czwartek, 22 października 2015

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 18 PLAN JINAN 济南 (D152)


PLAN JINAN (D152) chiński niszczyciel rakietowy typu 52C (kodowa nazwa NATO: Luyang II lub Lanzhou), zbudowany przez stocznię Zhonghua z Szanghaju. Pierwsze dwie jednostki (LANZHOU i HAIKOU) powstały w stoczni Jiangnan Shipyard w Szanghaju a następnie po serii testów ich dalszą produkcję kontynuowano w Szanghajskiej stoczni Zhonghua Shipyard. Kadłub niszczyciela oraz system napędowy oparto na poprzednim typie 52B, co wydatnie przyśpieszyło proces jego projektowania. Jednostki tej klasy były pierwszymi we flocie Chińskiej Republiki Ludowej, które otrzymały cztery ścienne wielofunkcyjne radary, rozmieszczone w analogiczny sposób jak na amerykańskich niszczycielach klasy Burke. Drugą wprowadzoną na tym typie nowością były dwa kompleksy pionowych wyrzutni dla łącznie 48 pocisków przeciwlotniczych dalekiego zasięgu HHQ-9 (FT-2000), wzorowanych na rosyjskich / radzieckich pociskach 5V-55K / 5V-55R (SA-10 Grumble). Dzięki zastosowaniu obu systemów okręty typu 52C do czasu wejścia do służby jednostek zmodyfikowanego typu 52D stały się najsilniejszymi jednostkami  nawodnym (poza lotniskowcem PLAN LIAONING ) floty Chińskiej Republiki Ludowej.

PLAN JINAN (D152) – Chinese guided missile destroyer type 52C (NATO code name: Luyang II or Lanzhou), built by the Zhonghua Shipyard in Shanghai. The first two units (LANZHOU & HAIKOU) were constructed by Jiangnan Shipyard in Shanghai and then, after a series of tests the further construction were continued by Zhonghua Shipyard. Destroyer`s hull and propulsion system based on the previous Type 52B, which greatly accelerated the process of its design. The units of this type were the first in the People Republic China fleet who received four multifunction phased array radar antenna, arranged in the same way as the U.S. Burke class destroyers. The second introduced on this type innovation were two vertical launching system complexes for a total of 48 long-range anti-aircraft missiles HHQ-9 (FT-2000) – modeled on the Russian / Soviet missiles 5V-55K / 5V-55R (SA-10 Grumble). By using both systems ships type 52C until the entry into service units of modified type 52D become the most powerful  surface ships (except aircraft carrier PLAN LIAONING ) of the People Republic China fleet.

Jednostki typu 52C / Vessels type 52C:
 • PLAN LANZHOU, (D170) – wodowanie / launched: 29.04.2003, wcielenie do służby / commissioned: 09.2005, przydział / fleet: Flota Południowego Morza / South Sea Fleet, 
 • PLAN HAIKOU, (D171) – wodowanie / launched: 30.10.2003, wcielone do służby / commissioned: 12.2005, przydział / fleet: Flota Południowego Morza / South Sea Fleet, 
 • PLAN CHANGCHUN , (D150) – wodowanie / launched: 28.10.2010, wcielenie do służby / commissioned: 31.01.2013, przydział / fleet: Flota Wschodniego Morza / East Sea Fleet, 
 • PLAN ZHENGZHOU, (D151) – wodowanie / launched: 25.06.2011, wcielenie do służby / commissioned: 26.12.2013, przydział / fleet: Flota Wschodniego Morza / East Sea Fleet, 
 • PLAN JINAN, (D152) – wodowanie / launched: 12.2011, wcielenie do służby / commissioned: 22.12.2014, przydział / fleet: Flota Wschodniego Morza / East Sea Fleet, 
 • PLAN XI`AN, 西 (D153) – wodowanie / launched: 16.06.2012, wcielenie do służby / commissoned: 09.02.2015, przydział / fleet: Flota Wschodniego Morza / East Sea Fleet.

Dane techniczne / Technical data:
 • wyporność / displacement: 7.000 ton, 
 • długość / length: 155.5 m, 
 • szerokość / beam: 17.2 m, 
 • wysokość / draught: 6.1 m, 
 • napęd (połączony gazowo – spalinowy) / propulsion (combined gas and diesel): 
  • 2 turbiny gazowe / gas turbines QC-280 – moc każdej / each power: 28 MW, 
  • 2 licencyjne silniki diesla / licensed diesel engines: MTU Friedrichshafen 12V1163TB83 – moc każdego / each power: 5MW, 
  • 2 wały z 2 śrubami / 2 shafts with 2 propellers, 
 • prędkość / speed: 29 w / kn, 
 • wyposażenie elektroniczne / electronic equipment: 
  • radar 3D typ 348 AESA (4 anteny / 4 antenas), 
  • radar wielofunkcyjny /multifunctional radar typ / type 364, 
  • radar kontroli ogniem / fire control radar: MR331 Mineral-ME (kod NATO / NATO code: Band Stand), 
  • 2 radary kontroli ogniem działek CIWS / 2 x CIWS fire control radar Typ / Type 347G (EDR-1) Rice Lamp, 
  • sonar kadłubowy / hull mounted sonar: SJD-8/9, 
  • system dowodzenia / command & control system: MIL-STD-1553B lub / or MIL-STD 1773,
 •  uzbrojenie / armament: 
  • 8 x VI komorowych pionowych wyrzutni dla 48 pocisków przeciwlotniczych dalekiego zasięgu / 8 x VI vertical launch systems for long-range surfach-air-missiles: HHQ-9, 
  • 4 x IV wyrzutnie pocisków p.okr. / cruise C 805 / 4 x IV launchers for anti-ship/ cruise missiles C 805, 
  • lub / or 
  • 4 x IV wyrzutnie pocisków cruise HN -2 / 4 x IV launchers for cruise missiles HN 2,
  • lub / or 
  • 4 x IV wyrzutnie pocisków p.okr. / cruise YJ-62 / 4 x IV launchers for anti-ship/ cruise missiles YJ-62, 
  • 1 x I uniwersalna armata Typ 210, kal. 100 mm / 1 x I dual purpose gun Type 210, cal. 100 mm, 
  • 2 x VII zestawy obrony bezpośredniej Typ 730, kal. 30 mm / 2 x VII CIWS Type 730, cal. 30 mm, 
  • 4 x XVIII wyrzutnie wabików / 4 x XVIII decoy launchers, 
  • 2 x III wyrzutnie torped kal. 324 mm / 2 x III torpedo tubes cal. 324 mm, 
 • wyposażenie lotnicze / aviation equipment: 
  • hangar i lądowisko dla śmigłowca Kamov Ka-28 lub Harbin Z-9C ASW/SAR / hangar & flight deck for 1 helicopter Kamov Ka-28 or Harbin Z-9C ASW/SAR. 
 • załoga / crew: 280 os. / pers.

Poniżej zdjęcia PLAN JINAN wykonane podczas wizyty w Gdyni 10.10.2015 r. / Below PLAN JINAN photos taken during a visit in Gdynia 10.10.2015 (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo)

Poniżej zdjęcia z pokładu PLAN JINAN wykonane podczas wizyty w Gdyni 10.10.2015 r. / Below the photos from the deck PLAN JINAN taken during a visit in Gdynia 10.10.2015 (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo)

Poniżej zdjęcia PLAN JINAN wykonane z tarasu widokowego Muzeum Emigracji, Gdynia 10.10.2015 r. / Below PLAN JINAN photos taken from the observation deck Museum of Emigration,  Gdynia 10.10.2015 (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo)