poniedziałek, 23 maja 2016

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 23 HMS DUNCAN (D 37)HMS DUNCAN (numer burtowy D 37, sygnał wywoławczy GMIC) brytyjski niszczyciel rakietowy Typu 45 (nazywanego też klasą „D” lub Darling – od nazwy pierwszej jednostki), będącego następcą zaprojektowanych pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku niszczycieli Typu 42. Głównym celem nowej generacji niszczycieli jest zapewnienie kompleksowej osłony przeciwlotniczej zespołom operacyjnym Royal Navy a w szczególności tym składającym się z nowych lotniskowców klasy Queen Elisabeth. Ze względu na oszczędności budżetowe planowana pierwotnie na 12 jednostek seria ograniczona została do 6 sztuk, której ostatnim wcielonym do służby okrętem jest właśnie bohater niniejszego opracowania. HMS DUNCAN (D 37) podobnie jak jego siostrzane okręty zbudowany został metodą blokową przez konsorcjum BAE Systems Surface Fleet w stoczniach w Scotstoun i Govan oraz Vosper Thornycroft w Portsmouth. Imiennikiem HMS DUNCAN jest admirał Royal Navy, zwycięzca bitew koło Cape St. Vincent i  Camperdown wicehrabia Duncan of Camperdown Adam Duncan, zaś mottem jednostki jest: „Secundis dubusque rectus” (Wzniesiony w dobrobycie i niebezpieczeństwie). HMS DUNCAN jako pierwsza jednostka z serii wyposażony został w wyrzutne pocisków przeciwokrętowych RGM-84A Harpoon (ich brak na pokładach wcześniej wcielonych do służby jednostek stał się jednym z powodów krytyki ich zdolności bojowych).
HMS DUNCAN (pennant number D 37, call sign: GMIC) British missile destroyer Type 45 (also called a class "D" or Darling - from the name of the first unit), which is successor designed in the late sixties of the twentieth century, destroyers, Type 42. The main objective of the new generation destroyers is to provide comprehensive antiaircraft cover Royal Navy task forces, especially those consisting of a new Queen Elisabeth class aircraft carriers. Due to budgetary savings originally planned a series of 12 units was limited to 6 pieces, whose last incarnate commissioned ship is the hero of this study. HMS DUNCAN (D 37), just like its sister ships was built by a consortium of BAE Systems Surface Fleet shipyard in Scotstoun and Govan and Vosper Thornycroft in Portsmouth. HMS DUNCAN namesake is the admiral of the Royal Navy, the winner of battles near Cape St. Vincent and Camperdown Viscount Duncan of Camperdown Adam Duncan, and the unit motto is: "secundis dubusque rectus" (Erected in prosperity and peril). HMS DUNCAN as the first unit of the series is equipped with launchers RGM-84A Harpoon anti-ship missiles (lack of them on the board previously commissioned into the service units became one of the reasons for criticism of their combat abilities).


Jednostki Typu 45 / Units Type 45:

 • HMS DARING (D 32) – cięcie blach / keel laid: 28.03.2003, wodowanie / launched: 01.02.2006, wejście do służby / commissioned: 23.07.2009, 
 • HMS DAUNTLESS (D 33) – cięcie blach / keel laid: 26.08.2004, wodowanie / launched: 23.01.2007, wejście do służby / commissioned: 03.06.2010, 
 • HMS DIAMOND (D 34) – cięcie blach / keel laid: 25.02.2005, wodowanie / launched: 27.11.2007, wejście do służby / commissioned: 06.05.2011, 
 • HMS DRAGON (D 35) – cięcie blach / keel laid: 19.12.2005, wodowanie / launched: 17.11.2008, wejście do służby / commissioned: 20.04.2012, 
 • HMS DEFENDER (D 36) – cięcie blach / keel laid: 31.07.2006, wodowanie / launched 21.10.2009, wejście do służby / commissioned: 21.03.2013, 
 • HMS DUNCAN (D37) – cięcie blach / keel laid: 26.01.2007, wodowanie / launched: 11.10.2010, wejście do służby / commissioned: 26.09.2013.


Dane techniczne:

 • Wyporność (standardowa / pełna): 5800 t. / 7450 t., 
 • Wymiary (długość x szerokość x zanurzenie): 152,4 x 21,2 x 5,3 m, 
 • Napęd: 
  • 2 turbiny gazowe Rolls-Royce WR 21 o łącznej mocy 42 MW, 
  • 2 generatory Converteam, 
  • 2 generatory Hitzinger UK z silnikami wysokoprężnymi Wärtsilä 12V200D o łącznej mocy 4 MW, 
  • 2 główne elektryczne silniki napędowe Converteam o łącznej mocy 40 MW przy 150 obr./min., 
  • 2 śruby, 
 • Sensory: 
  • 1 wielofunkcyjny radar Samson (Typ 1045), 
  • 1 trójwspółrzędny radar S1850D (Typ 1046), 
  • zintegrowany system kontroli mostka i nawigacji, 
  • 2 radary Raytheon AHRS INS (MINS 2), 
  • 2 radary nawigacyjne Raytheon (Typ 1047) pasmo I, 
  • 1 radar nawigacyjny (dozoru ogólnego) Raytheon (Typ 1048) pasma E/F, 
  • elektro-optyczny system kontroli ogniem artyleryjskim Ultra Electronics Series 2500, 
  • system namierzania Ultra Electronics SML Technologies, 
  • kadłubowy sonar średnich częstotliwości Ultra Electronics/EDO MFS-7000, 
 • Systemy walki elektronicznej: 
  • system identyfikacji sygnałów stacji radiolokacyjnych UAT Mod. 2.0,
  • AN/SSQ-130,
  • wyrzutnie Seagnat dla flar i dipoli typów DLH i DLF, 
  • aktywny system obrony przeciwtorpedowej SSTD Sea Sentor, w którego skład wchodzi: hydrolokacyjny zespół holowany Typu 2170 (bazujący na amerykańskim SLQ 25A(V) Nixie) oraz cztery pojedyncze (po dwie na każdą burtę) wyrzutnie dryfujących i samobieżnych celów pozornych Naval Decoy IDS3000. 
 • Uzbrojenie: 
  • system obrony przeciwlotniczej Sea Viper (zlokalizowana na dziobie pionowa wyrzutnia Sylver A 50 – 6 x 8 komór startowych dla rakiet Aster 30 i Aster 15, 
  • 2x4 wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych RGM-84A Harpoon, 
  • 1 x I uniwersalna armata Mk. 8 Mod. 1 kal. 114 mm, 
  • 2 x VI zestawy obrony bezpośredniej Mk 15 Block 1B Phalanx kal. 20 mm, 
  • 2 x I armaty Remsig DS 30A kal. 30 mm.
 • Wyposażenie lotnicze: 
  • lądowisko i hangar dla 1 śmigłowca typu Augusta Westland AW 159 Wildcat lub EH 101 Merlin HM 1.
 • Załoga: 190 + 45 miejsc dla dodatkowych członków załogi.

Poniżej: zdjęcia HMS Duncan wykonane podczas 827 urodzin portu w Hamburgu (aby powiększyć kliknij na zdjęcie):

 • HMS DUNCAN podczas uroczystej parady rozpoczynającej 827 urodziny portu w Hamburgu.

Zbliżenie na maszt z systemami łączności i walki elektronicznej.

Zbliżenie na sródokręcie HMS Duncan

Zbliżenie rejonu mostka z górującym nad nim masztem wielofunkcyjnego radaru Samson (Typ 1045).

Zbliżenie śródokręcia w rejonie komina z widocznymi stanowiskami systemu CIWS Mk 15 Block 1B Phalanx kal. 20 mm i Remsig DS 30A kal. 30 mm

Zbliżenie śródokręcie w ujęciu od rufy.


Zbliżenie kulistej osłony wielofunkcyjnego radaru Samson (Typ 1045) - wystające z niego 4 "rogi" to odgromniki.


 • Z wizytą na pokładzie HMS DUNCAN.

Wnętrze okrętowego hangaru mieszczącego 1 śmigłowiec August Westland AW159 Wildcat lub EH101 Merlin HM1 (ujęcie 1).

Wnętrze okrętowego hangaru mieszczącego 1 śmigłowiec August Westland AW159 Wildcat lub EH101 Merlin HM1 (ujęcie 2).

Wnętrze okrętowego hangaru mieszczącego 1 śmigłowiec August Westland AW159 Wildcat lub EH101 Merlin HM1 (ujęcie 3).

Wnętrze okrętowego hangaru mieszczącego 1 śmigłowiec August Westland AW159 Wildcat lub EH101 Merlin HM1 (ujęcie 4).

Bakburtowy hangar łodzi inspekcyjnej RHIB (ujęcie 1).

Bakburtowy hangar łodzi inspekcyjnej RHIB (ujęcie 2).

Jedna z dwóch będących na wyposażeniu okrętu łodzi inspekcyjnych RHIB.

Jedno ze sterburtowych stanowisk p.poż..

Sterburtowy korytarz na poziomie głównego pokładu.

Sterburtowy korytarz na poziomie głównego pokładu - właz prowadzący na niższy poziom.

Położony na sterburcie okrętowy szpitalik (ujęcie 1).

Położony na sterburcie okrętowy szpitalik (ujęcie 2).

Jedno ze sterburtowych stanowisk p.poż..

Sterburtowy korytarz na poziomie głównego pokładu.

Sterburtowa dwuosobowa kajuta załogowa (ujęcie 1).

Sterburtowa dwuosobowa kajuta załogowa (ujęcie 2).

Sterburtowy korytarz na poziomie głównego pokładu - gazetka okrętowa.

Centrum dowodzenia okrętem (ujęcie 1).

Centrum dowodzenia okrętem (ujęcie 2).

Centrum dowodzenia okrętem (ujęcie 3).

Centrum dowodzenia okrętem - stanowisko kontroli sterburtowym i bakburtowym zestawem CIWS Mk 15 Block 1B Phalanx (ujęcie 4).

Centrum dowodzenia okrętem (ujęcie 5).

Centrum dowodzenia okrętem (ujęcie 6).

Centrum dowodzenia okrętem (ujęcie 7).

Centrum dowodzenia okrętem (ujęcie 8).

Centrum dowodzenia okrętem (ujęcie 9).

Centrum dowodzenia okrętem (ujęcie 10).

Centrum dowodzenia okrętem (ujęcie 11).

Bakburtowy stelaż wyrzutni pocisków przeciwokrętowych RGM-84A Harpoon.

Wchodzące w skład systemu przeciwtorpedowego SSTD Sea Sentor bakburtowe wyrzutnie dryfujących i samobieżnych celów pozornych.

Zbliżenie na mostek:

Zbliżenie na mostek - widoczna od lewej: głowica optroniczna Typu 2500 EOSP, jedna z anten (w sferycznej osłonie) łączności satelitarnej, nad nią antena radaru nawigacyjnego (dozoru ogólnego) Raytheon (Typ 1048) oraz maszt z radarem Sampson.

Uniwersalna armata Mk 8 Mod. 1 kalibru 114 mm (ujęcie 1).

Uniwersalna armata Mk 8 Mod. 1 kalibru 114 mm (ujęcie 2).

Uniwersalna armata Mk 8 Mod. 1 kalibru 114 mm - wnętrze (ujęcie 3).

Uniwersalna armata Mk 8 Mod. 1 kalibru 114 mm - wnętrze (ujęcie 4).

Nadbudowa mieszcząca pionową wyrzutnię Sylver A50 pocisków przeciwlotniczych Aster 15 i Aster 30.

Pokład dziobowy przed stanowiskiem uniwersalnej armaty Mk 8 Mod. 1.

Uniwersalna armata Mk 8 Mod. 1 kalibru 114 mm (ujęcie 5)

Sterburtowy stelaż wyrzutni pocisków przeciwokrętowych RGM-84A Harpoon.


Wchodzące w skład systemu przeciwtorpedowego SSTD Sea Sentor sterburtowe wyrzutnie dryfujących i samobieżnych celów pozornych.

Prezentacja wyposażenia okrętowego nurka.

Sterburtowa centrala telefoniczna przy wyjściu na dziobowy pokład bateryjny.

Sterburtowy wielolufowy karabin maszynowy kal. 7.62 mm (ujęcie 1).

Sterburtowy wielolufowy karabin maszynowy kal. 7.62 mm (ujęcie 2).

Prezentacja uzbrojenia żołnierzy Królewskiej Piechoty Morskiej.

Sterburtowy górny pokład z umieszczonym na platformie powyżej stanowiskiem działka Remsig DS 30A kal. 30 mm - widok w kierunku mostka (ujęcie 2).

Sterburtowy zestaw CIWS Mk 15 Block 1 B Phalanx - zbliżenie na bęben amunicyjny (ujęcie 1).

Sterburtowy zestaw CIWS Mk 15 Block 1 B Phalanx - zbliżenie na bęben amunicyjny (ujęcie 1).

Zbliżenie na umieszczone po obu stronach komina godło jednostki.

Sterburtowy górny pokład z umieszczonym na platformie powyżej stanowiskiem działka Remsig DS 30A kal. 30 mm - widok w kierunku mostka (ujęcie 2).

Sterburtowy górny pokład ze stanowiskami CIWS MK 15 Block 1B Phalanx i Remsig DS 30A kal. 30 mm - widok w kierunku mostka (ujęcie 3).

Sterburtowe stanowisko ratowniczego apartatu odechowego.

Hangar biuro obsługi technicznej. 

Hangar prezentacja osprzętu ratowniczego.
Ujęcie od rufy na pokład lotniczy z nadbudówką mieszczącą hangar z umieszczonym na jego szczycie (po prawej) jednym z dwóch radarów nawigacyjnych Raytheon (Typ 1047), za nadbudówką hangaru widoczny maszt z radarem 3D model S 1850 M (Typ 1046).

Zbliżenie na pokład dziobowy i nadbudówkę pionowej wyrzutni Sylver A50 - widok z pokładu fregaty FGS BRANDENBURG.

Zbliżenie na mostek i maszt radaru Samson od strony bakburty - widok z pokładu fregaty FGS BRANDENBURG. 

Zbliżenie na pokład dziobowy z nadbudówką pionowej wyrzutni Sylver A50 i uniwersalnym działem Mk 8 Mod. 1 kal. 114 mm - widok z pokładu fregaty FGS BRANDENBURG.

Bakburtowe stanowisko działka Remsig DS 30A kal. 30 mm - widok z pokładu fregaty FGS BRANDENBURG.

Zbliżenie na dziobowy maszt radaru Samson z widoczną jedną z anten systemu łączności satelitarnej - widok z pokładu fregaty FGS BRANDENBURG.

Bakburtowy sponson ze stanowiskiem CIWS Mk 15 Block 1B Phalanx kal. 20 mm (ujęcie 1 - widok z pokładu fregaty FGS BRANDENBURG).

Bakburtowy sponson ze stanowiskiem CIWS Mk 15 Block 1B Phalanx kal. 20 mm (ujęcie 2 - widok z pokładu fregaty FGS BRANDENBURG).

Bakburtowy sponson ze stanowiskiem CIWS Mk 15 Block 1B Phalanx kal. 20 mm (ujęcie 3 - widok z pokładu fregaty FGS BRANDENBURG).

Bakburtowy hangar łodzi inspekcyjnej RHIB (ujęcie 3 - widok z pokładu fregaty FGS BRANDENBURG).

Jedna z dwóch będących na wyposażeniu okrętu łodzi inspekcyjnych RHIB - widok z pokładu fregaty FGS BRANDENBURG.

 • HMS DUNCAN pobyt w Hamburgu.

Zacumowane burta w burtę przy nadbrzeżu Uberseebrucke niemiecka fregata FGS BRANDENBURG i HMS DUNCAN (ujęcie 1).

Zacumowane burta w burtę przy nadbrzeżu Uberseebrucke niemiecka fregata FGS BRANDENBURG i HMS DUNCAN (ujęcie 2).

Zacumowane burta w burtę przy nadbrzeżu Uberseebrucke niemiecka fregata FGS BRANDENBURG i HMS DUNCAN - po prawej w głębi pochodzący ze Szczecina wiekowy parowy lodołamacz Stettin (ujęcie 3).

 • HMS DUNCAN opuszczający w godzinach wieczornych port w Hamburgu.


AugustaWestland AW159 Wildcat - najnowsza generacja brytyjskich wielozadaniowych śmigłowców pokładowych (SAR, ZOP, zwlaczanie jednostek nawodnych), będąca następcą dotychczas używanych maszyn Westland Lynx / Westland Super Lynx.

Dane techniczne:
 • wymiary (długość x wysokość): 15.24x3.73 m,
 • waga (pusty / w pełni załadowany): 3.3 / 6 t.. 
 • załoga: 2 pilotów + 5 pasażerów, 
 • napęd: 2 silniki LHTEC CTS800-4N, każdy o mocy 1.015 kW, 
 • prędkość maksymalna: 311 km/h, 
 • zasięg: 770 km, 
 • czas przebywania w powietrzu: 2.15 h, z podwieszanymi zbiornikami 4.30 h, 
 • uzbrojenie (w zależności od wykonywanego zadania): 
  • karabin maszynowy Browning M3M, 
  • 20 niekierowanych pocisków rakietowych Thales Martlet, 
  • 4 pociski p.okr. MBDA Sea Venom, 
  • 1 torpeda z.o.p. Stingray + bomby głębinowe.

Poniżej: zdjęcia pokładowego śmigłowca AugustaWestland AW159 Wildcat

Bibliografia: