piątek, 23 września 2016

Z cyklu flota operatora Unity Line ... cz.5 - GRYFOperator Unity Line założony został przez dwie firmy armatorskie: Polska Żegluga Morska (Polsteam) i Euroafrica Linie Żeglugowe do zarządzania promami obu armatorów Poniżej prezentowany jest prom należący do Polskiej Żeglugi Morskiej (Polsteam)/ The operator Unity Line was founded by two company shipowners: Polish Steamship Company (Polsteam) and Euroafrica Shipping Lines to manage ferries both shipowners Below is presented the ferry belonged to Polska Żegluga Morska (Polsteam).

GRYF (IMO: 8818300, MMSI: 311794000, call sign: C6TV9, bandera: Wyspy Bahama, port macierzysty: Nassau) prom samochodowo – pasażerski, kadłub zbudowany przez szwedzką stocznię Bruce Shipyard w Landskronie a następnie wykończony przez norweską stocznię Fosen Mek. Verksteder w Rissa dla tureckiego armatora Deniz Nakliyati TAS. W kwietniu 2004 r. zakupiony przez Polską Żeglugę Morską (Polsteam) dla spółki Unity Line i po remoncie pod nową nazwą GRYF wprowadzony na linię Świnoujście – YSTAD. W 2007 przeniesiony na linię Świnoujście – Trelleborg.

Numery stoczniowe budowy: 19 i 43,
Położenie stępki: 30.11.1989 r.
Wodowanie: 10.03.1990 r.
Zdanie: 21.12.1990 r.

GRYF (IMO: 8818300, MMSI: 311794000, call sign: C6TV9, flag: Bahamas, port of registry: Nassau) ro – pax ferry, hull built by Swedish shipyard Bruce Shipyard in Lanskrona, completed by Norwegian shipyard Fosen Mek. Verksteder in Rissa for the Turkish shipowner Deniz Nakliyati TAS. In april 2004 purchased by the Polish Steamship Company (Polsteam) for the company Unity Line and after restoration under the new name GRYF placed on the line Swinoujście – YSTAD In 2007 placed on the line Swinoujście - Trelleborg.

Yards number: 19 i 43,
Keel laid: 30.11.1989,
Launch date: 10.03.1990,
Delivery date: 21.12.1990.

Poprzednie nazwy i operatorzy / Former names & operators:
 • Kaptan Burhanettin Isim (2003-2004) – VentLines,
 • Kaptan Burhanettin Isim (2002-2003) - Ministry of Defence (UK),
 • Kaptan Burhanettin Isim (2002) - Latlines,
 • Kaptan Burhanettin Isim (1991-2002) - Turkish Cargo Lines.

 Poprzedni armatorzy / former shipowners:

 • Deniz Nakliyati TAS (1990-2004)

  Dane techniczne / technical data:
 • wyporność / tonnage:
  • GT: 18.653 t,
  • DWT: 6.934 t,
 • długość / lenght: 157,90 m,
 • szerokość / breadth: 24,33 m,
 • zanurzenie / draught: 5.92 m, 
 • kadłub / hull 
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: steel, 
  • grodzie poprzeczne / transverse bulkheads: 5,
 • liczba pokładów / decks number: 3,
 • maszynownia / machinery: 
  • silnik główny / main engine: 
   • 2 silniki diesla /diesel engines Sulzer model 6ZA40S  
   • łączna moc / total power: 7.920 kW, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 6, 
  • zespoły prądotwórcze / power generators:  
   • 2 x generatory główne / main generators Mitsubishi model: S6R2MPTK, 
   • 1 x generator głowny /main generator Volvo Penta model D49 A-MS, 
   • 1 x generator głowny /main generator Mitsubishi model: S6R-M(P)TK,
 • śruba / propeller: 2, 
 • ster / rudder: 1,
 • prędkość / speed: 17,7 węzłów/ knots,
 • pokład ładunkowy:
  • długość linii ładunkowej / ro/ro lanes: 1800 m,
 • pojemność ładunkowa / cargo capacity:
  • TEU: 313,
  • naczepy / trailers: 120,
  • TIR: ca. 100,
 • wyposażenie ro/ro / ro/ro equipment: 
  • rampy załadowcze:
   • 1 position 17.7x6.5x0, 
   • 1 position 15.1x7.0x0,
 • pasażerowie / pax: liczba pasażerów: 180 w tym 120 os. w 60 kabinach / number of passengers: 180 including 120  people in 60 cabbins,
 • urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: brak / gearless. 

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com i https://exchange.dnv.com/Exchange / all data from sites http://grosstonnage.com and https://exchange.dnv.com/Exchange.Poniżej zdjęcia m/f GRYF / Below photos m/f GRYF (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo):
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz