piątek, 8 lipca 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 27 USS MOUNT WHITNEY (LCC-20)
USS MOUNT WHITNEY (LCC-20) – amerykański okręt dowodzenia klasy Blue Ridge, jeden z dwu tego typu we flocie Stanów Zjednoczonych. Przy projektowaniu obu jednostek wykorzystano zmodyfikowany kadłub śmigłowcowców klasy Iwo Jima. Pierwotnie głównym zadaniem okrętów klasy Blue Ridge było pełnie roli jednostek dowodzenia operacjami desantowymi, lecz wraz ze zmianą strategii przekształcono je w centra dowodzenia połączonymi siłami ekspedycyjnymi. Nazwy obu okrętów pochodzą od nazw gór na terytorium Stanów Zjednoczonych – w przypadku bohatera niniejszego opracowania jest to najwyższy szczyt masywu Sierra Nevada – Mount Whitney, osiągający wysokość 4,421 m. n. p. m.. USS MOUNT WHITNEY zbudowany został przez położoną w Newport News w stanie Wirginia stocznię Newport News Shipbuilding & Drydock Company. W okresie od 1981 do 2005 roku USS MOUNT WHITNEY pełnił rolę jednostki flagowej dowódcy 2 Floty/Uderzeniowa Flota Atlantyku. W listopadzie 2002 roku okręt został skierowany w rejon Morza Arabskiego (Róg Afryki), gdzie pełnił rolę wysuniętego punktu dowodzenia dla połączonych sił biorących udział w Operacji Enduring Freedom. W lutym 2005 roku USS MOUNT WHITNEY przebazowany został do włoskiego portu Gaeta, gdzie następnie przejął od USS LA SALLE obowiązki jednostki flagowej 6 Floty oraz Sił Uderzeniowych NATO. W 2015 roku w chorwackiej stoczni Viktor Lenac w Rijece przeprowadzono gruntowny remont okrętu, mający na celu przedłużenie jego służby aż do roku 2039.

USS MOUNT WHITNEY (LCC-20) – the American Blue Ridge class command ship, one of two units of this type in the fleet of the United States. During the design of both units was used modified hull of the Iwo Jima class helicopter carriers. Originally the main task for Blue Ridge class units was served as an Amphibious Operations Command ships, but with a change of strategy both units were adapted to act as Joint Expeditionary Task Forces Command Ships.  The name of  the both ships come from the names of mountains in the United States – in the case of the hero of this study is the highest peak of the massif of the Sierra Nevada – Mount Whitney, reaching the height of 4.421 m. o. h. The USS MOUNT WHITNEY was built by located in Newport News, Virginia, shipyard Newport News Shipbuilding  Drydock Company. From 1981 to 2005 USS MOUNT WHITNEY served as the flagship for Commander Second Fleet/ Commander Striking Fleet Atlantic. In November 2002 USS MOUNT WHITNEY was deployed into Arabian Sea (Horn of Africa), where served as a command post for Combined Joint Task Force participating in Operation Enduring Freedom. In February 2005 USS MOUNT WHITNEY was sent to Italian port  of Gaeta, where he relieved USS LA SALLE and assumed duties as the Sixth Fleet and Commander Striking Force NATO flagship. In 2015 in the Croatian Viktor Lenac Shipyard was carried out a major overhaul of the ship, designed to extend its service until the year 2039.

Jednostki klasy Blue Ridge / Units class Blue Ridge:

 • USS BLUE RIDGE (LCC-19) – położenie stępki / keel laid: 27.02.1967, wodowanie / launched: 04.01.1969, wcielenie do służby / commissioned: 11.11.1970, 
 • USS MOUNT WHITNEY (LCC-20) – położenie stępki / keel laid: 08.01.1969, wodowanie / launched: 08.01.1970, wcielenie do służby / commissioned: 16.01.1971,
Dowódcy USS MOUNT WHITNEY/ USS MOUNT WHITNEY Commanding officers:
 • Capt. Baird, Orlie Gordon - 16.01.1971 - 05.01.1973,
 • Capt. Dun, Robert Francis - 05.01.1973 - 22.06.1974,
 • Capt. Bibby III, Lowe Hayden - 22.06.1974 - 12.06.1976,
 • Capt. Burris, Raymond Merle - 12.06.1976 - 02.09.1977,
 • Capt. Kingston, John James - 02.09.1977 - 26.01.1980,
 • Capt. Smith, Vernon Charles -  26.01.1980 - 10.10.1981,
 • Capt. Bennett, David Michael - 10.10.1981 - 22.04.1983,
 • Capt. Johnson Jr., Robert Cecil - 22.04.1983 - 01.03.1985, 
 • Capt. Lubbs, Larry Lee - 01.03.1985 - 20.01.1987,
 • Capt. Turner Jr., Laurence Hay - 20.01.1987 - 15.02.1989,
 • Capt. Kenyon, Morton W. - 15.02.1989 - 03.04.1991,
 • Capt. Brewer III, David Lawren - 03.04.1991 - 05.12.1992,
 • Capt. Branch, Malcolm Parker - 05.12.1992 - 26.05.1994,
 • Capt. Kendall, Gene Roger - 26.05.1994 - 18.08.1995,
 • Capt. Enderly, Richard Harold - 18.08.1995 - 30.07.1997,
 • Capt. Poplar III, James Roswell - 30.07.1997 - 17.05.1999,
 • Capt. Jenkins II, Martin Edward - 17.05.1999 - 17.07.2001,
 • Capt. Prothero, David William - 17.07.2001 - 13.08.2003,
 • Capt. Wode, Christopher Mark - 13.08.2003 - 25.02.2005,
 • Capt. Wheeler, Charles Ladd - 25.02.2005 - 26.04.2006,
 • Capt. Kuzmick, joseph William - 26.04.2006 - 18.01.2008,
 • Capt. Honors Jr., Owen Paul - 18.01.2008 - 17.04.2009,
 • Capt. Thomas, Karl Owen - 17.04.2009 - 12.08.2010,
 • Capt. Ruth, Jeffery Scott (Doc) - 12.08.2010 - ?.09.2011,
 • Capt. Williams, Ted Raymond (Bench) - 07.09.2011 - 19.11.2012,
 • Capt. Clapperton, Craig A. (Clap) - 19.11.2012 - 17.07.2014,
 • Capt. Colombo, Mark James - 17.07.2014 - 06.10.2015,
 • Capt. Sardiello, Carlos Abel - 06.10.2015 - do chwili obecnej / till today,

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 18.400 tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 194 x 32,92 x 8.81 m, 
 • Kadłub i nadbudówka (materiał) / hull & superstructure (material): stal / steel, 
 • Napęd / propulsion: parowy / steam, 
  • 2 kotły wodnonurkowe Foster-Wheeler / 2 Foster-Wheeler boilers,
  • 1 turbina parowa General Electric - moc: 20000 KM / 1 General Electric steam turbine - power: 20000 HP,
  • śruba / propeller: 1 
 • Prędkość / Speed: 22 węzły / knots, 
 • Zasięg / Range: 13.000 Mm /Sm przy / at 16 w. / kn., 
 • Systemy dowodzenia i wspomagania dowodzenia / Command & support command systems: 
  • 1 x GCCS(M) – Morski Globalny System Dowodzenia i Kontroli / Global Command and Control System (Maritime), 
  • 1 x TBMCS - system dowodzenia i kierowania lotnictwem na teatrze działań bojowych / Theatre Battle Management Core System, 
  • 1 x JTIDS – cyfrowy system dystrybucji informacji taktycznych / Joint Tactical Information Distribution System, 
  • 1 x JSPIS-N – program do odbioru i obróbki obrazów elektro – optycznych i podczerwonych z systemu taktycznego rozpoznania lotniczego / Joint Service Imagery Processing System – Navy, 
  • 1 x terminal CHBDL-ST – terminal automatycznego odbioru danych i obrazów od zdalnych czujników na platformach lotniczych i przekazywania danych do kierowania tymi czujnikami / Common High Bandwidth Data Link-Shipboard Terminal,  
  • systemy wspomagania dowodzenia i kierowania RING i NAVSSI / support command & control systems RING (Ring Lasser Gyro Network) & NAVSSI (NAVigational Sensor System Interface),
  • systemy komunikacji satelitarnej / satelite communication systems: USC-38 EHF, WSC-3 UHF, WSC-6(V)1, WSC-6A(V)4SHF, 
  • system radiokomunikacji wysokiej częstotliwości HFRG / High Frequency Radio Group, 
  • system obrazowania bojowego MDS / Mission Display System, 
  • system dedykowanego, wielokanałowego dostępu do przetwarzanych danych DAMA / Demand Assigned Multiple Access system, 
  • system wspomagania operacji lotniczych URN-25 TACAN / flight operations suport system URN-25 TACAN, 
 • Wyposażenie radiolokacyjne / Radar equipment: 
  • 1 radar dozoru powietrznego / air search radar Lockheed SPS-40E, 
  • 1 radar dozoru nawodnego / surface search radar Raytheon SPS-65(V)1, 
  • radary nawigacyjne / navigation radars Marconi LN66 , Raytheon SPS-64 (V)9, 
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare systems: 
  • SLQ-32(V)3, 
  • SLQ-25A „Nixie”, 
  • wyrzutnie flar / decoy launchers Mk 36 SRBOC, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 2 x VI zestawy obrony bezpośredniej Mk 15 Block 1B Phalanx kal. 20 mm / 2 x VI CIWS Mk 15 Block 1B Phalanx cal. 20 mm, 
  • 2 x I automatyczne działka Bushmaster kal. 25 mm / 2 x I Bushmaster automatic cannons cal. 25 mm, 
  • 4 x I karabiny maszynowe Browning M2 kal. 12,7 mm / 4 x I machine guns Browning M2 cal. 12,7 mm, 
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment: 
  • lądowisko i 1 śmigłowiec MH-60s Knight Hawk / flight deck & one MH-60s Knight Hawk helicopter, 
 • Załoga / Crew: 155 cywilnych marynarzy z Military Sealift Command i 160 oficerów i marynarzy z US Navy / 155 sailors from Military Sealift Command & 160 US Navy officers and enlisted.

Bibliografia / Bibliography:Poniżej zdjęcia USS MOUNT WHITNEY z 18 i 19 czerwca 2016 r., wykonane w Kilonii podczas Tygodnia Kilońskiego (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the USS MOUNT WHITNEY from 18 & 19 June 2016, took in Kiel during Kiel Week (to enlarge click on the photo):

Godło USS MOUNT WITHNEY / MSC MOUNT WITHNEY emblem.


Helikopter wielozadaniowy MH-60s Knight Hawk / Multi-role MH-60S Knight Hawk helicopter:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz