czwartek, 25 sierpnia 2016

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 5 ORP GROMORP GROM (423) – mały okręt rakietowy typu Orkan (znanej też jako Projekt 660), powstałej w wyniku dokończenia budowy przez Stocznię Północną w Gdańsku trzech zakupionych a zbudowanych w stoczni VEB Peenewerft w Wolgast. kadłubów nieukończonych jednostek typu Sassnitz (inne oznaczenie projekt 151). Przez wiele lat aż do drugiej połowy I dekady XXI wieku jednostki klasy Orkan pływały bez swojego głównego uzbrojenia tj. rakiet przeciwokrętowych, co ostatecznie zostało rozwiązane poprzez zakup szwedzkich rakiet RBS 15 w wersji Mk 2 i Mk 3 oraz głęboką modernizację wyposażenia elektronicznego.

ORP GROM (423) – fast attack craft typu Orkan (also known as Project 660), resulting from completion of construction by Northern Shipyard in Gdansk three purchased and built in a VEB Peenewerft shipyard in Wolgast hulls unfinished units type Sassnitz (other designation Project 151). For many years until the second half of the decade of the XXI century unit type Orkan sailed without its main armament – anti-ship missiles, which was ultimately resolved by purchasing the Swedish RBS 15 Mk2 and Mk3 missiles and the deeply modernization of electronic equipment.

Jednostki typu Orkan (projekt 660) / Units type Orkan (project 660):

 • ORP ORKAN (421) – położenie stępki / keel laid: 12.08.1990, wodowanie / launched: 29.09.1990, wcielenie do służby / commissioned: 18.09.1992, 
 • ORP PIORUN (424) – położenie stępki / keel laid: 10.09.1990, wodowanie / launched: 19.10.1990, wcielenie do służby / commissioned: 11.03.1994
 • ORP GROM ex Huragan (423) – położenie stępki / keel laid: 12.10.1990, wodowanie / launched: 11.12.990, wcielenie do służby / commissioned: 28.04.1995,


Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 369 tony / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 48.9 x 8.65 x 2.15 m, 
 • Kadłub (materiał) / hull (material): stal / steel, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 3 silniki diesla / 3 diesel engines: M520 każdy o mocy / each power 3.970 kW, 
  • 3 śruby / 3 propellers,
 • Prędkość / Speed: 36 węzły / knots, 
 • Zasięg / Range: 1700 Mm /Sm przy / at 14 w. / kn., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar dozoru powietrznego i powierzchniowego / surface /air search radar Sea Giraffe 3D, 
  • 1 radar kierowania ogniem / fire control radar Sting E0, 
  • system dowodzenia / combat command system Tacticos,
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar,
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x I uniwersalna armata AK-176M kal. 76 mm / 1 x I dual purpose gun AK-176M cal. 76 mm, 
  • 1 x VI zestaw obrony bezpośredniej AK-630 kal. 30 mm / 1 x VI CIWS AK-630 cal 30 mm, 
  • 1 x IV wyrzutnia pocisków plot Strzała 2M / 2 x IV Strzala 2M SAM`s launcher, 
  • 8 rakiet przeciwokrętowych RBS-15 Mk 2 lub Mk 3 / 8 antiship-missiles RBS 15 Mk2 or Mk 3, 
 • Załoga / Crew: 37 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:
http://www.hazegray.org/worldnav/
Jarosław Ciślak "Polska Marynarka Wojenna 1995" - Wydawnictwo Lampart Bellona, Warszawa 1995

Poniżej zdjęcia ORP GROM (423) z 08 – 09 lipca 2016 r., wykonane w Gdyni podczas Dni NATO (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP GROM (423) from 08-09 July 2016, took in Gdynia during NATO days (to enlarge click on the photo):

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz