sobota, 17 grudnia 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 36 HMS PEMBROKE (M 107)

HMS PEMBROKE (M 107) brytyjski niszczyciel min typu Sandown zbudowany przez stocznię Vosper Thornycroft (obecnie VT Group), wcielony do służby 06.10.1998 roku. Portem bazowym jednostki jest Królewska Baza Morska w Clyde. Ze zbudowanych łącznie 12 jednostek tego typu, siedem (w tym HMS PEMBROKE) wciąż pełni służbę natomiast pięć zostało zostało z niej wycofanych, z czego jedna wykorzystywana jest jako jednostka szkolna a trzy zostały sprzedane do Estonii. Oprócz w/w "dwunastki dla Royal Navy powstały też trzy kolejne na zamówienie Królestwa Arabii Saudyjskiej. HMS PEMBROKE jest ósmą jednostką we flocie Royal Navy noszącą tę nazwę (nazpołożonego w południowo - zachodniej Walii miasta Pembroke, hr. Pembrokeshire). Pomiędzy 2009 a 2012 HMS PEMBROKE operował na wodach Zatoki Perskiej (w trakcie tej misji na okręcie w kilkumiesięcznych turach służyło łącznie 7 załóg). W drodze powrotnej do kraju HMS PEMBROKE wraz z HMS MIDDLETON przez kilka godzin zapewniał osłonę jednostce handlowej DELHI EXPRESS, która na wodach Zatoki Adeńskiej doznała awarii napędu. Po przybyciu do kraju okręt trafił na kilkumiesięczny remont i modernizację, który zakończył się na początku 2014 roku. W tym samym roku HMS PEMBROKE przy pomocy zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego Seafox zdetonował wytrałowaną przez trawler minę morską. W 2015 roku w ramach NATO-wskiego zespołu przeciwminowego okręt zlokalizował łącznie 9  pochodzących z czasów II Wojny Światowej niewybuchów bomb.

HMS PEMBROKE (M 107) British mine hunter type Sandown, built by Vosper Thornycroft (now VT Group), commissioned into the service 06.10.1998. Built with a total of 12 units of this type, 7 (including HMS PEMBROKE) are still in service while 5 have been decommissioned, one of which  is used as training ship and three have been sold to Estonia. In addition to the tvelve vessels built for Royal Navy, three more units were built for Kingdom of Saudi Arabia. HMS PEMBROKE is the eight Royal Navy ship to bear the name (name, located in the south - west Wales town of Pembroke, county Pembrokeshire). Between 2009 and 2012 HMS Pembroke operate in the waters of Persian Gulf (during the mission, the ship had been manned by seven different crews). On the way back to the country HMS PEMBROKE with HMS MIDDLETON for several hours provide cover merchant ship DELHI EXPRESS, which suffered a drive failure on the waters of the Gulf of Aden. After returning to home, she went on a few months renovation & modernization, which ended at the beginning of 2014. In the same year HMS PEMBROKE using a Seafox anti-mine drone detonated dredged up by a fishing boat WW II sea mine. In 2015 in the NATO`s mine countermeasures team she has located nine WW2 unexploded bombs.

Jednostki typu Sandown / Units type Sandown:
Wersja Batch 1 / Version Batch 1:
 • HMS SANDOWN (M 101) wodowanie / launched: 16.04.1988, wcielenie do służby / commissioned: 09.06.1989, wycofanie ze służby / decommissioned 2005, los / fate: sprzedany do Estonii i przemianowany na: / sold to Estonia and renamed to: EML ADMIRAL COWAN (M 313), 
 • HMS INVERNESS (M 102) wodowanie / launched: 27.02.1990, wcielenie do służby / commissioned: 24.05.1991 , wycofanie ze służby / decommissioned: 2005, los / fate: sprzedany do Estonii i przemianowany na: / sold to Estonia and renamed to: EML SAKALA (M 314), 
 • HMS CROMER (M103) wodowanie / launched: 06.10.1990, wcielenie do służby / commissioned: 07.04.1991, wycofanie ze służby / decommissioned: 2001, los / fate: wykorzystany jako jednostka treningowa w / used as a training unit In Britannia Royal Naval College, 
 • HMS WALNEY (M 104) wodowanie / launched: 25.11.1991, wcielenie do służby / commissioned: 19.02.1993, wycofanie ze służby / decommissioned: 15.10.2010, los / fate: ?,
 • HMS BRIDPORT (M 105) wodowanie / launched: 20.07.1992, wcielenie do służby / commissioned: 06.11.1993, wycofanie ze służby / decommissioned 2004, los / fate: sprzedany do Estonii i przemianowany na: / sold to Estonia and renamed to: EML UGANDI (M 315),
Wersja Batch 2 / Version Batch 2:
 • HMS PENZANCE (M 106) wodowanie / launched: 11.03.1997, wcielenie do służby / commissioned: 14.05.1998, 
 • HMS PEMBROKE (M 107) wodowanie / launched: 12.12.1997, wcielenie do służby / commissioned: 06.10.1998, 
 • HMS GRIMSBY (M 108) wodowanie / launched: 10.08.1998, wcielenie do służby / commissioned: 25.09.1999, 
 • HMS BANGOR (M 109) wodowanie / launched: 16.04.1999, wcielenie do służby / commissioned: 26.07.2000, 
 • HMS RAMSEY (M 110) wodowanie / launched: 25.11.1999, wcielenie do służby / commissioned: ?.09.2000, 
 • HMS BLYTH (M 111) wodowanie / launched: 04.07.2000, wcielenie do służby / commissioned: 28.02.2001, 
 • HMS SHOREHAM (M 112) wodowanie / launched: 09.04.2001, wcielenie do służby / commissioned: 28.11.2001,
Jednostki zbudowane dla Królestwa Arabii Saudyjskiej / Units built for Kingdom of Saudi Arabia:
 • AL JAWF (420) wcielenie do służby / commissioned: 1991,
 • SHAQRA (422) wcielenie do służby / commissioned: 1993, 
 • AL KHARJ (424) wcielenie do służby / commissioned: 1994.
Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full):  590 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 52.5 x 10.9 x 2.3 m, 
 • Kadłub (typ i materiał) / hull (type & material): 
  • pojedynczy – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym/ monohull – glass-reinforced plastic, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: Paxman Valenta 6RP200E każdy o mocy / each with power 1.523 KM / 1.523 HP, 
  • 2 pędniki cykloidalne Voith Schneider / 2 x Voith Schneider cycloidal propellers, 
  • 2 dziobowe stery strumieniowe firmy Schotel/ 2 Schotel bow thrusters, 
 • Prędkość / Speed: 13 węzłów / knots, 
 • Zasięg / Range: 1500 Mm /Sm, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Thales Type 2007 (pasmo / band: I), 
  • sonar kadłubowy / hull-mounted sonar: Type 2093, 
  • system dowodzenia / command system: Nautis 3,
  • echosonda / echosunder: Type 800,
 •  Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x I działko DS 30M Mk 2 kal. 30 mm / 1 x I DS 30M Mk 2 automatic cannon cal. 30 mm, 
  • 2 wielolufowe karabiny maszynowe Mk 44 kal. 7.62 mm / 2 x Mk 44 Miniguns cal. 7.62 mm, 
  • 3 x I karabiny maszynowe kal. 7.62 mm / 3 x I general purpose machine guns cal. 7.62 mm, 
  • 2 x I ciężki karabin maszynowy kal. 12.7 mm / 2 x I heavy machine gun cal. 12,7 mm, 
  • system przeciwminowy Seafox / SeaFox mine disposal system, 
 • Załoga / Crew: 38 os. / pers.

Poniżej: zdjęcia HMS PEMBROKE (M 107) wykonane w Kilonii / Below: photos HMS PEMBROKE (M 107) that was taken in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo).Bibliografia / Bibliography:
HMS PEMBROKE Sandown Class Minehunter – navygraphics 16/0144

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz