poniedziałek, 24 października 2016

Z cyklu flota operatora Unity Line ... cz.6 - POLONIAOperator Unity Line założony został przez dwie firmy armatorskie: Polska Żegluga Morska (Polsteam) i Euroafrica Linie Żeglugowe do zarządzania promami obu armatorów Poniżej prezentowany jest prom należący do Polskiej Żeglugi Morskiej (Polsteam)/ The operator Unity Line was founded by two company shipowners: Polish Steamship Company (Polsteam) and Euroafrica Shipping Lines to manage ferries both shipowners Below is presented the ferry belonged to Polska Żegluga Morska (Polsteam).


POLONIA (IMO: 9108350, MMSI: 309272000, call sign: C6NC7, bandera: Wyspy Bahama, port macierzysty: Nassau) prom kolejowo – samochodowo – pasażerski zbudowany przez norweską stocznię Langsten Slip & Båtbyggeri A/S, Tomra i Romsdal, Tomrefjord dla polskich armatorów Polska Żegluga Morska (Polsteam) i Euroafrica Shipping Lines. Kadłub jednostki powstał w stoczni Tangen Vaerft w Kragerø, skąd następnie został przeholowany do Kristiansand w celu wykonania nadbudówki. Po zakończeniu jej montażu w listopadzie 1994 roku prom ponownie został przeholowany – tym razem do Tomra, gdzie przeprowadzić miano prace wyposażeniowe. W dniu 5 maja 1995 roku prom POLONIA pomyślnie ukończył próby morskie, zaś 26 tego miesiąca został przekazany armatorowi Polonia Line z siedzibą na Wyspie Man (spółka powołana przez PŻM i ESL). Oficjalna uroczystość pierwszego podniesienia bandery odbyła się w dniu 30 maja, zaś dwa dni później 1 czerwca pod szyldem Unity Line prom wszedł na linię Świnoujście – Ystad, którą to obsługuje do dnia dzisiejszego. Pierwszymi dowódcami jednostki (pracującymi w systemie zmianowym) byli: kpt. Marian Weber i kpt. Edward Bieniak. W 2004 roku Polska Żegluga Morska odkupiła udziały armatora Euroafrica Shipping Lines, stając się jedynym właścicielem promu. Z ważniejszych wydarzeń z życia jednostki warto wspomnieć o:
 • 12.1997 r. – akcji ratunkowej z udziałem śmigłowca Marynarki Wojennej Mi-14PS, który z pokładu promy zabrał wymagającego jak najszybszej fachowej pomocy medycznej pasażera,
 • 04.2003 r. – mających miejsce w trakcie regularnego rejsu wyborach Miss Ziemi Zachodniopomorskiej – laureatką została 18 letnia Kasia Twardowska,
 • 09.09.2005 r. –  przewiezieniu dwumilionowego pasażera, 
 • 07.05.2009 r. – wyruszeniu w pięciotysięczny rejs, 
 • 30.12.2009 r. – pierwszym zawinięciu do Szczecina prom cumował wówczas przy Wałach Chrobrego a na jego pokładzie zorganizowany został Bal Sylwestrowy.
Krótka historia budowy:
 • numer stoczniowy budowy: 111, 
 • położenie stępki: 24.05.1994 r.,
 • wodowanie: 14.10.1994 r., 
 • zdanie: 26.05.1995 r.

*      *      *

POLONIA (IMO: 9108350, MMSI: 309272000, call sign: C6NC7, flag: The Bahamas, port of registry: Nassau) rail / vehicle / passenger ferry built by the Norwegian shipyard Langsten Slip & Batbyggeri A/S in Tomrefjorden for the Polish shipowners Polska Żegluga Morska (Polsteam) and Euroafrica Shipping Lines (ESL). The unit hull was built at the Tangen Vaerft shipyard in Kragero, from where it was then towed to the Kristiansand in order to make the superstructure. After completing its assembly in November 1994, the ferry was again towed back – this time to Tomra in order to carry out the equipment work. On May 5, 1995, POLONIA was successfully completed the sea trials, and on 26th of this month it was handed over by the based on the Isle of May shipowner Polonia Line (a company established by Polsteam and ESL). The official ceremony of the first raising of the flag took place on May 30, and two days later, on June 1, under the brand of Unity Line the ferry entered the line Świnoujście – Ystad, which it operates to this day. The first commanders of the unit (working in the shift system) were: Cpt. Marian Weber and Cpt. Edward Bieniak. In 2004, Polska Żegluga Morska bought out the shares of the Euroafrica Shipping Lines, becomes the sole owner of the ferry. Of the more important events in the life of the unit, it is worth mentioning:
 • 12.1997 – a rescue operation involving the Polish Navy helicopter Mi-14 PS, which took from the deck of the ferry the passenger, which need the professional medical assistance as soon as possible, 
 • 04.2003 – taking place during a regular sail election of the Miss of the West Pomerania – the laureate was a 18-year-old Kasia Twardowska, 
 • 09.09.2005 – transport of a two milion passenger,
 • 07.05.2009 – setting out on a five thousandth cruise, 
 • 30.12.2009 – the first call to Szczecin, the ferry was moored at Wały Chrobrego, and the New Year`s Eve Ball was organized on board.
A short history of build:
 • Yard number: 111, 
 • Keel laid: 24.05.1994, 
 • Launch date: 14.10.1994, 
 • Delivery date: 26.05.1995,

*      *      *


Dane techniczne / technical data:

 • wyporność / tonnage: GT: 29.875 t, DWT: 7.250 t.,
 • długość / lenght: 169,90 m, 
 • szerokość / breadth: 28,03 m, 
 • zanurzenie / draught: 6.22 m, 
 • kadłub / hull: 
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull,
  • materiał kadłuba / hull material: steel, 
  • grodzie poprzeczne / transverse bulkheads: 14, 
  • liczba pokładów ciągłych / continuous deck number: 1, 
 • maszynownia / machinery: 
  • silnik główny / main engine: 
   • 4 silniki diesla /diesel engines Wartsila model 6SW38 łączna moc / total power: 15840 kW, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 6, 
  • zespoły prądotwórcze / power generators: 
   • 3 x generatory główne / main generators Wartsila model: 6SW280, 
 • śruba / propeller: 2, 
 • ster / rudder: 1, 
 • prędkość / speed: 20,5 węzłów/ knots, 
 • pokład ładunkowy: 
  • długość linii ładunkowej / ro/ro lanes: 2200 m (w tym długość torowiska / including the length of the railtrack: 740 m), 
  • liczba torów / number of railway tracks: 5,
 • pojemność ładunkowa / cargo capacity: 
  • auta / cars: 172, 
  • naczepy / trailers: 110,
  • wagony kolejowe / rail wagons: ?,
 • wyposażenie ro/ro / ro/ro equipment: 
  • rampy załadowcze:  
   • 1 port 6.0x4.4x0,
   • 1 position 5.0x9.7x0,
 • pasażerowie / pax: liczba pasażerów: 1000 w tym 618 os. w 212 kabinach / number of passengers: 1000 including 618 people in 212 cabbins, 
 • urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: brak / gearless.

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com i https://exchange.dnv.com/Exchange / all data from sites http://grosstonnage.com and https://exchange.dnv.com/Exchange.

Poniżej zdjęcia m/f POLONIA / Below photos m/f POLONIA (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo):
 
 •  POLONIA opuszczający Świnoujście / POLONIA outbound Świnoujście.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz