sobota, 25 lutego 2017

Z cyklu kontenerowce dowozowe ... cz. 7 - BIANCA RAMBOWBIANCA RAMBOW (IMO 9297591, MMSI: 211141000, Sygnał wywoławczy: DIFT, bandera: Niemcy) – kontenerowiec dowozowy Typu 168, zbudowany przez stocznię JJ Sietas KG Schiffswerft w Neuenfelde (Hamburg) na zamówienie armatora Reederei Rambow Drochtersen / Assel.

Numer budowy: 1167,
Położenie stępki: 24.06.2002,
Wodowanie: 27.07.2004,
Zakończenie budowy: 24.09.2004.

BIANCA RAMBOW (IMO 9297591, MMSI: 211141000, Call Sign: DIFT, flag: Germany)– Type 168 feeder containership built by shipyard JJ Sietas KG Schiffswerft in Neuenfelde (Hamburg) for order shipowner Reederei Rambow Drochtersen / Assel.

Yard number: 1167,
Keel laid: 24.06.2002,
Launched: 27.07.2004,
Build end: 24.09.2004.

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (GT / DWT): 9981 t / 11286 t, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 134 x 22 x 11.3 m, 
 • Kadłub / Hull: 
  • typ: pojedynczy podwójne dno / single hull double bottom,
  • grodzie wodoszczelne / watertight bulkheads: 4, 
  • pokłady ciągłe / continious decks: 1, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 1 silnik diesla / 1 diesel engine: MaK 9 M43C o mocy / with power 8400 kW, 
  • 1 śruba / 1 propeller, 
  • 1 ster / 1 ruder, 
  • stery strumieniowe (dziobowy, rufowy)/ thrusters (bow/stern): 1x750kw/1x450kW, 
 • Prędkość / Speed: 18,5 węzła / knots, 
 • Ładownie / luki / Holds / hatches: 4/4, 
 • Pojemność ładunkowa / Cargo capacity: 
  • kontenery 20`/ 20` containers: 868 TEU, 
  • kontenery 14`/ 14` containers: 585 TEU, 
  • kontenery chłodzone / reefer containers: 204 TEU, 
  • kontenery 40` / 40` containers: 392 FEU, 
 • Pojemność zbiorników / Tank capacities: 
  • paliwo / fuel: 861 t., 
  • woda pitna / fresh water: 128 t., 
  • balast / ballast: 4030 t., 
 • Urządzenia przeładunkowe / Cargo handling: brak / none, 
 • Załoga / crew: 19 os./pers.

Poniżej zdjęcia kontenerowca dowozowego BIANCA RAMBOW (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: photos of feeder containership BIANCA RAMBOW (to enlarge click on the photo):Bibliografia / Bibliography:
Gerd Uwe Detlefsern – Die Typeschiffe der Sietas-Werft: Register der Trockenfrachter, Hauschild Bremen.sobota, 18 lutego 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 39 - HMS BULWARK (L 15)HMS BULWARK (L 15) brytyjski okręt desantowy-dok klasy Albion (dwie jednostki) – klasy zaprojektowanej i zbudowanej przez stocznię BAE Systems Marine (dawna Vickers Shipbuilding & Engineering) w Barrow-in-Furness w celu zastąpienia w służbie dwóch starych jednostek klasy Fearless (HMS FEARLESS i HMS INTREPID). Wcielenie do służby HMS BULWARK miało miejsce dnia 10.12.2004 roku a jego macierzystą bazą została HMNB Devonport w Plymouth. Jedną z pierwszych misji okrętu był udział w mającej miejsce w lipcu 2006 roku Operacji Highbrow (Kryzys Izraelsko – Libański), podczas której w Bejrucie na okręt ewakuowano 1300 obywateli Zjednoczonego Królestwa. W październiku 2008 roku HMS BULWARK wraz z lotniskowcem HMS ARK ROYAL i francuskim okrętem desantowym FS TONNERRE wziął udział w ćwiczeniach Joint Warrior 2008, które odbywały się na wodach Firth of Clyde. W maju 2010 roku okręt rozpoczął w stoczni HMNB Devonport trwający 8 miesięcy i kosztujący 30 milionów funtów remont i modernizację. Od października 2011 do czerwca 2015 roku HMS BULWARK pełnił rolę jednostki flagowej Royal Navy. W lutym 2012 roku w ramach przygotowań do mających odbyć się w marcu u wybrzeży Norwegii ćwiczeń Cold Response HMS BULWARK odbył rejs po Bałtyku, w trakcie którego zawinął do portu w Gdyni, gdzie okręt udostępniono do zwiedzania. W kwietniu 2012 okręt po raz kolejny uczestniczył w odbywających się u wybrzeży Szkocji ćwiczeniach Joint Warrior, podczas których wchodził w skład Grupy Zadaniowej Cougar 13. Pod koniec 2014 roku w ramach grupy zadaniowej Cougar 14 okręt uczestniczył w międzynarodowych ćwiczeniach zwalczania zagrożeń ze strony min (IMCMEX – International Mine Counter Measures Exrecise). Pomiędzy kwietniem a lipcem 2015 roku HMS BULWARK w ramach Operacji Weald operował u wybrzeży Włoch, wspierając poszukiwania i akcje ratunkowe imigrantów uciekających do Europy z krajów Afryki Północnej. Po wejściu do służby w 2016 r. (po remoncie i modernizacji) siostrzanego HMS ALBION – HMS BULWARK w ramach cięcia kosztów operacyjnych ma zostać przesunięty do rezerwy.

HMS BULWARK (L 15) a British landing ship-dock class Albion (2 units) – class designed and built by the shipyard BAE Systems Marine (formerly Vickers Shipbuilding & Engineering) in Barrow-in-Furness to replace in the service two old units class Fearless (HMS FEARLESS and HMS INTREPID). The HMS BULWARK commissioning ceremony took place on 10.12.2004 and his home base was HMNB Devonport in Plymouth. One of the ship first missions was, took place in July 2006 - Operation Highbrow, during which ship evacuated from Beirut around 1300 United Kingdom nationals. In October 2008 HMS BULWARK along with the aircraft carrier HMS ARK ROYAL and French amphibious assault ship FS TONNERRE took part in the Exercise Joint Warrior 2008, which took place on the waters of Firth of Clyde. In May 2010 she started in the shipyard HMNB Devonport, lasted eight months and costing 30 million pounds refurbishment and modernization. From October 2011 until June 2015 HMS Bulwark served as the flagship unit of the Royal Navy. In February 2012, in preparation for the to be held in March of the coast of Norway Exercise Cold Response HMS BULWARK took a Baltic cruise, during which visited port in Gdynia, where she was made available for the public. In April 2012, she once again participated in the taking place off the coast of Scotland Exercise Joint Warrior, during which was a part of Task Group Cougar 13. At the end of 2014 within the Task Group Cougar 14 she participated in International Mine Counter Measures Exercise (IMCMEX). Between April and July 2015 HMS BULWARK as a part of Operation Weald operated of the coast of Italy, supporting search and rescue migrants, fleeing to Europe from North Africa. After entering service in 2016 (after refurbishment and modernization) sister ship HMS ALBION – HMS BULWARK as a part of cutting operation costs will be moved into reserve.

Jednostki klasy Albion/ Units class Albion:

 • HMS ALBION (L 14) – położenie stępki / keel laid: 23.05.1998, wodowanie / launched: 09.03.200,. wcielenie do służby / commissioned: 19.06.2003, 
 • HMS BULWARK (L 15) – położenie stępki / keel laid: 27.01.2000, wodowanie / launched: 15.11.2001. wcielenie do służby / commissioned: 10.12.2004.Dowódcy HMS BULWARK / HMS BULWARK Commanders:

 • 2004 – 2005: Captain Jeremy Stanford RN, 
 • 2005 – 2006: Captain Clive Johnstone RN, 
 • 2006 – 2008: Captain Jeremy Blunden RN, 
 • 2008 – 2009: Captain Wayne Keble (RN), 
 • 2009 – 2010: Captain Gavin Pritchard RN, 
 • 2010 – 2012: Captain Alexander Burton RN, 
 • 2012 – 2013: Captain Andrew Burns RN, 
 • 2014 – 2015: Captain Dean Bassett RN, 
 • 2015: Captain Nick Cooke-Priest RN, 
 • 2015 -  :Captain James Parkin RN/

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (GT / DWT): 24471 tony / tons, 16.000, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 172 x 29 x 7.1 m, 
 • Kadłub (typ i materiał) / hull (type & material): – pojedynczy – stal/ monohull – stal, 
 • Napęd / propulsion: spalinowo – elektryczny / diesel - electric, 
 • 2 silniki diesla Paxman Wartsila Vasa 16V32E / 2 diesel engines: Wartsila Vasa 16V32E, 
 • 2 silniki diesla Paxman Wartsila Vasa 4R32E / 2 diesel engines: Wartsila Vasa 4R32E, 
 • 2 silniki elektryczne / 2 electric engines, 
 • 2 śruby / 2 propellers,
 •  Prędkość / Speed: 18 węzłów / knots, 
 • Zasięg / Range: 8.000 Mm /Sm,
 •  Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
 • 2 radary Kelvin Hughes Typ 1007/8 (pasmo I) / 2 radars Kelvin Hughes Type 1007/8 (band: I), 
 • 1 radar BAE Systems Maritime Services Typ 997 Artisan 3D (pasmo E/F) zastąpił stary radar Typu 996 / 1 radar BAE Systems Maritime Services Typ 997 Artisan 3D (band E/F) replaced old radar Type 996, 
 • system dowodzenia / combat data system: ADAWS 2000, 
 • system walki elektronicznej / ESM system UAT/1-4, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 2 x VI systemy obrony na bliskim dystansie Goalkeeper kal. 30 mm / 1 x VI CIWS Goalkeeper cal. 30 mm, 
  • 2 x II działka automatyczne kal. 30 mm / 2 x II automatic cannons cal. 30 mm, 
  • 2 wielolufowe karabiny maszynowe Mk. 44 kal. 7.62 mm / 2 x Mk 44. Miniguns cal. 7.62 mm, 
  • 4 x I karabiny maszynowe kal. 7.62 mm / 4 x I general purpose machine guns cal. 7.62 mm, 
  • 8 wyrzutni flar: / 8 decoy launchers: Seagnat,
 • Wyposażenie desantowe: / landing operations equipment: 
  • zatapialny dok i pokład ładunkowy / well deck and cargo deck, 
  • rufowy pokład lotniczy ze stanowiskami dla dwóch śmigłowców typu Chinook / aft flight deck with two landing spots for helicopters type Chinook, 
  • 4 barki desantowe typu LCU Mk 10 umieszczone parami w zatapialnym doku / 4 landing craft type LCU Mk 10 arranged in pairs in a well dock, 
  • 4 małe łodzie desantowe typu LCVP Mk 5 podwieszone na żurawikach na głównym pokładzie (po dwie na każdą burtę) / 4 small landing crafts type LCVP Mk 5 carried on davits on the main deck (two on each side), 
  • 1 x 52 tonowy pojazd ewakuacyjny / 1 x 52 beach recovery vehicle, 
  • 2 ciągniki / 2 tractors,
 • Pojemność ładunkowa: 
  • Żołnierze Królewskiej Piechoty Morskiej / Royal Marines: 405 os/ pers, 
  • 31 dużych ciężarówek i 35 mniejszych pojazdów lub sześc czołgów Challenger 2 i 30 transporterów opancerzonych / 31 large trucks and 36 smaller vehicles or 6 Challenger 2 tanks and 30 armoured personel carriers,
 • Załoga / Crew: 325 os. / pers..
Poniżej: zdjęcia HMS BULWARK podczas wizyty w Gdyni (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below: photos of HMS BULWARK during visit in Gdynia (to enlarge click on the photo).


Bibliografia / Bibliography: