wtorek, 21 czerwca 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 26 FGS S 73 HERMELIN

FGS S 73 HERMELIN (P 6123) niemiecki kuter rakietowy klasy Gepard znanej też pod oznaczeniem Typ 143A, będącej modyfikacją wcześniejszej klasy Albatros (Typ 143). Około 2020 roku pozostające w służbie jednostki tej klasy mają zostać zastąpione przez nową klasę korwet.

FGS S 73 HERMELIN (P 6123) German missile boat class Gepard also known under the designation Type 143A, which is a modification of an earlier Albatros class (Type 143). Around 2020 still remaining in service units Gepard class will be replaced by a new class of corvettes.

Jednostki klasy Gepard / Gepard class units:
- FGS S 71 Gepard (P 6121) – w służbie / in service: 07.12.1982 – 12.12.2014,
- FGS S 72 Puma (P 6122) – w służbie / In service: 17.02.1983 14.12.2015,
- FGS S 73 Hermelin (P 6123) – w służbie / in service: 28.04.1983 - 16.11.2016,
- FGS S 74 Nerz (P 6124) – w służbie / in service: 14.07.1983 – 31.03.2012,
- FGS S 75 Zobel (P 6125) – w służbie / in service: 28.09.1983 - 16.11.2016,
- FGS S 76 Frettchen (P 6126) – w służbie / in service: 16.12.1983 - 16.11.2016,
- FGS S 77 Dachs (P 6127) – w służbie / in service: 22.03.1984 – 31.03.2012,
- FGS S 78 Ozelot (P 6128) – w słuzbie / in service: 25.05.1984 – 18.12.2014,
- FGS S 79 Wiesel (P 6129) – w służbie / in service: 12.07.1984 14.12.2015,
- FGS S 80 Hyane (P 6130) – w służbie / in service: 13.11.1984 - 16.11.2016,

Wszystkie pozostające w służbie jednostki podporządkowane są 7 Dywizjonowi Szybkich Okrętów Patrolowych z bazą w Warnemünde Działalność operacyjną poza stałą bazą zabezpieczają dwa tendry klasy Elbe – FGS Donau (A 516) i FGS Elbe (A 511)./ All remain in service units are subordinated to 7 Fast Patrol Boats Squadron based in Warnemünde. Operating activities outside fixed base secured two Elbe class tenders – FGS Elbe (A 511) & FGS Doanu (A 516).

Dane techniczne / technical data:
 • wyporność /displacement: 380 t., 
 • długość / length: 57,6 m, 
 • szerokość / beam: 7.8 m, 
 • zanurzenie / draught: 2.6 m, 
 • napęd / propulsion: 
  • 4 silniki diesla MTU 16V956 TB 91, każdy po 3.300 KM / 4 MTU 16V956 TB 91 diesel engines, each 3.300 HP, 
  • 4 wały z 4 śrubami / 4 shafts with 4 propellers. 
 • prędkość / speed: 40 węzłów / knots 
 • wyposażenie elektroniczne / electronic equipment: 
  • 1 radar SMA 3RM 20 nav, 
  • 1 x Thales WM-27 track – Chile – scan f.c., 
  • EADS FL 1800S Stage II intercept, 
 • systemy walki elektronicznej / electronic warfare systems: 
  • 2 x 6 lufowe wyrzutnie Buck-Wegmann dipoli Hot Dog/Silver Dog / 2 x 6 round Buck-Wegmann dipoli Hot Dog/Silver Dog decoy, 
 • uzbrojenie / armament
  •  1 x OTO Melara kal. / cal. 76 mm
  • 2 karabiny maszynowe MG 50 -1/ 2 x MG 50-1 machine guns, 
  • 4 wyrzutnie pocisków przeciwskrętowych MM38 Exocet / 4 launchers MM 38 Exocet anti-ship missiles, 
  • 1 wyrzutnia Mk 40 z 21 pociskami RAM / 1 x Mk 40 launcher with 21 RAM missiles,
  • tory minowe / mine tracks, 
 • załoga / crew: 36,

Poniżej zdjęcia FGS S 73 HERMELIN (P 6123) zrobione podczas jej wizyty w Hamburgu / Below photos FGS S 73 HERMELIN (P 6123) taken during her visit in Hamburg (aby powiększyć kliknij na zdjęcie  / to enlarge click on the photo).

Uniwersalna armata OTO Melara kalibru 76 mm / Dual purpose OTO Melara gun cal. 76 mm.Uniwersalna armata OTO Melara kalibru 76 mm / Dual purpose OTO Melara gun cal. 76 mm.
Radar kierowania ogniem Thales Nederland WM 25 / Thales Nederland WM 25 fire control radar.

Podwójne wyrzutnie pocisków przeciw okrętowych MM 38 Exocet i 21 komorowa wyrzutnia Mk-49 dla pocisków RIM-116 / Twin MM38 Exocet anti-ship missile launchers & 21 cells Mk-49 launcher for RIM-116 RAM.


Wyrzutnie pocisków przeciw okrętowych MM 38 Exocet / MM38 Exocet anti-ship missile launchers.


Zbliżenie rufy z widocznymi torami minowymi oraz 21 komorową wyrzutnią Mk-49 dla pocisków RIM-116 / Close-up of stern with visible mine tracks & 21-cells Mk-49 launcher for RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile).

Główny maszt i radar kierowania ogniem Thales Nederland WM 25 / Main mast & Thales Nederland WM 25 fire control radar.

Wyrzutnie pocisków przeciw okrętowych MM 38 Exocet / MM38 Exocet anti-ship missile launchers.

21 komorowa wyrzutnia Mk-49 dla pocisków RIM-116 /  21-cells Mk-49 launcher for RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile).


Uniwersalna armata OTO Melara kalibru 76 mm / Dual purpose OTO Melara gun cal. 76 mm.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz