piątek, 14 kwietnia 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 8 - KORMORAN (601)KORMORAN (601) – prototyp mającej liczyć łącznie trzy jednostki serii niszczycieli min klasy Kormoran II (Projekt 258), który zgodnie z planem ma zastąpić w służbie trzy przebudowane do standardu niszczyciela min trałowce klasy Krogulec (Projekt 206F/206FM). Budowniczym jednostki jest Remontowa Shipbuilding (dawna Stocznia Północna) w Gdańsku (projekt okrętu został opracowany przez biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting). Czwartego września 2015 roku w obecności premier Pani Ewy Kopacz odbyło sie wodowanie okrętu, którego matką chrzestną została wdowa po dowódcy Polskiej Marynarki Wojennej admirale Andrzeju Karwecie – Pani Maria Jolanta Karweta. W kwietniu 2016 roku rozpoczęły się próby na uwięzi okrętu a pierwsze wyjście w morze miało miejsce 13 lipca 2016r. Od tego momentu KORMORAN wciąż znajduje się w fazie prób i testów zaś pierwsze podniesienie na nim bandery i wcielenie w szeregi Marynarki Wojennej planuje się na Święto Marynarki Wojennej tj. na 25 czerwca 2017r. Po podniesieniu bandery KORMORAN ma trafić w szeregi 13 Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety.

KORMORAN (601) – a prototype of a series of total three Kormoran II class minehunters (Project 258), which is planned to replace in the service three old, rebuilt to minehunter standard minesweepers class Krogulec (original Project 206F, after modernization 206FM). The builder of this unit is Remontowa Shipbuilding (former Northern Shipyard) in Gdansk (the ship design was developed by Remontowa Marine Design & Consulting design office). On the 4th September 2015, in the presence of Polish Prime Minister Mrs. Ewa Kopacz, the ship was launched, and his godmother was widowed by the commander of the Polish Navy Admiral Andrzej Karweta – Mrs. Maria Jolanta Karweta. In April 2016 began the static trials of the ship, and the first sea departure took place on July 13. Since then KORMORAN is still in the trials and tests phase and the first flag raising and commissioning into service is planned for the Navy Day on June 25, 2017. After first flag raising KORMORAN as planned, will be included in the 13th Minesweeper Squadron named Admiral of the fleet  Andrzej Karweta. 

Jednostki klasy Kormoran II (projekt 258) / Units class Kormoran II (project 258):

 • KORMORAN (601) – położenie stępki / keel laid: 23.09.2014, wodowanie / launched: 04.09.2015, wcielenie do służby / commissioned: ---, 
 • ALBATROS (602) – decyzja o jej zamówieniu nie została jeszcze podjęta / the decision to order it has not yet been made, 
 • MEWA (603) – decyzja o jej zamówieniu nie została jeszcze podjęta / the decision to order it has not yet been made.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 830 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 58.5 x 10.3 x 2.7 m, 
 • Kadłub / Hull: 
  • typ / type: pojedynczy / single, 
  • materiał / material: stal nierdzewna austeniczna / austentic stainless steel, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 9, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel:
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: MTU 8V369TE74L o mocy / with power: 1000 kW / 1360 HP, 
  • 2 pędniki cykloidalne / 2 cycloidal propulsors: Voith-Schneider - Voith Turbo 21 GH/160, 
  • 1 dziobowy ster strumieniowy / 1 bow thruster: Schottel STT 170 AMAG o mocy / with power: 100 kW, 
 • Prędkość / Speed: 15 węzłów / knots, 
 • Zasięg / Range: 2.500 Mm /Sm., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 2 radary nawigacyjne / 2 navigation radars: Raytheon (pasma / bands: X, S), 
  • 1 sonar kadłubowy / 1 hull sonar : SHL-101/T, 
  • 1 samobieżny sonar o zmiennej głębokości zanurzania / 1 self-propelled sonar with varying depth of immersion, 
  • 1 elektrooptyczna głowica obserwacyjna / 1 electro-optical observation head: Indra Sistemas SEOTS, 
  • system zarządzania walką / battle management system: SCOT-M, 
  • system łączności satelitarnej / satellite communications system, 
  • systemy wymiany informacji / information exchange systems: Link 11, Link 16, MCCIS, 
  • radiostacja / radiostations: HF, UHF i VHF,
  • system identyfikacji swój – obcy / identification system friend or foe: BAE Systems APX-123 CXP 1008939G-11, 
  • system identyfikacji pozycji / position identification system: Saab R5 Supreeme, 
  • system nawigacji i komunikacji podwodnej / navigation & underwater communications system: HiPAP 500, 
  • telefon podwodny / underwater telephone, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II armata ZU-23-2MR Wróbel II, kal. 23 mm / 1 x II cannon ZU-23-2MR Wróbel II, cal. 23 mm, 
  • 3 x I karabiny maszynowe WKM-Bm kal. 12,7 mm / 3 x I WKM-Bm machine guns cal. 12,7 mm,
  • 2(3) x I wyrzutnie pocisków przeciw lotniczych Grom / 2(3) x I Grom SAM`s launchers, 
 • Pojazdy podwodne / Underwater ROVs: 
  • Saab Double Eagle Mk. III, 
  • Kongsberg Hugin, 
  • Morświn, 
  • Głuptak,
 • Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment:
  • instalacja demagnetyzacyjna / demagnetization installation,
  • komora dekompresyjna / decompression chamber,
  • 2 łodzie hybrydowe typu / 2 hybrid boats type: TM-609IB,
  • 1 usytuowany na pokładzie rufowym żuraw hydrauliczny z teleskopowym ramieniem firmy HIAB oraz 1 usytuowany po stronie bakburty na nadbudówce żuraw łodziowy / 1 located on the aft deck HIAB hydraulic crane with telescopic arm and 1 located on the port side on the superstructure boat crane, 
 • Załoga / Crew: 45 + 6 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:

 • Tomasz Grotnik – ORP Kormoran. Spełnione marzenie Marynarki Wojennej? – Morza i Okręty 1/2015, wydawnictwo ZBiAM, 
 • Tomasz Grotnik – ORP KORMORAN na dobrym kursie – Wojsko i Technika 3/2016, wydawnictwo ZBiAM, 
 • Tomasz Grotnik – Próby morskie ORP KORMORAN – Morza i Okręty 4/2016, wydawnictwo ZBiAM, 
 • Marian Kulczyński – ORP Kormoran na Bałtyku – Morza Statki i Okręty 7-8/2016, wydawnictwo Magnum-X, 
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_Kormoran 
 • http://www.defence24.pl/409517,orp-kormoran-wyszedl-w-morze-foto#

Poniżej: zdjęcia przyszłego KORMORAN (601) z 07 – 08 kwietnia 2017 r. wykonane w Gdynii I Gdańsku (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: photos of the future KORMORAN (601) from 07-08 April 2017, took in Gdynia & Gdansk (to enlarge click on the photo):Brak komentarzy:

Prześlij komentarz