piątek, 29 lipca 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 28 USS CARTER HALL (LSD-50)USS CARTER HALL (LSD-50) – amerykański okręt desantowy-dok klasy Harpers Ferry (znanej też pod oznaczeniem LSD 41 CV – Cargo Variant), będącej zmodyfikowaną wersją poprzedniej klasy – Whidbey Island (znanej też pod oznaczeniem LSD 41). Główna modyfikacja w stosunku do pierwotnego projektu polegała na zmniejszeniu przestrzeni dokowej z czterech stanowisk transportowych dla poduszkowców do 2, zwiększając jednocześnie w ten sposób przestrzeń ładunkową dla zabieranych pojazdów (stąd oznaczenie CV – cargo version). Budowniczym wszystkich jednostek tej klasy, była położona w Nowym Orleanie stocznia Avondale Industries. Bohater niniejszego opracowania jest drugą noszącą tą nazwę jednostką w historii US Navy. Sama nazwa pochodzi od nazwy posiadłości w dolinie rzeki Shenandoah w stanie Virginia, w której to podczas amerykańskiej wojny domowej generał konfederatów Thomas Jonathan „Stonewall” Jackson urządził swoją kwaterę główną. Mottem jednostki jest „Pracujący Dla Pokoju Gotowy do Wojny”. Obecnie USS CARTER HALL działa w ramach Szóstego Dywizjonu Desantowego, stacjonując w Morskiej Bazie Desantowej w Little Creek. W czerwcu 2016 USS CARTER HALL był jednym z okrętów biorących udział w międzynarodowych manewrach BALTOPS 2016, jakie corocznie odbywają się na wodach Bałtyku.

USS CARTER HALL (LSD-50) – American landing dock ship class Harpers Ferry (also known under the designation LSD 41 CV – Cargo Variant), which is a modified version of the previous class – Whidbey Island (also known under the designation LSD 41). The main modification compared to the original project was reduce the dock space from four to two hovercraft stations, increasing in this way cargo deck area (hence the designation CV – cargo version). The builder of all units of this class was located in New Orleans LA shipyard Avondale Industries. The hero of this study is the second unit in the history of the US Navy bearing this name. The name comes from the name of the estate in the valley of the river Shenandoah, Virginia, in which during the American Civil War Confederate General Thomas Jonathan “Stonewall” Jackson arranged his headquarters. The unit motto is “Working For Peace Ready For War”. Currently USS CARTER HALL operates under the Amphibious Squadron Six, stationed at Naval Amphibious Base in Little Creek. In June 2016 USS CARTER HALL was one of the ships participating in international maneuvers BALTOPS 2016, which are held annually in the waters of the Baltic Sea.

Jednostki klasy Harpers Ferry / Unit class Harpers Ferry:

 • USS HARPERS FERRY (LSD-49) – zamówienie / ordered: 17.06.1988, wcielenie do słuzby / commissioned: 01.11.1994, port macierzysty / homeport: San Diego, 
 • USS CARTER HALL (LSD-50) – zamówienie / ordered: 22.12.1989, wcielenie do słuzby / commissioned: 30.09.1995, port macierzysty / homeport: Little Creek, 
 • USS OAK HILL (LSD-51) – zamówienie / ordered: 27.03.1991, wcielenie do słuzby / commissioned: 08.06.1996, port macierzysty / homeport: Little Creek, 
 • USS PEARL HARBOR (LSD-52) – zamówienie / ordered: 12.10.1993, wcielenie do słuzby / commissioned: 30.05.1998, port macierzysty / homeport: San Diego, 
 • LSD 53 – LSD 60 – zamówienie anulowane / order cancelled,


Dowódcy / Commanding officers:

 • Cdr. LeBouvier, Rand David – 30.09.1995 – 24.05.1997, 
 • Cdr. DeGeus, Stanley Vincent – 24.05.1997 – 25.11.1998, 
 • Cdr. Markiewicz, Pamela Ann – 25.11.1998 – 23.06.2000, 
 • Cdr. Delaney, Edward John – 23.06.2000 – 12.02.2002, 
 • Cdr. Hart, Troy Leslie – 12.02.2002 - ?.10.2003, 
 • Cdr. Petersen, Brian David - ?.10.2003 - ?.06.2005 
 • Cdr. Linkous, Frank S. - ?.06.2005 – 21.12.2006, 
 • Cdr. McGovern James E. – 21.12.2006 – 27.06.2008, 
 • Cdr. Sinclair, Jeffrey Wayne – 27.06.2008 – ?.?.2010, 
 • Cdr. Doyon Jr., George Bernard – 23.06.2010 – 24.06.2011, 
 • Cdr. Amaral Damon K. – 24.06.2011 – 16.11.2012, 
 • Cdr. Blyden, Gregory D. – 16.11.2012 – 30.05.2014, 
 • Cdr. Brinn, Neal H. – 30.05.2014 – 07.08.2015, 
 • Cdr. Dalmau, Christina Lynn – 07.08.2015 – do chwili obecnej / till today,

Dane techniczne / Technical data:

 • Wyporność (lekka / pełna) / Displacement (light / full): 11.471 t. / 16.708 t., 
 • Wymiary (d. x sz. x z.) / Dimensions (l. x b. x. d): 186 x 25.6 x 6 m., 
 • Kadłub i nadbudówki (materiał) / Hull & superstructure (material): stal / steel 
 • Napęd / Propulsion: 
  • 4 silniki diesla Colt SEMT-Pielstick model: 16 PC2.5 V 400 o łącznej mocy: 27.500 kW (37.400 KM) / 4 x Colt SEMT-Pielstick model: 16 PC2.5 V 400 diesel engines with total power: 27.500 kW (37.400 HP), 
  • 2 wały 2 śruby / 2 shafts 2 propellers,
 •  Prędkość / Speed: 22 węzły / 22 knots,
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar dozoru powietrznego / 1 air search radar Raytheon SPS-49(V)1 – pasmo / band C/D, 
  • 1 radar dozoru nawodnego / 1 surface search radar Norden SPS-67(V) – pasmo / band G, 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar Raytheon SPS-64(V)9 – pasmo / band I/J, 
  • system naprowadzania statków powietrznych / air navigation system TACAN URN-25, 
  • systemy komunikacji satelitarnej / satcom systems, 
 • Systemy walki elektronicznej / Electronic warfare systems: 
  • Raytheon SLQ-32(V)1, 
  • wyrzutnie flar / decoy launchers Mk36 SRBOC, 
  • system przeciwtorpedowy / torpedo counter measures system AN/SLQ-25 (NIXIE), 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 2 x VI systemy obrony bezpośredniej Mk15 Mod. 1 Bk 1 Phalanx kal. 20 mm / 2 x VI CIWS Mk15 Mod. 1 Bk 1 Phalanx cal. 20 mm, 
  • 2 x 21 komorowe wyrzutnie Mk49 dla pocisków RIM-116 RAM / 2 x 21 cells Mk49 launchers for RIM-116 RAM missiles, 
  • 2 x I działka automatyczne Mk38 kal. 25 mm / 2 x I Mk38 automatic cannons cal. 25 mm, 
  • 6 x I karabinów maszynowych Browning M2 kal. 12.7 mm /6 x I Browning M2 machine guns cal. 12.7 mm, 
 • Wymiary suchego doku (d. x sz. x w.)/ Well dock dimensions (l. x . b. x. h): 56 x 15.2 x 8.2 m, 
 • Pojemność zatapialnego doku / Well dock capacity: 
  • 2 x LCAC lub / or 1 x LCU lub / or 4 x LCM-8 lub / or 9 x LCM-6 lub / or 15 x amfibii / amphibious AAV,
 • Powierzchnia pokładu pojazdowego/ Car deck space: 1208 m2, 
 • Powierzchnia pomieszczeń ładunkowych / Cargo compartments space: 1133 m2, 
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment: 
  • pokład lotniczy (wymiary: 64.6 x 25.3 m) z dwoma stanowiskami dla śmigłowców CH-53 Sea Stallion / flight deck (dimensions: 64.6 x 25.3 m) with two spots for CH-53 Sea Stallion helicopters, 
 • Załoga + siły desantu/ Crew + landing force: 419 + 504.

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia USS CARTER HALL z 18  czerwca 2016 r., wykonane w Kilonii podczas Tygodnia Kilońskiego (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the USS CARTER HALL from 18 June 2016, took in Kiel during Kiel Week (to enlarge click on the photo):