sobota, 14 października 2017

Z cyklu kontenerowce klasy ULCV ... cz. 5 - LUDWIGSHAFEN EXPRESSLUDWIGSHAFEN EXPRESS (IMO: 9613018, MMSI: 218566000, sygnał wywoławczy: DDOR2, bandera: Niemcy, port macierzysty: Hamburg) kontenerowiec klasy ULCV (Ultra Large Container Vessel) zbudowany przez koreańską stocznię Hyundai Heavy Industries w Ulsan dla niemieckiego armatora Hapag-Lloyd z Hamburga (tzw. klasa Hamburg Express).

 • Numer stoczniowy budowy: 2499, 
 • Data złożenia zamówienia: 13.12.2010, 
 • Położenie stępki: 15.04.2013, 
 • Wodowanie: 06.09.2013, 
 • Zdanie: 03.04.2014.

LUDWIGSHAFEN EXPRESS (IMO: 9613018, MMSI: 218566000, call sign: DDOR2, flag: Germany, port of registry: Hamburg) container ship class ULCV (Ultra Large Container Vessel) built by the Korean shipyard Hyundai Heavy Industries in Ulsan for German shipowner Hapag-Lloyd from Hamburg (so-called Hamburg Express class).

 • Yard number: 2499, 
 • Date of order: 13.12.2010,
 •  Keel laid: 15.04.2013, 
 • Launch date: 06.09.2013, 
 • Delivery date: 03.04.2014.

Dane techniczne / technical data:

 • Wyporność / tonnage: 
  • GT: 142.295 t, 
  • DWT: 142.092 t, 
 • Wymiary / Dimensions: 
  • długość / lenght: 366,52 m, 
  • szerokość / breadth: 48,35 m, 
  • zanurzenie / draught: 15,50 m, 
 • Kadłub / Hull: 
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: steel, 
  • ilość pokładów ciągłych / continuous deck numbers: 2, 
  • wodoszczelne grodzie / watertight bulkheads: 11, 
 • Maszynownia / Machinery: 
  • silnik główny / main engine:
   • 1 silnik diesla /diesel engine Hyundai Heavy Industries Co Ltd.  Model 11K98ME7.1-T II, 
   • moc / power: 58274 kW, RPM: 91, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 11, 
  • generatory:
   • 3 główne generatory / 3 main generators: 8 DC-32e każdy o mocy / each power: 4866,7 kVA, 
   • 1 głównygenerator / 1 main generator: 6DC-32e o mocy / power: 3666,7 kVA, 
   • 1 awaryjny generator / 1 emergency generator: DI16 55 M o mocy / power: 625 kVA, 
  • śruba / propeller: 1, 
  • ster / rudder: 1, 
  • dziobowe stery strumieniowe: bow thrusters:  2 x 1800 kW każdy / each, 
 • Prędkość / Speed: 25,2 węzłów / knots, 
 • Pojemność ładunkowa / Cargo capacity (m3): 
  • kontenery / containers: 13169 TEU, 
  • kontenery 14mt / 14mt containers: 9.082 TEU, 
  • kontenery chłodzone / reefer containers: 800 TEU, 
 • Urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: brak/ gearless,
 • Załoga: 36 os/ pers.

Bibliografia:

Poniżej zdjęcia cumującego w i opuszczającego Hamburg kontenerowca LUDWIGSHAFEN EXPRESS / Below photos of moored in and outbounding Hamburg container ship LUDWIGSHAFEN EXPRESS (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).sobota, 7 października 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 46 - HDMS SALTHOLM (MSD6)HDMS SALTHOLM (MSD6) duńska jednostka wielozadaniowa klasy Holm Mk. I. Bohater niniejszego opracowania wraz z bliźniaczym HDMS HIRSHOLM w odróżnieniu od swoich wcześniejszych 4 braci (2 jednostki badawcze i 2 szkoleniowe) wyposażony został do pełnienia roli centrum sterowania dronami przeciwminowymi oraz wsparcia sił przeciwminowych. Budowniczym wszystkich jednostek jest położona w Skagen stocznia Danish Yacht A/S.

HDMS SALTHOLM (MSD6) Danish multitask unit class Holm Mk. I The hero of this study, together with the twin HDMS HIRSHOLM (MSD5), unlike its predecessor 4 brothers (2 research units and 2 school units), was equipped with the role of a mcm drones control center and support unit for mcm forces. The builder of all units is located in Skagen shipyard Danish Yacht A/S.

Jednostki klasy Holm / Units class Holm:

 • HDM BIRKHOLM (A541) – wcielenie do służby / commissioned: 27.01.2006, 
 • HDMS FYRHOLM (A542) – wcielenie do służby / commissioned: 21.12.2006, 
 • HDMS ERTHOLM (A543)  – wcielenie do służby / commissioned: 08.05.2006, 
 • HDMS ALHOLM (A544)  – wcielenie do służby / commissioned: 07.02.2007, 
 • HDMS HIRSHOLM (MSD5) – wcielenie do służby / commissioned: 29.06.2007, 
 • HDMS SALTHOLM (MSD6) – wcielenie do służby / commissioned: 28.03.2008.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 98 tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 28.9 x 6.3 x 1.74 m,
 • Kadłub (materiał) / hull (material): stal włókno szklane wzmocnione plastikiem / fiberglass-polyester plastic. 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel,  
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: Scania model: DC 16 każdy o mocy / each power 375 kW kW, 
  • 2 śruby / 2 propellers.  
  • 1 dziobowy ster strumieniowy / 1 bow thruster: HRP411.
 • Prędkość / Speed: 10 węzłów / knots. 
 • Zasięg / Range: 600 Mm /Sm przy / at 10 w. / kn. 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation rada. 
 • Uzbrojenie / Armament:  
  • brak / none. 
  • zdalnie sterowane pojazdy do wykrywania i niszczenia min /  mine hunting ROVs. 
 • Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment: 
  • rufowy dźwig bramowy / stern A-frame crane. 
 • Załoga / Crew: 3 os (maks 10) / 3 pers. (max 10)

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia HDMS SALTHOLM (MSD6) wykonane Kilonii (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the HDMS SALTHOLM (MSD6) took in Kiel (to enlarge click on the photo):

środa, 4 października 2017

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 45 - FS VULCAIN (M 611)FS VULCAIN (M 611, sygnał wywoławczy: FYCL) francuski okręt baza nurków marynarki klasy Vulcain, podporządkowany Grupie Nurków Marynarki z bazą w Cherbourgu. Od 16 maja 1987 roku okręt objęty jest patronatem miasta Honefleur.

FS VULCAIN (M 611, call sign: DRAK) French naval divers support ship class Vulcain, subordinate to Naval Diver Group based in Cherbourg. Since May 16, 1987 the ship has been patronized by city Honefleur.

Jednostki klasy Vulcain / Units class Vulcain:
 • FS VULCAIN (M611) – cięcie blach / laid down: 15.05.1986, wodowanie / launched: 17.01.1986, wejście do służby / commissioned: 11.10.1986, 
 • FS ACHERON (M 613) – cięcie blach: 05.02.1986, wodowanie: 19.11.1986, wejście do służby / commissioned: 21.04.1987, 
 • FS STYX (M614) – cięcie blach / laid down: 16.04.1986, wodowanie / launched: 03.03.1987, wejście do służby / commissioned: 22.08.1987, 
 • FS PLUTON (M622) – cięcie blach /laid down: 25.09.1985, wodowanie / launched: 15.04.1986, wejście do służby / commissioned: 12.12.1986,

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność (standardowa / pełna) / Displacement (standard / full): 409 t. / 490 t.. 
 • Wymiary (długość x szerokość x zanurzenie) / Dimmensions (lenght x beam x draught): 41,6 x 7,50 x 3,20 m. 
 • Kadłub (materiał) / Hull (material): stal / steel.
 • Napęd (spalinowy) / Propulsion (diesel): 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines SACM-Wartsila model: UD 30 V 16 M 3/2 każdy o mocy / each power: 1618 kW , 
  • 2 śruby / 2 propellers, 
 • Prędkość / Speed: 13,5 węzłów / knots.
 • Zasięg / Range: 7.400 Mm / Sm przy / at: 9 węzłów/ knots.
 • Sensory / Sensors: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Raccal Decca 1226
  • system  nawigacyjny / navigation system: Seledis
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 karabin maszynowy jkal. 12.7 mm / 12 machine gun cal. 12,7 mm.
 • Wyposażenie specjalistyczne / Special equipment: 
  • komory dekompresyjne / decompression chambers
  • wysokociśnieniowa instalacja sprężonego powietrza do napełniania butli nurkowych i obsługi komór dekompresyjnych / high-pressure compresed air station for inflating the diving cylinders and the mulit-chamber-box,
  • teleskopowy żuraw hydrauliczny do wodowania łodzi roboczych oraz skrzyni do transportu ciężkich ładunków (pojemność 5 ton do 6 metrów lub 3,5 tony do 10 metrów) / telescopic hydraulic crane for the launching of work boats and movements of the transport box for heavy loads (capacity: 5 ton to 6 meters or 3,5 tons to 10 meters).
 • Załoga: 15 os. / pers + 10 nurków / divers i / and 2 osoby personelu medycznego / 2 pers. medical personel. .

Bibliografia / Bibliography:
 • http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-combat/bbpd/vulcain-m-611 https://en.wikipedia.org/wiki/Brandenburg-class_frigate

Poniżej zdjęcia FS VULCAIN wykonane w Kilonii / Below photos of FS VULCAIN took in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).