niedziela, 13 listopada 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 32 Typ Todendorf
TODENDORF (Y 835), PUTLOS (Y836), BAUMHOLDER (Y 837), MUNSTER (Y 839) okręty zabezpieczenia typu Todendorf znanej też pod oznaczeniem Typ 905. Jednostki przeznaczone do zabezpieczania poligonów morskich oraz służby ratowniczej.

TODENDORF (Y 835), PUTLOS (Y836), BAUMHOLDER (Y 837), MUNSTER (Y 839) security ships typu Todendorf also known under the designation Type 905. Units designated to protect the marine polygons and rescue operations.

Jednostki typu Todendorf / Todendorf typu units:
 • Todendorf (Y 835) – w służbie / in service: 25.11.1993 - , 
 • Putlos (Y 836) – w służbie / in service: 24.02.1994 - , 
 • Baumholder (Y 837) – w służbie / in service: 30.03.1994 - , 
 • Bergen (Y 838) – w służbie / in service: 22.06.1994 - , 
 • Munster (Y 839) – w służbie / in service: 10.08.1994 - ,
Wszystkie jednostki podporządkowane są Armijnej Szkole Obrony Przeciwlotniczej A, Wydziałowi Szkoleniowemu B z bazami w Heiligenhafen i Kilonii. / All units subordinated to the Army Air Defence School A, Training Division B witch bases in Heiligenhafen and Kiel.

Dane techniczne / technical data:

 • wyporność / displacement: 100 t, 
 • długość / length: 28,70 m, 
 • szerokość / beam: 6,50 m, 
 • zanurzenie / draught: 4,00 m, 
 • napęd / propulsion 
  • 2 silniki diesla KHD, każdy po 755 kW / 2 x KHD, diesel engines, each 755 kW 
  • 2 pomocnicze silniki diesla KHD-E napędzające generatory elektryczne, każdy po 87 kVA / 2 aux. KHD-E diesel engines driving electric generators, each 87 kVA, 
  • 2 wały z 2 śrubami / 2 shafts with 2 propellers, 
  • ster / ruder: 1,
 • prędkość / speed: 18 węzłów / knots,
 • wyposażenie elektroniczne / electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar, 
 • Uzbrojenie / armament: 
  • brak /none,

Poniżej zdjęcia jednostek TODENDORF, PUTLOS, MUNSTER, które wykonałem w Kilonii i Hamburgu/ Below phots of units TODENDORF, PUTLOS, MUNSTER that was taken in Kiel & Hamburg (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):

TODENDORF (Y 835)PUTLOS (Y 836)


BAUMHOLDER (Y 837)

MUNSTER (Y 839)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz