piątek, 13 stycznia 2017

Z cyklu holowniki ... cz. 4 - HERAKLES

HERAKLES (IMO: 6614853, MMSI: ---, Sygnał wywoławczy: SQFD) – holownik portowo – redowy zbudowany przez duńską stocznię Svendborg Skibsvaeerft w Svendborgu na zamówienie Zarządu Portu Gdynia. Od 1984 roku holownik pracował w Wydziale Usług Żeglugowych Morskiego Portu w Gdyni. Pomiędzy 1991 a 2011 właścicielem holownika był WUŻ – Shipping and Port Services Gdynia Co. Ltd. We wrześniu 2011 firma ta wraz z całym majątkiem została przejęta przez Fairplay Polska Sp. z o. o. Dnia 29 lutego 2012 roku wycofany ze służby HERAKLES odholowany został przez holownik FAIRPLAY IV do Gdańska, gdzie pocięto go na złom.

HERAKLES (IMO: 6614853, MMSI: ---, Call Sign: SQFD) – harbor-roadstead tug built by Danish shipyard Svendborg Skibsvaeerft in Svendborg on order Gdynia Port Authority. Since 1984 she worked for the Department of Shipping Services Port of Gdynia. Between 1991 – 2011 the owner of the tug was WUŻ – Shipping and Port Services Gdynia Co. Ltd. In September 2011 the company with all its assets were taken over by Fairplay Polska Sp. z o. o. February 29, 2012 decommissioned HERAKLES was towed by tug FAIRPLAY IV to Gdansk, where it was cut for scrap.

Jednostki typu Zeus / Units type Zeus:

 • ATLAS II – numer stoczniowy / yards number: 115, rok budowy / year of built: 01.06.1966, los /fate: w służbie / in service, 
 • CYKLOP – numer stoczniowy / yards number: 114, rok budowy / year of built: 10.06.1966, los /fate: w służbie / in service, 
 • HERKULES II – numer stoczniowy / yards number: 116 / n/a, rok budowy / year of built: 01.08.1966, los /fate: sprzedany w 2014 i przemianowany na WAF 1 / sold & renamed to WAF 1, 
 • HERAKLES – numer stoczniowy / yards number: 117, rok budowy / year of built: 05.08.1966, los /fate: zezłomowany w Gdańsku w 2012 roku / scrapped in Gdansk in 2012, 
 • KRONOS – numer stoczniowy / yards number: 118, rok budowy / year of built: 1966, los /fate: sprzedany ukraińskiemu aramtorowi w 2016 / sold to Ukrainian shipowner in 2016, 
 • ZEUS – numer stoczniowy / yards number: 113, rok budowy / year of built: 30.03.1966, los /fate: w służbie / in service.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 183 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 28,60 x 8,00 x 3,23 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla: / 2 diesel engines: B&W DE 26-MTB F40 o łącznej mocy / with total power 1214 kW / 1651 HP, 
  • 1 śruba / 1 propeller, 
 • Prędkość / Speed: 10,0 węzła / knots, 
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • 1 hak holowniczy / 1 towing hook, 
    • uciąg / bollard pull: 23,5 t., 
   • kabestan / capstan: 5 t., 
   • automatyczna wciągarka holownicza typu: Towimor z bębnem holowniczym – stalowa lina o długości 600 m. i średnicy 36 mm / automatic towing winch type: Towimor with towing drum – steel cable with a length of 600 m & a diameter of 36 mm, 
  • kotwiczne / anchor: 
   • 2 kotwice obsługiwane przez elektryczną windę kotwiczną: / 2 anchors operated by an electric wind lass, 
  • wyposażenie przeciw pożarowe - ratunkowe / fire fighting – salvage equipment: 
   • 1 pompa pożarowa / 1 fire pump, 
   • 1 umieszczone na sterówce działko wodne / 1 placed on a wheelhouse water cannon, 
  • wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment: 
   • 4 tratwy pneumatyczne, każda dla 10 osób / 4 pneumatic rafts, each for 10 pesons, 
  • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
   • 2 radary oraz pławy EPIRB i SART / 2 radars and buoys EPIRB & SART, 
   • autopilot, 
   • odbiorniki Navtex, GPS / Navtex, GPS receivers, 
   • AIS, 
   • echosonda / echo sounder, 
   • kompas magnetyczny / magnetic compass, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 55,4 cbm, 
  • woda / water: 8,90 cbm, 
  • olej smarny / lube oil: 0,8 cbm, 
 • Załoga / Crew: 12 os. / pers.


Poniżej zdjęcia holownika HERAKLES / Below photos tug HERAKLES (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).


Bibliografia / Bibliography:
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz