piątek, 20 listopada 2015

Z cyklu "Flota Polskiej Żeglugi Morskiej" ... cz. 20 - GARDNOGARDNO ex KOPALNIA MIECHOWICE (do / until: 05.1993) (IMO: 7725726, MMSI: 213873000, call sign: HPSL, bandera: Panama, port macierzysty: Panama City) masowiec typu „handysize” zbudowany przez szkocką stocznię Govan Shipbuilders Ltd. w Govan dla polskiego armatora Polska Żegluga Morska – POLSTEAM ze Szczecina. Numer stoczniowy budowy: 250, położenie stępki: 09.02.1979 r., wodowanie: 03.10.1979 r., zdanie: 18.04.1980 r., sprzedany armatorowi Derpina Shipping & Trading z Istambulu i przemianowany na ARDNO: 21.05.2009 r., od 30.11.2009 r. pod nazwą CAPITAN NIHAT. Sprzedany na złom i złomowany w Alang po wejściu na plażę 08.05.2015 r.

GARDNO ex KOPALNIA MIECHOWICE (do / until: 05.1993) (IMO: 7725726, MMSI: 213873000, call sign: HPSL, flag: Panama, port of registry: Panama City) handysize bulk carrier built by the Scotish shipyard Govan Shipbuilders Ltd. in Govan for Polish shipowner Polish Steamship Company – POLSTEAM from Szczecin. Yard number: 250, keel laid: 09.02.1979, launch date: 03.10.1979, delivery date: 18.04.1980, sold shipowner Derpina Shipping & Trading from Istambul and renamed ARDNO, from 30.11.2009 under the name CAPITAN NIHAT. Sold for scrap and scrapped in Alang after beachni at 08.05.2015

Dane techniczne / technical data:
 • wyporność / tonnage: 
  • GT: 11.632 t, 
  • DWT: 16.753 t,
 • długość / lenght: 158,60 m, 
 • szerokość / breadth: 22,05 m, 
 • zanurzenie / draught: 8,38 m,
 • kadłub / hull: 
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: steel, 
  • ilość pokładów / deck numbers: 1,
 • maszynownia:
  • silnik główny / main engine: 
   • 1 silnik diesla / diesel engine John G. Kincaid & Co. B&W typ / type: 6K62EF, 
   • moc / power: 5.962 kW, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 6,
  • zespoły prądotwórcze / power generators: 
   • 3 x generatory diesla / diesel generating – każdy / each 500 kW, 450 V, 
   • 1 x awaryjny generator diesla / emergency diesel generator: 120 kW, 220 V,
  • śruba / propeller: 1, 
  • ster / rudder: 1,
 • prędkość / speed: 14,75 węzłów / knots,
 • ładownie:
  • liczba ładowni / cargo holds: 5, 
  • pojemność całkowita wszystkich ładowni / total cargo holds capacity (m3):
   • ziarno / grain: 21.312, 
   • bele / bale: 20.290,
 • luki / hatches:
  •  liczba luków / no of hatches: 5, 
  • pokrywy luków / hatchways: hydrauliczne /hydraulic MacGregor typ / type: folding,
 • urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: brak / none.

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com / all data from sites http://grosstonnage.com.

Poniżej zdjęcia stojącego w Gdańsku i Szczecinie masowca GARDNO / Below photos of staying in Gdańsk & Szczecin bulker GARDNO (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).

piątek, 6 listopada 2015

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 19 PLAN YIYANG 益阳 (548)PLAN YIYANG 益阳 (548). Chińska fregata rakietowa Typu 054A (oznaczenie NATO: Jiangkai II), przedstawicielka serii nowych wielofunkcyjnych fregat, które począwszy od 2007 roku poczęły zasilać szeregi marynarki wojennej Chińskiej Republiki Ludowej. Projekt fregat oparto na kadłubie jednostek Typu 054, przy jednoczesnym wzmocnieniu ich wyposażenia elektronicznego oraz uzbrojenia, m.in. poprzez zastosowanie po raz pierwszy we flocie chińskiej, wykorzystującej metodę gorącego startu pionowej wyrzutni Typu HQ-16 (podobna w swoim działaniu co amerykańska wyrzutnia Mk41), przeznaczonej do odpalania pocisków przeciwlotniczych i z.o.p. Inną nowością w stosunku do poprzednika jest system informacyjny gromadzący i zarządzający informacjami o stanie technicznym okrętu oraz jego wyposażeniu. Od 18 jednostki serii nastąpiła modyfikacja projektu, który od tego momentu nosi oznaczenie Typ 054A+ (modyfikacja polegała m.in.: na zastąpieniu starego systemu obrony bezpośredniej Typ 730 nowym Typ 1130 a także na zainstalowaniu nowych modeli sonarów). Od 2009 roku jednostki Typu 054A (łącznie 11 jednostek) aktywnie wchodzą w skład chińskich zespołów zadaniowych wysyłanych na odległe akweny Zatoki Adeńskiej i Morza Śródziemnego.

PLAN YIYANG 益阳 (548). Chinese guided missile frigate Type 054A (NATO codename: Jiangkai II), representative a series of multi-purpose frigates, which since 2007 began to enter into the service People Republic China navy. Design of new frigates based on the hull vessels Type 054, while strengthening their electronic equipment and armament, including by applying for the first time in the PRC fleet, using the method of hot start vertical launcher Type HQ-16 (similar in its action as an American Mk41 launcher), designed for firing anti-aircraft and anti-submarine missiles. Another novelty compared to its predecessor is the information system, which compared and managed information about technical condition of the ships an its equipment. From eighteen unit of the series the project was modified and bears since them designation Type 054A+ (modification consisted in replacing the old close-in weapon system Type 730 by new Type 1130 and installation a new sonar models). Since 2009 the Type 054A units (total: 11) were actively part of the Chinese Task Force sent to waters of the Gulf of Aden and the Mediterranean.

Fregaty Typu 054A i 054A+ / Type 054A & Type 054A+ Frigates:
 • XUZHOU (徐州)– numer burtowy / pennant number: 530, zakończenie budowy / completed: 27.01.2008, status: aktywny, Flota Wschodniego Morza / active, East Sea Fleet, 
 • ZHOUSHAN (舟山) – numer burtowy / pennant number: 529, zakończenie budowy / completed: -03.01.2008, status: aktywny, Flota Wschodniego Morza / active, East Sea Fleet, 
 • HUANGSHAN (黄山) – numer burtowy / pennant number: 570, zakończenie budowy / completed: 13.05.2008, status: aktywny, Flota Południowego Morza / active, South Sea Fleet, 
 • HENGYANG (衡阳) – numer burtowy / pennant number: 568, zakończenie budowy / completed: 30.06.2008, status: aktywny, Flota Południowego Morza / active, South Sea Fleet, 
 • YUNCHENG (运城) – numer burtowy / pennant number: 571, zakończenie budowy / completed: 17.01.2010, status: aktywny, Flota Południowego Morza / active, South Sea Fleet, 
 • YULIN (玉林) – numer burtowy / pennant number: 569, zakończenie budowy / completed: 01.02.2010, status: aktywny, Flota Południowego Morza / active, South Sea Fleet, 
 • YIYANG (益阳) – numer burtowy / pennant number: 548, zakończenie budowy / completed: 26.10.2010, status: aktywny, Flota Wschodniego Morza / active, East Sea Fleet, 
 • CHANGZHOU (常州)– numer burtowy / pennant number: 549, zakończenie budowy / completed: 2011, status: aktywny, Flota Wschodniego Morza / active, East Sea Fleet, 
 • YANTAI (烟台) – numer burtowy / pennant number: 538, zakończenie budowy / completed: 09.06.2011, status: aktywny, Flota Północnego Morza / active, North Sea Fleet, 
 • YANCHENG () – numer burtowy / pennant number: 546, zakończenie budowy / completed: 02.02.2012, status: aktywny, Flota Północnego Morza / active, North Sea Fleet, 
 • HENGSHUI (衡水) – numer burtowy / pennant number: 572, zakończenie budowy / completed: 09.07.2012, status: aktywny, Flota Południowego Morza / active, South Sea Fleet, 
 • LIUZHOU (柳州) – numer burtowy / pennant number: 573, zakończenie budowy / completed: 28.12.2012, status: aktywny, Flota Południowego Morza / active, South Sea Fleet, 
 • LINYI ()– numer burtowy / pennant number: 547, zakończenie budowy / completed: 22.12.2012, status: aktywny, Flota Północnego Morza / active, North Sea Fleet, 
 • YUEYANG (岳阳) – numer burtowy / pennant number: 575, zakończenie budowy / completed: 03.05.2013, status: aktywny, Flota Południowego Morza / active, South Sea Fleet,
 •  WEIFANG ()– numer burtowy / pennant number: 550, zakończenie budowy / completed: 2013, status: aktywny, Flota Północnego Morza / active, North Sea Fleet, 
 • SANYA () – numer burtowy / pennant number: 574, zakończenie budowy / completed: 2013, status: aktywny, Flota Południowego Morza / active, South Sea Fleet, 
 • HUANGGANG ()– numer burtowy / pennant number: 577, zakończenie budowy / completed: 2015, status: aktywny, Flota Wschodniego Morza / active, East Sea Fleet, 
 • DAQING () – numer burtowy / pennant number: 576, zakończenie budowy / completed: 2015, status: aktywny, Flota Północnego Morza / active North Sea Fleet, 
 • YANGZHOU () – numer burtowy / pennant number: 578, zakończenie budowy / completed: 2015, status: aktywny, Flota Wschodniego Morza / active, East Sea Fleet, 
 • HANDAN () – numer burtowy / pennant number: 579, zakończenie budowy / completed: 2015, status: aktywny, Flota Północnego Morza / active North Sea Fleet, 
 • GANZHOU () – numer burtowy / pennant number: 532, zakończenie budowy / completed: 2015, status: próby morskie, Flota Wschodniego Morza / sea trials, East Sea Fleet, 
 • XIANGTAN (湘潭) – numer burtowy / pennant number: 531, zakończenie budowy / completed: 2015, status: próby morskie, Flota Wschodniego Morza / sea trials, East Sea Fleet,

Dane techniczne / Technical data:

 • wyporność / displacement: 4.053 t.,
 •  długość / length: 134.1 m, 
 • szerokość / beam: 16 m, 
 • zanurzenie / draught:
 • napęd / propulsion: 
  • 4 silniki diesla Shaanxi licencyjny SEMT Pielstick 16, każdy 5700 kW, 7600 HP przy 1084 RPM / 4 Shaanxi licensed SEMT Pielstick 16 PA6 STC diesel engines, each 5700 kW, 7600 HP AT 1084 RPM, 
  • 2 wały napędowe 2 śruby / 2 shafts with 2 propellers,
 • prędkość / speed: 27 węzłów / knots,
 • zasięg / range: 8025 mil morskich / nautical miles,
 • wyposażenie elektroniczne / electronic equipment: 
  • wielofunkcyjny radar trójwspółrzędny Typ 382 / air/surface 3D radar Type 382, 
  • radar kontroli ogniem Typ 344 (Mineral-ME Band Stand) / OTH target acquisition and fire control radar Type 344 (Mineral-ME Band Stand), 
  • 4 radary kierowania strzelaniem pociskami przeciwlotniczymi Typ 345 (MR-90 Front Dome) / 4 sam fire control radars Type 345 (MR-90 Front Dome), 
  • radar przeszukiwania powierzchni Typ MR-36A, pasmo I / surface serach radar Type MR-36A band I, 
  • radar kierowania ogniem działa kal. 76 mm Typ 347G / 76 mm gun fire control radar Type 347G, 
  • 2 radary nawigacyjne Racal model RM-1290, pasmo I / 2 navigation radars Racal model RM-1290, band I, 
  • aktywno/pasywny, średnich częstotliwości sonar MGK-355 / medium frequency active/passive sonar MGK-355, 
  • system dowodzenia ZKJ-4B/6 / combat data system ZKJ-4B/6, 
  • system transmisji danych HN-900 / data link HN-900,
 • systemy walki elektronicznej / electronic warfare systems 
  • system ECM i ESM HZ-100 / ECM & ESM system HZ-100, 
  • system zakłócania naprowadzania pocisków Kashtan-3 / missile jamming system Kashtan-3,
 • uzbrojenie / armament: 
  • 1 x 32 komorowa pionowa wyrzutnia Typu HQ-16 dla pocisków przeciwlotniczych i z. o. p. / 1 x 32-cell VLS Type HQ-16 for anti-aircraft and anti-submarine missilies, 
  • 2 x 4 wyrzutnie pocisków p.okr. / cruise C-803 / 2 x 4-cells launchers for anti-ship / cruise missiles C-803, 
  • 1 x I uniwersalna armata PJ26 kal. 76 mm / 1 x I dual purpose PJ 26 gun, cal. 76 mm, 
  • 2 x VII-o lufowe zestawy obrony bezpośredniej Typ 730 kal. 30 mm / 2 x VII-barrel CIWS Type 730 cal. 30 mm, 
  • 2 x III wyrzutnie torpedowe YU-7 kal. 324 mm / 2 x III-tubes torpedo launchers YU-7 cal. 324 mm, 
  • 2 x VI-o lufowe wyrzutnie rakietowych pocisków przeciw okrętom podwodnym Typ 87 kal. 240 mm/ 2 x VI-barrel anti-submarine rocket launchers Type 87 cal. 240 mm, 
  • 2 x XVIII-o lufowe wyrzutnie flar Typ 726-4 / 2 x XVIII-barrel decoy launchers Type 726-4,
 • wyposażenie lotnicze / aviation equipment, 
  • hangar i lądowisko dla pojedynczego śmigłowca Kamov Ka-28 Helix lub Harbin Z-9C / hangar & landing deck for one helicopter Kamov Ka-28 Helix or Harbin Z-9C,
 • załoga / crew: 165 osób/ persons.

Poniżej zdjęcia PLAN YIYANG wykonane podczas wizyty w Gdyni 10.10.2015 r. / Below PLAN YIYANG photos taken during a visit in Gdynia 10.10.2015 (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo)
Bibliografia / Bibliography:
Weyers Flotten Taschenbuch 2013/2015
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_054A_frigate
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_054A_frigate