poniedziałek, 31 października 2016

Z cyklu "Flota Polskiej Żeglugi Morskiej" ... cz. 34 - RABARABA (IMO: 9521824, MMSI: 636015274, call sign: A8ZQ7, bandera: Liberia, port macierzysty: Monrovia) masowiec typu „handysize” zbudowany przez chińską stocznię Sanfu Ship Engineering Taizhou w Jiangsu dla polskiego armatora Polska Żegluga Morska – POLSTEAM ze Szczecina. Numer stoczniowy budowy: SF080103, położenie stępki: 11.10.2010 r., wodowanie: 08.09.2011 r., zdanie: 26.03.2012 r.

RABA (IMO: 9521824, MMSI: 636015274, call sign: A8ZQ7, flag: Liberia, port of registry: Monrovia) handysize bulk carrier built by the Chinese shipyard Sanfu Ship Engineering Taizhou in Jiangsu for Polish shipowner Polish Steamship Company – POLSTEAM from Szczecin. Yard number: SF080103, keel laid: 11.10.2010, launched: 08.09.2011, delivery date: 26.03.2012.

Dane techniczne / technical data:
 • wyporność / tonnage:
 • GT: 13.579 t,
 • DWT: 17.082 t,
 • długość / lenght: 149,96 m,
 • szerokość / breadth: 23,59 m,
 • zanurzenie / draught: 8,25 m,
 • kadłub / hull: 
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: stal / steel, 
  • ilość pokładów / deck numbers: 1,
  • przedziały wodoszczelne / watertight bulkheads: 12,
 • maszynownia / machinery:
  • silnik główny / main engine: 
   • 1 silnik diesla /diesel CSIC ELECTRICAL MACHINERY STX MAN model: 5S50MC-C, moc / power: 6.570 kW,RPM: 127, liczba cylindrów / no of cylinders: 5,
  • zespoły prądotwórcze / power generators:
   • 3 x generatory / generators CSIC ELECTRICAL MACHINERY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., 
    • 1 x model: 1FC6 506-8 SA83, moc / power: 644,8 kW, 
    • 2 x model: 1FC6 502-8 SA83, moc / power: 520 kW, 
  • kotły / boilers:
   • 1 x KANGRIM HEAVY INDUSTRIES CO., LTD., maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze / maximum allowable working pressure: 0,80,
 • śruba /ster / propeller / rudder: 1/1, 
 • prędkość / speed: 15 węzłów / knots,
 • ładownie / cargo holds:
  • liczba ładowni / no of cargo holds: 5,
   • cztery ładownie przystosowane do przewożenia ładunku / four holds designated to carry cargo,
   • jedna ładownia przystosowana do przewożenia ładunku lub wody / one hold designated to carry cargo or water,
  • pojemność całkowita wszystkich ładowni / total cargo holds capacity (m3): 
   • ziarno / grain: 23,800, 
 • luki / hatches 
  • liczba luków / no of hatches: 5, 
  • pokrywy luków / hatchways: MacGregor,
 • urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: 
  • 3 dźwigi /cranes Nantong Rainbow Heavy Machinerics Co., Ltd. model: GLBE3022-2/2422GR – każdy / each 30 ton SWL, 
  • 1 dźwig aprowizacyjny / provision crane Fuchs Foerdertechnik AG model: Provision Crane SWL 3.0t – 3 ton SWL.
 

Poniżej zdjęcia przybywającego w remoncie w Szczecinie masowca RABA / Below photos photos repaired in Szczecin bulker RABA (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).poniedziałek, 24 października 2016

Z cyklu flota operatora Unity Line ... cz.6 - POLONIA


Operator Unity Line założony został przez dwie firmy armatorskie: Polska Żegluga Morska (Polsteam) i Euroafrica Linie Żeglugowe do zarządzania promami obu armatorów Poniżej prezentowany jest prom należący do Polskiej Żeglugi Morskiej (Polsteam)/ The operator Unity Line was founded by two company shipowners: Polish Steamship Company (Polsteam) and Euroafrica Shipping Lines to manage ferries both shipowners Below is presented the ferry belonged to Polska Żegluga Morska (Polsteam).

m/f POLONIA (IMO: 9108350, MMSI: 309272000, call sign: C6NC7, bandera: Wyspy Bahama, port macierzysty: Nassau) prom kolejowo – samochodowo – pasażerski zbudowany przez norweską stocznię Langsten Slip & Båtbyggeri A/S, Tomra i Romsdal, Tomrefjord dla polskich armatorów Polska Żegluga Morska (Polsteam) i Euroafrica Shipping Lines. Kadłub jednostki powstał w stoczni Tangen Vaerft w Kragerø, skąd następnie został przeholowany do Kristiansand w celu wykonania nadbudówki. Po zakończeniu jej montażu w listopadzie 1994 roku prom ponownie został przeholowany – tym razem do Tomra, gdzie przeprowadzić miano prace wyposażeniowe. W dniu 5 maja 1995 roku prom POLONIA pomyślnie ukończył próby morskie, zaś 26 tego miesiąca został przekazany armatorowi Polonia Line z siedzibą na Wyspie Man (spółka powołana przez PŻM i ESL). Oficjalna uroczystość pierwszego podniesienia bandery odbyła się w dniu 30 maja, zaś dwa dni później 1 czerwca pod szyldem Unity Line prom wszedł na linię Świnoujście – Ystad, którą to obsługuje do dnia dzisiejszego. Pierwszymi dowódcami jednostki (pracującymi w systemie zmianowym) byli: kpt. Marian Weber i kpt. Edward Bieniek. W 2004 roku Polska Żegluga Morska odkupiła udziały armatora Euroafrica Shipping Lines, stając się jedynym właścicielem promu. Z ważniejszych wydarzeń z życia jednostki warto wspomnieć o:
 • 12.1997 r. – akcji ratunkowej z udziałem śmigłowca Marynarki Wojennej Mi-14PS, który z pokładu promy zabrał wymagającego jak najszybszej fachowej pomocy medycznej pasażera,
 • 04.2003 r. – mających miejsce w trakcie regularnego rejsu wyborach Miss Ziemi Zachodniopomorskiej – laureatką została 18 letnia Kasia Twardowska,
 • 09.09.2005 r. –  przewiezieniu dwumilionowego pasażera, 
 • 07.05.2009 r. – wyruszeniu w pięciotysięczny rejs, 
 • 30.12.2009 r. – pierwszym zawinięciu do Szczecina prom cumował wówczas przy Wałach Chrobrego a na jego pokładzie zorganizowany został Bal Sylwestrowy.
Krótka historia budowy:
 • numer stoczniowy budowy: 163, 
 • położenie stępki: 25.05.1994 r.,
 • wodowanie: 21.10.1994 r., 
 • zdanie: 26.05.1995 r.

*      *      *

m/f POLONIA (IMO: 9108350, MMSI: 309272000, call sign: C6NC7, flag: The Bahamas, port of registry: Nassau) rail / vehicle / passenger ferry built by the Norwegian shipyard Langsten Slip & Batbyggeri A/S in Tomrefjorden for the Polish shipowners Polska Żegluga Morska (Polsteam) and Euroafrica Shipping Lines (ESL). The unit hull was built at the Tangen Vaerft shipyard in Kragero, from where it was then towed to the Kristiansand in order to make the superstructure. After completing its assembly in November 1994, the ferry was again towed back – this time to Tomra in order to carry out the equipment work. On May 5, 1995, POLONIA was successfully completed the sea trials, and on 26th of this month it was handed over by the based on the Isle of May shipowner Polonia Line (a company established by Polsteam and ESL). The official ceremony of the first raising of the flag took place on May 30, and two days later, on June 1, under the brand of Unity Line the ferry entered the line Świnoujście – Ystad, which it operates to this day. The first commanders of the unit (working in the shift system) were: Cpt. Marian Weber and Cpt. Edward Bieniek. In 2004, Polska Żegluga Morska bought out the shares of the Euroafrica Shipping Lines, becomes the sole owner of the ferry. Of the more important events in the life of the unit, it is worth mentioning:
 • 12.1997 – a rescue operation involving the Polish Navy helicopter Mi-14 PS, which took from the deck of the ferry the passenger, which need the professional medical assistance as soon as possible, 
 • 04.2003 – taking place during a regular sail election of the Miss of the West Pomerania – the laureate was a 18-year-old Kasia Twardowska, 
 • 09.09.2005 – transport of a two milion passenger,
 • 07.05.2009 – setting out on a five thousandth cruise, 
 • 30.12.2009 – the first call to Szczecin, the ferry was moored at Wały Chrobrego, and the New Year`s Eve Ball was organized on board.
A short history of build:
 • Yard number: 163, 
 • Keel laid: 25.05.1994, 
 • Launch date: 21.10.1994, 
 • Delivery date: 26.05.1995.

*      *      *


Dane techniczne / technical data:
 • Wyporność / Tonnage: GT: 29.875 t, DWT: 7.250 t., 
 • Wymiary ( d x sz x z) Dimensions (l x b d): 169,90 x  28,03 x 6.22 m, 
 • Kadłub / Hull:  
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: steel,  
  • grodzie poprzeczne / transverse bulkheads: 14,  
  • liczba pokładów  /  decks number: 8,  
 • Napęd / Propulsion:  
  • 4 x 6 cylindrowe silniki diesla / 4 x 6 cylinders diesel engines: Wartsila model 6SW38 łączna moc / total power: 15.840 kW (21.540 KM /HP), 
  • zespoły prądotwórcze / power generators:  3 x generatory główne / main generators Wartsila model: 6SW280,  
  • śruby / propellers: 2 x 4 skrzydłowe, nastawne / 2 x 4 bladed, controllable pitch, 
  • stery / ruders: 2 płetwowe z "lotkami" o dużej sile nośnej / 2 high lift flap rudders, 
  • stery strumieniowe / thrusters:
   • 3 dziobowe / 3 bow: każdy o mocy / each power: 1.600 kW, 
   • 1 rufowy / 1 stern: o mocy / with power: 1.600 kW, 
 • Prędkość / Speed: 20,2 węzła / knots,  
 • Przestrzeń ładunkowa / Cargo area: 
  • pokłady ładunkowe / cargo decks: 2,
  • pasy ładunkowe / cargo lanes: 
   • długość całkowita / total length: 2.670 m (w tym długość torowiska / including the length of the railtrack: 740 m), 
   • długość pasów dla trailerów / lane length for trailers: 1.060 pokład główny (wjazd / wyjazd furtą rufową) i 1.140 pokład górny (ukośny lewoburtowy wjazd / wyjazd od strony rufy i poprzez furtę burtową na śródokręciu) / 1.060 m main deck (entry / exit by stern door) and 1.140 upper deck (entry / exit from the stern and through the side door on amidships),
   • długość pasów dla aut osobowych na / pod podwieszanymi pokładami składanymi / lane lenght for cars on / under suspendend folding decks: 360 m / 500 m,
  • liczba torów / number of railway tracks: 6, 
  • pojemność ładunkowa / cargo capacity:  
   • auta / cars: 172,  
   • naczepy / trailers: 110,  
   • wagony kolejowe / rail wagons: ?,  
 • Rampy / Ramps: 2,
 • Strefa pasażera / Passenger area: 
  • kabiny / cabbins: 212 (klimatyzowane z łazienką - wyjątek poniżej / air-conditionet with a bathroom, exception below), 
   • 2 osobowa z oknem / 2 pers. with a window: 40 (pokład / deck: 6), 
   • 2 osobowa bez okna / 2 pers. without a window: 40 (pokład / deck: 6), 
   • 2 osobowa bez okna, dostosowana do osób niepełnosprawnych /  2 pers. without a window, adapted to the disabled (pokład / deck: 6), 
   • 3 osobowa z oknem / 3 pers. with a window: 30 (pokład / deck: 6), 
   • 3 osobowa bez okna / 3 pers. without a window: 26 (pokład / deck: 6), 
   • 4 osobowa z oknem / 4 pers. with a windowa: 22 (pokład / deck: 6), 
   • 4 osobowa bez okna / 4 pers. without a window: 44 (pokład / deck: 6), 
   • 4 osobowa bez toalety / 34 pers. without a toilet: 4 (pokład / deck: 6), 
   • 2 osobowa klasy de Luxe / 2 pers. de Luxe class: 8 (pokład / deck: 6). 
  • gastronomia / gastronomy: 
   • Restauracja Royal / Royal Restaurant (pokład / deck: 7), 
   • Steak House (pokład / deck: 7), 
   • Polonia Snack Bar (pokład / deck: 7), 
   • One Way Truckers Club (pokład / deck: 7), 
   • Cafeteria Polonia (pokład / deck: 7), 
   • Hyde Park (pokład / deck: 7),  
  • rozrywka / entertainment: 
   • kasyno / casino (pokład / deck: 7), 
   • dyskoteka / disco (pokład / deck: 7), 
   • Disco Show Bar (pokład / deck: 7), 
   • Cocktail Bar (pokład / deck: 7), 
   • Bridge Pub (pokład / deck: 7),   
  • pozostałe usługi / other services: 
   • kącik zabaw dla dzieci / childrens`s corner (pokład / deck: 7),
   • sklep / shop (pokład / deck: 7), 
   • sale konferencyjne / conference rooms: 2 (klimatyzowane, wyposażone w: rzutnik multimedialny, rzutnik slajdów i foliałów, ekran, telewizor plazmowy, tablica konferencyjna, mównica, nagłośnienie / air-conditioned, equiped with: multimedia projector, slide and foils projector, screen, plasma TV, conference board, lectern, sound system),
    • Senator: 100 os./ pers. (pokład / deck: 7), 
    • Royal: 200 os. / pers. (pokład / deck: 7).  
 • Pasażerowie / Passengers: 918 os. / pers. 
 • Załoga / Crew: 82 os. / pers.

*      *      *

Bibiliografia / Bibiliography


*      *      *
Poniżej zdjęcia m/f POLONIA / Below photos m/f POLONIA (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo):

 
 • m/f POLONIA na kilka dni przed zdaniem armatorowi Tomre 1995 r. zdjęcie autorstwa Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA a few days before handling over to shipowner, Tomre 1995, photos made by Mr. Andrzej Patro.


 • m/f POLONIA na próbach morskich 1995 r. zdjęcie autorstwa Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA on sea trials 1995, photo made by Mr. Andrzej Patro.

 • m/f POLONIA, chrzest promu, Tomre 27.051995 r. zdjęcia autorstwa Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA, the baptism of the ferry, Tomre 27.05.1995, photos made by Mr. Andrzej Patro. • m/f POLONIA, pierwsza szeregowa załoga promu, Tomre 1995 r. zdjęcie autorstwa Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA, the first crew of the ferry, Tomre 1995, photo made by Mr. Andrzej Patro.


 • m/f POLONIA, pierwsze podniesienie bandery, od lewej III oficer Jacek Orłowski, od prawej starszy oficer Piotr Bielicz, Świnoujście 30.05.1995 r., zdjęcie autorstwa Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA, first raising the flag, from left 3rd officer Jacek Orłowski on right chief officer Piotr Bielicz, Swinoujscie 30.05.1995, photo made by Mr. Andrzej Patro.


 • m/f POLONIA, pierwsze podniesienie bandery, Świnoujście 30.05.1995 r. zdjęcie autorstwa Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA first raising the flag, Swinoujscie 30.05.1995, photo made by Mr. Andrzej Patro.


 • m/f POLONIA pierwszy rok eksploatacji, zdjęcia z kolekcji Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA first year of operation, photos from collection of Mr. Andrzej Patro. • m/f POLONIA, zima na promie, od lewej A. Gajdzik, M. Olkowski, A. Patro, zdjęcie z kolekcji Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA, winter on ferry, from left A. Gajdzik, M. Olkowski, A. Patro, photo from collection of  Mr. Andrzej Patro.


 • m/f POLONIA, pokład kolejowy, zdjęcie z kolekcji Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA, railway deck, photo from collection of Mr. Andrzej Patro.

 • m/f POLONIA, pożegnanie Kapitana Mariana Webera, zdjęcie z kolekcji Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA, farewell of the Captain Marian Weber, photo from collection of Mr. Andrzej Patro.

 • m/f POLONIA, pobyt w doku Gdańskiej Stoczni Remontowej, Gdańsk marzec 1998 r., zdjęcia autorstwa Pana Andrzeja Patro / m/f POLONIA, stay at the dock of Gdansk Ship Repair Yard, Gdansk March 1998, photos made by Mr. Andrzej Patro.


 • m/f POLONIA opuszczająca Świnoujście, wrzesień 2009 r. / POLONIA outbound Świnoujście, September 2009. • m/f POLONIA opuszczająca Świnoujście, luty 2012 r. / m/f POLONIA outbound Swinoujscie, February 2009.

 • m/f POLONIA przybywająca do Świnoujścia, 02.06.2017 r. / m/f POLONIA inbound Świnoujście, 02.06.2017.Poniżej pocztówki z promem m/F POLONIA (oby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below a postcards with ferry m/f POLONIA (to enlarge click on the photo).

 • Pocztówka armatorska ze stemplem promu m/f POLONIA, z kolekcji Pana Andrzeja Patro /  Postcard with the stamp of the ferry m/f POLONIA, from collection of Mr. Andrzej Patro.


 • Pocztówka armatorska promu m/f POLONIA, z kolekcji Pana Andrzeja Patro / Postcard of the ferry m/f POLONIA, from collection of Mr. Andrzej Patro.


 • Pocztówka armatorska promu m/f POLONIA, z kolekcji Pana Andrzeja Patro /  Postcard of the ferry m/f POLONIA, from collection of Mr. Andrzej Patro.


 • Pocztówka z promem m/f POLONIA, zdjęcie autorstwa Pana Ryfczyńskiego, wydawca: Wydawnictwo Reklamowo - Pocztówkowe Ewa Miklaszewska, z kolekcji Pana Andrzeja Patro /  Postcard  of the ferry m/f POLONIA, photo made by Mr. Ryfczyński, editor: Wydawnictwo Reklamowo - Pocztówkowe Ewa Miklaszewska, from collection of Mr. Andrzej Patro.  • Pocztówka z promem m/f POLONIA, zdjęcie autorstwa R. Janowski, wydawca: Future Szczecin, z kolekcji Pana Andrzeja Patro /  Postcard  of the ferry m/f POLONIA, photo made by R. Janowski, editor: Future Szczecin, from collection of Mr. Andrzej Patro.