piątek, 23 września 2016

Z cyklu flota operatora Unity Line ... cz.5 - GRYFOperator Unity Line założony został przez dwie firmy armatorskie: Polska Żegluga Morska (Polsteam) i Euroafrica Linie Żeglugowe do zarządzania promami obu armatorów Poniżej prezentowany jest prom należący do Polskiej Żeglugi Morskiej (Polsteam)/ The operator Unity Line was founded by two company shipowners: Polish Steamship Company (Polsteam) and Euroafrica Shipping Lines to manage ferries both shipowners Below is presented the ferry belonged to Polska Żegluga Morska (Polsteam).

GRYF (IMO: 8818300, MMSI: 311794000, call sign: C6TV9, bandera: Wyspy Bahama, port macierzysty: Nassau) prom samochodowo – pasażerski, kadłub zbudowany przez szwedzką stocznię Bruce Shipyard w Landskronie a następnie wykończony przez norweską stocznię Fosen Mek. Verksteder w Rissa dla tureckiego armatora Deniz Nakliyati TAS. W kwietniu 2004 r. zakupiony przez Polską Żeglugę Morską (Polsteam) dla spółki Unity Line i po remoncie pod nową nazwą GRYF wprowadzony na linię Świnoujście – YSTAD. W 2007 przeniesiony na linię Świnoujście – Trelleborg.

Numery stoczniowe budowy: 19 i 43,
Położenie stępki: 30.11.1989 r.
Wodowanie: 10.03.1990 r.
Zdanie: 21.12.1990 r.

GRYF (IMO: 8818300, MMSI: 311794000, call sign: C6TV9, flag: Bahamas, port of registry: Nassau) ro – pax ferry, hull built by Swedish shipyard Bruce Shipyard in Lanskrona, completed by Norwegian shipyard Fosen Mek. Verksteder in Rissa for the Turkish shipowner Deniz Nakliyati TAS. In april 2004 purchased by the Polish Steamship Company (Polsteam) for the company Unity Line and after restoration under the new name GRYF placed on the line Swinoujście – YSTAD In 2007 placed on the line Swinoujście - Trelleborg.

Yards number: 19 i 43,
Keel laid: 30.11.1989,
Launch date: 10.03.1990,
Delivery date: 21.12.1990.

Poprzednie nazwy i operatorzy / Former names & operators:
 • Kaptan Burhanettin Isim (2003-2004) – VentLines,
 • Kaptan Burhanettin Isim (2002-2003) - Ministry of Defence (UK),
 • Kaptan Burhanettin Isim (2002) - Latlines,
 • Kaptan Burhanettin Isim (1991-2002) - Turkish Cargo Lines.

 Poprzedni armatorzy / former shipowners:

 • Deniz Nakliyati TAS (1990-2004)

  Dane techniczne / technical data:
 • wyporność / tonnage:
  • GT: 18.653 t,
  • DWT: 6.934 t,
 • długość / lenght: 157,90 m,
 • szerokość / breadth: 24,33 m,
 • zanurzenie / draught: 5.92 m, 
 • kadłub / hull 
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: steel, 
  • grodzie poprzeczne / transverse bulkheads: 5,
 • liczba pokładów / decks number: 3,
 • maszynownia / machinery: 
  • silnik główny / main engine: 
   • 2 silniki diesla /diesel engines Sulzer model 6ZA40S  
   • łączna moc / total power: 7.920 kW, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 6, 
  • zespoły prądotwórcze / power generators:  
   • 2 x generatory główne / main generators Mitsubishi model: S6R2MPTK, 
   • 1 x generator głowny /main generator Volvo Penta model D49 A-MS, 
   • 1 x generator głowny /main generator Mitsubishi model: S6R-M(P)TK,
 • śruba / propeller: 2, 
 • ster / rudder: 1,
 • prędkość / speed: 17,7 węzłów/ knots,
 • pokład ładunkowy:
  • długość linii ładunkowej / ro/ro lanes: 1800 m,
 • pojemność ładunkowa / cargo capacity:
  • TEU: 313,
  • naczepy / trailers: 120,
  • TIR: ca. 100,
 • wyposażenie ro/ro / ro/ro equipment: 
  • rampy załadowcze:
   • 1 position 17.7x6.5x0, 
   • 1 position 15.1x7.0x0,
 • pasażerowie / pax: liczba pasażerów: 180 w tym 120 os. w 60 kabinach / number of passengers: 180 including 120  people in 60 cabbins,
 • urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: brak / gearless. 

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com i https://exchange.dnv.com/Exchange / all data from sites http://grosstonnage.com and https://exchange.dnv.com/Exchange.Poniżej zdjęcia m/f GRYF / Below photos m/f GRYF (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo):
środa, 14 września 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 31 HNLMS JOHANN DE WITT (L801)HNLMS JOHAN DE WITT (L801) - Holenderski okręt desantowy dok, zbudowany w kooperacji przez stocznię Damen Shipyard Galati w Gałaczu w Rumunii (kadłub i nadbudówka) a następnie po przeholowaniu do kraju wykończony przez stocznię Damen Schelde Naval Shipbuilding. Projekt okrętu jest ulepszoną wersją wcześniejszego projektu jednostki typu Rotterdam (3 jednostki zbudowane w kooperacji z Hiszpanią). Mottem wcielonej w 2007 roku do służby jednostki jest: „Ago Quod Ago – Robię to co robię”.

HNLMS JOHAN DE WITT (L801) – Dutch landing ship dock, built in cooperation by the shipyard Damen Shipyard Galati in Galati, Romania (hull & superstructure) and then after towed to Netherlands finished by the shipyard Damen Schelde Naval Shipbuilding. The project of the ship is an upgraded version of the earlier project units type Rotterdam (3 units built in cooperation with Spain). The motto commissioned in 2007 into the service unit is: “Ago Quod Ago – I do what I do”.

Jednostki klasy JOHANN DE WITT / Units class JOHANN DE WITT:

 • HNLMS JOHANN DE WITT (L801) – położenie stępki / keel laid: 18.06.2013, wodowanie / launched: 13.05.2006, wcielenie do służby / commissioned: 20.11.2007.

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 16.800 tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 176,35 x 29 x 6 m, 
 • Kadłub (materiał) / hull (material): stal / steel, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 4 silniki diesla / 4 diesel engines: Stork Wartsila o łącznej mocy / with total power 14.800 kW (18.900 KM /HP), 
  • śruby podwieszone / podded propellers. 
 • Prędkość / Speed: 19 węzły / knots, 
 • Zasięg / Range: 6.000 Mm /Sm przy / at 12 w. / kn.,
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar 2D dozoru powietrznego i powierzchniowego / surface /air search 2D radar Thales Netherland,
  • systemy komunikacji i dowodzenia / communications & command systems: SATCOM, LINK 11, JMCIS,
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare systems: 
  • system ESM/ECM Thales Netherland Gatekeeper / ESC/ECM system Thales Netherland Gatekeeper,
  • 4 wyrzutnie flar Sippican Hycor Mk36 SRBOC / 4 decoy launchers Sippican Hycor Mk 36 SRBOC, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 2 x VI zestawy obrony bezpośredniej Goalkeeper kal. 30 mm / 2 x VI CIWS Goalkeeper cal. 30 mm, 
  • 4-6 x I karabinów maszynowych FN MAG kal. 12,7 mm / 4-6 x I machine guns FN MAG cal. 12,7 mm, 
 • Wyposażenie w łodzie i jednostki desantowe / Boats & landing craft equipment: 
  • 2 x 7 m. łodzie RHIB / 2 x 7 m. RHIB boats, 
  • Do 4 łodzi desantowych LCVP lub 12 m łodzi RHIB / up to 4 LCVP boats or 12m RHIBs, 
  • 2 kutry desantowe LCU lub 2 poduszkowce LCAC (zatapialny dok) / 2 LCU boats or 2 LCACs (welldock),
 • Pojemność ładunkowa / Cargo capacity: 
  • 177 transporterów opancerzonych lub 33 czołgi / 177 armoured personel carriers or 33 main battle tanks, 
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment: 
  • hangar i lądowisko (dwa stanowiska) dla 6 śmigłowców NH-90 lub 4 śmigłowców CH-47 Chinook / hangar & flight deck (two spots) for 4 x NH-90 helicopters or 4 x CH-47 Chinook helicopters,
 • Wyposażenie dodatkowe / Other equipment:
  • w pełni wyposażony szpital klasy 2/ full equiped class II hospital,
 • Załoga / Crew: 146 os + 555 żołnierzy desantu/ 146 pers. + 555 troops.

Bibliografia / Bibliography:


Poniżej zdjęcia HNLMS JOHANN DE WITT z 18 czerwca 2016 r., wykonane w Kilonii podczas Tygodnia Kilońskiego (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the HNLMS JOHANN DE WITT from 18 June 2016, took in Kiel during Kiel Week (to enlarge click on the photo):