetyczny / electromagnetic sweep: TEM-PE-1M2, 
 • Załoga / Crew: 30 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia ORP MAMRY (643) wykonane w Gdyni (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP MAMRY (643) took in Gdynia (to enlarge click on the photo):Z cyklu okręty wojenne ... cz. 41 FGS BERLIN (A 1411)FGS BERLIN (A 1411) niemiecki okręt zaopatrzeniowy/wsparcia klasy Berlin (Typ 702) – klasy przeznaczonej do wspierania grup operacyjnych niemieckiej marynarki wojennej podczas ich operacji z dala od własnych baz. Budowniczym FGS BERLIN (A 1411) jest położona we Flensburgu stocznia Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.

FGS BERLIN (A 1411) German replenishment/support ship class Berlin (Type 702) – class designed to support the task forces of the German Navy during their operation away from their bases. The builder FGS BERLIN (A 1411) is located in Flensburg shipyard Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.

Jednostki klasy Berlin / Units class Berlin:

 • FGS BERLIN (A 1411) – wcielenie do służby / commissioned: 11.04.2011, baza / base: Wilhelmshaven, 
 • FGS FRANKFURT AM MAIN (A 1412) – wcielenie do służby / commissioned: 27.05.2002, baza / base: Wilhelmshaven, 
 • FGS BONN (A 1413) – wcielenie do służby / commissioned: 13.09.2013, baza / base: Wilhelmshaven.

 Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 20.240 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 173.7 x 24.0 x 7.6 m, 
 • Kadłub (typ i materiał) / hull (type & material): pojedynczy – stal/ monohull – steel, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: MAN Diesel 12 V 32/40 o mocy / with power 5.340 kW, 
  • śruba / propeller: 2 x 4 płaty / blades, 
  • dziobowy ster strumieniowy / bow thruster: 1,
 • Prędkość / Speed: 20 węzłów / knots,
 • Zasięg / Range: 16.000 Mm /Sm, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar (pasmo / band: I), 
  • systemy komunikacyjne / communication systems, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 4 x I zdalnie sterowane działka automatyczne MLG-27 kal. 27 mm / 2 x I remote controlled autocannons ML-27 cal. 27 mm, 
  • stanowiska ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych Fliegerfaust 2 (FIM-92 Stinger) / Fliegerfaust 2 (FIM-92 Stinger) surface-to-air missile stands, 
 • Pojemność ładunkowa / Cargo capacity: 
  • kontenery / containers: 74 TEU, 
  • paliwo / fuel: 7.600, 
  • paliwo lotnicze / aviation fuel: 490 t., 
  • olej smarny / lube oil: 126 t., 
  • świeża woda / fresh water: 71 t., 
  • zaopatrzenie inne/ other supplies: 1.075 t., 
  • prowiant / prowiant: 230 t., 
 • Wyposażenie specjalistyczne / Specialist equipment: 
  • 2 stacje uzupełniania zapasów w morzu / 2 RAS stations, 
  • 2 dźwigi pokładowe, każdy 22 t. SWL / 2 deck cranes each 22 t. SWL, 
  • Skonteneryzowane centrum służby ratownictwa medycznego (MERZ – Marineeinsatzrettungszentrum) / Emergency medical service center placed in containers, 
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation facilities: 
  • hangar i pokład lotniczy dla 2 śmigłowców klasy SeaKing lub NG-90 / hangar & flight deck for 2 x SeaKing or NH-90 class helicopters, 
 • Załoga / Crew: 239 os. / pers. + 43 pacjentów szpitala okrętowego / ship hospital pacients.

Poniżej: zdjęcia FGS BERLIN (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: photos of FGS BERLIN (to enlarge click on the photo):


Bibliografia / Bibliography:

sobota, 20 maja 2017

Z cyklu "Flota Chipolbroku" ... cz.4 KRASZEWSKI


KRASZEWSKI (IMO: 9432153, MMSI: 209355000, Call sign: 5BKF6, Bandera : Cypr, Port macierzysty: Limassol) – drobnicowiec wielozadaniowy przystosowany m.in. do przewozu ładunków ciężkich oraz typu „project”. Zbudowany dla Chińsko – Polskiego Towarzystwa – Okrętowego S.A. znanego pod marką CHIPOLBROK przez stocznię COSCO Beijing. Zakończenie budowy: 25.10.2011 r.

KRASZEWSKI (IMO: 9432153, MMSI: 209355000, Call sign: 5BKF6,Flag: Cyprus, Port of registry: Limassol) - a multi-purpose general cargo vessel designed to carry heavy loads and cargo know as "project". Built for Chinese-Polish Joint Stock Shipping Company known under the brand name Chipolbrok by the COSCO Beijing (PRC). Build end: 25.10.2011,

Dane techniczne/Technical data:
 • Wyporność / Displacemet:
 •  GT:  24167 t., 
 • DWT: 20270 t., 
 • Długość / Lenght: 199,
 • Szerokość / Width: 26 m,
 • Wysokość / Height: 15,5 m,
 •  Kadłub / Hull: 
  • Typ: podwójny kadłub / double hull,
  • Grodzie / Bulkheads: 8,
  • Ilość pokładów / Deck numbers: 2,
 • Pojemność zbiorników / Tank capacities: 
  • Balast / ballast: 11462,72 t, 
  • Paliwo / fuel: 3615,03 t, 
  • Olej smarny / lubricating oil: 140,46 t, 
  • Woda pitna / Fish water: 276,65 t, 
 • Pojemność ładunkowa / Cargo capacity: 
  • Ziarno / grain: 37770 – 40000 m3,
  • Bele / bale: 37000 m,
  • Kontenery / containers: 1904 TEU,
 • Ładownie / holds: 5,
 • Silnik, urządzenia pomocnicze / Engine, aux. Equipment. 
  • Silnik główny / Maine engine: 
   • 1 x Wartsila-Sulzer type 7RT-flex60C (common rail), moc silnika / engine power 16520kW, 
   • cylindry/cylinders: 7, 
  • Zespoły prądotwórcze / Power generators: 
   • 3 x 1020kW (Wartsila type 975WAL20); Generator FENXI-Siemens Licence, 
  • Awaryjny generator / Emergency generator: 
   • 1 x NTA 855-G1 -  212 kVA; 450 V. Hz: 60,
  • Kotły / Boilers: 
   • 1 x oil-fired SAACKE KLN/VM - 1,5/7 – 1500 kg/h, 7 bar, 
   • 1x Exhaust-gas SAACKE KIP/DH 1,6/7 – 1600 kg/h, 7 bar; 
  • Dziobowy ster strumieniowy / Bow thruster: 1 Wuhan-Kawasaki type KT-105B3 (900kW); 
 • Śruba napędowa / Propeller: 1, 
 • Ster / Rudder: 1; 
 • Prędkość / Speed: 18,5 w / kn,
 • Urządzenia załadunkowe/ Lifting equipment: 
  • 2 dźwigi /cranes: każdy /each 320 ton SWL(MacGregor type GLH),
  • 2 dźwigi /cranes: każdy /each 50 ton SWL(MacGregor).

Poniżej zdjęcia KRASZEWSKIEGO przybywający do Hamburga, nabrzeże Oderhof / Below photos Kraszewski inbound Hamburg (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).
Bibliografia  / Bibliography:
https://www.fleetmon.com/vessels/kraszewski_9432153_2599897/
http://www.chipolbrok.com.pl/