sobota, 1 kwietnia 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 6 - ORP TORUŃ (825)ORP TORUŃ (825) – okręt transportowo – minowy typu Lublin zbudowany przez Stocznię Północną im Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, jako ostatni piąty z serii jednostek typu Lublin (projekt 767, kryptonim projektu: „Brzegówka”). Po podniesieniu bandery ORP TORUŃ tak jak i inne jednostki trafił do 2 Brygady Okrętów Transportowo – Minowych podporządkowanej 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. Dnia 1 września 1992 roku 2 Brygada Okrętów Transportowo – Minowych została przeformowana w 2 Dywizjon Okrętów Transportowo – Minowych.

ORP TORUN (825) – transport – minelaying vessel type Lublin, built by the Northern Shipyard named Heroes of Westerplatte in Gdansk as the last – fifth of a series units class Lublin (Project 767, project codename: “Brzegowka”). After raising the flag ORP TORUN like other units went to the 2nd Transport-Minelaying Ships Brigade subordinated to 8th Coastal Defense Flotilla with base in Swinoujscie. On 1 September 1992 Brigade have been reformed into 2nd Transport-Minelaying Ships Sqadron.

Dowódcy ORP TORUŃ / ORP TORUŃ Commanders:

 • 1990 – 1996 – kpt. mar. Andrzej Piekielski, 
 • 1996 – 2002 – kpt. mar. Cezary Pyłat, 
 • 2002 – 2004 – kpt. mar. Sławomir Mospan, 
 • 2004 – 2007 – kpt. mar. Marcin Lenda, 
 • 2007 – 2011 – kpt. mar. Sylwester Borkowski, 
 • 2011 – … – kpt. mar. Krzysztof Lewandowski.

Jednostki typu Lublin (projekt 767, kod NATO: BAL-COM-11) / Units type Lublin (project 767, NATO codename: BAL-COM-11):

 • ORP LUBLIN (821) – numer budowy / building number: 767/1, położenie stępki / keel laid: 08.12.1987, wodowanie / launched: 12.07.1988, wcielenie do służby / commissioned: 12.10.1989, matka chrzestna / godmother: Ludmiła Sołowiej-Mańko, 
 • ORP GNIEZNO (822) – numer budowy / building number: 767/2, położenie stępki / keel laid: 08.06.1988, wodowanie / launched: 27.12.1988, wcielenie do służby / commissioned: 23.02.1990, matka chrzestna / godmother: Halina Ostrzycka, 
 • ORP KRAKÓW (823) – numer budowy / building number: 767/3, położenie stępki / keel laid: 18.08.1988, wodowanie / launched: 07.03.1989, wcielenie do służby / commissioned: 27.06.1990, matka chrzestna / godmother: Krystyna Rafa, 
 • ORP POZNAŃ (824) – numer budowy / building number: 767/4, położenie stępki / keel laid: 22.05.1989, wodowanie / launched: 05.01.1990, wcielenie do służby / commissioned: 08.03.1991, matka chrzestna / godmother: Maria Łbik,
 • ORP TORUŃ (825) – numer budowy / building number: 767/5, położenie stępki / keel laid: 21.08.1989, wodowanie / launched: 08.06.1990, wcielenie do służby / commissioned: 24.05.1991, matka chrzestna / godmother: Krystyna Jeziorska.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 1675 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 95.8 x 10.8 x 5.2 m, 
 • Kadłub /Hull:
  • materiał / material: stal / steel, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 8, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 3 turbo doładowane silniki diesla / 3 turbo charged diesel engines: Cegielski Sulzer 6ATL25D każdy o mocy / each power 1.320 kW (1800 KM/HP), 
  • 3 śruby w dyszach Kortha/ 3 propellers in Korth nozzles. 
 • Prędkość / Speed: 16,5 węzła / knots, 
 • Zasięg / Range: 1500 Mm /Sm, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster E343, 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster E252, 
  • elektroniczna mapa / electronic map: WECDIS, 
  • odbiornik DGPS / DGPS receiver, 
  • system identyfikacji okrętu AIS, 
  • radiostacje / radio: Ehode & Schwarz, 
  • żyrokompas / gyrocompass: Plath, 
  • kompas magnetyczny / magnetic compass: Navipol, 
  • echosonda / echosounder: Skipper GDS-101, 
  • log elektromagnetyczny / electromagnetic log: Plath EM 200, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 4 x II zestawy artyleryjsko – rakietowe ZU-23-2MR Wróbel II kal. 23 mm + 2 wyrzutnie rakiet bliskiego zasięgu Grom / 4 x II artillery – rocket sets ZU-23-2MR Wrobel II cal 23 mm + 2 short-range rocket launchers Grom, 
  • 9 wyrzutni ładunków wzdłużnych dużych ŁWD-100/5000 Sosna, 9 longitudinal charges launchers LWD-100/5000 Pine, 
  • 6 świec dymnych MDSz / 6 smoke bombs MDSz, 
 • Ładunek / Cargo: 
  • 9 miejsc parkingowych dla pojazdów o masie do 45 t. (czołgi T-72, transportery pływające MT-LB, wozy zabezpieczenia technicznego WZT-1) lub 8 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak lub 17 innych pojazdów (transportery BRDM-2, ciężarówki) / 9 parking places for vehicles up to 45 t. (T-72 MBT, floating transporters MT-LB, recovery vehicles WZT-1) or 8 wheeled APCs Rosomak or 17 other vehicles (wheeled transporters BRDM-2 and trucks), 
  • zamiast ładunku istnieje możliwość instalacji 2 torów minowych dla 50-134 min morskich (w zależności od ich typów) / instead of cargo it is possible to instal 2 mine tracks for 50 -134 sea mines (depending on their type), 
 • Załoga / Crew: 51 os. / pers., 
 • Żołnierze desantu / Landing infantry: 135 os. / pers.

Bibliografia / Bibliography:
Jarosław Ciślak – Okręty transportowo – minowe projektu 767, Morze Statki i Okręty 9/2012,
Jarosław Ciślak – Polska Marynarka Wojenna 1995, Wydawnictwo Magnum-X,

Poniżej zdjęcia ORP TORUŃ (825) w Świnoujściu  (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP TORUN (825) in Swinoujscie (to enlarge click on the photo):
Poniżej zdjęcia ORP TORUŃ (825) z 08 – 09 maja 2015 r., wykonane w Hamburgu podczas urodzin portu w Hamburgu (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP TORUN (825) from 08-09 May 2015, took in Hamburg during Hamburg Hafen Geburstag (to enlarge click on the photo):Brak komentarzy:

Prześlij komentarz