sobota, 26 listopada 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 33 - Jednostki typu MHV-900MHV 903 HJORTØ, MHV 904 LYØ, MHV 908 BRIGADEN, MHV 909 SPEDITØREN, MHV 910 RINGEN - duńskie okręty patrolowe typu MHV 900 będącej rozwinięciem wcześniejszej klasy MHV 800 od której to jednostki tej klasy są dłuższe o 3,5 metra i cięższe o 10 ton. Wyżej wymienione jednostki wraz z siostrzanymi okrętami wykorzystywane do patrolowania wód terytorialnych, prowadzenia akcji ratunkowych oraz monitorowania środowiska naturalnego.

MHV 903 HJORTØ, MHV 904 LYØ, MHV 908 BRIGADEN, MHV 909 SPEDITØREN, MHV 910 RINGEN - Danish patrol boats type MHV 900m which was improved version of an earlier class MHV 800 of which units of this class are about 3,5 meters longer and heavier than 10 tons. The above-mentioned units along with sister ships are used to patrol territorial waters, conducting rescue operations and environmental monitoring.

Jednostki type MHV 900 / MHV 900 type units:

 • MHV 901 ENØ – wodowanie: 2003, w służbie: 18.10.2003, 
 • MHV 902 MANØ – wodowanie: 03.03.2004, w służbie: 08.05.2004, 
 • MHV 903 HJORTØ – wodowanie: 2004, w służbie: 29.01.2005, 
 • MHV 904 LYØ – wodowanie: 2005, w służbie: 30.09.2005,
 • MHV 905 ASKØ – wodowanie: 30.05.2006, w służbie: 05.07.2006, 
 • MHV 906 FÆNØ – wodowanie: 2007, w służbie: 14.04.2007, 
 • MHV 907 HVIDSTEN – wodowanie: 2007, w służbie: 08.03.2008, 
 • MHV 908 BRIGADEN – wodowanie: 2008, w służbie: 15.06.2008, 
 • MHV 909 SPEDITØREN – wodowanie: 27.09.2008, w służbie: 18.01.2009, 
 • MHV 910 RINGEN – wodowanie: b. d., w służbie: 16.05.2009, 
 • MHV 911 BOPA – wodowanie: b. d., w służbie: 28.11.2009,

 Dane techniczne / technical data:

 • wyporność / displacement: 87 t., 
 • długość / length: 27,2 m, 
 • szerokość / beam: 5.60 m, 
 • zanurzenie / draught: 2.5 m, 
 • napęd / propulsion: 
  • 2 x silniki diesla marki Scania, każdy 500 HP / 2 x Scania diesel engines, each 500 HP, 
  • 2 wały z 2 śrubami / 2 shafts with 2 propellers, 
 • prędkość / speed: 13 węzłów / knots, 
 • uzbrojenie / armament: 
  • 2 lekkie karabiny maszynowe M/62 kal. 7,62 mm / 2 light machine guns M/62 cal. 7,62 mm, 
 • załoga / crew: 13.
Poniżej zdjęcia jednostek klasy MHV 900 które wykonałem w  Hamburgu i Kilonii / Below phots of units class MHV 900 that was taken in Hamburg & Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):

MHV 904 LYØ, MHV 903 HJORTØ,  MHV 812 HERCULES, MHV 909 SPEDITØRENMHV 903 HJORTØ


MHV 904 LYØ

 
MHV 908 BRIGADEN
 
MHV 909 SPEDITØREN

MHV 910 RINGEN
niedziela, 13 listopada 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 32 Typ Todendorf
TODENDORF (Y 835), PUTLOS (Y836), BAUMHOLDER (Y 837), MUNSTER (Y 839) okręty zabezpieczenia typu Todendorf znanej też pod oznaczeniem Typ 905. Jednostki przeznaczone do zabezpieczania poligonów morskich oraz służby ratowniczej.

TODENDORF (Y 835), PUTLOS (Y836), BAUMHOLDER (Y 837), MUNSTER (Y 839) security ships typu Todendorf also known under the designation Type 905. Units designated to protect the marine polygons and rescue operations.

Jednostki typu Todendorf / Todendorf typu units:
 • Todendorf (Y 835) – w służbie / in service: 25.11.1993 - , 
 • Putlos (Y 836) – w służbie / in service: 24.02.1994 - , 
 • Baumholder (Y 837) – w służbie / in service: 30.03.1994 - , 
 • Bergen (Y 838) – w służbie / in service: 22.06.1994 - , 
 • Munster (Y 839) – w służbie / in service: 10.08.1994 - ,
Wszystkie jednostki podporządkowane są Armijnej Szkole Obrony Przeciwlotniczej A, Wydziałowi Szkoleniowemu B z bazami w Heiligenhafen i Kilonii. / All units subordinated to the Army Air Defence School A, Training Division B witch bases in Heiligenhafen and Kiel.

Dane techniczne / technical data:

 • wyporność / displacement: 100 t, 
 • długość / length: 28,70 m, 
 • szerokość / beam: 6,50 m, 
 • zanurzenie / draught: 4,00 m, 
 • napęd / propulsion 
  • 2 silniki diesla KHD, każdy po 755 kW / 2 x KHD, diesel engines, each 755 kW 
  • 2 pomocnicze silniki diesla KHD-E napędzające generatory elektryczne, każdy po 87 kVA / 2 aux. KHD-E diesel engines driving electric generators, each 87 kVA, 
  • 2 wały z 2 śrubami / 2 shafts with 2 propellers, 
  • ster / ruder: 1,
 • prędkość / speed: 18 węzłów / knots,
 • wyposażenie elektroniczne / electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar, 
 • Uzbrojenie / armament: 
  • brak /none,

Poniżej zdjęcia jednostek TODENDORF, PUTLOS, MUNSTER, które wykonałem w Kilonii i Hamburgu/ Below phots of units TODENDORF, PUTLOS, MUNSTER that was taken in Kiel & Hamburg (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):

TODENDORF (Y 835)PUTLOS (Y 836)


BAUMHOLDER (Y 837)

MUNSTER (Y 839)