poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Z cyklu różne rozmaitości z okolic portów i nie tylko ... cz. 2 - 6 batalion rozpoznania "Holstein"

6 Batalion Rozpoznania "Holstein" (Aufklärungsbataillon 6 - AfklBtl6) utworzony 01.08.2008 w wyniku reorganizacji niemieckich sił zbrojnych z 6 Pancernego Batalionu Rozpoznania. Jednostka stacjonuje w koszarach Rettberg w Eutin i podporządkowany jest 41 Brygadzie Grenadierów Pancernych "Vorpommern".

6 Reconnaissance Battalion "Holstein" (Aufklärungsbataillon 6 - AfklBtl6), was formed 01.08.2008 as a result of the reorganization of the German armed forces from 6 Armoured Reconnaissance Battalion. The unit is stationed in the barracks Rettberg in Eutin and is subordinate to the 41 Armoured Brigade "Vorpommern".

Poniżej zdjęcia sprzętu 6 Batalionu Rozpoznania "Holstein" (aby powiekszyc kliknij na zdjęcie) / Below photos of the equipment 6 Reconnaissance Batalion "Holstein" (to enlarge click on the photo).


Mercedes Unimog wraz z kontenerem transportowym dla drona KZO / Mercedes Unimog with the transport container for KZO drone.
 

 Transporter opancerzony Fuchs / Fuchs armored personnel carrier

 Opancerzony wóz rozpoznania Fennek / Armored reconnaissance vehicle Fennek.czwartek, 25 sierpnia 2016

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 5 ORP GROMORP GROM (423) – mały okręt rakietowy typu Orkan (znanej też jako Projekt 660), powstałej w wyniku dokończenia budowy przez Stocznię Północną w Gdańsku trzech zakupionych a zbudowanych w stoczni VEB Peenewerft w Wolgast. kadłubów nieukończonych jednostek typu Sassnitz (inne oznaczenie projekt 151). Przez wiele lat aż do drugiej połowy I dekady XXI wieku jednostki klasy Orkan pływały bez swojego głównego uzbrojenia tj. rakiet przeciwokrętowych, co ostatecznie zostało rozwiązane poprzez zakup szwedzkich rakiet RBS 15 w wersji Mk 2 i Mk 3 oraz głęboką modernizację wyposażenia elektronicznego.

ORP GROM (423) – fast attack craft typu Orkan (also known as Project 660), resulting from completion of construction by Northern Shipyard in Gdansk three purchased and built in a VEB Peenewerft shipyard in Wolgast hulls unfinished units type Sassnitz (other designation Project 151). For many years until the second half of the decade of the XXI century unit type Orkan sailed without its main armament – anti-ship missiles, which was ultimately resolved by purchasing the Swedish RBS 15 Mk2 and Mk3 missiles and the deeply modernization of electronic equipment.

Jednostki typu Orkan (projekt 660) / Units type Orkan (project 660):

 • ORP ORKAN (421) – położenie stępki / keel laid: 12.08.1990, wodowanie / launched: 29.09.1990, wcielenie do służby / commissioned: 18.09.1992, 
 • ORP PIORUN (424) – położenie stępki / keel laid: 10.09.1990, wodowanie / launched: 19.10.1990, wcielenie do służby / commissioned: 11.03.1994
 • ORP GROM ex Huragan (423) – położenie stępki / keel laid: 12.10.1990, wodowanie / launched: 11.12.990, wcielenie do służby / commissioned: 28.04.1995,


Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 369 tony / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 48.9 x 8.65 x 2.15 m, 
 • Kadłub (materiał) / hull (material): stal / steel, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 3 silniki diesla / 3 diesel engines: M520 każdy o mocy / each power 3.970 kW, 
  • 3 śruby / 3 propellers,
 • Prędkość / Speed: 36 węzły / knots, 
 • Zasięg / Range: 1700 Mm /Sm przy / at 14 w. / kn., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar dozoru powietrznego i powierzchniowego / surface /air search radar Sea Giraffe 3D, 
  • 1 radar kierowania ogniem / fire control radar Sting E0, 
  • system dowodzenia / combat command system Tacticos,
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar,
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x I uniwersalna armata AK-176M kal. 76 mm / 1 x I dual purpose gun AK-176M cal. 76 mm, 
  • 1 x VI zestaw obrony bezpośredniej AK-630 kal. 30 mm / 1 x VI CIWS AK-630 cal 30 mm, 
  • 1 x IV wyrzutnia pocisków plot Strzała 2M / 2 x IV Strzala 2M SAM`s launcher, 
  • 8 rakiet przeciwokrętowych RBS-15 Mk 2 lub Mk 3 / 8 antiship-missiles RBS 15 Mk2 or Mk 3, 
 • Załoga / Crew: 37 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:
http://www.hazegray.org/worldnav/
Jarosław Ciślak "Polska Marynarka Wojenna 1995" - Wydawnictwo Lampart Bellona, Warszawa 1995

Poniżej zdjęcia ORP GROM (423) z 08 – 09 lipca 2016 r., wykonane w Gdyni podczas Dni NATO (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP GROM (423) from 08-09 July 2016, took in Gdynia during NATO days (to enlarge click on the photo):

piątek, 19 sierpnia 2016

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 4 ORP MEWA (623)ORP MEWA (623) – niszczyciel min klasy Flaming (Projekt 206 FM), klasy powstałej w ramach przebudowy trzech trałowców klasy Krogulec (projekt 206F), która miała miejsce w latach 1998 – 2000 w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Budowniczym jednostki jest nieistniejąca już Stocznia Komuny Paryskiej w Gdyni. Po przebudowie ORP MEWA był pierwszą jednostką jaka została włączona do zespołu NATO.

ORP MEWA (623) – minesweeper class Flaming (Project 206 FM), the class created in the framework of rebuild of three minesweepers class Krogulec (Project 206F), which took place in the years 1998 to 2000 in the Naval Shipyard in Gdynia. The builder of the unit is no longer existing Paris Commune Shipyard in Gdynia. After rebuilding ORP MEWA was the first polish unit of which was incorporated into the NATO team.

Jednostki klasy Flaming (projekt 206FM) / Units class Flaming (project 206 FM):
 • ORP FLAMING (621) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/9, położenie stępki / keel laid: 07.01.1966, wodowanie / launched: 05.05.1966, wcielenie do służby / commissioned: 27.09.1966, przebudowa / rebuilt: 02.03.2000 – 22.06.2001, matka chrzestna / godmother: Mrs Joanna Tor Miszczak,
 • ORP MEWA (623) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/11 położenie stępki / keel laid: 18.07.1966, wodowanie / launched: 22.12.1966, wcielenie do służby / commissioned: 09.05.1967, przebudowa / rebuilt: 07.1998 – 14.05.1999,
 • ORP CZAJKA (624) – stoczniowy numer budowy / yard number: 206F/12, położenie stępki / keel laid: 12.09.1966, wodowanie / launched: 17.06.1966, wcielenie do służby / commissioned: 17.06.1967, przebudowa / rebuilt: 02.1999 – 26.05.2000,

Dowódcy ORP MEWA / ORP MEWA commanders:
 • kpt. mar Marian Brzeziński 21.05.1967 - 31.11.1967,
 • kpt. mar. Tadeusz Krawczyk 01.12.1967 - 11.12.1968,
 • kpt. mar. Leopold Bolas 12.12.1968 - 06.04.1971,
 • por. mar. Roman Mańko 07.04.1971 - 05.04.1973,
 • por. mar. Kazimierz Mielczarczyk 05.04.1973 - 06.10.1978,
 • por. mar. Zygmunt Babiński 06.10.1978 - 27.08.1980,
 • kpt. mar. Tadeusz Klaunert 01.06.1981 - 26.01.1984,
 • por. mar. Dariusz Przedpełski 26.01.1984 - 09.01.1989,
 • kpt. mar. Andrzej Karweta 09.01.1989 - 16.09.1991,
 • kpt. mar. Bogdan Kasprowicz 16.09.1991 - 27.05.1992,
 • por. mar. Tadeusz Chęciński 27.05.1992 - 14.11.1998,
 • kpt. mar. Wiesław Puchalski 14.11.1998 - 02.01.2002,
 • kpt. mar. Andrzej Danielewicz 02.01.2002 - 26.08.2002,
 • kpt. mar. Cezary Gnoza 26.08.2002 - 26.10.2005,
 • kpt. mar. Jarosław Iwańczak 26.10.2005 - 22.08.2008,
 • kpt. mar. Arkadiusz Kurydybelski 22.08.2008 - 14.03.2013,
 • kpt. mar. Michał Dziugan 08.07.2013 - 23.02.2015,
 • kpt. mar. Bartosz Tkaczyk 23.02.2015 -

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 507 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 58.2 x 7.7 x 2.14 m, 
 • Kadłub /Hull: 
  • typ / type: pojedynczy / single, 
  • materiał / material: stal / steel, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 10, 
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 silniki diesla / 2 diesel engines: Cegeilski-Sulzer 6 ATL 25/30 o łącznej mocy / with total power 2260 kW, 
  • 2 śruby / 2 propellers, 
  • 1 dziobowy pędnik strumieniowy / 1 bow thruster: Brunvoll, 
 • Prędkość / Speed: 17,5 węzła / knots,
 • Zasięg / Range: 2.000 Mm /Sm przy / at 12 w. / kn., 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment:
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Decca Bridge Master, 
  • 1 stacja hydrolokacyjna / 1 echo-location station: SHL-100MA, 
  • 1 holowana stacja hydrolokacyjna / 1 towed echo-location station : SHL-200M, 
  • system wspomagania dowodzenia / command suport system: Pstrokosz, 
  • automatyczny system identyfikacji statków / AIS, 
  • zestaw radiostacji  UHF, HF / set of UHF, HF radiostations: Rohde & Schwarz,
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2MR Wróbel II kal. 23 mm + 2 wyrzutnie pocisków p.lot. GROM / 1 x II artilery-rocket complex ZU-23-2MR Wróbel II cal. 23 mm + GROM SAMs, 
  • 2 x IV wyrzutnie Fasta-4M dla pocisków p.lot. Strzała 2M / 2 x IV Fasta-4M launchers for Strzala 2M SAM`s, 
  • 2 tory minowe dla 12 min typu: OS (zmodernizowana mina 08/39), MMD-1, MMD-2 lub 6 min typu OD (Okrętowa Duża) / 2 mine tracks for 12 min type: OS (mod. mine 08/39), MMD-1, MMD-2 or 6 mines type OD (Large Ship), 
  • 1 komplet trału kontaktowego / 1 set of contact trawl: MT-2W, 
  • 1 komplet trału akustycznego / 1 set of acoustic trawl: MTA-2, 
  • 1 komplet trału elektromagnetycznego / 1 set of electromagnetic trawl: TEM-PE-2MA ver. 2 mod., 
  • 2 pojazdy podwodne / 2 ROVs: Ukwiał, 
 • Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment:
  • 1 komora dekompresyjna dla 3 osób / 1 decompression chamber for 3 persons,
  • 1 teleskopowy żuraw firmy Sormec / 1 telescopic crane Sormec,
 • Załoga / Crew: 54 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia ORP MEWA (623) z 08 – 09 lipca 2016 r., wykonane w Gdyni podczas Dni NATO (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP MEWA (623) from 08-09 July 2016, took in Gdynia during NATO days (to enlarge click on the photo):