piątek, 27 stycznia 2017

Z cyklu holowniki ... cz. 5 - ZEUS

ZEUS (IMO: 6605503, MMSI: 261205000, Sygnał wywoławczy: SQLH) – holownik portowo – redowy zbudowany przez duńską stocznię Svendborg Skibsvaeerft w Svendborgu na zamówienie Zarządu Portu Szczecin (później Zarząd Portu Szczecin Świnoujście). Od momentu podniesienia bandery holownik ZEUS uczestniczył w wielu akcjach i tak: pomiędzy 9-10 kwietnia 1970 roku wraz z innymi holownikami brał udział w ściąganiu z mielizny masowca KOPALNIA MIECHOWICE, 16 grudnia 1973 ściągał z mielizny na torze wodnym do Szczecina drobnicowiec RUCIANE, 16 sierpnia 1977 wraz z holownikiem ROSOMAK ściągnął z mielizny w pobliżu Świnoujścia statek AEGIS UNITY. W 1991 nowym armatorem jednostki zostaje Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. w Szczecinie. W lipcu 2012 ZUŻ Sp. z o. o. zostaje przejęta przez niemieckiego armatora Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen - Rostok. Obecnym armatorem jest Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen - Rostok a operatorem Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o., Szczecin. W nocy 23 września 2015 roku w szwedzkim porcie Sölvesborg, na stojącym przy nadbrzeżu ZEUSIE wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 4 członków załogi a 3 odniosło rany. Po remoncie holownik powrócił do służby.

ZEUS (IMO: 6605503, MMSI: 261205000, Call Sign: SQLH) – harbor-roadstead tug built by Danish shipyard Svendborg Skibsvaeerft in Svendborg on order Szczecin Port Authority (later Szczecin – Swinoujscie Port Authority). Since the raising of the flag tug ZEUS participated in many actions and so: between 9-10 April 1970- along with other tugs pulled out form the shallows bulk carrier KOPALNIA MIECHOWICE, December 16, 1973 pulled out of the shallows on the fairway to Szczecin cargo ship RUCIANE, August 16, 1977 along with tug ROSOMAK pulled out from the shallows near Swinoujscie cargo ship AEGIS UNITY. In 1991 unit new shipowner was Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. in Szczecin. In July 2012 ZUŻ was taken over by the German shipowner Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostock. The current shipowner is Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostock and operator is Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o., Szczecin. On the night of September 23, 2015 in the Swedish port Sölvesborg, standing at quay tug Zeus was a fire, which killed four crew members and three wounded. After renovation tug returned to service.

Jednostki typu Zeus / Units type Zeus:

 • ATLAS II – numer stoczniowy / yards number: 115, rok budowy / year of built: 01.06.1966, los /fate: sprzedany w 2014 i przemianowany na WAF 1 / sold & renamed to WAF 2, 
 • CYKLOP – numer stoczniowy / yards number: 114, rok budowy / year of built: 10.06.1966, los /fate: w służbie / in service, 
 • HERKULES II – numer stoczniowy / yards number: 116 / n/a, rok budowy / year of built: 01.08.1966, los /fate: sprzedany w 2014 i przemianowany na WAF 1 / sold & renamed to WAF 1, 
 • HERAKLES – numer stoczniowy / yards number: 117, rok budowy / year of built: 05.08.1966, los /fate: zezłomowany w Gdańsku w 2012 roku / scrapped in Gdansk in 2012, 
 • KRONOS – numer stoczniowy / yards number: 118, rok budowy / year of built: 1966, los /fate: sprzedany ukraińskiemu armatorowi w 2016 roku / sold to Ukrainian shipowner in 2016, 
 • ZEUS – numer stoczniowy / yards number: 113, rok budowy / year of built: 30.03.1966, los /fate: w służbie / in service,

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 186 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 28,58 x 8,00 x 3,25 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla: / 2 diesel engines: B&W DE 26-MTB F40 o łącznej mocy / with total power 1214 kW / 1651 HP, 
  • 1 śruba / 1 propeller, 
 • Prędkość / Speed: 10,0 węzła / knots,
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • 1 hak holowniczy / 1 towing hook, 
    • uciąg / bollard pull: 23,5 t., 
   • kabestan / capstan: 5 t., 
   • automatyczna wciągarka holownicza typu: Towimor z bębnem holowniczym – stalowa lina o długości 600 m. i średnicy 36 mm / automatic towing winch type: Towimor with towing drum – steel cable with a length of 600 m & a diameter of 36 mm, 
  • kotwiczne / anchor: 
   • 2 kotwice obsługiwane przez elektryczną windę kotwiczną: / 2 anchors operated by an electric wind lass, 
  • wyposażenie przeciw pożarowe - ratunkowe / fire fighting – salvage equipment: 
   • 1 pompa pożarowa / 1 fire pump, 
   • 1 umieszczone na sterówce działko wodne / 1 placed on a wheelhouse water cannon, 
  • wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment: 
   • tratwy pneumatyczne / pneumatic rafts, 
   • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
   • 2 radary oraz pławy EPIRB i SART / 2 radars and buoys EPIRB & SART, 
   • autopilot, 
   • odbiorniki Navtex, GPS / Navtex, GPS receivers, 
   • AIS, 
   • echosonda / echo sounder, 
   • kompas magnetyczny / magnetic compass, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 55,4 cbm, 
  • woda / water: 8,90 cbm, 
  • olej smarny / lube oil:  0,8 cbm, 
 • Załoga / Crew: 12 os. / pers.

Poniżej zdjęcia holownika ZEUS / Below photos tug ZEUS (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).Bibliografia / Bibliography:
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013


piątek, 20 stycznia 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 38 SEEHUND 1 - 18SEEHUND (Foka) 1 – 18 – niemieckie drony przeciwminowe zbudowane przez stocznię MaK – Maschinenbau Kiel wchodzące w skład systemu Troika (obecna wersja Troika Plus). Pierwotnie okrętami matkami dronów były trałowce klasy Lindau (Typ 351) a po ich wycofaniu ze służby rolę tę przejęły jednostki klasy Ensdorf (Typ 343). Pomiędzy 2007 a 2011 w stoczni P+S Werften GMH w Straslundzie wszystkie „foki” przeszły generalny remont i modernizację, która miała na celu wydłużyć okres ich służby.

SEEHUND (Seal) 1 – 18 – German minesweeping drones built by the shipyard MaK Maschinenbau Kiel, included in the system Troika (the current version Troika Plus). Originally mother ships of the drones were minesweepers class Lindau (Type 351) and after their withdrawal from service this role took over the units class Ensdorf (Type 343). Between 2007 and 2011 in the shipyard P+S Werften GmbH in Stralsund all “seals” have undergone major renovation and modernization, which was to extend the period of their service.

Jednostki klasy Seehund / Units class Seehund:

 • 1 – wcielenie do służby / commissioned: 05.05.1981, okręt matka / mother ship: FGS HAMELN, 
 • 2 – wcielenie do służby / commissioned: 05.05.1981, okręt matka / mother ship: FGS HAMELN, 
 • 3 – wcielenie do służby / commissioned: 05.05.1981, okręt matka / mother ship: FGS HAMELN, 
 • 4 – wcielenie do służby / commissioned: 04.03.1982, okręt matka / mother ship: FGS AUERBACH/OBERPFLAZ, 
 • 5 – wcielenie do służby / commissioned: 04.03.1982, okręt matka / mother ship: FGS AUERBACH/OBERPFLAZ, 
 • 6 – wcielenie do służby / commissioned: 04.03.1982, okręt matka / mother ship: FGS AUERBACH/OBERPFLAZ, 
 • 7 – wcielenie do służby / commissioned: 17.09.1981, okręt matka / mother ship: FGS SIEGBURG, 
 • 8 – wcielenie do służby / commissioned: 17.09.1981, okręt matka / mother ship: FGS SIEGBURG, 
 • 9 – wcielenie do służby / commissioned: 17.09.1981, okręt matka / mother ship: FGS SIEGBURG, 
 • 10 – wcielenie do służby / commissioned: 11.11.1981, okręt matka / mother ship: FGS SIEGBURG, 
 • 11 – wcielenie do służby / commissioned: 11.11.1981, okręt matka / mother ship: FGS HAMELN, 
 • 12 – wcielenie do służby / commissioned: 11.11.1981, okręt matka / mother ship: FGS PEGNITZ, 
 • 13 – wcielenie do służby / commissioned: 24.05.1982, okręt matka / mother ship: FGS PEGNITZ, 
 • 14 – wcielenie do służby / commissioned: 24.05.1982, okręt matka / mother ship: FGS PEGNITZ, 
 • 15 – wcielenie do służby / commissioned: 24.05.1982, okręt matka / mother ship: FGS PEGNITZ, 
 • 16 – wcielenie do służby / commissioned: 07.11.1983, okręt matka / mother ship: FGS ENSDORF, 
 • 17 – wcielenie do służby / commissioned: 07.11.1983, okręt matka / mother ship: FGS ENSDORF, 
 • 18 – wcielenie do służby / commissioned: 07.11.1983, okręt matka / mother ship: FGS ENSDORF.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 99 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 26,9 x 4,6 x 1,4 m, 
 • Kadłub (typ i materiał) / hull (type & material): pojedynczy – stalowy szkielet drewniany kadłub / monohull – steel frazes wooden hull, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 1 x 12 cylindrowy silnik diesla / 1 x 12cylinders diesel engines: MWM TRHS 518A o mocy / with power 445 KM /HP, 
  • Śruba-ster / propeller-ruder: 1 Schottel, 
  • dziobowy ster strumieniowy / bow thruster: 1 
 • Prędkość / Speed: 9.2 węzła / knots, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • systemy komunikacyjne / communication systems, 
 • Uzbrojenie / Armament: brak / none, 
 • Wyposażenie przeciwminowe / Minesweeping equipment: 
  • 2 zestawy trałów mechanicznych / 2 sets of mechanical minesweeping gears: SDG-21 Oropesa,
 • Załoga / Crew: 2 os. (czasowo) / pers (temporarily).

Poniżej: zdjęcia dronów SEEHUND wykonane w Kilonii / Below: photos SEEHUND drones that was taken in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).Bibliografia / Bibliography:


piątek, 13 stycznia 2017

Z cyklu holowniki ... cz. 4 - HERAKLES

HERAKLES (IMO: 6614853, MMSI: ---, Sygnał wywoławczy: SQFD) – holownik portowo – redowy zbudowany przez duńską stocznię Svendborg Skibsvaeerft w Svendborgu na zamówienie Zarządu Portu Gdynia. Od 1984 roku holownik pracował w Wydziale Usług Żeglugowych Morskiego Portu w Gdyni. Pomiędzy 1991 a 2011 właścicielem holownika był WUŻ – Shipping and Port Services Gdynia Co. Ltd. We wrześniu 2011 firma ta wraz z całym majątkiem została przejęta przez Fairplay Polska Sp. z o. o. Dnia 29 lutego 2012 roku wycofany ze służby HERAKLES odholowany został przez holownik FAIRPLAY IV do Gdańska, gdzie pocięto go na złom.

HERAKLES (IMO: 6614853, MMSI: ---, Call Sign: SQFD) – harbor-roadstead tug built by Danish shipyard Svendborg Skibsvaeerft in Svendborg on order Gdynia Port Authority. Since 1984 she worked for the Department of Shipping Services Port of Gdynia. Between 1991 – 2011 the owner of the tug was WUŻ – Shipping and Port Services Gdynia Co. Ltd. In September 2011 the company with all its assets were taken over by Fairplay Polska Sp. z o. o. February 29, 2012 decommissioned HERAKLES was towed by tug FAIRPLAY IV to Gdansk, where it was cut for scrap.

Jednostki typu Zeus / Units type Zeus:

 • ATLAS II – numer stoczniowy / yards number: 115, rok budowy / year of built: 01.06.1966, los /fate: w służbie / in service, 
 • CYKLOP – numer stoczniowy / yards number: 114, rok budowy / year of built: 10.06.1966, los /fate: w służbie / in service, 
 • HERKULES II – numer stoczniowy / yards number: 116 / n/a, rok budowy / year of built: 01.08.1966, los /fate: sprzedany w 2014 i przemianowany na WAF 1 / sold & renamed to WAF 1, 
 • HERAKLES – numer stoczniowy / yards number: 117, rok budowy / year of built: 05.08.1966, los /fate: zezłomowany w Gdańsku w 2012 roku / scrapped in Gdansk in 2012, 
 • KRONOS – numer stoczniowy / yards number: 118, rok budowy / year of built: 1966, los /fate: sprzedany ukraińskiemu aramtorowi w 2016 / sold to Ukrainian shipowner in 2016, 
 • ZEUS – numer stoczniowy / yards number: 113, rok budowy / year of built: 30.03.1966, los /fate: w służbie / in service.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 183 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 28,60 x 8,00 x 3,23 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla: / 2 diesel engines: B&W DE 26-MTB F40 o łącznej mocy / with total power 1214 kW / 1651 HP, 
  • 1 śruba / 1 propeller, 
 • Prędkość / Speed: 10,0 węzła / knots, 
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • 1 hak holowniczy / 1 towing hook, 
    • uciąg / bollard pull: 23,5 t., 
   • kabestan / capstan: 5 t., 
   • automatyczna wciągarka holownicza typu: Towimor z bębnem holowniczym – stalowa lina o długości 600 m. i średnicy 36 mm / automatic towing winch type: Towimor with towing drum – steel cable with a length of 600 m & a diameter of 36 mm, 
  • kotwiczne / anchor: 
   • 2 kotwice obsługiwane przez elektryczną windę kotwiczną: / 2 anchors operated by an electric wind lass, 
  • wyposażenie przeciw pożarowe - ratunkowe / fire fighting – salvage equipment: 
   • 1 pompa pożarowa / 1 fire pump, 
   • 1 umieszczone na sterówce działko wodne / 1 placed on a wheelhouse water cannon, 
  • wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment: 
   • 4 tratwy pneumatyczne, każda dla 10 osób / 4 pneumatic rafts, each for 10 pesons, 
  • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
   • 2 radary oraz pławy EPIRB i SART / 2 radars and buoys EPIRB & SART, 
   • autopilot, 
   • odbiorniki Navtex, GPS / Navtex, GPS receivers, 
   • AIS, 
   • echosonda / echo sounder, 
   • kompas magnetyczny / magnetic compass, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 55,4 cbm, 
  • woda / water: 8,90 cbm, 
  • olej smarny / lube oil: 0,8 cbm, 
 • Załoga / Crew: 12 os. / pers.


Poniżej zdjęcia holownika HERAKLES / Below photos tug HERAKLES (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).


Bibliografia / Bibliography:
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013


piątek, 6 stycznia 2017

Z cyklu holowniki ... cz. 3 - CYKLOPCYKLOP (IMO: 6605448, MMSI: 261195000, Sygnał wywoławczy: SQLI) – holownik portowo – redowy zbudowany przez duńską stocznię Svendborg Skibsvaeerft w Svendborgu na zamówienie Zarządu Portu Szczecin (później Zarząd Portu Szczecin Świnoujście). W 1991 roku nowym armatorem jednostki zostaje Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. w Szczecinie. W lipcu 2012 roku ZUŻ Sp. z o. o. zostaje przejęta przez niemieckiego armatora Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostok. Obecnym armatorem jest Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostok a operatorem Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o., Szczecin.

CYKLOP (IMO: 6605448, MMSI: 261195000, Call Sign: SQLI) – harbor-roadstead tug built by Danish shipyard Svendborg Skibsvaeerft in Svendborg on order Szczecin Port Authority (later Szczecin – Swinoujscie Port Authority). In 1991 unit new shipowner was Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o. in Szczecin. In July 2012 ZUŻ was taken over by the German shipowner Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostock. The current shipowner is Otto Wulf GmbH & Co. KG, Cuxhafen-Rostock and operator is Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o., Szczecin.

Jednostki typu Zeus / Units type Zeus:

 • ATLAS II – numer stoczniowy / yards number: 115, rok budowy / year of built: 01.06.1966, los /fate: (jak wyżej / as above), 
 • CYKLOP – numer stoczniowy / yards number: 114, rok budowy / year of built: 10.06.1966, los /fate: w służbie / in service, 
 • HERKULES II – numer stoczniowy / yards number: 116 / n/a, rok budowy / year of built: 01.08.1966, los /fate: sprzedany w 2014 i przemianowany na WAF 1 / sold & renamed to WAF 1, 
 • HERAKLES – numer stoczniowy / yards number: 117, rok budowy / year of built: 05.08.1966, los /fate: zezłomowany w Gdańsku w 2012 roku / scrapped in Gdansk in 2012, 
 • KRONOS – numer stoczniowy / yards number: 118, rok budowy / year of built: 1966, los /fate: sprzedany ukraińskiemu armatorowi w 2016 roku / sold to Ukrainian shipowner in 2016, 
 • ZEUS – numer stoczniowy / yards number: 113, rok budowy / year of built: 30.03.1966, los /fate: w służbie / in service.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 186 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 28,58 x 8,00 x 3,25 m, 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel, 
 • Ilość pokładów / Deck number: 1, 
 • Napęd / Propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla: / 2 diesel engines: B&W DE 26-MTB F40 o łącznej mocy / with total power 1214 kW / 1651 HP, 
  • 1 śruba / 1 propeller, 
 • Prędkość / Speed: 10,0 węzła / knots, 
 • Wyposażenie pokładowe / Deck equipment: 
  • holownicze / towing: 
   • 1 hak holowniczy / 1 towing hook, 
    • uciąg / bollard pull: 23,5 t., 
   • kabestan / capstan: 5 t., 
   • automatyczna wciągarka holownicza typu: Towimor z bębnem holowniczym – stalowa lina o długości 600 m. i średnicy 36 mm / automatic towing winch type: Towimor with towing drum – steel cable with a length of 600 m & a diameter of 36 mm, 
  • kotwiczne / anchor: 
   • 2 kotwice obsługiwane przez elektryczną windę kotwiczną: / 2 anchors operated by an electric wind lass,
  •  wyposażenie przeciw pożarowe - ratunkowe / fire fighting – salvage equipment: 
   • 1 pompa pożarowa / 1 fire pump, 
   • 1 umieszczone na sterówce działko wodne / 1 placed on a wheelhouse water cannon, 
  • wyposażenie ratunkowo – nawigacyjne / rescue – navigation equipment: 
   • tratwy pneumatyczne / pneumatic rafts, 
   • kamizelki ratunkowe / life jackets, 
   • 2 radary oraz pławy EPIRB i SART / 2 radars and buoys EPIRB & SART, 
   • autopilot, 
   • odbiorniki Navtex, GPS / Navtex, GPS receivers, 
   • AIS, 
   • echosonda / echo sounder, 
   • kompas magnetyczny / magnetic compass, 
 • Pojemność zbiorników / Tanks capacities: 
  • paliwo / fuel: 55,4 cbm, 
  • woda / water: 8,90 cbm, 
  • olej smarny / lube oil:  0,8 cbm, 
 • Załoga / Crew: 12 os. / pers.


Poniżej zdjęcia holownika CYKLOP / Below photos tug CYKLOP (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).Bibliografia / Bibliography:
Danielewicz Waldemar – Polskie Holowniki Morskie 1920 – 2015, POWR Porta Mare
PRS 2013