piątek, 27 stycznia 2017

Z cyklu holowniki ... cz. 5 - ZEUS

ZEUS (IMO: 6605503, MMSI: 261205000, Sygnał wywoławczy: SQLH) – holownik portowo – redowy zbudowany przez duńską stocznię Svendborg Skibsvaeerft w Svendborgu na zamówienie Zarządu Portu Szczecin (później Zarząd Portu Szczecin Świnoujście). Od momentu podniesienia bandery holownik ZEUS uczestniczył w wielu akcjach i tak: pomiędzy 9-10 kwietnia 1970 roku wraz z innymi holownikami brał udział w ściąganiu z mielizny masowca KOPALNIA MIECHOWICE, 16 grudnia 1973 ściągał z mielizny na torze wodnym do Szczecina drobnicowiec RUCIANE, 16 sierpnia 1977 wraz z holownikiem ROSOMAK ściągnął z mielizny w pobliżu Świnoujścia statek AEGIS UNITY. W 1991 nowym armatorem jednostki zostaje Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. w Szczecinie. W lipcu 2012 ZUŻ Sp. z o. o. zostaje przejęta przez niemieckiego armatora Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen - Rostok. Obecnym armatorem jest Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen - Rostok a operatorem Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o., Szczecin. W nocy 23 września 2015 roku w szwedzkim porcie Sölvesborg, na stojącym przy nadbrzeżu ZEUSIE wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 4 członków załogi a 3 odniosło rany. Po remoncie holownik powrócił do służby.

ZEUS (IMO: 6605503, MMSI: 261205000, Call Sign: SQLH) – harbor-roadstead tug built by Danish shipyard Svendborg Skibsvaeerft in Svendborg on order Szczecin Port Authority (later Szczecin – Swinoujscie Port Authority). Since the raising of the flag tug ZEUS participated in many actions and so: between 9-10 April 1970- along with other tugs pulled out form the shallows bulk carrier KOPALNIA MIECHOWICE, December 16, 1973 pulled out of the shallows on the fairway to Szczecin cargo ship RUCIANE, August 16, 1977 along with tug ROSOMAK pulled out from the shallows near Swinoujscie cargo ship AEGIS UNITY. In 1991 unit new shipowner was Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. in Szczecin. In July 2012 ZUŻ was taken over by the German shipowner Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostock. The current shipowner is Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostock and operator is Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o., Szczecin. On the night of September 23, 2015 in the Swedish port Sölvesborg, standing at quay tug Zeus was a fire, which killed four crew members and three wounded. After renovation tug returned to service.

Jednostki typu Zeus / Units type Zeus:

 • ATLAS II – numer stoczniowy / yards number: 115, rok budowy / year of built: 01.06.1966, los /fate: sprzedany w 2014 i przemianowany na WAF 1 / sold & renamed to WAF 2, 
 • CYKLOP – numer stoczniowy / yards number: 114, rok budowy / year of built: 10.06.1966, los /fate: w służbie / in service, 
 • HERKULES II – numer stoczniowy / yards number: 116 / n/a, rok budowy / year of built: 01.08.1966, los /fate: sprzedany w 2014 i przemianowany na WAF 1 / sold & renamed to WAF 1, 
 • HERAKLES – numer stoczniowy / yards number: 117, rok budowy / year of built: 05.08.1966, los /fate: zezłomowany w Gdańsku w 2012 roku / scrapped in Gdansk in 2012, 
 • KRONOS – numer stoczniowy / yards number: 118, rok budowy / year of built: 1966, los /fate: sprzedany ukraińskiemu armatorowi w 2016 roku / sold to Ukrainian shipowner in 2016, 
 • ZEUS – numer stoczniowy / yards number: 113, rok budowy / year of built: 30.03.1966, los /fate: w służbie / in service,

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 186 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 28,58 x 8,00 x 3,25 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla: / 2 diesel engines: B&W DE 26-MTB F40 o łącznej mocy / with total power 1214 kW / 1651 HP, 
  • 1 śruba / 1 propeller, 
 • Prędkość / Speed: 10,0 węzła / knots,
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • 1 hak holowniczy / 1 towing hook, 
    • uciąg / bollard pull: 23,5 t., 
   • kabestan / capstan: 5 t., 
   • automatyczna wciągarka holownicza typu: Towimor z bębnem holowniczym – stalowa lina o długości 600 m. i średnicy 36 mm / automatic towing winch type: Towimor with towing drum – steel cable with a length of 600 m & a diameter of 36 mm, 
  • kotwiczne / anchor: 
   • 2 kotwice obsługiwane przez elektryczną windę kotwiczną: / 2 anchors operated by an electric wind lass, 
  • wyposażenie przeciw pożarowe - ratunkowe / fire fighting – salvage equipment: 
   • 1 pompa pożarowa / 1 fire pump, 
   • 1 umieszczone na sterówce działko wodne / 1 placed on a wheelhouse water cannon, 
  • wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment: 
   • tratwy pneumatyczne / pneumatic rafts, 
   • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
   • 2 radary oraz pławy EPIRB i SART / 2 radars and buoys EPIRB & SART, 
   • autopilot, 
   • odbiorniki Navtex, GPS / Navtex, GPS receivers, 
   • AIS, 
   • echosonda / echo sounder, 
   • kompas magnetyczny / magnetic compass, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 55,4 cbm, 
  • woda / water: 8,90 cbm, 
  • olej smarny / lube oil:  0,8 cbm, 
 • Załoga / Crew: 12 os. / pers.

Poniżej zdjęcia holownika ZEUS / Below photos tug ZEUS (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).















Bibliografia / Bibliography:
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz