sobota, 25 marca 2017

Z cyklu holowniki ... cz. 8 - EUROSEUROS (IMO: 7041546, MMSI: 261010050, Sygnał wywoławczy: SPS2550) – holownik typu ASD zbudowany przez holenderską stocznię N. V. Terneuzensche Scheepsbouw Maatschappij z Terneuzen dla belgijskiego armatora – pierwsza nazwa WANDELAAR. We wrześniu 2004 zakupiony przez armatora J. Stępniewski & Co Ltd z Gdyni i przemianowany na JAGUAR. W grudniu 2005 roku nowym armatorem jednostki zostaje Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. w Szczecinie. W lipcu 2012 ZUŻ Sp. z o. o. zostaje przejęta przez niemieckiego armatora Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostok. Obecnym armatorem holownika jest Fairplay Towage Polska Sp. z o. o. Sp. K.

EUROS (IMO: 7041546, MMSI: 261010050, Call Sign: SPS2550) – ASD type tug built by the Dutch shipyard N. V. Terneuzensche Scheepsbouw Maatschappij of Terneuzen for the Belgian shipowner – first name WANDELAAR. In September 2004, purchased by the shipowner J. Stepniewski & Co. Ltd. and renamed JAGUAR. In December 2005 the new shipowner was Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. in Szczecin. In July 2012 ZUŻ was taken over by the German shipowner Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostock. The current shipowner is Fairplay Towage Polska Sp. z o. o. Sp. K.

 • Numer stoczniowy / yard number: 460/2/1971. 
 • Rok budowy / year of built: 1971. 
 • Los /fate: w służbie / in service.

 Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 280 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 33,49 x 8,70 x 3,91 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): steel, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla: / 2 diesel engines: MAN-B&W Alpha 409-26 VO o łącznej mocy / with total power 1334 kW / 1814 HP, 
  • 2 pędniki azymutalne Schottel w dyszy Korta / 2 Schottel azzipod thrusters in Kort nozzles, 
 • Prędkość / Speed: 11,5 węzła / knots, 
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • 1 hak holowniczy / 1 towing hook, 
    • uciąg / bollard pull: 32.0 t., 
   • wciągarka holownicza Brussele – pierwszy bieg: 12 ton na 11,5 m/min, drugi bieg: 3 tony na 43 m/min / towing winch: Brussele – first speed: 12 tons at 11,5 m/min, second speed: 3 tons at 43 m/ min, 
  • kotwiczne / anchor: 
   • 2 kotwice obsługiwane przez elektryczną windę kotwiczną: / 2 anchors operated by an electric windlass, 
  • wyposażenie przeciw pożarowe - ratunkowe / fire fighting – salvage equipment: 
   • 1 pompa pożarowa o wydajności 350 cbm/h / 1 fire pump with a capacity: 350 cbm/h, 
   • 1 umieszczone na sterówce działko wodno - pianowe / 1 placed on a wheelhouse water - foam cannon, 
   • 8 złączy do węży / 8 hose connections, 
  • wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment,
   •  2 tratwy pneumatyczne / 2 pneumatic rafts, 
   • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
   • radar oraz pławy EPIRB i SART / radar and buoys EPIRB & SART, 
   • odbiorniki Navtex, GPS / Navtex, GPS receivers,
   •  AIS, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 78,22 cbm, 
 • Załoga / Crew: 5 os. / pers.

Poniżej zdjęcia holownika EUROS / Below photos tug EUROS (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).

Bibliografia / Bibliography:
http://www.fairplay-towage.com/pl/nasza-flota.html
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013


sobota, 18 marca 2017

Z cyklu flota Unibaltic ... cz. 1 - AMARANTHAMARANTH ex CT SUN ex COPPELIA (IMO 7816484, MMSI: 576321000, Sygnał wywoławczy:YJQU6, bandera: Vanuatu) – mały chemikaliowiec zbudowany przez szwedzką stocznię Kalmar Fartygsreparationer z Kalmaru, od września 2006 roku należący do polskiego armatora Unibaltic Sp. z o. o. ze Szczecina.
 • Numer budowy: 447, 
 • Zamówienie: 31.07.1978, 
 • Początek budowy: 22.03.1979, 
 • Zdanie: 28.02.1980,
 • Przebudowa (przedłużenie): 27.05.1998 (Stocznia Nauta, Gdynia PL).

AMARANTH ex CT SUN ex COPPELIA (IMO 7816484, MMSI: 576321000, Sygnał wywoławczy:YJQU6, flag: Vanuatu) – small chemical tanker built by Swedish shipyard Kalmar Fartygsreparationer from Kalmar, since september 2006 belonging to the Polish shipowner from Szczecin Unibaltic Shipping Ltd.
 • Yard number: 447, 
 • Order: 31.07.1978, 
 • Build start: 22.03.1979, 
 • Delivery date: 28.02.1980, 
 • Alternation (ship lengthened): 27.05.1998 (Shipyard Nauta, Gdynia PL).

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (GT / DWT): 4382 / 5850 t, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 118,36 x 15,50 x 6,25 m, 
 • Kadłub / Hull: 
  • typ: podwójny podwójne dno i burty / double hull double bottom, double sides, 
  • grodzie poprzeczne / transverse bulkheads: 8, 
  • pokłady ciągłe / continious decks: 1,
 •  Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 1 silnik diesla / 1 diesel engine: MaK 6 M 551 AK o mocy / with power 2940 kW, 
  • 1 śruba / 1 propeller, 
  • 1 ster / 1 ruder, 
  • stery strumieniowe (dziobowy, rufowy)/ thrusters (bow/stern): 1x400 PS/ ---, 
 • Prędkość / Speed: 18,5 węzła / knots, 
 • Zbiorniki ładunkowe / Cargo Tanks: 
  • liczba zbiorników / No of cargo tanks: 10, 
  • materiał / material: stal nierdzewna / steinless steel, 
  • pojemność zbiorników / cargo tanks capacity: 5752 t., 
 • Pojemność pozostałych zbiorników / Other tank capacities: 
  • balast / ballast: 3348 t., 
 • Urządzenia przeładunkowe / Cargo handling: 14 pomp / 14 pumps.
Poniżej zdjęcia chemikaliowca AMARANTH podczas pobytu w Gdyni (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of a chemical tanker AMARANTH seen during stay in Gdynia (to enlarge click on the photo).
Bibliografia / Bibliography:sobota, 11 marca 2017

Z cyklu holowniki ... cz. 7 - BÓBRBÓBR (IMO: 7645756, MMSI: ---, Sygnał wywoławczy: SPG2475) – holownik typu „Traktor” zbudowany przez radziecką stocznię Petrozavod z Leningradu na zamówienie Centrali Morskiej Importowo - Exportowej CENTROMOR. Przydzielony Zarządowi Portu Gdańsk od 1984 pełnił służbę w ramach Wydziału Usług Żeglugowych. Od 1991 właścicielem holownika jest „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd. Sp. z o. o.

BÓBR (IMO: 7645756, MMSI: ---, Call Sign: SPG2475) – “Tractor” type tug, designed and built by Soviet shipyard Petrozavod in Leningrad on order “Centromor. Assigned to Gdansk Port Authority. Since 1984 she worked for the Department of Shipping Services Port of Gdansk. Since 1991 the owner of the tug is „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd. Sp. z o. o

Jednostki typu SŁOŃ / units type ŚŁOŃ:

 • SŁOŃ – numer stoczniowy / yard number: 578, rok budowy / year of built: 1975, los /fate: w służbie / in service, 
 • BÓBR – numer stoczniowy / yard number: 578, rok budowy / year of built: 1976, los /fate: w służbie / in service.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 111 tony / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 24.20 x 6.95 x 3.53 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla: / 2 diesel engines: Piervomajsk 6CzN 25/34 o mocy / with power 662 kW / 900 HP, 
  • 2 pędniki cykloidalne / 2 cycloidal thrusters: Voith Schneider, 
 • Prędkość / Speed: 12.0 węzłów / knots, 
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • hak holowniczy / towing hook, 
    • uciąg / bollard pull: 10 t., 
  • kotwiczne / anchor: 
   • 2 kotwice / 2 anchors, 
 • wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment: 
  • 2 tratwy pneumatyczne / 2 pneumatic rafts, 
  • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
  • 1 radar / 1 radar,
  •  odbiornik GPS / GPS receiver, 
  • anemometer, 
  • kompas magnetyczny / magnetic compass,, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 15.5 t., 
  • woda / water: 3,6 t.,
 • Załoga / Crew: 3/5os. / pers.

Poniżej zdjęcia holownika BÓBR / Below photos tug BÓBR (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).
Bibliografia / Bibliography:
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013

Z cyklu holowniki ... cz. 6 - SŁOŃSŁOŃ (IMO: 7629025, MMSI: ---, Sygnał wywoławczy: SPG2371) – holownik typu „Traktor” zbudowany przez radziecką stocznię Petrozavod z Leningradu na zamówienie Centrali Morskiej Importowo - Exportowej CENTROMOR. Przydzielony Zarządowi Portu Gdańsk od 1984 pełnił służbę w ramach Wydziału Usług Żeglugowych. Od 1991 właścicielem holownika jest „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd. Sp. z o. o.

SŁOŃ (IMO: 7629025, MMSI: ---, Call Sign: SPG2371) – “Tractor” type tug, designed and built by Soviet shipyard Petrozavod in Leningrad on order CENTROMOR. Assigned to Gdansk Port Authority. Since 1984 she worked for the Department of Shipping Services Port of Gdansk. Since 1991 the owner of the tug is „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd. Sp. z o. o

Jednostki typu SŁOŃ / units type ŚŁOŃ:

 • SŁOŃ – numer stoczniowy / yard number: 579, rok budowy / year of built: 1975, los /fate: w służbie / in service, 
 • BÓBR – numer stoczniowy / yard number: 578, rok budowy / year of built: 1976, los /fate: w służbie / in service,

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 111 tony / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 24.20 x 6.95 x 3.53 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla: / 2 diesel engines: Piervomajsk 6CzN 25/34 o mocy / with power 662 kW / 900 HP, 
  • 2 pędniki cykloidalne / 2 cycloidal thrusters: Voith Schneider, 
 • Prędkość / Speed: 12.0 węzłów / knots, 
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • hak holowniczy / towing hook, 
    • uciąg / bollard pull: 10 t., 
  • kotwiczne / anchor: 
   • 2 kotwice / 2 anchors,
 •  wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment: 
  • 2 tratwy pneumatyczne / 2 pneumatic rafts, 
  • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
  • 1 radar / 1 radar, 
  • odbiornik GPS / GPS receiver, 
  • anemometer, 
  • kompas magnetyczny / magnetic compass,, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 15.5 t., 
  • woda / water: 3,6 t., 
 • Załoga / Crew: 3/5os. / pers.

Poniżej zdjęcia holownika SŁOŃ / Below photos tug SŁOŃ (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).


Bibliografia / Bibliography:
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013